You are on page 1of 14

1

P u s a t K h i d m a t K e l a n a J a y a e - n e w s l e t t e r
I s s u e # 3 , J U L Y 2 0 1 4 WONG CHEN


Penduduk yang dihormati Kelana Jaya,
Pejabat saya akan berusaha untuk
menerbitkan satu surat berita sekali setiap
enam bulan. Ini adalah surat berita ketiga kami
kepada anda, yang meliputi tempoh 1 Jan 2014
hingga 30 Jun 2014. Banyak telah berlaku
dalam tempoh enam bulan lepas. Dalam surat
berita lepas, kami mencetak akaun yang
berakhir pada tahun 2013 kami untuk semua
untuk melihat. Dalam konteks bajet ketat yang
kami terpaksa mengikuti, kita perlu bersifat
amali dalam cara kami memperuntukkan
perhatian dan sumber yang terhad kami.
Pejabat saya mempunyai tiga fungsi utama.
Fokus utama adalah untuk menyokong kerja
Parlimen saya berhubung dengan isu-isu
negara, perbahasan dasar dan membuat rang
undang-undang. Ini sebahagian daripada kerja
saya yang sering tidak diketahui, tetapi kami
telah secara konsisten menghasilkan
kedudukan dan kertas kerja dasar mengenai
perkara-perkara ekonomi. Tumpuan kedua
adalah untuk berkhidmat kepada pengundi
dalam menyelesaikan masalah mereka,
sebahagian besarnya adalah kes-kes kebajikan.
Fungsi ketiga adalah untuk melibatkan
masyarakat dengan menganjurkan dialog dan
aktiviti, dan juga menghadiri pelbagai acara
masyarakat seperti gotong royong, majlis
makan dan lain-lain program untuk bertemu
dengan rakyat.
Dalam tempoh enam bulan lepas, pasukan
saya telah memproses banyak kes-kes
kebajikan. Di Seri Setia, khususnya dalam
kawasan Desa Mentari dan Desa Ria, kita
mempunyai kira-kira 1,000 keluarga yang
miskin tegar dan 10,000 keluarga yang hidup
dengan pendapatan kurang daripada RM1, 500
sebulan. Oleh itu, saya telah memutuskan
untuk memotong semua perbelanjaan yang
tidak perlu seperti "majlis Makan" untuk
perayaan dan mengarahkan 60% daripada
bajet saya diperuntukkan untuk kebajikan.
Pada waktu penerbitan surat berita ini, kami
telah membayar RM111, 355.40 dan
memproses 220 kes kebajikan. Bantuan seperti
ini semata-mata adalah alat bantuan jangka
pendek.Terdapat penyelesaian jangka panjang
untuk kemiskinan bandar; perkhidmatan
WONG CHEN KELANA JAYA
CONSTITUENCY e-NEWSLETTER
Isu #3 Julai 2014
Isi Kandungan:
1) Surat Kepada Ahli-ahli Konstituen 5)Kes-kes Kebajikan
2) Projek-projek Kemasyarakatan 6) Dialog Komuniti
3) Pengutipan Dana 7)Intern-intern Baru
4) Wawancara Eksklusif 8)Pejabat-pejabat Ahli Parlimen dan ADUN

Surat Kepada Ahli-ahli Konstituen
2
P u s a t K h i d m a t K e l a n a J a y a e - n e w s l e t t e r
I s s u e # 3 , J U L Y 2 0 1 4 WONG CHEN

kesihatan yang lebih baik dan perumahan yang
lebih baik.Bagi kanak-kanak, pendidikan yang
lebih baik. Saya telah menulis satu kertas dasar
tentang kemiskinan bandar kepada kerajaan
Selangor tahun lepas tetapi malangnya ia tidak
dihirau oleh sesiapa. Mengenai isu-isu
Selangor lain, saya juga mengkritik
pengendalian Menteri Besar mengenai isu-isu
pelbagai yang berkaitan dengan air, tawaran
Canal City, tindakan JAIS dan MAIS, dan kini
Kidex.
Berhubung dengan program-program kami,
kami telah menganjurkan tiga dialog
masyarakat dengan Hannah Yeoh dan dua
dialog bersendirian.Pejabat saya juga telah
menganjurkan hari pemeriksaan kanser
payudara yang berjaya untuk mendapat
sambutan sebanyak 150 wanita di Desa
Mentari.Saya juga telah menghadiri dan
memberi ucapan di 73 acara dalam tempoh
enam bulan lepas.Saya biasanya menyediakan
ucapan saya semasa memandu ke acara
seterusnya.Saya juga telah mengambil
bahagian dalam 6 royong gotong.Saya
biasanya tidak menghadiri majlis perkahwinan
tetapi kebelangkangan ini saya tidak dapat
mengelakkan 5 majlis perkahwinan yang
penting dari segi politik.Untuk memberikan
konteks yang betul untuk hujung minggu saya,
saya bekerja setiap hari Sabtu dan berjaya
menghabiskan 21 hari Ahad bersama keluarga
saya dalam 6 bulan lepas. Apabila saya terlepas
masa dengan keluarga, saya cuba untuk
menghabiskan pagi hari minggu bila tiada sesi
Parlimen bekerja dari rumah.

Pada sesi Parlimen Mac 2014, saya telah dipilih
sebagai salah seorang pembahas utama dalam
perbahasan GST.Walaupun kami telah
berusaha untuk memberi tekanan kepada
kerajaan untuk meninggalkan dan / atau
menimbang semula GST, nampaknya kerajaan
sudah bersedia untuk menguatkuasakannya
pada 1 April 2015. Banyak daripada pihak anda
yang tidak melihat GST sebagai cukai regresif
tetapi dalam konteks Malaysia, GST adalah
sebenarnya satu cukai tambahan. Pelaksanaan
GST yang biasanya mempunyai pemotongan
cukai yang timbal balik tetapi di Malaysia,
UMNO-BN bercadang untuk mengumpul
RM20 bilion lebih daripada rakyat.Tidak ada
komitmen kepada dasar cukai keuntungan
sifar. Dalam erti kata lain, datang 2016 apabila
GST adalah dalam aliran penuh, setiap orang
(dari bayi kepada nenek) akan membayar
RM900 tambahan setahun kepada kerajaan.
Jadi, jika keluarga anda terdiri daripada 4
orang, anda akan membayar RM3, 600
tambahan setahun melalui GST yang baru. Ini
adalah di atas cukai langsung dan tidak
langsung yang anda membayar.
Dalam 6 bulan lepas, saya terus memberi
tumpuan kepada Perjanjian Perkongsian Trans
Pasifik (TPPA).Semasa lawatan Obama, saya
bertemu dengan Wakil Perdagangan Amerika
Syarikat Michael Froman (mesyuarat ketiga
kami).Saya rasa bahawa perundingan TPPA
sedang dipercepatkan seiring dengan
pertempuran geopolitik di Timur dan China
Selatan laut. Walaupun begitu, saya masih
tidak yakin bahawa TPPA akan memberi
manfaat kepada kita dari segi ekonomi. Saya
tidak pernah melihat apa-apa keterangan yang
sebenar atau data kukuh yang menyokong
hasil yang bagus bagi industri
Malaysia.Sebaliknya pakar ekonomi yang
terkemuka di dunia, Ha-Joon Chang memberi
amaran tentang bahaya perdagangan bebas
untuk negara-negara yang sedang
membangun dan yang lebih kecil yang
memerlukan perlindungan untuk membina
keupayaan dalaman sebelum menghadapi
pertandingan.Lebih membimbangkan ialah
penilaian saya bahawa kerajaan dan industri
utama dan perniagaan kami adalah tidak
bersedia langsung untuk TPPA. Bulan-bulan
yang akan datang sehingga akhir tahun
3
P u s a t K h i d m a t K e l a n a J a y a e - n e w s l e t t e r
I s s u e # 3 , J U L Y 2 0 1 4 WONG CHEN

mungkin penting berhubung dengan isu ini.
Ahli Parlimen dari kedua-dua belah pihak
mungkin dipanggil untuk membahaskan
mengenai perkara ini.
Akhir sekali, dalam sesi Jun 2014 Parlimen ini,
saya telah mencabar Menteri Kewangan / PM
Najib mengenai perkara Dana LHDN.Saya
mendedahkan niat Menteri Kewangan untuk
membentuk suatu Panel Pelaburan dalam
LHDN, dan perjuangan ini dilaporkan di berita
nasional dan antarabangsa. Akhirnya, kerajaan
menarik balik rang undang-undang tersebut.
Ini adalah satu pencapaian terbesar saya
setakat ini sebagai Ahli Parlimen anda.
Kemenangan ini akan mendorong saya untuk
terus berwaspada dan terus melindungi
kepentingan rakyat.
Untuk kekal berhubung dengan fikiran saya,
kerja-kerja dan acara, anda dijemput untuk
mengikuti saya di facebook di:
www.facebook.com / wongchenpkr.

Wong
Chen
Wong Chen
Kelana Jaya

E-newsletter #3: July 2014

Editor:Wong Chen
Contributors:
Deborah Augustin, Timothy Kang
____________________

Enquiries
Email: wongchen.pkr@gmail.com
Telephone: 03-56137919
Fax: 03-56137919
Address: 113B (2
nd
Floor) Jalan SS14/1
47500 Subang Jaya
Selangor
Malaysia

Wong Chen Kelana Jaya
Constituency e-newsletter is published by Pusat Khidmat P104
Wong Chen Kelana Jaya
Constituency e-newsletter,
Ahli Parlimen Kelana Jaya
Selangor
Malaysia

Khor Reports Palm Oil and Khor Reports are owned by Segi
Enam Advisors Pte Ltd Khor Reports 2013

Wong Chen Kelana Jaya
Constituency e-newsletter is an unregulated product.
Information in the newsletter is for general information only
and is not intended to be relied upon by individual readers in
making or not making specific personal, business and/or
investment decisions. You should seek appropriate
independent advice before making any such decision. Khor
Reports has prepared this newsletter based on primary and
secondary sources of information. Although every effort has
been made to ensure that the information is accurate, Segi
Enam Advisors Pte Ltd and its staff assume no liability for any
actions taken based on the information
contained herein. Should you wish to cite, reproduce, or adapt
our content in any manner, please seek our prior written
permission.

This is a subscription-free publication. Certain sections or pages
of Khor Reports Palm Oil may be supported by sponsors. We
maintain our editorial independence and the views expressed
in this newsletter are purely our own.4
P u s a t K h i d m a t K e l a n a J a y a e - n e w s l e t t e r
I s s u e # 3 , J U L Y 2 0 1 4 WONG CHEN


Pejabat saya biasanya tidak menganjurkan
rumah terbuka untuk perayaan oleh sebab
kami mempunyai bajet yang terhad, dan ada
ramai orang yang memerlukan bantuan
kewanga di kawasan kami. Sebaliknya, kami
cuba untuk menggunakan peruntukan pada
pembaikan infrastruktur dan acara komuniti
yang akan menawarkan beberapa jenis
perkhidmatan kesihatan atau faedah
pendidikan untuk penduduk Kelana Jaya.
Lawatan ke Pusat Sains

Pada 27 Mac pejabat saya telah menganjurkan
satu lawatan sambil belajar semasa cuti
sekolah Mac ke Pusat Sains Negara untuk
kanak-kanak daripada rumah pangsapuri kos
rendah Desa Mentari. Sekumpulan 40 kanak-
kanak dan penjaga mereka daripada Blok 3 dan
5 menghadiri lawatan ini.

Kanak-kanak tersebut berasa sangat seronok
semasa bermain di kolam rendam di Taman
Pusat Sains pada waktu pagi sebelum menuju
ke Pusat Sains untuk meneroka dan
belajar.Saya dapat bertemu dengan kanak-
kanak pada awal hari sebelum bertolak ke
Parlimen untuk sesi pada hari tersebut
manakala kakitangan saya menyelia perjalanan
untuk sepanjang hari.Pemeriksaan Kanser Payudara
Kami telah menganjurkan untuk kali pertama
satu pemeriksaan kanser payudara pada 4 Mei
untuk Blok 4, 5 & 6 di Desa Mentari dengan
kerjasama Persatuan Kebajikan Kanser
Payudara (BCWA). Sasaran kami adalah untuk
memeriksa 75 wanita, tetapi pada akhir hari
BCWA berjaya memeriksa 150 wanita.

Semasa pemeriksaan, dua wanita didapati
mempunyai ketulan, dan kami dapat
menawarkan mereka pemeriksaan susulan di
Hospital Universiti.
Desa Ria
Kami telah mencari cara-cara yang berbeza
untuk memberi nafas baru kepada rumah
pangsa kos rendah Desa Ria. Fasa pertama
usaha kami terlibat pembersihan longkang
kumbahan 98 yang didapati tersekat pada
bulan Januari dan Februari tahun ini.Walau
bagaimanapun, ini adalah satu penyelesaian
jangka pendek kerana paip kumbahan terlalu
kecil bagi ketumpatan penduduk di kawasan
Projek-projek Kemasyarakatan

Kanak-kanak dikumpul di Pusat Sains
YB Hannah Yeoh merasmikan acara pemeriksaan
kanser payudara.
Kanak-kanak di taman rama-rama
Kumpulan kanak-kanak di Pusat Sains
5
P u s a t K h i d m a t K e l a n a J a y a e - n e w s l e t t e r
I s s u e # 3 , J U L Y 2 0 1 4 WONG CHEN

tersebut.Penyelesaian jangka panjang adalah
untuk menggantikan paip semasa secara
keseluruhannya dengan paip-paip yang lebih
besar.

Fasa seterusnya projek kami melibatkan
menggantikan tangga besi yang berada dalam
keadaan rosak disebabkan oleh kecurian susur
tangan besi oleh penagih dadah dan kesan
pemakaian seharian. Pejabat kami
mecadangkan penyelesaian untuk

menggunakan bata untuk mengelakkan
masalah kecurian dan memastikan tangga
kekal dan kukuh dari segi struktur.Pejabat saya
memperuntukkan RM 20, 000 untuk projek ini.


Saya pernah berkata sebelum ini bahawa bajet
yang diperuntukkan oleh kerajaan negeri
untuk menguruskan pejabat saya adalah RM
50, 000, manakala kerja-kerja kemasyarakatan
diperuntukkan RM 100, 000.Saya tidak terima
peruntukan untuk membangunkan kawasan
saya daripada Kerajaan Persekutuan. Walau
bagaimanapun, ia telah baru-baru ini
didedahkan bahawa Ahli Parlimen Barisan
Nasional menerima RM 1 juta setahun untuk
membangunkan kawasan mereka.

Untuk mengimbangi defisit ini, pejabat saya
mengadakan kutipan dana sepanjang tahun
untuk membantu dengan kos pejabat dan
projek-projek masyarakat kita.
Pada suku pertama tahun ini kami
mengadakan kutipan derma filem pada 27
Mac. Kami menjual tiket untuk tayangan
perdana Captain America: The Winter
Soldier, dan mengumpul sebanyak RM 12,
003, 80 daripada jualan tiket dan derma dalam
wang tunai.

ZJika anda ingin membuat penyumbangan
kepada pejabat kami, sila rujuk kepada
butiran-butiran di bawah.
Mengutip Dana
BANTU KAMI MEMBANTU
ANDA!
Akaun: Maybank
Nama: Pusat Khidmat P104 Kelana Jaya
Nombor Akaun: 564892109110
Cawangan: 648928000; Mont Kiara, Kuala
Lumpur
Pendermaan boleh dibuat melalui
perbankan Internet, ATM atau cek. Sila
menghantar sebuah e-mel kepada
timothykang.wanli@gmail.com supaya kita
boleh mengesahkan pendermaan anda.
Privasi anda akan dihormati.
Saya dan sukarelawan-sukarelawan saya dengan
dokumen tender untuk projek tangga besi saya.
Saya, YB Hannah Yeoh dan Captain America di majlis
mengutip dana
6
P u s a t K h i d m a t K e l a n a J a y a e - n e w s l e t t e r
I s s u e # 3 , J U L Y 2 0 1 4 WONG CHEN


Q. Pada 12 Jun 2014, anda mendedahkan
kisah dana pelaburan baru yang dicadangkan
melalui pindaan kepada Akta Lembaga Hasil
Dalam Negeri (LHDN). Apakah ceritanya?
Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
semasa membolehkan LHDN untuk
mewujudkan kumpulan wang yang dinamakan
Kumpulan Wang LHDN untuk membuat
pelaburan.Pindaan yang dicadangkan oleh
Menteri Kewangan mencuba untuk mencipta
suatu Panel Pelaburan untuk menggantikan
kuasa LHDN mengenai semua hal-hal
pelaburan. Jika pindaan tersebut diluluskan,
LHDN akan memberikan tugas pelaburan dan
kuasa kepada Panel Pelaburan yang
dicadangkan.
Di samping itu, pindaan berusaha untuk
meluaskan kuasa Panel Pelaburan untuk
melabur dalam mana-mana jenis pelaburan
selagi ia diluluskan Menteri Kewangan (kini PM
Najib) termasuk IPO. Pindaan ini adalah pelik
kerana LHDN merupakan agensi kutipan cukai
dan bukan dana kekayaan negara. Apa yang
juga pelik: pindaan mencadangkan bahawa
Menteri Kewangan diberi kuasa langsung dan
tidak langsung untuk melantik 6 daripada 7
orang ahli Panel Pelaburan. Kemasukan
Gabenor Bank Negara Malaysia (BNM) sebagai
ahli ke-7, betul-betul memaklumkan kami
bahawa dana ini tidak akan menjadi satu
perkara yang kecil tetapi mungkin menjadi
dana Ringgit dalam lingkungan berbilion.
Apakah sebab lain yang akan menyebabkan
Gabenor dipanggil untuk tugas itu?
Di kalangan ahli-ahli perniagaan, apabila kita
bercakap mengenai mewujudkan "Panel
Pelaburan", ia difahami bahawa berbilion-
bilion akan terlibat. Saya tidak berasa senang
hati tentang perkara ini dan memutuskan
untuk mengadakan taklimat media.
Q. Siapakah yang kamu bincangkan
kebimbangan anda tentang pindaan kepada
Akta LHDN? Siapakah yang ingin tahu
tentangnya?
Saya bercakap dengan seorang profesor dasar
awam, yang merupakan seorang pakar yang
terkenal di dunia dalam perkara-perkara
fiskal.Dia sangat terkejut apabila mendengar
tentang pendekatan ini.Dalam parti, saya
berbincang dengan Rafizi Ramli (Ahli Parlimen
Pandan) kerana ini merupakan suatu perkara
yang melibatkan kepentingan nasional dan dia
mempunyai latar belakang perakaunan
korporat dan pengurusan yang kukuh.Saya
dimaklumkan beberapa penyunting berita
kewangan Malaysia dan penyunting
antarabangsa termasuk Financial Times, Asian
Wall Street Journal dan Bloomberg.Paling
penting, saya menghubungi agensi-agensi
penarafan antarabangsa. Saya fikir mereka
akan berminat kerana ini adalah isu fiskal
kebangsaan, di mana hasil cukai boleh
dikumpulkan daripada sumber dan Menteri
Kewangan boleh meneruskan projek-projek
lain yang melebihi bajet. Kecurigaan saya
serta-merta bahawa ini kelihatan seperti
pembentukan 1MDB yang akan datang. Malah,
fasal IPO mungkin telah melihat Kumpulan
Wang LHDN juga digunakan untuk melabur
dalam 1MDB yang tidak lama lagi akan
disenaraikan.
Q. Apakah bantahan atau penjelasan Barisan
Nasional? Adakah anda menerima apa yang
dikatakan oleh mereka?
Tiga hari selepas sidang akhbar saya, Menteri
Kewangan ke-2 membuat kenyataan, yang
dilaporkan dalam Sin Chew bahawa tidak ada
hasil cukai yang akan digunakan oleh Panel
Pelaburan. Beliau berkata bahawa Kumpulan
Wang LHDN hanya terdiri daripada wang 1.5%
Wawancara Eksklusif
7
P u s a t K h i d m a t K e l a n a J a y a e - n e w s l e t t e r
I s s u e # 3 , J U L Y 2 0 1 4 WONG CHEN

daripada hasil cukai selepas ditolak gaji, bonus
dan kos operasi LHDN.
Yang pertama, satu penyimpangan penting. Ini
adalah kali pertama kerajaan BN telah
mengesahkan yang telah dicurigakan oleh
orang ramai, bahawa LHDN sedang berkerja
berdasarkan insentif kadar komisen untuk
mengumpul lebih banyak cukai. Menurut
Menteri, kadar komisen semasa adalah 1.5%
daripada jumlah cukai yang dipungut. Kita
harus ingat bahawa kadar 1.5% tidak
ditetapkan oleh undang-undang. Kadar ini
boleh berbeza-beza atas perintah eksekutif,
meningkat atau menurun.
Izinkan saya untuk menerangkan sedikit.Tahun
ini sasaran LHDN adalah untuk mengumpul
RM140 bilion dalam hasil cukai. LHDN akan
dibayar kadar komisen 1.5% daripada kutipan
itu; dengan itu pada 2014, LHDN akan
mendapat RM2.1 bilion untuk kos operasi dan
pelaburannya. Terdapat 11,000 kakitangan
LHDN. Buat matematik dan anda akan melihat
bahawa bagi setiap pegawai, RM190, 000
dibelanjakan untuk kos operasi, gaji, bonus dan
pelaburan. Itulah sebabnya pegawai LHDN
telah bekerja lebih keras.
Sekarang kembali ke Menteri pada Kumpulan
Wang LHDN. Menteri mengatakan bahawa
Kumpulan Wang LHDN akan datang semata-
mata dari 1.5%. Jadi selepas ditolak gaji dan
bonus dan kos operasi, baki itu akan digunakan
untuk pelaburan. Jadi berapa besar adalah baki
ini?Pada tahun 2011, (ini adalah kedudukan
terkini yang boleh didapati secara umum)
Kumpulan Wang LHDN untuk pelaburan adalah
sebanyak RM255 juta, semua dalam deposit
tetap dengan bank berlesen.
Jadi apa yang Menteri pada dasarnya berkata
adalah bahawa saya adalah salah dalam
dakwaan saya dan bahawa Kumpulan Wang
akan terus tetap pada kira-kira RM255 juta dan
ini bukan bersaiz dana 1MDB. Mengikut beliau,
Kumpulan Wang LHDN ini adalah semata-mata
satu dana kecil untuk pegawai-pegawai LHDN
dan bukan masalah besar.
Apa Menteri berkata bukan kisah sepenuhnya.
Ketika say membaca rang undang-undang itu
untuk kali pertama, saya melihat genius
penggubalan pindaan ini. Sesiapa yang
menggubal pindaan ini adalah seorang yang
sangat pintar.Bahagian semasa 23 Akta,
membolehkan Kumpulan Wang LHDN untuk
meningkatkan saiz bukan sahaja daripada
komisen yang dijana secara dalaman sahaja.
Jadi dana LHDN bukan hanya 1.5% komisen itu.
Tambahan pula, ia menyatakan bahawa
Kumpulan Wang LHDN boleh meningkatkan
dana tersebut melalui menerima geran
daripada Menteri Kewangan. Kumpulan Wang
LHDN juga boleh miningkatkan jumlah
hutangnya.Ini betul-betul mengejutkan
jurubank-jurubank senior di KL apabila saya
menceritakan perkembangan ini. Dana LHDN
juga boleh meningkatkan saiz menurut kuasa
suatu frasa "semua wang lain yang diterima
secara sah". Dalam erti kata lain, Menteri
Kewangan boleh meningkatkan Dana LHDN ke
dalam berbilion-bilion melalui undang-undang.
Itulah kepintaran pindaan ini, jika anda curi
tulang tanggungjawab anda sebagai ahli
parlimen dan hanya membaca pindaan
sebenar, anda akan ketinggalan gambaran
sepenuh. Yang penting adalah untuk membaca
keseluruhan Akta dan dimasukkan ke dalam
konteks pindaan ini kepada bahagian-bahagian
semasa. Saya terkejut apabila mendapat dana
LHDN boleh menjadi seperti 1MDB yang akan
datang. Apabila seksyen 23 yang sudah wujud
digabungkan dengan penubuhan Panel
8
P u s a t K h i d m a t K e l a n a J a y a e - n e w s l e t t e r
I s s u e # 3 , J U L Y 2 0 1 4 WONG CHEN

Pelaburan, panel tersebut akan menerima
kuasa untuk melabur dalam apa-apa pun.
Jika dana tersebut adalah benar-benar begitu
kecil seperti yang dinyatakan oleh Menteri
Kewangan yang kedua, Gabenor Bank tidak
akan keluar untuk menghadiri mesyuarat Panel
Pelaburan. Jika dana LHDN begitu kecil,
mengapa bersusah-susah untuk menggubal
undang-undang untuk mewujudkan Panel
Pelaburan, mengapa tidak melantik seorang
Ketua Pegawai Pelaburan di LHDN. Mengapa
Menteri Kewangan perlu bersusah-susah
untuk memastikan dia mempunyai kuasa
untuk melantik 6 daripada 7 orang ahli Panel
Pelaburan? Akhir sekali, jika pindaan itu tidak
berbahaya, kenapa BN menarik balik rang
undang-undang tersebut?
Q. Barisan Nasional mempunyai jumlah ahli
parlimen untuk mengundi serentak untuk
meluluskan apa-apa bil atau
pindaan.Mengapa anda fikir mereka tidak
meluluskan pindaan Akta LHDN?
Soalan yang baik.Ya, BN mempunyai lebih
daripada 51% majoriti (mereka mempunyai
60%) dan boleh dengan mudah meluluskan
apa-apa pindaan.Apa yang telah
menghentikan Menteri Kewangan? Saya
bercakap dengan beberapa backbencher BN
dan menggesa mereka untuk bersedia untuk
melakukan perkara yang betul dan menolak
pindaan-pindaan tersebut.Saya juga telah
bercakap dengan ahli Jawatankuasa Jabatan
Kira-Kira dan pindaan-pindaan tersebut juga
membimbangkan mereka.
Walau bagaimanapun politik Malaysia adalah
amat berat sebelah. Pada saat-sat genting,
malah penyokong kerajaan walaupun
mempunyai kebimbangan tentang rang
undang-undang yang dicadangkan, akan
mengundi untuk kerajaan. Sejak saya mula
jawatan saya pada tahun lepas, saya tidak
pernah melihat mana-mana penyokong BN
yang pernah mengundi menentang
kerajaan.Tiada yang mengecualikan diri
pun.Tidak juga semasa undi untuk peruntukan
ISA baru dalam Akta Pencegahan Jenayah
(PCA). Saya masih ingat dengan jelas
bagaimana MCA telah secara terbuka
menyatakan bahawa mereka akan mengundi
untuk menentang rang undang-undang PCA
dan beberapa hari kemudian, saya melihat
semua Ahli Parlimen MCA berdiri dengan malu
untuk menyokong rang undang-undang PCA.
Dalam erti kata lain, saya rasa Najib tidak
menghiraukan pendapat Ahli Parlimen seperti
saya berfikir tentang pindaan LHDN beliau.
Saya juga tidak fikir dia tidak peduli sangat
tentang pandangan dan pendapat Penyokong
Kerajaan sendiri.
Jadi, saya mengesyaki sebab sebenar mengapa
Najib menarik balik rang undang-undang yang
berkontroversi ini mesti mempunyai kaitan
dengan soalan yang dibangkitkan oleh
pembiaya antarabangsa dan agensi penarafan.
PM Najib telah terbukti bertindak balas dan
menarik balik suatu kedudukan jika ia
mempunyai kesan antarabangsa. Perkara ini
telah dilaporkan oleh kertas kewangan
9
P u s a t K h i d m a t K e l a n a J a y a e - n e w s l e t t e r
I s s u e # 3 , J U L Y 2 0 1 4 WONG CHEN

Malaysia serta surat khabar antarabangsa.
Oleh itu, apabila mendapat pendapat pakar
kewangan antarabangsa, dia duduk dan
mendengar.
Q. Sejak anda telah berada di Parlimen
Malaysia, berapa kali yang anda fikir Barisan
Nasional telah menarik balik suatu cadangan
rang undang-undang dengan cara ini?
Saya ingat hanya sekali.Akta Pencegahan
Jenayah (PCA) telah ditarik balik apabila
didesak oleh orang ramai.Ia kemudiannya
diperkenalkan semula dengan pindaan yang
cetek dalam sesi Parlimen yang berikut dan
meluluskannya sahaja. Jadi adalah amat
penting untuk kita terus berjaga-jaga terhadap
Akta LHDN ini apabila Parlimen disambung
pada bulan Oktober.Kita perlu memulakan
kempen yang kukuh pada bulan September.

Selepas hampir setahun berkhidmat sebagai
Ahli Parlimen di kawasan Kelana Jaya, saya
telah melihat gambaran sebenar kemiskinan
bandar di kawasan saya.Terdapat banyak
faktor yang menyebabkan dan memburukkan
kemiskinan, dan dengan sumber-sumber saya
yang terhad tidak, kebolehan saya untuk
membanteras kemiskinan secara berkekalan
juga adalah terhad.

Kami melakukan apa yang kami boleh dan
berharap usaha-usaha kami akan membuat
perbezaan dalam jangka masa panjang. Pada
permulaan penggal saya, saya mengambil
keputusan untuk tidak menggalakkan
pemberian bantuan kebajikan, saya kini
menukar polisi saya.Pejabat kami telah
memproses semakin banyak kes-kes kebajikan
dalam beberapa bulan lepas.Berikut adalah
beberapa kes yang ketara.

Malarvilze adalah seorang ibu kepada empat
orang anak dan kini mengandung. Apabila kami
bertemu Malarvilze dan suaminya,
Ramakrishna, mereka terpaksa hidup dengan
gaji Ramakrishna sebagai pemandu lori
sebanyak RM 40 sehari. Mereka pada mulanya
datang bertanya jika mereka boleh
mendapatkan geran untuk memulakan satu
perniagaan. Kami memutuskan untuk
memberi mereka RM 300, dan menghantar
resume Ramakrishna untuk kenalan kami
dalam Kumpulan Sunway. Ini menyebabkan
Ramakrishna mendapatkan pekerjaan yang
lebih baik. Seorang konstituen kami juga
melangkah ke hadapan untuk menderma beg
sekolah dan alat tulis untuk empat anak-anak
mereka.

Che Su adalah seorang ibu kepada tiga prang
anak di Desa Mentari. Anak perempuan
berusia lapan tahun beliau dijadualkan untuk
menjalani pembedahan jantung terbuka, dan
keluarganya menghadapi masalah untuk
menanggung kos. Kami telah memberikan RM
1,000 kepada beliau untuk membantu dengan
kos perubatan.

Hemawathi adalah 28 tahun, tetapi
mempunyai kecacatan yang menghalang
beliau daripada berjalan.Dia mesti menarik
tubuhnya atau merangkak untuk bergerak.
Beliau disokong oleh bapanya yang
berpendapatan RM1, 000 sebagai pemandu
lori, dan ini adalah sumber pendapatan tunggal
keluarga. Keluarga ini menerima RM 300
daripada peruntukan kita.

Malikka malangnya, adalah kes biasa di Desa
Mentari.Beliau sebelum ini bekerja sebagai
pekerja kilang, dan kini mencari nafkah sebagai
tukang cuci.Anak-anaknya sudah dewasa dan
tidak membantu beliau dengan
perbelanjaannya, dan sejak suaminya
meninggal dunia, beliau semata-mata
bergantung kepada pendapatan beliau
daripada pembersihan rumah-rumah.Dia juga
mempunyai kesukaran untuk berjalan selepas
mematah kakinya dalam kemalangan.Kami
telah memberikan beliau RM 300.

Gambar-gambar berikut ialah gambar-gambar
ahli-ahli konstituen yang telah menerima
pertolongon daripada pejabat saya
Kes-kes Kebajikan
10
P u s a t K h i d m a t K e l a n a J a y a e - n e w s l e t t e r
I s s u e # 3 , J U L Y 2 0 1 4 WONG CHEN
Selapas sesi parlimen terakhir untuk penggal ini, kita
menganjurkan sebuah sesi dialog komuniti seperti
dijanjikan.
Sesi dialog ini telah diadakan di Dewan Serbaguna, di SS5a
/ 15, Kelana Jaya, pada 21hb Jun.
Sesi-sesi dialog ini adalah peluang anda untuk mendapat
lebih informasi tentang apa yang berlaku semasa sesi
parlimen, bil-bil dan isu-isu yang didebatkan serta
mengetahui pendapat saya dan PKR berkenaan isu-isu
negeri dan Negara.


Untuk sesi dialog terkini, isu-isu berkenaan Inland
Revenue Board, GST dan implikasinya pada masa
hadapan Negara ini, krisis air negeri Selangor,
perjanjian Perkongsian Trans Pacific serta
perggantungan YB Surendran daripada Parlimen
telah dibangkit dan dibincangkan.Dialog Komuniti
11
P u s a t K h i d m a t K e l a n a J a y a e - n e w s l e t t e r
I s s u e # 3 , J U L Y 2 0 1 4 WONG CHENAshley Phun
telah menamatkan pengajian Pre-Universiti dia di
HELP University pada bulan April 2014. Dia sedang
bekerja untuk YB Wong Chen supaya dia boleh
mendapat pengalaman kerja yang menarik dan
bernilai.
Ivor Ng

Ivor ialah seorang pelajar jurusan undang-undang
di ATC. Menurut perkataan Gandhi, Kamu mesti
membuat perubahan yang kamu ingin lihat dalam
dunia ini, dia ingin membantu pejabat YB
membekalkan khidmat masyarakat yang bermutu
kepada ahli-ahli konstituen Kelana Jaya.
AnnCharlotte Arul
Dia ialah seorang pelajar di BAC yang telah
menamatkan tahun kedua pelajarannya untuk
Ijazah Undang-undang dia. Dia akan menjalani
penyelidikan dan projek-projek kemasyarakatan.
Inisiatif Intern Baru:
Projek kemasyarakatan utama inter-intern baru
adalah dengan Tabika Perpaduan Pangsapuri Desa
Ria. Intern-intern saya sedang berusaha untuk
melaksanakan rancangan mereka yang melibatkan
pengubahsuaian kecil serta penubuhkan sebuah
perpustakaan untuk pelajar-pelajar Tadika
Intern-intern Baru
KITA PERLU INTERN!

Jika anda ingin mengalami kehidupan
harian pekerja untuk seorang ahli Parlimen
dan mendalamkan pengetahuan anda
tentang proses pengurusan Parlimen
Malaysia, sertailah kita sebagai seorang
intern! Berdasarkan kemahiran anda, anda
boleh membantu kita dalam bidang
penyelidikan, khidmat masyarakat dan
lain-lain!

Anda akan mendapat elaun harian yang
berjumlah RM20 dan makan tengah hari
akan dibekalkan. Sila hantar CV dan
pernyataan peribadi anda kepada
timothykang.wanli@gmail.com.
12
P u s a t K h i d m a t K e l a n a J a y a e - n e w s l e t t e r
I s s u e # 3 , J U L Y 2 0 1 4 WONG CHEN


Kejadian Terkini
27 Januari Di acara Jom Shopping untuk Tahun
Baru Cina
7 Mac Dialog Komuniti
11 Mac Penjatuhan hukuman mendiang YB Karpal
Singh semasa perbicaraan hasutan beliau.
30 Mac Pengedaran baucar kepada ahli-ahli
konstituen di Pangsapuri Desa Ria
11 April Di upacara pengebumian untuk mendiang YB
Karpal Singh
19 April Pesta Seni Seri Setia
6

Mei Ahli-ahli Parlimen PKR bertemu dengan
duta negara Jerman untuk membincangkan
bidang hak-hak kemanusiaan
7 April - Membahaskan
GST di Parlimen
13
P u s a t K h i d m a t K e l a n a J a y a e - n e w s l e t t e r
I s s u e # 3 , J U L Y 2 0 1 4 WONG CHEN
ADUN-ADUN KELANA JAYA
YB Tuan Nik Nazmi Nik Ahmad ialah YB Timbalan Speaker
untuk Dewan Negeri Selangor dan ahli Dewan Negeri untuk
Seri Setia, Selangor. Beliau juga ialah penulis dua buku,
iaitu Mendepani Zaman Melayu untuk Abad ke-21 dan
A Coming of Age: A Decade of Essays 2001-2011. Beliau
memperoleh ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang
Undang-undang daripada Kings College, University of
London. Pada Pilihan Raya Umum 2008, beliau telah dipilih
dan diberi penghormatan sebagai Ahli Dewan Undangan
Negeri Selangor untuk kawasan Seri Setia, di mana beliau
merupakan calon yang paling muda bertanding dalam
Pilihan Raya Umum tersebut. Isteri beliau, iaitu Puan
Imaan,adalah seorang doktor yang bertugas di sebuah
hospital kerajaan. Mereka mempunyai seorang anak lelaki,
iaitu Nik Ilham.
YB HANNAH YEOH
Pejabat ADUN Subang Jaya
113A (1
st
Floor), Jalan SS14/1
47500 Subang Jaya
No. Telefon: 03-56312768
No. Faks:03-56312757
E-mel: www.hannahyeoh.com

Waktu pejabat:
Isnin - Jumaat : 10am to 5pm
Selasa (Malam) : 8pm to10pm

Nik Nazmi Nik Ahmad is the Selangor State Assemblyman
YB Puan Hannah Yeoh Tseow Suan ialah YB Tuan
Speaker untuk Dewan Negeri Selangor dan ahli Dewan
Negeri untuk Subang Jaya, Selangor. Pada tahun 2008,
beliau menang kerusi Dewan Negerinya pada usia 29
tahun dalam pilihan raya umum 2008. Beliau ialah
wanita pertama serta ahli Dewan Negeri yang paling
muda yang dipilih dan diberi penghormatan sebagai
YB Tuan Speaker semasa pelantikannya pada usia 34
tahun. Beliau memperoleh ijazah dalam bidang
Undang-undang daripada University of Tasmania.
Suami beliau, iaitu Encik Ramachandran M, ialah
seorang usahawan bidang IT. Mereka mempunyai 2
orang anak perempuan, iaitu Shay Adora Ram dan
Kayleigh Imani Ram. Pasangan suami isteri ini adalah
berminat dalam pembangunan Negara dan ingin
mendorong semua rakyat Malaysia untuk memenuhi
peranan mereka supaya sebuah Negara Malaysia yang
bebas daripada rasuah dan diskriminasi kaum dapat
dilahirkan.


YB NIK NAZMI
Pejabat ADUN Sri Setia
10-1, Jalan PJS 10/2
Taman Subang Indah
46000 Petaling Jaya
No. Telefon/Faks: 03 56116324
E-mel: niknazmi@niknazmi.com

Waktu pejabat:
Isnin-Jumaat :10am-5pm


14
P u s a t K h i d m a t K e l a n a J a y a e - n e w s l e t t e r
I s s u e # 3 , J U L Y 2 0 1 4 WONG CHEN


THE WORK AND SERVICES
PROVIDED BY THE OFFICE OF YB
WONG CHEN

KERJA DAN PERKHIDMATAN
YANG DISEDIAKAN OLEH
PEJABAT YB WONG CHEN

Siapa yang layak menerima perkhidmatan kami?
Semua penduduk kawasan Parlimen Kelana Jaya

Subang Jaya, USJ, PJS5 to 10 (Desa Mentari), Taman Glenmarie, Kelana Jaya SS3,SS5,
SS7, SS8, SS9
Apakah perkhidmatan kami?

Parlimen

Membangkitkan isu-isu nasional di atas pihak anda di Parlimen.
Mewakili kawasan Kelana Jaya berhubung dengan dasar dan undang-undang dan
melaporkan kepada para penduduk tentang semua isu nasional.

Kebajikan & Perubatan
Memohon untuk bantuan kebajikan dan meningkatkan bayaran kebajikan
Memohon untuk pengecualian yuran perubatan
Menghubungkan bersama badan bukan kerajaan kebajikan dan perubatan
Isu Kewarganegaraan
Memohon untuk IC biru dan menulis surat sokongan
Membuat susulan dengan JPN dan Imigrasi
Polis & Jenayah
Membuat susulan di atas laporan polis
Mengumpul data jenayah dan menyediakan maklum balas orang ramai
Pendidikan
Pendaftaran dan pertukaran sekolah
Permohonan universiti