IDYOLEK-pampersonal na gamit ng wika, kadalasang yunik.

DAYALEK-nadedebelop sa rehiyong kinabibilangan.
SOSYOLEK-pansamantalang barayti.
ETNOLEK-nadedebelop mula sa mga salita ng mga etnolonggwistikong grupo.
EKOLEK-kadalasang mula o sinasalita sa loob ng bahay.
IDYOLEK-pampersonal na gamit ng wika, kadalasang yunik.
DAYALEK-nadedebelop sa rehiyong kinabibilangan.
SOSYOLEK-pansamantalang barayti.
ETNOLEK-nadedebelop mula sa mga salita ng mga etnolonggwistikong grupo.
EKOLEK-kadalasang mula o sinasalita sa loob ng bahay.
IDYOLEK-pampersonal na gamit ng wika, kadalasang yunik.
DAYALEK-nadedebelop sa rehiyong kinabibilangan.
SOSYOLEK-pansamantalang barayti.
ETNOLEK-nadedebelop mula sa mga salita ng mga etnolonggwistikong grupo.
EKOLEK-kadalasang mula o sinasalita sa loob ng bahay.
IDYOLEK-pampersonal na gamit ng wika, kadalasang yunik.
DAYALEK-nadedebelop sa rehiyong kinabibilangan.
SOSYOLEK-pansamantalang barayti.
ETNOLEK-nadedebelop mula sa mga salita ng mga etnolonggwistikong grupo.
EKOLEK-kadalasang mula o sinasalita sa loob ng bahay.
IDYOLEK-pampersonal na gamit ng wika, kadalasang yunik.
DAYALEK-nadedebelop sa rehiyong kinabibilangan.
SOSYOLEK-pansamantalang barayti.
ETNOLEK-nadedebelop mula sa mga salita ng mga etnolonggwistikong grupo.
EKOLEK-kadalasang mula o sinasalita sa loob ng bahay.
IDYOLEK-pampersonal na gamit ng wika, kadalasang yunik.
DAYALEK-nadedebelop sa rehiyong kinabibilangan.
SOSYOLEK-pansamantalang barayti.
ETNOLEK-nadedebelop mula sa mga salita ng mga etnolonggwistikong grupo.
EKOLEK-kadalasang mula o sinasalita sa loob ng bahay.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful