P. 1
30 Pesanan Imam Syafie

30 Pesanan Imam Syafie

|Views: 0|Likes:
islam
islam

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Normajidy M. H. Meng on Jul 05, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2014

pdf

text

original

30 PESANAN IMAM SYAFIE

1. Tuntutlah ilmu sebanyak mungkin kerana ia dapat menjaga dan membuat kamu
emerlang di dunia dan akhirat!
2. Perbanyakkan menyebut Allah daripada menyebut makhluk! Perbanyakkan menyebut
akhirat daripada menyebut dunia!
3. Pilihlah makanan yang halal kerana ia menjamin kesihatan dan menyebabkan syaitan
gerun!
4. Sabar menghadapi musibah adalah sebesar"besar erti sabar di mana sabar itu sendiri
memerlukan kesabaran pula! #ala dan musibah menunjukkan adanya perhatian dan kasih
sayang Allah! $leh itu% bersyukurlah kerana syukur yang sedemikian setinggi"tinggi erti
syukur!
5. Apabila salah se&rang antara kaum kerabat ataupun jiran dan saudara kamu sakit%
kamu perlu ringankan langkah men'iarahinya kerana ia disaksikan &leh malaikat dan dan
diintai Allah!
6. Marah adalah salah satu antara panah"panah syaitan yang mengandungi raun! $leh
itu% hindarilah ia supaya dapat mene(askan syaitan dan bala tenteranya!
7. )asihanilah anak yatim kerana *asulullah juga terg&l&ng sebagai anak yatim dan beliau
akan bersama"sama dengan &rang yang menyayangi dan mengasihi anak"anak yatim di
akhirat!
8. #erbuat baik dan tunjukkan bakti kepada ibu bapa tanpa mengenali letihh dan lelah
sebagaimana mereka berbuat begitu sepanjang hayat mereka! Ia dapat menambah
keberkatan pada umur% menambah re'eki dan keampunan atas d&sa"d&sa kamu!
9. #anyakkanlah amal s&leh kerana ia adalah pendinding dan perisai &rang mukmin dan
pelindung kepada serangan iblis!
10. Tak(a adalah pakaian kebesaran dan hiasan akhlak Muslim sebenar! Ia ibarat p&k&k
'aitun% minyaknya memba(a berka% ia juga memberi kejayaan dan kemenangan!
11. Iman mempunyai bentengnya bagi menghalang segala serangan yang uba
mer&b&hkannya! $leh itu bagi menguatkan benteng iman% keimanan perlu dibajai dengan
lima perkara% yakin% ikhlas% mengerjakan amalan sunat% isti+amah% bertatasusila ataupu
berdisiplin dalam mengerjakan ibadah!
12. Ingat dan 'ikir kepada Allah sebanyak"banyaknya kerana ia mengubati penyakit
jasmani dan hati! Ia menetuskan ketenangan hidup dan +anaah!
13. )husyuk seara 'ahir adalah khusyuknya &rang a(am% khusyuk seara batin adalah
khusyuknya &rang pilihan di sisi Allah!
14. )ubur adalah perhentian sementara bagi memb&lehkan ke satu perhentian lagi yang
penuh dengan s&al siasat! $leh itu% siapkanlah ja(apan yang adil dan benar menerusi amal
yang benar dan taat kepada al"ha+ yang tidak berbelah bagi!
15. )ita perlu sentiasa mem&h&n perlindungan daripada Allah% sekurang"kurangnya
dengan menguapkan ,A-u'ubillahi minassaitathanirrajim,! )ita perlu bersabar
sekiranya serangan syaitan datang juga bertalu"talu dengan hebat dan menyedari Allah
taala hendak menguji keteguhan sabar kita% hendak melihat ketulenan jihad kita!
)etahuilah perang dengan syaitan itu lebih hebat daripada perang sabil!
16. Sebesar"besar keaiban .keburukan/ adalah kamu mengira keburukan &rang lain
sedangkan keburukan itu terdapat dalam dirimu sendiri!
17. 0ati adalah raja dalam diri! $leh itu%lurus dan betulkan ia supaya empayar kerajaan
dirimu tegak di atas al"ha+ yang tidak disertai &leh iringan"iringan pasukan kebatilan!
18. )etahuilah istigh1ar yang diuapkan dengan betul mampu membuat syaitan lari
ketakutan dan mengg&nang empayar iblis di istana kerajaannya!
19. )etahuilah sebesar"besar kesenangan di duna dan akhirat adalah memberi maa1
kepada &rang lain dan melupakan terus kesalahannya! Allah pasti akan meninggikan
darjatnya di sisi manusia!
20. Ta1akurlah sebelum tidur bagi menghisab diri atas salah dan silap semasa akti2iti pada
siang hari sebagaimana 3mar bin al")hattab menyiasati dirinya dengan pelbagai s&alan
berkenaan d&sa"d&sanya pada siang hari!
21. Tuntutlah ilmu sebanyak mungkin kerana ia dapat menjagamu dan membuatmu
emerlang di dunia dan di akhirat! Ia juga amalan para nabi% rasul dan &rang s&leh!
22. Sesiapa yang mahu meninggalkan dunia dengan selamat% dia perlu mengamalkan
perkara berikut iaitu mengurangkan tidur% mengurangkan makan% mengurangkan
berakap dan berpada"pada dengan re'eki yang ada!
23. )amu se&rang manusia yang dijadikan daripada tanah dan kamu juga akan disakiti
.dihimpit/ dengan tanah!
24. Sesiapa yang menjalin ukhu(ah dan menghidupkannya% dia memper&leh banyak
kebaikan!
25. Allah menjanjikan kepada &rang yang beriman% mereka akan ditinggikan darjat dan
diberi kemuliaan selagi mereka menunaikan perintah Allah!
26. Allah menjanjikan kepada &rang yang beriman% mereka pasti mendapat pert&l&ngan
Allah seperti dalam pernyataannya dalam surah ar"*&m ayat 45 yang bermaksud6 dan
adalah menjadi hak.tanggungja(ab/ kami untuk men&l&ng &rang yang beriman!
27. Allah menjanjikan kepada &rang yang beriman% mereka pasti mendapat pembelaan
kepada Allah sebagaimana pernyataannya dalam surah al"0ajj ayat 37 yang bermaksud%
Allah membela &rang yang beriman!
28. Allah menjanjikan kepada &rang yang beriman dan bertak(a% Allah pasti menaikkan
darjat mereka hingga ke tara1 (ali"(ali Allah selagi memenuhi syarat"syaratnya seperti
dalam pernyataannya dalam surah al"#a+arah ayat 895 yang bermaksud% Allah pen&l&ng
.(ali/ bagi &rang yang beriman!
29. Allah menjanjikan kepada &rang yang beriman akan memberi petunjuk dan jalan
lurus sebagaimana pernyataan Allah dalam surah al"0ajj ayat 94 yang bermaksud , Allah
akan memberi petunjuk bagi &rang yang beriman kepada jalan yang lurus!,
30. Allah menjanjikan kepada &rang yang beriman% mereka akan memper&leh re'eki yang
baik dan pelbagai keberkatan selagi mereka menunaikan perintah Allah sebagaimana
pernyataannya dalam surah al"A-ra1 ayat :; yang bermaksud% sekiranya penduduk k&ta
beriman dan bertak(a pasti kami akan melimpahkan mereka berkat dari langit dan bumi
tetapi sekiranya mereka mendustakan ayat"ayat kami% kami akan seksa mereka
disebabkan perbuatan mereka!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->