You are on page 1of 1

CARTA ORGANISASI 2014

JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN MUZIK


PENASIHAT
IBRAHIM BIN SETOK
PENGERUSI
MOHD FAHMI BIN MOHD RADZI
SETIAUSAHA
NASUHA BIN KAMARULDIN
BENDAHARI
ZAFUAN BIN MOHD NOR PEAH
AHLI-AHLI
1. AINUL SYAHIRAH BINTI MOHAMAD
2. MOHAMAD RAZIS BIN SELAMAT
3. NOR HUMAIRA BINTI DAHALAN