5 X KARETNÍ TRIKY

• Stop trik Efekt: Necháte diváka zamíchat kartami a požádáme ho aby vyhazoval karty na kupu před sebe. Vyzveme ho aby kdykoli přestal odhazovat. Poté mu předložíme obálku s textem kde je napsána poslední odhozená karta. Divák otočí poslední odhozenou kartu a je to skutečně ona! Jak na to: předem triku si vybereme libovolnou kartu (10 červená). Napíšeme ji na papírek do obálky a obálku zalepíme. Pote vámi zvolenou kartu umístíme pod obálku a položíme šikovně na stůl, aby jsme mohli vzít obálku i s kartou zároveň. Požádáme diváka aby odhazoval jako je popsáno výše. Až přestane vezmeme obálku pod kterou je 10 červená a položíme ji na hromádku->tím bude 10 červená vrchní kartou v kupičce! Divák se nebude stačit divit a to škemrání o vysvětlení triku stojí za to! • Esa akrobat Efekt: Ukážete divákovi 4 esa a položíte na vrch balíčku. Poté začnete dávat esa postupně do balíčku. Magická formule či poklepání a 4 esa jsou na vrchu! Jak na to: esa si narovnáme nad sebe (ne do vějíře ale ,,kartotékově“ ) a dáme za ně libovolné čtyři karty. Poté začneme s trikem popsaným výše. Trik se zda jednoduchý ale honě lidem to potrápí mozky. • Cestování karet Efekt: Z 21 karet si divák vybere jednu kartu, tu potom vloží do balíčku a různým rozpočítaváním danou kartu najdete. Jak na to: Z balíčku předem vyberete 21 libovolných karet. Poté z karet udělějte vějíř a nechte diváka vybrat jednu kartu. Řekněte mu aby si ji zapamatoval a vložil zpět do vějíře (na libovolné místo). Pak vemte balíček karet a vyložte je na stůl : 3 sloupce po 7mi katrách (karty otočte herní stranou na vrch - aby na ně divák viděl). Poté nechte diváka, aby ukázal na sloupec (jsou 3) ve které se nachází karta. Vemme v úvahu že divák ukázal na sloupec 1. Zabalíme sloupec 2. tzn. že v ruce budemem mít toto - 1. karta, 2. karta... 7. karta (samozřejme karty přitom otáčíme obrázkem dolů). A ted pozor tím samým způsobem sbalíme sloupec 1. (tj. ten sloupec na který ukázal divák... tento sloupec musí být - v konečné fázi - v balíčku uprostřed). No a nakonec sbalíme sloupec č. 3. Tento postup opakujeme ještě 2x (rozložíme znovu karty do 3 sloupců po 7 kartách, necháme aby divák ukázal ve kterém sloupci se karta nachází a sloupce opět sbalíme - zase sloupec na který ukáže divák musí být v balíčku uprostřed). Po třetím opakováním vememe balíček a odpočítáme 10 karet... 11. karta je ta kterou si vybral divák, a ukážete mu ji (samozřejmě že divák nesmí poznat že počítáme 10 karet). • Tři karty najednou Efekt: rozložíte na stůl balíček karet, potom řeknete tři karty, přičemž dívák vytáhne dvě a vy poslední. Potom je divák vyjmenuje a k jeho překvapení jsou to ty co jste mu řekl. Jak na to: jediný fígl v tomto triku spočívá v míchání. Stačí, když budete klasicky míchat karty. Musíte je ovšem míchat obrázkama k sobě, aby je divák neviděl. Jakmile domícháte zapamatujete si spodní kartu(např. 3 piková). Rozložíte balíček na stůl a řeknete divákovi, že teď řeknete tři karty, on je postupně bude vytahovat, ale nesmí se na ně dívat, ať Vám je třeba jenom povytáhne a Vy si je vemte. On bere 2 karty vy tu zbývající jednu. Takže tedy máte balíček karet rozhrnutý, obrázky dolů, na stole a řeknete mu tu kartu, která zůstala na spodu, v tomto případě 3 piková. On samozřejmě vytáhne úplně jinou, řekněme J srdcový. Vy si ji vemete, a požádáte ho, aby nyní vytáhl další kartu, nyní mu řeknete J srdcového. On opětovně vytáhne jinou(např. 8 kárová), vy si ji vezmete a řeknete mu,že nyní vy vemete tu poslední kartu řeknete 8 károvou,vy nyní vytáhne

tu kartu která byla na spodu, v našem případě tedy 3 pikovou.Potom požádáte diváka, aby karty začal postupně jmenovat a vy mu je postupně ukážete. Následuje ohromení a škemrání, abyste trik vysvětlili.Ovšem, to jsem zapomněl uvést v prvním článku, karetní triky nikdy neprozrazujte, nechte lidi v údivu. Potom by předvádění triků ani nemělo smysl. Poznámky:karty můžeou být zamíchány i divákem, ale dejte si pozor abyste vždy věděli která karta je na spodu • Čtyři esa Efekt: Divák sejme balíček na 4 kupičky. Řídí se instrukcemi: Vezme 3 karty z první kupičky a dá je dospod a znovu tři karty z první a dá je po jedné kartě na ostatní 3 kupičky. To samé u druhé, 3., 4.,. Nakonec obrátí vrchní karty hromádek a bude na vrchu každé z nich ESO!!! Jak na to: 4 esa si předem připravíme na vrch balíčku! Manipulace se sejmutou hromádkou z esy musí být až na čtvrtém místě(naposled) aby se trik povedl. Musíte divákovi ukázat kde má začít a použít když tak trochu důvtipu!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful