You are on page 1of 31

Ca nha cung vui...

Fami l y
Feast
kokotaru.com
LnL
Photography by MrLee
Designed by Arigatou
Fami l y
Feast
1. Xi da l da.....................................................10
2. Kimbap - Cm cun rong bin kiu Hn Quc.........12
3. Sp c rt vi gng..............................................14
4. B ngi c chua hp trng.....................................16
5. Nm g...............................................................18
6. Salad tm, mng, bp ci.....................................20
7. Salad tht b kiu Thi..........................................22
8. Nm xoi.............................................................24
9. Tm st t ngt...................................................26
10. Tm rang thm..................................................28
11. Mc nhi tht chin............................................30
12. Chem chp xo ti v rau thm..........................32
Mc lc
13. G r ti nc da.................................................34
14. G ng v hng rn.......................................... ..36
15. Canh xng hm c ci c rt...............................38
16. B nhi tht hp................................................40
17. Bn riu cua bin..................................................42
18. M b sukiyaki.......................................................44
19. B hm rau c kiu Nht.......................................46
20. Orange wafers......................................................48
21. Coconut creme caramel........................................50
22. Bnh du ty sa chua..........................................52
23. Bnh da p ngc..............................................54
24. Bnh chocolate trng vi bt tr xanh....................56
25. New York style cheesecake....................................58
Mc lc
Gii thiu
Va tt nghip Nanyang Technological University chuyn
ngnh X hi hc, nhng Linh li c nhiu hng th v
am m vi nu nng v vn ha m thc. Trang web
http://kokotaru.com l ni Linh thng xuyn gii thiu
nhng mn n hng ngy v chia s nim am m ny
vi bn b trn Internet. Cui thng 4/2009, Linh
gii thiu cun ebook u tin : Quick & Easy ti cng
ng internet Vit Nam.
Tt nghip ngnh IT ti trng NTU, hin ang lm vic
ti IBM Singapore. am m ca Hng l nhip nh v
m thc. Tt c cc hnh nh minh ha cho mn n gii
thiu trn http://kokotaru.com v trong hai cun ebook
u do Hng thc hin.
Hin ang theo hc kha hc v M thut truyn thng
a phng tin (Art & Multimedia) ca trung tm Arena
thuc FPT, Lan thc hin mt s project v thit k.
Lan tham gia design 2 cun ebook Quick&Easy v
Family Feast.
Sau khi gii thiu cun ebook u tay: Quick & Easy, LnL nhn c
s ng h, ng vin ca nhiu bn b khp ni. iu ny rt c ngha i
vi LnL khi mang thm nhiu nim vui v s tin li trong nu nng cho
mi ngi xa gn. Vic ra cun ebook v c n nhn nng nhit nh
du s trng thnh hn na ca trang web kokotaru.com.
Hm nay, ly cm hng t nim vui sum hp gia nh, LnL xin gii thiu cun
ebook th hai:
Family Feast - C nh cng vui
Cun ebook ny bao gm 25 cng thc mn n c chn lc v bin tp t
http://kokotaru.com vi tiu ch cc mn n mang hng v hi ha, ngt lnh,
thch hp cho mi la tui, ph hp cho nhng bui sum hp gia nh.
Xin chc tt c mi gia nh s thng xuyn c nhng ba quy qun bn
mm cm tht vui v, m m v trn ngp ting ci.
Singapore, thng 6/2009
Li m u
Cc t vit tt trong sch
tsp: teaspoon - mung c ph (5ml)
tbs: tablespoon - mung canh (15ml)
(2 ngi)
- 1 cy l da
- 1 cc go np (loi
cc dng cho ni cm in)
- 100g ci da no si
- 1 tbs Vng
- 1 t ng trng

- L da ra sch, xay
nh v vt ly nc.
Cht ly khong 60ml
nc l da tht c
(mu xanh sm) ring. Phn
nc l da cn li th em ha
vi nc ngm go np, ngm
go khong 2-3 ting.
- Cho go vo ch xi, go
chn mm. Sau b xi ra xi
bng, trn vi da no v mt
t ng. Dng phn nc l
da ring, trn u vo
xi, cho li vo ch hp thm
khong 5 pht na.
- Khi n th rc thm da no
si v vng rang.
Xi ny n ngt, v
th ch nn cho va
ng thy v
ngt, cho nhiu ng n s
ngn. Tuy nhin vi ai thch n
ngt, thch n ch kho chng
hn, th ty cho ng.
Note
10
11
Xi do, n c v ngt du, v bi ca ci da, v thm ca vng
rang, v c bit l xi c mu xanh mt v mi thm du dng t
l da.
12 13
- L rong bin kh
- Go ht trn, ngn
- C rt
- Da chut
- Trng
- Xc xch, thi si
- Nu chn cm. lm
mn ny, cm khng
nn nu kh qu, khng
t qu, va do
cc ht cm khng dnh bt li vi
nhau. Cm sau khi nu chn,
ngui mt lt ri trn u cm vi
du vng v t mui.
- C rt gt v, thi si di. un
si nc vi t mui, cho c rt vo
trn qua khong 1 pht th b c
rt ra.
- Da chut ra sch, thi si di.
- Trng trng v ct thnh si
di.
- Tri tm tre / giy nhm ln tht,
t mt tm l rong bin ln trn,
mt rp ca l nga ln trn,
- C ci vng (ty chn)
- Tm tre hoc giy nhm
(Loi dng cho nu nng
trong gia nh)
mt nhn di.
- Cha ra mt on u tin ca l
rong, tri u lp cm mng n
khong 2/3 l, trn l rong bin c
nhng vch ngang song song gip
vic trt cm cho thng.
- Xp tng si nguyn liu ln
trn, dn cho ht chiu ngang ca
tm rong bin.
- Va gi cc nguyn liu
khng b x lch, t t cun trn,
va cun va nn chnh cho cun
cm tht cht. C th cun n
ht tm rong bin.
- Dng dao ct kimbap thnh
nhng khoanh c dy khong
1-1,5cm.
- n km vi x du, nu cn.
Hy thay i khng kh vi mn cm cun l rong bin n gin nhng
y mu sc ny cho ba cm gia nh thm phn hng khi. Nguyn
liu c th chun b t trc, n ba n th by ln bn mi ngi
cng gi, ri cng n, cng thng thc.
(2 ngi)
- 1 tbs du
liu
- 1 c hnh tm
bm nh
- 1 mu gng, bm nh
- 2, 3 tp ti, bm nh
- 500g c rt, gt v, ct
khc nh
- 500ml nc dng g
- n km vi kem chua
(sour cream) v l th l.
- Lm nng
du, cho hnh
tm, gng, ti
vo phi thm,
la nh, nu khong
5 pht th cho c rt vo,
thm nc dng g v
khong 240ml nc na,
y vung, ninh nh la
n khi c rt tht mm
nh.
- em c rt xay nhuyn,
ri cho li vo ni, un li
cho nng. Khi cho ra a,
mc thm tha kem chua
v rc rau th l ln trn.
Hy cng th cch khai v cho ba n vi mn sp c rt m nng,
thm nng v b dng ny nh.
14
15
16 17
y l mn n theo phong cch phng Ty, rt thch hp nh mt mn
khai v nh cho ba n ngon lnh ca c nh.
- Bt l 180
o
C.
- Chun b sn vi cc
s hoc cc thy tinh,
bi lp b mng bn trong lng
cc.
- Thi b ngi thnh lt trn mng,
trn qua nc si khong 1-2
pht. ro nc.
- Xp tng lt b ngi vo cc,
lun phin vi nhng lt c chua.
- nh tan trng, cream, tng
c chua, oregano vo chung 1
bt. Thm mui v tiu.
- hn hp trng vo cc.
- t cc vo khay nng c
nc nng ngp n na khay.
- Nng 20-30 pht n khi thy
trng ng chc li.
- B cc ra khi l, ngui 5 pht
ri dng dao nh lch theo thnh
cc ra hoc c nguyn
trong cc v thng thc.


(4 ngi)
- 2 qu b ngi, khong
175g
- 2 qu c chua chn, thi lt
- 2 qu trng + 2 lng
- 3 tbs (45ml) whipping cream
- 1 tbs tng c chua
- 1 tsp oregano kh (1 loi l gia v
kh)
- Mui, tiu
- 400g tht c g
- 1 cy s, thi nh
- 1 tbsp nc mm
- 2 tsp ng
- 2 tbsp nc chanh
- 1 tbsp tng t ngt
- 200g bp ci, ra sch, thi nh
- 1 c c rt, gt thnh si mng dt
(dng dng c bo v l d dng bo
c si c rt th ny)
- c hnh ty nh, thi nh
- Rau mi, bc h ra sch, thi nh.
- Lc rang
- 1 t hnh phi kh
- Tht c g ra
sch, cho vo ni
nh cng vi s,
va ngp nc,
un si ri gim nh la nu n
khi tht chn.
- B tht ra thi thnh ming
mng.
- Pha hn hp gm nc mm,
ng, nc chanh, tng t v
ngoy cho ng tan ht.
- Trong 1 t to khc, trn u
bp ci, c rt, hnh ty, rau mi
v bc h.
- Cho tht g v nc trn vo t,
trn u tt c.
- Sau khi cho ra a th rc lc
rang v hnh phi ln.
Ba n sum hp gia nh thng khng th thiu mn nm trung ha
cc mn nhiu protein nh tht c, va b sung thm rau cho ba n. Vi
v chua cay mn ngt c trng, mn nm g ny s lm ba cm sum
hp tr nn hon thin v trn vn.
18
19

(4 ngi)
- 80ml dm go
- 2 tbs nc mm
- 2 tbs nc chanh
- 2 tbs ng nu hoc ng tht
nt
- 1 qu t ch thin, b ht, thi
nh
- 2 tbs du lc
- 1 nhnh ti , bm nh
- 20 con tm s, b v, rt si
lng v bng, cha li phn ui
- 150g bp ci, thi si di, mng
- 150g bp ci tm, thi si di,
mng
- 200g mng l hoc mng c, tc/
thi si
- L bc h
- Rau mi
- 1 qu t sng xanh
Bn mun chun b mt mn salad va c protein, va c nhiu loi rau
c, th mn salad ny s lm bn v gia nh hi lng.
- Ha chung dm, nc
mm, nc chanh,
ng, t ch thin,
ngoy cho ng tan.
- Lm nng du trn cho, cho ti
vo phi thm, sau cho tm vo
o cho tm chn .
- Cho 2 loi bp ci, mng, bc h,
rau mi vo chung 1 bt to, trn
u. Sau cho tm vo, ri hn
hp nc trn ln vo trn u.
Nm th v mn nht thm
mui v tiu cho va n.
20 21
- t nng cho
khng dnh trn la
to. Ch cho tht
nng cho tht b vo
rn (khng du) mi mt chng
4 pht. B ra ngui.
- Trn nc chanh, nc mm,
ng phn, ti, s, t. Khuy
cho tan ng.
- Cho hnh tm, l bc h, rau
mi vo nc nm.
- Thi tht b mng theo th.
Trn vo nc nm.
- ngn chng 15 pht.
- Cho c chua bi v da chut
vo trn u.
- Xp ci tho ra a. hn
hp b ln trn.
- Rc hnh phi, ti phi, lc.
(4 ngi)
- 500g tht b nc
- 3 tbs nc ct
chanh
- 2 tbs nc mm
- 1 tsp ng phn bo vn hoc
ng nu
- 4-5 tp ti, bm nhuyn
- 1 c s, lm sch, thi khoanh
mng
- 2 qu t, thi mng
- 4 c hnh tm, thi mng
- 15-20 l bc h
- 15g rau mi
- 125g c chua bi, b i
- 1 qu da chut, b dc, thi lt
mng (chn loi da t rut)
- 180g ci tho, thi si nh
- 20g hnh phi kh
- 1 tbs ti phi kh
- 40g lc rang, gi dp
Mn nm Thi va c s khc bit va c s tng ng vi mn nm
Vit. Hy cng lm mi ngi trong nh c thng thc nhiu
hng v ngon ca cuc sng nh.
22 23
(2 ngi)
- 1 qu xoi xanh, c
trung bnh, gt v, thi
hoc bo si di
- 100-150g gi , ra sch
- 1 ming da ti nh, bo si ngn
- rau mi, ra sch, thi nh.
- t sng xanh hoc
- 1 mu gng nh, bm vn
- chanh
- 15-20 ht iu, rang chn
- ng, mm
Mn nm v chua ngt v gin t xoi xanh ny c bit thch hp vi
nhng ba cm ma h.
- Trn chung xoi, gi
, rau mi vo t to.
- Da si cho ln
cho, la nh, o cho da kh
n khi bt u ng mu vng l
c.
- Pha nc trn gm mm, ng,
chanh, gng, t thi nh n khi
nm thy va l c. Pha nc
trn ny khng nn pha mn qu,
chanh cng cho va phi, v dng
nhiu ng hn. Nn lm t mt
ri trn vi xoi v cc loi rau,
30 pht cho ngm, thnh thong
o cho xoi v rau ngm u.
- Trc khi n th rc ht iu rang
v da rang kh ln, trn u l
n ngon. (Dng lc rang thay cho
ht iu cng c).
24
25
(4-5 ngi n)
- 1 kg tm s
- 2 tbs du lc
- 1 ming gng, thi si
- Vi tp ti, bm nh
- Hnh l, thi nh
- 80ml tng t
- 2 tbs tng c chua
- 2 tbs ru go
- 1 tbs dm en hoc dm go
- 1 tbs x du
- 1 tbs ng nu
- 1 tsp bt ng ngoy tan trong 125ml
nc
Mn tm st chua cay ngt ny n vi cm, m trng hoc bn u rt
ngon. Cu k mt cht, cch rch mt cht, nhng ba cm gia nh s
tr nn tht hp dn v l ming vi mn tm v chua chua ngt ngt v
v cay nh nh ny.
-Tm bc v, b
u, rt si lng v
bng, ra sch.
- Cho du vo cho,
phi thm ti, gng v u hnh
trng cho thm. Cho tm vo, o
nhanh tay 2 pht, tm va chn ti
th gp tm ra.
- Ha ln trong 1 bt gm tng
t, tng c chua, ru go, dm,
x du, ng, bt ng v nc.
hn hp vo cho, ngoy lin
tc khong 1-2 pht n khi hn
hp st li th cho tm vo.
- Nu thm 1-2 pht na n khi
tm chn hn l c.
26 27
(4 ngi)
- 16 con tm to
- 1/2 tsp t bt
- 1 tsp ht th l
- Vi ht tiu en nguyn ht
- 1 ci hoa hi, bp cho v nh
- 1 que qu nh, b vn
- 1 tbs du n
- Vi tp ti, bm nh
- 1 mu gng, bm nh
- 1 c hnh tm, bm nh
- 2 tbs nc trng
- 2 tbs dm go
- 2 tbs ng nu (nht)
- Mui, tiu xay, chanh (xanh) hnh l

ng nh tn gi, mn tm ny rt thm v c p kh nhiu loi gia
v, chnh v th m mn n hi cu k mt cht. Tuy nhin, ngy cui tun
cho ba cm sum hp m, hn bn s khng ngi gia nh c mt mn
n tuyt vi.
- B u v v tm,
cha li phn ui.
Rt si en lng
v bng. Ra sch.
- Dng tm nhn, xin tng 2 con
tm vo 1 que tm.
- Cho t bt, ht tht l, ht tiu,
hi, qu vo 1 xoong nh, t
nng trn bp cho tt c dy mi
thm. Sau cho tt c vo ci
gi thnh vn nh.
- Cho du vo cho, phi thm
ti, gng, hnh tm n khi thm
vng.
- Cho hn hp bt gia v gi
trn, mui v tiu vo cho, la
nh, o chung tt c 2 pht.
- Cho nc vo, un thm 3-4
pht na.
- Cho dm, ng nu, ngoy cho
ng tan, sau cho tm vo. o
khong 3-5 pht, tm va chn l
c, khng nn nu k qu tm s
b kh v xc, mt i v ngt.
- Khi n rc thm hnh l thi nh v
vt ln tm vi git chanh.
28
29
30 31
(2 ngi)
- Mc ng nh, khong
3 con
- 150g tht ln xay
- 1/2 nm min u xanh hoc
bn tu
- 4-5 ci mc nh kh
- 1 c hnh tm, bm nh
- Mm, tiu
Cc mn nhi tht lun em n cm gic sang trng v hp dn cho ba
n. Mn nhi i khi khng qu phc tp nhng gi nn thin cm rng
ngi nu rt cu k t m v chu kh. Mn mc nhi tht rn ny s
em li nhiu d m cho ba n sum hp gia nh nh bn.
- Mc lm sch,
ring phn
thn.
- Phn ru mc bm hoc
thi nh, trn ln vi tht
xay, p nc mm, tiu,
v hnh tm.
- Mc nh ngm n, thi vn,
trn vo vi tht.
- Min u xanh ngm cho
n mm, ct nh, trn vo
hn hp tht xay.
- Nhi nhn tht vo rut
mc, dng tm ghim
ming li.
- Rn mc la nh nhn chn, mt ngoi mc chn vng.
Khng nn rn la to, mc d chy m nhn li cha chn.
- Khi n th ct thnh tng khoanh mc. C th pha nc chm l
mm pha long, thm t ng v dm t, s to thnh v nc chm chua
chua ngt ngt n rt ngon.
Note
- Chem chp ra
sch, em luc cho
m ht v ra. Bc ly
phn tht, ro nc.
- Lm nng du v cho chem
chp vo o lin tc khong 1
pht th b ra.
- Cho hnh, ti vo cho, nu
nh la cho dy mi thm, nu
khong 3 pht.
- Cho chem chp vo cho, thm
mi ty, mui v paprika, o
u khong 1-2 pht l xong. Mn ny khng nn lm
mn qu, ch cn mt
cht mui lm su
thm v ngt, hi t t v
v thm ca cc loi gia v.
- 900g chem chp
- 4 tbsp du liu
- 2 c hnh tm , bm nh
- 1 nhnh ti , bm nh
- 1 chm mi ty, thi nh
- 1/2 tsp paprika (bt t chung )
- t mui
Note
Mn n kh n gin nhng li gp phn lm cho ba cm sum hp
thm nhiu hng v l ming.
32 33
(2 ngi)
- 2 ci i g (hoc c
th dng ln g c
xng, nhng lm bng i g s
ngon nht)
- 6-7 ci nm ng c ti, ra
sch.
- 2 c hnh tm, bm nhuyn
- Vi tp ti con, bm nhuyn
- Rau mi (nn gi li phn r)
- 240ml nc da
- 1 tbs ru trng
- Ty khu v m
nm mn,
nht. C loi x
du mn, nht
khc nhau, v th lng
mui thm vo cng cn
ch . Nu mun dng mi
x du thi cng c, g
s cng thm ngon.
nng khong 7-10 pht na.
- Li thm t b vo ni, phi
thm hnh tm v ti. Cho
nm vo xo cho mm, nm
thm t mui, tiu ri cho nc
da dng ngm g vo,
un si. Cho g nng vo
ni, thm ru trng. un si.
Kim tra mn nht, nu
nht th cho thm x du. Cho
gc mi ra sch vo ni, un
nh la khong 15-20 pht
hoc n khi thy nc tr
nn st l c.
- Trc khi n cho rau mi thi
nh vo v tiu, o u.
- Lm sch tht
g. Nu l i g
th nn nguyn
ming, nu l ln th nn cht
ra thnh ming nh va n.
Ngm g trong nc da 1h,
tht g s tr nn rt mm. Gi
li nc da ngm g.
- Up g vi x du, p mui,
tiu xay 30 pht.
- Lm nng l nng 162
o
C.
- Cho t b vo ni hoc cho,
rn g cho vng khong 3-
5 pht. Sau cho g vo l
Note
Mn g nu theo cch ny n rt ngon, tht g cc mm, mi cm
gic gia v u khin n rt vo cm, hng v d chu cho c ngi
gi, ngi ln v tr em. Nu mn ny khng qu phc tp, ch l mt
nhiu thi gian hn nhng mn thng ngy mt cht thi, nhng
kt qu th rt xng ng vi thi gian b ra c c ba cm sum
hp gia nh ngon ngt lnh nh .
35
36 37
- Tht g lm sch, cht
thnh ming va n.
- p tht vi mm, tiu.
- Ha ng v hng vi
ru trng, quy cho tan u ri
cho vo p cng vi tht g. p
khong 1 ting, thnh thong o
tht cho ngm u.
- Bc cho chng dnh ln bp, cho
va du n, cho tht vo rn
n khi tht chn vng u.
(4 ngi)
- 1 con g
- mm, tiu
- 2 gi ng v hng
- 2 tbs ru trng
- Du n rn
Khi rn cn kin
tr, rn la nh
tht chn,
khng b chy v tht chuyn
mu vng u v p.
Note
Ng v hng l gia v quen thuc v hp dn ca nhiu mn rn. Mn g
rn ng v vi cch lm khng cu k, nguyn liu n gin, nhng em
li hng v rt hp dn. V th mn g rn ny thng l s la chn
cho nhng ba cm sum hp gia nh.
(4 ngi)
- 500-600g xng ln
(xng sn, d sn
hoc xng cc)
- 1 c ci trng to
- 2 c c rt
- 2 c hnh tm
- Hnh l, rau mi
- Mm, bt nm
- Xng ra sch, trn
qua nc si cho sch
v ht mi hi nu c.
- C ci, c rt bo v,
ra sch, ct khc.
- Hnh tm thi lt.
- Hnh l, rau mi ra sch, thi
nh.
- Cho xng v hnh tm vo ni to,
thm nc mm, nu cho xng
dy mi tht thm v chn u.
Thm nc va ngp xng, ninh
nh la cho xng tht mm. Thnh
thong kim tra nu nc cn th
thm nc.
- Khi xng ninh mm, cho thm
nc va n v cho c ci, c
rt vo, thm bt nm, un n khi
c ci v c rt chn mm.
- C ci v c rt chn mm, nm
v mn nht cho va n, rc hnh
mi vo v tt bp.
- Vi loi c rt non,
nh th rt nhanh mm
th nn cho c ci vo
ninh trc, c ci gn
chn mm th mi cho
c rt vo ninh cng c hai loi
c cng t chn, trnh c rt
hoc c ci b nt nh. Loi c rt
c to, chc, thi gian ninh s lu
hn, v th c th cho vo lun
cng lc vi c ci.
Note
38
39
(4 ngi)
- 1 qu b ng c nh
- 150g tht ln xay (ty
theo kch thc to/b
ca qu b m chun b lng tht
va )
- Vi tai mc nh
- 15-20 ht sen
- 2 ca hnh tm, bm nh
- Nc mm, ht tiu p tht
v cc nguyn liu trn
- Dng a su lng v
sau khi hp s c nc
ng li trong bt/a.
Phn nc ny b i th
rt ph. Tuy n nht, nhng s rt
cn thit trong lc n b, v nu
khng c phn nc ny n cng
th khi n c th bn s thy kh.
Hn na phn nhn bn trong
mn lm cho nc n km ny
khng cn nht na.
- Khng nn lm vi qu b qu to,
hp va lu, tn nhin liu, m
tht chn c th qu b li b mm
nhn.
Note
Th tng tng qu b nhi nh xinh trn bn n gia nh s l tm im
thu ht s ch ca mi ngi. Mn b ny trng va bt mt va
ngon b. Ngoi v ngt ca b cn c v ngt t tht ngm vo b. Nhn
tht n thm, thi thong c v bi bi ca ht sen. Mn n rt d n, khng
cht cm gic ngn, ngy.
- B gt v, ra sch.
Ct mt phn nh
khot rut bn trong
qu b. Gi li phn np.
- Mc nh ngm nc cho n mm,
ra sch, thi nh.
- Nu l ht sen ti th khng cn
ngm nc, nu l ht sen kh th
ngm nc trc cho ht sen n
mm ra, tch i hoc ct lm 4
phn.
- Trn tht ln, mc nh, ht sen,
hnh tm, mm, tiu cho qun
u.
- Nhi hn hp tht p vo
bn trong rut qu b. y phn
trn (np) va ct li thnh qu
b nguyn vn.
- t qu b trong mt chic bt
to hn hoc a su lng. t b
trong ni hp ln, thi gian hp
ty theo c qu b. Qu nh, nhn
t th rt nhanh chn. C th th
bng cch m np b ra vo dng
a xin vo trong lng tht, rt
a ra ngi thy khng cn mi
tht sng th l c.
40
41
(4 ngi)
- 2 con cua b
loi to
- 4 ba u ph
- Du n
- Hnh tm, thi lt
- 2 vin v bn riu cua
- Gia v/ht nm
- 4-5 qu c chua, thi mi cau
- Hnh l, mi tu, hng qu,
thi nh
- 800g-1kg bn
- Cua b mua v ngm
nc lnh cho nh bt
bn. un nc si di
qua con cua cho ht
ca quy ri c sch mai, chn cng.
V nc luc cua s c dng nu
nc bn nn cn lm cua tht sch.
Cho cua vo ni nc luc chn.
- Luc chn cua xong th bc ly ht
tht cua v gch cua. ring. Nc
luc cua lc t nht 2 ln b cn.
ring.
- u ph thi ming, rn vng.
- Trong 1 ni to, lm nng t du n,
phi thm hnh tm ri cho tht cua
v gch cua vo xo, thm gia v,
khong 1, 2 pht th b ra bt ring.
- Ct tip c chua vo, cho thm vin
v riu cua, xo khong 2 pht na
th cho nc luc cua vo, un si.
- Cho bn vo bt t ri by tht cua
xo, u rn, hnh, mi tu, hng
qu ln trn. Chan nc dng.
Bn riu cua n km
vi cc loi rau sng
nh x lch, hoa
chui th rt ng
kiu. Nu thch n chua th c th
vt thm chanh, thch n cay th
thm tng t.
Note
Bn riu cua ng tht l hp dn, nhng cua bin cng em li v ngon
khc hn. Cu k mt cht vi cua bin cho c nh c thng thc
mt hng v bn riu cua mi l.
42 43
- Ngm nm hng
vi 125ml nc si
khong 10 pht.
- M go ngm mm
ri ro nc.
- Lm nng du n trong ni to
ri cho ti ty vo, nu thm
n khi ti chn mm. Cho nc
dng g, nc dashi, x du, mi-
rin, ng, nm hng v nc
ngm nm vo ni. (Nu cn th
phi ra sch nm, nc ngm
nm cho lng ri gn ly phn
trong). un si hn hp ri gim
la, un liu riu thm 5 pht.
Nu nh cc mn nc nh m, ph, bn Vit qu quen thuc vi
nhng ba cm cui tun ca gia nh bn ri th mn m tht b vi
nc lu c trng trong mn sukiyaki ca Nht ny s lm mi ngi
thm mt phen ngc nhin v s kho lo kt hp cc loi gia v Nht
em li hng v mi l cho mn m.
(4 ngi)
- 10g nm hng
shiitake kh
- 200g m go kh
- 2 tsp du n
- 1 cy ti ty, dng phn trng,
thi lt mng
- 1 lt nc dng g
- 500ml nc dng dashi
- 125ml x du
- 2 tbs mirin
- 1 tbs ng
- 100g ci tho, thi si
- 300g u ti, ct thnh khi
vung to
- 400g tht b nc, thi mng
- Hnh l, thi cho
- Dashi l nc
un l rong bin
ti v c bo
Nht, c bn di
dng ht nm
hoc bt dashi c c.
- Mirin l mt loi ru ngt dng
ph bin trong cc mn Nht.
Note
- Cho ci tho vo, un thm 5
pht na.
- Sau cho u ti v tht
b vo, tip tc un nh la
thm 5 pht hoc n khi tht
b va chn mm l c.
- Chia m ra 4 bt v chan nc
dng. Rc hnh l ln trn.
44
45
(4-5 ngi)
- Nm hng kh,
ngm nc cho
n mm, ct i
hoc ba.
- 45g gng ti, thi si
- 250g tht b nc, thi thnh khi
vung nh
- 150g mng c (dng loi mng
c ca Nht th cng ging v -
mng ca VN c mi nng hn
mng Nht), thi ming th
- 1 c c rt, thi khc
- 1/4 qu b (dng loi b
ca Nht l ng kiu nht), thi
ming th
- 100g u a, thi khc di c
4-5cm
- Du n
* Nc hm:
- 450ml nc dng dashi (hoc
nc dng g)
- 7 tbs ru go (sake)
- 1 tbs ng
- 1 tbs mirin
- 5 tbs x du
- Luc mng: sau khi
nc luc mng si
th nu thm 2-3 pht
ri mng ra cho
ro nc.
- Trn c rt, b , u a vi
nc si cho ht mi hng ban
u.
- Lm nng du n trong ni to,
cho tht b vo o nhanh tay n
khi ming tht chn ht phn
bn ngoi. Tip cho mng, c
rt, nm hng, b , nc dng
dashi (hoc nc dng g), ru
v 1 na phn gng vo ni, un
si th gim la, un liu riu thm
10 pht.
- Sau 10 pht, cho ng v mirin
vo, nu thm 5 pht na. Thm
x du, tip tc nu thm 5 pht
na th bc ni ra.
- Cho u a v na s gng cn
li vo ni, o u.
y cng li l mt mn n rt ph bin trong cc ba n gia nh
Nht. Mn ny c 2 cch n. Nu dng lm canh th ch cn un n
khi rau c chn mm, n cng vi cm hoc bn, m u rt ngon. Cn
nu un lu hn cho nc cn v rt ht vo tng ming rau c th
mn n ny c th ct c vi ngy trong t lnh m vn thm ngon.
46 47
- 80g vng trng
- 100g bt m a
dng
- 1/8 tsp mui
- 90g b mm
- 70g ng bt
- 1 tbs vanilla
- V 1 qu cam, bo vn
- 3 lng trng trng, dng a quy
cho u
- Rang vng cho chn
vng, thm.
- Trn bt v mui
chung vo 1 bt.
- nh b, ng bt v v cam
cho nhuyn mn, my nh
tc cao. Cho t t lng trng
vo, nh cho qun u.
- Cho bt bt v vng vo hn
hp b ng, trn u. hn
hp ny trong t lnh 1 tin.
- Bt l 180
o
C. Lt giy nng
bnh ln khay nng.
- Dng tha mc tng lng bt
nh, tri mng u thnh tng
ming bnh trn mng trn
khay nng.
- Nng n khi vin bnh chn
vng nu l c.
Nhng chic bnh mng manh ny thm nc mi cam v bi bi v
vng. Bn c th lm bnh t trc ri ct trong hp kn, trc ba
cm cho tr con n chi hoc sau ba cm n khi ngi nhm nhi
vi tch tr cng c nh.
48 49
50
(8 cc s dung tch
160ml)
- 160g ng trng
- 80ml nc
- 400ml nc ct da
- 375ml sa ti
- 6 qu trng, quy tan
- 60g ng nu
- 1 tsp vanilla
- Lm nng l
160
o
C.
- Dng ni nh,
quy u ng
vo nc v un nh la cho
ng chuyn mu vng nu th
ngay vo nhng chic cc s,
khong 2-3 pht l ng
s cng li.
- Quy u hn hp gm nc ct
da, sa ti, trng, ng nu,
vanilla n khi hn hp tht quyn
u. vo cc n 2/3 hoc lng
ming cc.
- t cc trn khay nng c
nc ngp khong na khay.
Nng t 35-40 pht. Sau khi
ngui bn ngoi th cho t lnh cho
mt, khong 5-6 ting.
Trng ming vi mn caramel mm v thm v da kt thc hon ho
cho ba n ngon. V th hy chun b trc mn crme ngt ngo ny
trong t lnh t trc nh.
51
(11-12 cupcakes)
- 115g b mm
- 110g ng trng
- 1 tsp vanilla
- 2 qu trng nh
- 250g bt m a dng
- 1 tsp baking soda
- 1/2 tsp baking powder
- 240ml sa chua khng ng
- Du ty thi lt (lng s dng
ty , nhng va phi, khng dng
qu nhiu)
- Bt l 180
o
C.
- Dng my nh b,
ng v vanilla n
khi bng xp v nht
mu. Cho tng qu trng vo,
nh tan cho trng qun u.
- Trn chung bt m, baking soda,
baking powder.
- 1/3 lng bt vo hn hp
b, nh u ri cho 1/2 lng
sa chua, nh cho qun. Tip
tc vi 1/3 lng bt, ri li 1/2
lng sa chua cn li. Kt thc
vi 1/3 lng bt cui cng. Hn
hp bt cn nhuyn, mn. Trn
nh nhng du ty thi lt vo
cho u.
- Chia bt u vo cc cc giy.
- Nng 35-40 pht, th dng
tm xin vo bnh, rt ra tm
sch l c.
52
53
54
(Khun vung
cnh 20cm hoc
khun trn 21-
23cm)
- 1-2 qu da nh
- 120g b, mm
- 100g ng trng + 70g
ng lm mu caramel
- 2 qu trng, tch ring lng
/trng
- 200g bt m a dng
- 20g bt ng
- 2 tsp baking powder
- 125ml sa ti
- 1/2 tsp cream of tartar
- Bt l 165
o
C.
- Cho 70g ng
vo ni nh,
nc xm xp,
un nh la, quy nh cho tan
ng v un n khi hn hp
thnh mu cnh gin th nhanh
vo khun nng.
- Da ct thnh khoanh trn dy c
0,5-1cm, b li.
- Dng my nh b v ng cho
nhuyn. Cho lng ( quy tan)
vo trn u bng phi.
- Trn u hn hp gm bt m,
baking powder v bt ng. Cho vo
hn hp b trng trn, thm sa
ri trn cho hn hp nhuyn.
- nh bng lng trng trng vi
cream of tartar n khi thnh chp
mm. Trn vo hn hp trn.
- Xp tng lt da vo khun
nc ng caramel ln ri cho
hn hp bt vo.
- Nng 35-40 pht.
Chic bnh da ny n thm ngon m v chua chua ca da v v
ngt du ca lp bnh mm bng xp. Hy lm chic bnh ny cho
mn trng ming nh nhng ca c nh sau ba cm ngon nh.
55
- Bt l 176
o
C. Qut b
vo khun nng.
- un cch thy lm
chy chocolate.
- Dng my nh trng v ng
n khi mu ca hn hp tr nn
nht (1-2 pht).
- Ry bt m cng baking powder v
trn vo hn hp trng cho u.
- Thm b chy v mui vo, trn
u.
- Chia hn hp lm 2 phn bt: 2/3
v 1/3. Cho chocolate chy vo 2/3
v bt tr xanh vo 1/3 lng bt,
vi mi phn u trn u.
(Khun loi 18-
20cm)
- 120g b nht,
un chy
- 78g chocolate trng
- 3 qu trng
- 100g ng
- 180g bt m a dng, ry mn
- 1 tsp baking powder
- 1 nhm mui
- 1 tsp bt tr xanh
Nu nh bn c thi quen quy qun ung tr sau ba n th ng qun
mn bnh v tr xanh ny nh.
- 1 na hn hp bt vi chocolate vo, ht
lng bt vi tr xanh ln trn, ri nt hn hp
bt chocolate cn li vo khun. Dng u con dao
a nh vi ng to ra cc vt cong cong loang
l cho bnh.
- Nng khong 50 pht, t khun chnh gia l
hoc thp hn nc chnh gia 1 nc. Khi gn ht thi
gian th kim tra bng cch xin th que tm, tm kh
l bnh c.
56 57
- Bnh quy nghin hoc
xay vn, trn vi ng
trng v b chy cho u
ri dn u hn hp ln
y khun, n cht.
- Lm nng l 200
o
C.
- Dng my nh nhuyn creamcheese
v trng. Cho ng, nh tan thnh
hn hp mn.
- Cho mui, whipping cream, bt m
v vanilla vo nh 1-2 pht ri
khun.
- Nng cch thy ( nc ngp 1/2
khay nng), nng 20 pht th gim
nhit xung cn 100
o
C, nng 1
ting 30 pht na.
(Khun trn tho 22-
23cm)
* bnh:
- 12 ci bnh quy Marie
- 1/4 cup ng trng
- 15g b chy
* Cheesecake:
- 850 - 900g creamcheese, mm
- 5 qu trng + 2 lng
- 1/2 cup ng
- 1/8 tsp mui
- 60ml whipping cream
- 2 tbs bt m
- 1 tsp vanilla
Bnh ngui ri
cho t lnh, 6-8
ting hoc qua m
th n mi ngon.
Note
Bnh cheesecake lun c yu thch bi nhiu ngi mi la tui.
Cch lm li n gin, ch cn b cng chun b bnh t trc v bnh
cn lnh, khi n mi thy ht v ngon.
58 59
Xem thm cc mn khc tai
kokotaru.com/vn
.