You are on page 1of 42

MASTERAT

IULIE-SEPTEMBRIE 2014

Educație prin excelență
Laboratoare noi și echipate
la nivel profesional
Parteneriate cu mediul de afaceri
Mobilități internaționale
Studii integral în limbile:
română, maghiară, germană,
engleză și franceză
e c o n . u b b c l u j . r o
C l u j - N a p o c a , s t r . Te o d o r M i h a l i , n r . 5 8 - 6 0 | Te l : 0 2 6 4 / 4 1 8 6 5 2 - 5 ; I n t 5 8 5 4 | a d m i t e r e @ e c o n . u b b c l u j . r o

F

acultatea de Știinţe Economice şi
Gestiunea Afacerilor este una dintre
cele mai moderne şi dinamice facultăţi ale Universităţii “Babeş-Bolyai”.

Î

nsuşirea la nivelul standardelor europene a
ştiinţelor economice conferă absolvenţilor
noştri o poziție avantajoasă în competiţia
naţională şi internaţională: circa 85% din-

În timpul studiilor cei mai merituoşi studenţi

tre aceştia îşi găsesc locuri de muncă imediat

pot beneficia de mobilităţi de 1–2 semestre

după absolvire.

la Universităţi de mare prestigiu din statele

Anual se realizează reclasificarea studenților

Uniunii Europene, iar după absolvire îşi pot

pe locurile bugetate, ceea ce constituie un ele-

desăvârşi pregătirea profesională frecventând

ment stimulativ pentru pregătirea acestora.

cursurile programelor de masterat şi doctorat
pe care le oferă facultatea noastră.

Cuprins
Domeniul Administrarea Afacerilor

4

Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii 5
Domeniul Cibernetică și Statistică
Econometrie şi statistică aplicată
Sisteme de asistare a deciziilor economice

6
7
8

Domeniul Contabilitate
Auditul şi managementul financiar al fondurilor europene
Diagnostic şi evaluare
Expertiză contabilă şi audit

9
10
11
12

Management contabil, audit și control
13
Domeniul Economie
14
Agrobusiness 15
Dezvoltare regională durabilă
16
Economia mediului
17
Gestiunea şi evaluarea proiectelor
18
Domeniul Economie și afaceri internaționale
Afaceri internaţionale

20
21

Managementul riscului în afaceri internaţionale
22
Management internaţional - în limba germană
23
Domeniul Finanțe
Bănci și pieţe de capital
Finanţe corporative – asigurări
Fiscalitate
Gestiune financiară corporativă - în limba maghiară

24
25
26
27
28

Domeniul Informatică economică
E-business

29
30

Domeniul Management
Administrare şi comunicare internaţională în afaceri

31
32

International business management - în limba engleză

33

Managementul dezvoltării afacerilor
34
Managementul dezvoltării afacerilor - în limba engleză

35

Managementul resurselor umane
36
Managementul afacerilor - în limba maghiară
37
Domeniul Marketing

38

39
Strategii şi politici de marketing
Strategii și politici de marketing - în limba maghiară
40
Cum să aplici

41

3

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR

M A S T E R A T

Domeniul
ANTREPRENORIAT
SCOALA POST DOCTORALA
Administrarea Afacerilor

4

A

Formarea ca şi profesionişti capabili să elaboreze şi gestioneze proiecte viabile în domeniul turismului. comerţului şi serviciilor. serviciilor şi comerţului. 5 Criterii de admitere Condiţie de înscriere • Certificat de competenţă lingvistică Modul de desfăşurare al admiterii: • 50 % media examenului de licenţă • 50% nota examenului scris la disciplina Economie şi marketing în turism Responsabil program de studii: Conf. şef serviciu comerţ cu ridicata şi amănuntul. Univ. organizator activitate Curriculum Semestrul 1 • Marketing strategic • Comportamentul consumatorului şi strategia de marketing • Comunicare interculturală în afaceri (engleză/franceză) • Sisteme de asistare a afacerilor • Evaluarea resurselor în turism Semestrul 2 • Management hotelier • Managementul strategic al resurselor umane • Analiză economică • Prospectare şi amenajare turistică • Marketingul locurilor • Limba modernă în afaceri (limba engleză/franceză/germană/italiană/ spaniolă) .chis@econ. şef birou comerţ cu ridicata şi amănuntul.3 Domeniul Administrarea Afacerilor UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR M A S T E R A T Administrarea afacerilor în turism. Alexandru Chiș Contact: alexandru. capabile să găsească şi să implementeze soluţii adecvate în sfera turismului. comerț și servicii Semestrul 4 • Practică (Administrarea afacerilor în turism) • Stagiu cercetare\documentare şi pregătirea disertaţiei turism. Pregătirea specifică şi multidisciplinară a celor care activează pe diverse paliere în activităţile specifice sectorului terţiar. capabile să sesizeze cele mai bune oportunităţi. organizator prestări servicii. comerţului şi serviciilor.limba 2 Semestrul 3 • Marketing direct şi comunicare promoţională • Managementul proiectelor • Marketingul structurilor de primire turistică • Destinaţii turistice • Sisteme de asigurare a calităţii • Gestiunea riscului în turism. conducător întreprindere mică patron (girant) în comerţ. Pregătirea unor cadre polivalente conştiente de cerinţele şi tendinţele mediului de afaceri specific. şef agenţie oficiu turism. şef complex hotelier. responsabilPOST DOCTORALA ANTREPRENORIAT SCOALA complex hotel restaurant. conducător întreprindere mică patron (girant) în prestări servicii. turism şi servicii Managementul vânzărilor în comerţ. Perspective la angajare Recunoaşterea pregătirii prin diploma de master permite obţinerea Brevetului de Manager în Turism.ro A . comerţului şi serviciilor. şef sală restaurant. şef recepţie hotel. responsabil cazare. turism şi servicii Administrarea relaţiilor cu clienţii şi furnizorii Administrarea resurselor materiale şi financiare Asigurarea calităţii prestaţiilor în comerţ. administrator hotel. Perspective de angajare în firme din domeniul turismului. turism şi servicii Managementul resurselor umane Promovarea principiilor. comerţ şi servicii Formă de învăţământ cu frecvență / cu frecvență redusă Obiective Formarea unor specialişti cu abilităţi complexe de conducere şi administrare a unor departamente sau firme ce activează pe piaţa turismului. Competenţe şi abilităţi • • • • • • • • • Administrarea prestaţiilor în comerţ. atât din perspectivă teoretică cât şi practică.ubbcluj. Ocupaţii posibile manager în turism. Asigurarea unei înalte pregătiri pe plan ştiinţific. conducător întreprindere mică patron (girant) în activitatea hotelieră şi restaurante. Dr. normelor şi valorilor eticii profesionale în condiţii de autonomie şi independenţă profesionale Asumarea rolurilor şi responsabilităţilor de conducere a unor echipe angajate în activităţi de marketing la diferite niveluri organizatorice. Interes crescut pentru valorificarea oportunităţilor de formare continuă şi pentru îmbunătăţirea propriilor performanţe profesionale.

3 UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR M A S T E R A T ANTREPRENORIAT SCOALA POST DOCTORALA Domeniul Cibernetică și Statistică 6 A .

Tip de activitate: gestiunea modelelor de scoring. Tip de activitate: gestiune de portofoliu (BVB. Departamentele de analiză şi previziune din cadrul întreprinderilor. Dr. produse).ubbcluj. Tip de activitate: calculul riscului in asigurari.Domeniul Cibernetică și Statistică UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR M A S T E R A T Econometrie şi statistică aplicată Formă de învăţământ cu frecvență Obiective ESA ofera studentilor oportunitatea urmarii unei formatiuni pe doi ani in domeniile: . Societati de leasing. Centrele de cercetări demografice. inainte de a fi in masura a le aplica.ro A .Asistarea deciziei Dualitatea formatiunii (teoretica si practica) permite acumularea de competente recunoscute atat in mediul professional cat si pentru pregatirea unui doctorat in economie. Analiza econometrica. Societati de Marketing si Cercetari de Piata. datorita cresterii complexitatii si diversitatii campurilor de aplicatie necesita o formatiune specifica in care se studiaza mai intai instrumentele necesare. Societati de Investitii in Valori Mobiliare (SIVM-uri). departamente de actuariat. Tip de activitate: studiul pietei. Cristian Dragoș Contact: cristian. Direcţiile Judeţene de Statistică şi Institutul Naţional de Statistică. Univ. analiza datelor (clienti.dragos@econ. Ocupaţii posibile • • • • • • • • • consilier statistician expert statistician inspector de specialitate statistician referent de specialitate statistician cercetător în statistică asistent de cercetare în statistică cercetător în demografie asistent de cercetare în demografie consultant plasamente valori mobiliare analist financiar analist investiţii manager fond acţiuni/ obligaţiuni agent capital de risc consilier actuar expert actuar • ANTREPRENORIAT • • • • • Curriculum Semestrul 1 • Procese şi modele stochastice • Metode computaţionale de estimare • Metode de Bootstrap • Comunicare interculturală în afaceri(engleza/franceza) Semestrul 2 • Analiza multidimensională a datelor • Econometrie aprofundată • Econometria variabilelor calitative • Limba moderna in afaceri (engleza/franceza/germana/ italiana/spaniola) – limba 2 Semestrul 3 • Econometria panelului • Econometrie financiara • Econometrie spatiala • Limba moderna in afaceri (engleza/franceza/germana/ italiana/spaniola) – limba 2 Semestrul 4 • Finante empirice • Metode de scoring • Practica (Econometrie aprofundata. piata extrabursiera). Metode de scoring) • Stagiu de cercetare / documentare si pregatire a disertatiei SCOALA POST DOCTORALA Criterii de admitere Condiţie de înscriere • Certificat de competenţă lingvistică Modul de desfăşurare al admiterii: • 50 % media examenului de licenţă • 50% nota examenului scris la disciplina Statistică descriptivă 7 Responsabil program de studii: Conf. Primarii si prefecturi. Societati de asigurare.Analiza economica cantitativa . Perspective la angajare: • • • 3 • • • • • • • Departamente de riscuri ale bancilor comerciale. ESA este o formatiune pluridisciplinara. Agenţiile de dezvoltare regională. Tip de activitate: gestiunea modelelor de scoring bancar. Econometrie financiara.

de proiectare. dezvoltare și implementare a sistemelor ERP-EAI și acele skilurii necesare ocupării funcțiilor de consultanți de business.ubbcluj. Gheorghe Cosmin Silaghi Contact: gheorghe. precum și cu cerințele specifice ale companiilor locale. inginer Web • Expert baze de date și Business Intelligence • Export suport software și suport IT • Expert de asigurare a calității (testing) în firme software Conform statisticilor MyJobs. designer Web. Masteratul EBusiness se caracterizează printr-o specializare pentru domeniul dezvoltărilor Web și a sistemelor distribuite. dezvoltare și întreținere a afacerilor virtuale utilizand tehnologii web.3 Domeniul Cibernetică și Statistică UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR M A S T E R A T Sisteme de asistare a deciziilor economice Formă de învăţământ cu frecvență Obiective Obiectivele principale aferente acestor 2 programe de masterat pot fi sintetizate prin insușirea și aprofundarea conceptelor. Colaborări cu mediul de afaceri: • MSG Systems – modul de ABAB/ SAP in cadrul disciplinei Sisteme ERP-EAI iQuest Technologies – modul de Business Intelligence pentru practică și realizarea lucrărilor de disertație. MSG Systems. Ambele masterate se caracterizează printr-un suport tehnologic și fundament economic comun. colaborări cu companii precum Brinel. incluzand deprinderea tehnicilor inteligente de analiză aplicate în business. metodologiilor și uneltelor specifice domeniului Informaticii Economice.ro A . teoriilor. Ei se caracterizează printr-un grad mărit de adaptabilitate la cerințele specifice postului și a proiectelor în care lucrează. Habil. cât și ca informaticieni – analiști business în companii software. Planurile de învățământ ale celor 2 masterate sunt compatibilizate cu recomandările internaționale promovate de către ACM/IEEE/AIS în domeniul Informaticii Economice. EBS. Arobs sau altele SCOALA POST • DOCTORALA • Criterii de admitere Condiţie de înscriere • Certificat de competenţă lingvistică Modul de desfăşurare al admiterii: • 50 % media examenului de licenţă • 50% nota examenului scris la disciplina Elemente avansate de Informatică Economică 8 Responsabil program de studii: Prof. ANTREPRENORIAT Profilul absolventului • • • Analist business Analist și consultant software Programator. Studenții deprind modul de lucru. software engineer. architect de sistem sau produs software • Manager proiect in domeniul IT • Dezvoltator Web. Studenții deprind tehnici de concepere. proiectare. Absolvenții acestor masterate pot fi încadrați atât ca și economiști pe diverse poziții care necesită studii economice. Dr.silaghi@econ. completând pregătirea absolvenților în domeniul informatic și pregătindu-i pentru o inserție corepunzătoare pe piața muncii. Masteratul Sisteme de asistare a deciziilor economice (SADE) se caracterizează printr-o specializare pentru domeniul sistemelor informatice suport dintr-o întreprindere. salariile sunt cuprinse intre 600-800 EUR la o experiență de 3-5 ani de la angajare.

3 UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR M A S T E R A T Domeniul Contabilitate ANTREPRENORIAT SCOALA POST DOCTORALA 9 A .

manager proiect expert contabil-verificator. cenzor. inclusiv în domeniul proiectelor finanțate din fonduri europene. a raportărilor către parteneri și către alte organisme implicate în procesul de finanțare. Irimie Popa Contact: irimie. Perspective la angajare: Acest program de masterat este acreditat de cãtre Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR). gestiona și monitoriza proiectele finanțate din fonduri europene. Evaluare și Audit Responsabil program de studii: Prof. și din fonduri europene în particular. Competențe privind politica de personal cu particularizare în cadrul proiectelor europene. Univ.popa@econ. Competențe de natură juridică referitoare la reglementările europene generale și specifice privind proiectele și contractele de valorificare a fondurilor europene. Dr. ANTREPRENORIAT • • • Curriculum Semestrul 1 • Accesarea fondurilor europene • Achiziţii publice aferente proiectelor • Principii şi reglementări speciale europene • Deontologie şi responsabilitate socială • Dezvoltare durabilă Semestrul 2 • Managementul financiar contabil al fondurilor europene • Managementul proiectelor europene • Sisteme informatice pentru gestionarea proiectelor • Limbajul comunicării în afaceri • Practică în accesarea. conducatori în domeniul financiar. revizor contabil. auditor financiar. Abilitatea de a aplica raționamentul profesional privind organizarea contabilității. auditor intern. auditor intern în sectorul public.ro A . analist financiar. aplicat cu precădere domeniului proiectelor finanțate din fondurile structurale și de coeziune Competenţe şi abilităţi: • • • 3 Capacitatea de a identifica oportunități de finanțare și de a accesa. asistent manager. intern. elaborarea şi evaluarea proiectelor Semestrul 3 • Standarde generale de audit • Contabilitatea finanţărilor europene • Proceduri de control şi audit intern • Elemente de drept specifice proiectelor Semestrul 4 • Auditul proiectelor europene • Contracte de valorificare a fondurilor europene • Stagiu de cercetare şi elaborare a disertaţiei SCOALA POST DOCTORALA Criterii de admitere 10 Condiţie de înscriere • Certificat de competenţă lingvistică Modul de desfăşurare al admiterii: • 50 % media examenului de licenţă • 50% nota examenului scris la disciplina Contabilitate. responsabil financiar.ubbcluj. Ocupaţii posibile: specialist în accesarea și implementarea fondurilor europene.Domeniul contabilitate UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR M A S T E R A T Auditul şi managementul financiar al fondurilor europene Formă de învăţământ cu frecvență / cu frecvență redusă Obiective Obiectivul general al masteratului de faţă constă în imbunătățirea oportunităților de învățare ale auditului şi managementului financiar și a altor elemente colaterale în cadrul studiilor universitare de masterat. în general. respectiv public extern în cadrul proiectelor finanțate din surse diferite. Abilități de analiză și de utilizare a informațiilor și datelor referitoare la managementul financiar al fondurilor europene și realizarea gestiunii financiare interne. Competențe privind organizarea și desfășurarea controlului și auditului contractual. manager proiect.

familiarizarea cu normele de evaluare. Competenţe şi abilităţi: • • • • • • • • • Utilizarea avansată a conceptelor. valoare actualizată. principiilor și abordărilor pe care se bazează practica analizei economice și evaluării proprietăților Culegerea și selectarea informațiilor relevante și credibile Stabilirea diagnosticului de evaluare Operarea cu ipoteze și tehnici specifice și elaborarea scenariilor de evaluare Estimarea valorii și exprimarea opiniei Managementul. fără examen în conformitate cu prevederile legale ale Camerei Auditorilor Financiari din România ANTREPRENORIAT Curriculum Semestrul 1 • Regimul juridic al afacerilor • Contabilitate internaţională • Contabilitate creativă • Responsabilitate socială și raportări de mediu • Comunicare interculturală în afaceri (engleză/franceză) Semestrul 2 • Standarde de raportare financiar contabilă • Standarde internaţionale de evaluare • Diagnostic financiar • Politici şi previziuni financiare Semestrul 3 • Evaluări în scopuri speciale • Evaluarea proprietăţilor imobiliare • Evaluarea şi recunoaşterea activelor financiare • Referenţiale şi standarde de evaluare în domeniul public Semestrul 4 • Evaluarea bunurilor mobile • Analiză economică • Standarde de audit financiar • Practică (diagnostic şi evaluare) SCOALA POST DOCTORALA Ocupaţii posibile Pregătire în vederea accesului la profesia de evaluator în specializările agreate de ANEVAR (întreprindere. interdisciplinare Comunicare. proprietăţi imobiliare. evaluare şi audit Responsabil program de studii: Conf. controlul și consultanța în evaluare Aplicarea doctrinei și deontologiei profesionale în executarea unor sarcini complexe. aprofundarea normelor de evaluare (indirect a celor contabile si de audit) aplicabile în Romania în vederea corectei aplicări în practica şi a creşterii calităţii raţionamentului profesional. Dr.deaconu@econ. acces la profesia de analist economic şi financiar şi pregătire pentru accesul la profesia de expert contabil şi auditor 11 Criterii de admitere Condiţie de înscriere • Certificat de competenţă lingvistică Modul de desfăşurare al admiterii: • 50 % media examenului de licenţă • 50% nota examenului scris la disciplina Contabilitate.ro A . active financiare). Acreditare de către CAFR: absolvenţii vor primi o diplomă care le va asigura accesul direct la stagiul de auditor financiar. stăpânirea noilor concepte şi metodologii pe care se bazează elaborarea şi interpretarea economică a raportărilor financiar-contabile (valoare justa.3 Domeniul contabilitate UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR M A S T E R A T Diagnostic şi evaluare Formă de învăţământ cu frecvență Obiective Obiectivele principale aferente acestui program de masterat pot fi sintetizate prin: înţelegerea procesului de globalizare economică şi de convergenţă a normelor cu aplicabilitate microeconomică.ubbcluj. Univ. lucrul în echipă și asumarea rolului de lider Autoevaluarea și diagnoza nevoii de formare continuă în vederea adaptării la dinamica contextului social Perspective la angajare: Acreditare de către ANEVAR: absolvenţii vor putea dobândi echivalarea integrală a studiilor în vederea obţinerii calităţii de evaluator stagiar specializarea întreprinderi și proprietăți imobiliare. mobile. de raportare financiară şi de audit regionale şi internaţionale. Adela Deaconu Contact: adela. contabile. active financiare).

popa@econ.3 Domeniul contabilitate UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR M A S T E R A T Expertiză contabilă şi audit Formă de învăţământ cu frecvență / cu frecvență redusă Obiective Obiectivele principale aferente acestui program de masterat pot fi sintetizate prin: dobandirea cunoştinţelor necesare accesului la profesia contabilă liberală şi exercitarea activităţii de expertiză contabilă. pornind de la principiile deontologice generale aplicabile în profesia contabilă liberală. principiilor.ubbcluj. contabilitate. Referent de specialitate financiar-contabilitate. control financiar. aprofundarea cunoştinţelor de specialitate privind cadrul de referintă al expertizelor contabile şi al activităţii de audit. Ocupaţii posibile Contabil-sef/Director. familiarizarea cu standardele internaţionale educaţionale ale profesioniştilor contabili şi auditorilor financiari emise de catre IFAC. Sef birou/serviciu financiar-contabilitate. Ioan Popa Contact: ioan. Asistent de cercetare in gestiune.ro 12 A . Contabili. control financiar ANTREPRENORIAT Curriculum Semestrul 1 • • • • Regimul juridic al afacerilor Contabilitate internaţională Managementul guvernării corporative Comunicare interculturală în afaceri (engleză/franceză) Semestrul 2 • • • • • Standarde de audit financiar Standarde de raportare financiar contabilă Standarde internaţionale de evaluare Diagnostic financiar Limba modernă în afaceri (limba engleză/franceză/germană/italiană/ spaniolă) Semestrul 3 • • • • Auditul instituţiilor financiare şi de credit Armonizări fiscale Doctrină şi expertiză contabilă Audit intern SCOALA POST DOCTORALA Semestrul 4 • • • • Contabilitate şi control de gestiune aprofundat Auditul sistemelor informaţionale contabile Practică (expertiză contabilă şi audit) Stagiu de cercetare/documentare şi pregătirea disertaţiei Criterii de admitere Condiţie de înscriere • Certificat de competenţă lingvistică Modul de desfăşurare al admiterii: • 50 % media examenului de licenţă • 50% nota examenului scris la disciplina Contabilitate. Competenţe şi abilităţi: • Insusirea aprofundata a conceptelor. Univ. Dr. precum și de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR). limbaj specific in diverse contexte ale mediului de business pentru solutionarea aspectelor generale teoretice si practice aplicabile acestuia • Aplicarea adecvata a conceptelor. metodelor si a limbajului specific in diverse contexte ale mediului de business pentru intelegerea si rezolvarea spetelor specifice domeniul expertizei contabile si auditului • Insusirea aprofundata a metodelor de evaluare si a tehnicilor care sa permita formularea unor judecati de valoare • Analiza adecvata a metodelor de evaluare si a tehnicilor care sa permita fundamentarea de solutii constructive in scop decizional • Elaborarea de rapoarte specifice ariei de studiu • Executarea de sarcini profesionale complexe in medii nonliniare in con- ditii de autonomie si independenta profesionala • Asumarea responsabilitatii de diverse roluri la nivelul activitatii organismelor profesionale si a companiilor • Dobandirea capacitatilor de autoevaluare a nivelului propriu de competente profesionale si identificarea reala a oportunitatilor care pot genera valoare adaugata pentru dezvoltarea profesionala proprie Perspective la angajare: Acest program de masterat este acreditat de către Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR). metode. principiilor si a metodelor specifice ariei de studiu • Capacitatea de a lucra adecvat cu concepte. contabilitate. Cercetator in gestiune. evaluare Responsabil program de studii: Prof. Contabil-sef. Expert contabil-verificator. principii.

precum și de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR). conducatori în domeniul financiar. care vor putea utiliza cunoștintele dobândite pentru elaborarea.ro A . alături de cele de audit și evaluare). cenzor.3 Domeniul contabilitate UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR M A S T E R A T Management Contabil. respectiv internatională (cadrele de reglementare specifice activității contabile conforme cu standardele emise de către International Accounting Standards Board. auditor intern. specialist/analist organizare. a teoriilor și metodologiilor specifice domeniului contabilității. auditor intern în sectorul public. Competenţe şi abilităţi • • • • • • • • Organizarea activității de management financiar-contabil Derularea activității de audit financiar și misiuni conexe Gestionarea activității de control și audit intern Raportarea financiar contabilă conform reglementărilor internaționale Consilierea operațiilor de combinări și regrupări de întreprinderi Organizarea activității de management financiar contabil al proiectelor cu finanțare europeană sau națională Însușirea și asumarea valorilor și principiilor deontologice și etice specifice profesiei contabile Interacțiune cu membrii echipei. Toate acestea în contextul procesului de armonizare a legislației și a practicilor financiar-contabile și de audit. control financiar. Univ. în mod particular a Uniunii Europene.discipline obligatorii Semestrul 1 • Regimul juridic al afacerilor • Contabilitate internaţională • Managementul guvernării corporative • Comunicare interculturală în afaceri (engleză/franceză) Semestrul 2 • Standarde de audit financiar • Standarde de raportare financiar contabilă • Standarde internaţionale de evaluare • Diagnostic financiar • Limba modernă în afaceri (limba engleză/franceză/germană/italiană/ spaniolă) Semestrul 3 • Control și audit intern • Combinări de întreprinderi • Politici fiscale • Standarde de contabilitate pentru sectorul public Semestrul 4 • Management financiar contabil al proiectelor • Fuziuni. control financiar. audit şi control) • Stagiu de cercetare/documentare şi pregătirea disertaţiei SCOALA POST DOCTORALA Ocupaţii posibile expert contabil-verificator. pregătirea profesională a studenților. comunicare cu părțile interesate • Autoevaluarea nevoii de formare continuă în vederea adaptării competențelor profesionale la dinamica contextului social Perspective la angajare Acest program de masterat este acreditat de către Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR). evaluare şi audit Responsabil program de studii: Prof. lichidator.tiron@econ. Adriana Tiron Contact: adriana. extinzând cunoașterea din sfera națională spre cea regională. analist financiar. auditor financiar. contabilitate. asistent de cercetare în gestiune. dezvoltarea abilităților necesare pentru realizarea unei activități de consultanță financiar-contabilă și de gestiune de calitate. divizări şi lichidări • Practică (management contabil. Dr. revizor contabil.ubbcluj. analiza și auditul pertinent al raportărilor financiare întocmite și prezentate de către entitățile economice. în raport cu cadrul european și internațional. 13 Criterii de admitere Condiţie de înscriere • Certificat de competenţă lingvistică Modul de desfăşurare al admiterii: • 50 % media examenului de licenţă • 50% nota examenului scris la disciplina Contabilitate. cercetator în gestiune. contabilitate. Audit și Control Formă de învăţământ cu frecvență / cu frecvență redusă Obiective Obiectivele principale aferente acestui program de masterat pot fi sintetizate prin: însușirea și aprofundarea conceptelor. ANTREPRENORIAT Curriculum . controlor de gestiune.

3 UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR M A S T E R A T ANTREPRENORIAT SCOALA POST DOCTORALA Domeniul Economie 14 A .

Dr. competitivi pe piaţa internaţională a muncii. • Întocmirea de proiecte în domeniul • • agrobusiness-ului. Cercetător în controlul calităţii produselor alimentare. • Cunoaşterea. formarea unor specialiști care să inițieze și să dezvolte noi afaceri. realizarea unui permanent transfer de cunoştinţe de specialitate spre comunitate şi mediul de afaceri constituie obiective ale Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor şi implicit ale masteratului. Specialist în domeniul calităţii. cod 242320. • Autoevaluarea şi identificarea nevoilor şi oportunităţilor de formare. Curriculum Semestrul 1 • Utilizarea Internetului în afaceri • Comunicare interculturală în afaceri (engleză/franceză) • Ecomarketing • Managementul întreprinderilor agroalimentare Semestrul 2 • Limbă modernă în afaceri (engleză. germană.mortan@econ. Director departament catering. cod 241936. • Folosirea tehnicilor şi strategiilor specifice agro-marketing-ului şi filierelor agroalimentare. cod 131515. italiană. formarea de specialiști capabili să atragă fonduri europene pentru inițierea și dezvoltarea afacerilor prin scrierea de proiecte viabile pentru agrobusiness. Maria Mortan Contact: maria. cod 252204 15 Criterii de admitere Condiţie de înscriere • Certificat de competenţă lingvistică Modul de desfăşurare al admiterii: • 50 % media examenului de licenţă • 50% nota examenului scris la disciplina Managementul afacerilor agroalimentare Responsabili program de studii: Conf. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)  .ubbcluj. Utilizarea aplicaţiilor informatice pentru soluţionarea problemelor specifice agrobusiness-ului. vincentiu.Limba 2 • Managementul pieţelor agricole • Siguranţă alimentară şi procesarea producţiei agricole • Mijloace şi tehnici de finanţare în unităţile agricole Semestrul 3 • Fundamentarea deciziilor în agribusiness • Filierele produselor agroalimentare • Strategii de agromarketing • Strategii de accesare a fondurilor europene pentru agrobusiness • Comunicare în afaceri ( engleză. Univ. Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurară şi Pescuit (APDRP)  . Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP). Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale . • Implementarea normelor metodologice.franceză. Ministerul Mediului  . formarea de specialiști economiști în industria alimentara și alimentație publică. cod 121028. Ocupatii posibile  Director departament alimentaţie. Competenţe şi abilităţi: • Aplicarea principiilor. Centrele de Consultanţă în domeniul afacerilor în agricultură. Agenţiile de Dezvoltare Regională . Director de societate comercială agricolă. comunicarea şi lucrul în echipă. formarea de specialiști în protecția consumatorilor. spaniolă). spaniolă)Limba 2 Semestrul 4 • Managementul calităţii în întreprinderile agroalimentare • Analiză economică • Practică – Managementul întreprinderilor agroalimentare • Stagiu de cercetare/documentare şi pregătirea disertaţiei ANTREPRENORIAT SCOALA POST DOCTORALA Perspective la angajare: Acest program de masterat este acreditat. italiană.3 Domeniul Economie UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR M A S T E R A T Agrobusiness Formă de învăţământ cu frecvență Obiective Formarea de specialişti în domeniul economic. cod 242301. • Asumarea rolului de leader. Direcţiile pentru Agricultură  . centrele de Consultanță în domeniul afacerilor în agricultură și protecția mediului. normelor şi valorilor de etică profesională în executarea unor sarcini complexe interdisciplinare. în vederea adaptării la dinamica contextului economic actual.ro.veres@econ.ubbcluj. Înţelegerea modului de funcţionare şi capacitatea de a conduce pieţele de gros ale produselor agricole. Auditor în domeniul siguranţei alimenatare.germană.ro A . Consultant afaceri în agricultură. cod 131516. înţelegerea şi folosirea conceptelor şi metodelor specifice activităţilor de agrobusiness. Particularizând la nivelul masteratului de Agrobusiness putem menţiona: formarea unor specialiști capabili să conducă activități în organizații precum: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). măsurilor şi programelor din domeniul agrobusiness-ului. franceză. în vederea atragerii de fonduri. absolvenţii de Agrobusiness putând ocupa posturi în cadrul următoarelor organisme şi instituţii  : Comisia Europeană  .

analizarea unor studii empirice privind impactul proiectelor finanţate de Uniunea Europeană asupra unor regiuni din România. factorilor de decizie la nivel micro.univ. precum şi evaluarea politicilor de dezvoltare regională • Oferirea de consultanţă de specialitate în domeniul politicilor de dezvoltare regională. Aplicarea doctrinei şi deontologiei profesionale în executarea unor sarcini complexe. interpretarea şi aplicarea reglementărilor şi procedurilor referitoare la dezvoltarea economică regională durabilă • Elaborarea de planuri strategice regionale/sectoriale.dimensiune naţională şi internaţională). aprofundarea rolului unor instituţii în procesul de dezvoltare economică la nivel naţional respectiv la nivel regional. lucrul în echipă şi asumarea rolului de lider Autoevaluarea şi diagnoza nevoii de formare continuă în vederea adaptării la modificările contextului social Perspective la angajare Manager proiect. analiza şi evalua proiecte care se încadrează în domeniile prioritare ale politicii de dezvoltare regională şi coeziune economică şi socială.şi macroeconomic • Identificarea potenţialului de dezvoltare economică în profil teritorial prin asimilarea exigenţelor europene în domeniu şi utilizarea acestora pentru diminuarea disparităţilor • Evaluarea din punct de vedere cantitativ şi calitativ a implementării ANTREPRENORIAT • • • Curriculum Semestrul 1 • Dezvoltare durabilă şi progres economic • Strategii si politici de investiţii internaţionale • Instituţionalism şi dezvoltare economică • Modelarea şi simularea proceselor de afaceri • Comunicare interculturală în afaceri (engleză/franceză) Semestrul 2 • Economie şi politici de dezvoltare regională • Modele cantitative • Resursele umane şi dezvoltarea economică • Instituţii şi centre de putere economică • Limba modernă în afaceri (limba engleză/franceză/ germană/ italiană/spaniolă) . interdisciplinare Comunicare. dezvoltarea durabilă şi dezvoltarea regională. Expert contractare activităţi investiţionale 16 Criterii de admitere Condiţie de înscriere • Certificat de competenţă lingvistică Modul de desfăşurare al admiterii: • 50 % media examenului de licenţă • 50% nota examenului scris la disciplina Economie şi politici de dezvoltare regională Responsabil program de studii: Conf. dezvoltarea abilităţilor necesare pentru realizarea unei activităţi de consultanţă de specialitate de calitate în domeniul politicilor de dezvoltare regională.3 Domeniul Economie UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR M A S T E R A T Dezvoltare regională durabilă Formă de învăţământ cu frecvență Obiective Obiectivele principale aferente acestui program de masterat pot fi sintetizate prin însuşirea şi aprofundarea conceptelor specifice politicilor macroeconomice (regiunea. Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene. identificarea oportunităţilor investiţionale precum şi a unor oportunităţi de finanţare a proiectelor într-un mediu concurenţial acerb. Evaluator proiecte. Competenţe şi abilităţi: • Capacitatea de a elabora proiecte care se încadrează în domeniile prioritare ale politicii de dezvoltare regională şi coeziune economică şi socială • Cunoaşterea. familiarizarea cu modul de elaborare a unor proiecte fezabile.limba 2 Semestrul 3 • Managementul proiectelor • Economia resurselor naturale şi dezvoltarea economică • Structuri şi politici concurenţiale Semestrul 4 • Economie internaţională • Teorii ale echilibrului general • Practică (Managementul proiectelor) • Stagiu de cercetare/documentare şi pregătirea dizertaţiei SCOALA POST DOCTORALA de planuri strategice şi comensurarea impactului acestora la dezvoltarea economică durabilă. Consultant în management.dr.bako@econ. stabilirea obiectivelor economico-sociale de dezvoltare. dezvoltarea economică. abordarea rolului conservării calităţii mediului şi a resurselor naturale precum şi a rolului capitalului uman. Vizăm pregătirea profesională a studenţilor care vor putea utiliza cunoştinţele dobândite pentru a elabora. politici de dezvoltare regională. Dana Bako Contact: dana.ro A . societăţilor comerciale româneşti şi străine.ubbcluj.

3 Domeniul Economie UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR M A S T E R A T Economia mediului Formă de învăţământ cu frecvență Obiective Obiectivele principale aferente acestui program de masterat pot fi sintetizate astfel: completarea şi actualizarea cunoştinţelor teoretice şi aplicative referitoare la modelul de organizare a activităţilor economice. utilizarea cunoştinţelor şi experienţelor în evaluarea situaţiilor şi elaborarea unui diagnostic. formarea unor specialişti pe plan ştiinţific. societăţilor comerciale româneşti şi străine. lucru în echipă şi asumarea rolului de lider. opţiunile de dezvoltare şi orientările cererii. cu posibilitatea realizării unor contribuţii importante la îmbogăţirea. Cunoaşterea.ubbcluj. formarea unor profesionişti conştienţi de mizele politicilor şi strategiilor legate de dezvoltarea teritorială.limba 2 Semestrul 3 • Contabilitate de mediu • Analiza riscului de mediu • Dreptul mediului • Economia turismului şi impactul asupra mediului Semestrul 4 • Politici de investiţii pentru mediu • Economia sectorului public • Practică (Managementul şi evaluarea proiectelor de mediu) • Stagiu de cercetare/documentare şi pregătirea disertaţiei. 17 Criterii de admitere Condiţie de înscriere • Certificat de competenţă lingvistică Modul de desfăşurare al admiterii: • 50 % media examenului de licenţă • 50% nota examenului scris la disciplina Economie şi politici de dezvoltare regională Responsabil program de studii: Conf. stabilirea obiectivelor economico-sociale de dezvoltare. interpretarea şi aplicarea reglementărilor şi procedurilor referitoare la dezvoltarea durabilă a mediului.ro A . relevând în acelaşi timp preocuparea şi rolul de mediatori pe lângă actorii instituţionali din diferite regiuni. interdisciplinare. sociale şi de mediu în conformitate cu principiile şi exigenţele dezvoltării durabile. Referent de specialitate ecolog etc. formarea unor specialişti capabili de a se integra într-o echipă.şi macroeconomic. dezvoltarea şi aplicarea cunoştinţelor din domeniu. Inspector de specialitate ecolog. Oferirea de consultanţă de specialitate în domeniul politicilor de mediu şi dezvoltare durabilă. factorilor de decizie la nivel micro. Expert ecolog. ANTREPRENORIAT • • Curriculum Semestrul 1 • Economia dezvoltării • Investigarea factorilor de mediu • Economia resurselor naturale şi dezvoltarea economică • Modele cantitative în economia mediului • Comunicare interculturală în afaceri (engleză/franceză) Semestrul 2 • Managementul şi evaluarea proiectelor de mediu • EcoEconomia – realităţi şi probleme globale • Economia mediului • Limba modernă în afaceri (limba engleză/franceză/germană/italiană/ spaniolă) . SCOALA POST DOCTORALA Perspective la angajare: Ocupaţii posibile: Manager proiect de mediu. în cadrul unei entităţi economice sau a unui organism din domeniul mediului.rovinaru@econ. controlul şi raportarea performanţei economice. cu deschidere spre mediul înconjurător. Elaborarea de planuri strategice regionale/sectoriale. Identificarea potenţialului de dezvoltare economică în profil teritorial prin asimilarea exigenţelor europene în domeniu şi utilizarea acestora pentru diminuarea disparităţilor. precum şi evaluarea politicilor de mediu. Flavius Rovinaru Contact: flavius. Aplicarea doctrinei şi deontologiei profesionale în executarea unor sarcini complexe. Autoevaluarea şi diagnoza nevoii de formare continuă în vederea adaptării la modificările contextului social. Comunicare. Univ. Specialist în planificarea. Consilier administraţia publică. Dr. stabilirea unei sinteze permanente între potenţialul mediului. Inspector de specialitate în administraţia publică. Competenţe şi abilităţi: • • • • • • • Capacitatea de a elabora proiecte care se încadrează în domeniile prioritare ale politicii de mediu şi politicii de coeziune economică şi socială. Evaluarea din punct de vedere cantitativ şi calitativ a implementării de planuri strategice şi comensurarea impactului acestora asupra mediului şi dezvoltării economice durabilă.

Cristina Nistor Contact: cristina. dezvoltarea capacitatilor de gestionare performanta si evaluare a proiectelor cu finantare nationala si internationala. Masteratul propus vine sa acopere un gol in cadrul ofertei educationale universitare din Romania formand specialisti capabili sa atraga si sa gestioneze fonduri structurale. Dr. Univ. de coeziune si alte asemenea finantari. Evaluare și Audit 18 Responsabil program de studii: Conf.ro A .nistor@econ.ubbcluj.3 Domeniul Economie UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR M A S T E R A T Gestiunea şi evaluarea proiectelor Formă de învăţământ cu frecvență Obiective Obiectivele principale aferente acestui program de masterat pot fi sintetizate prin: dobandirea cunostinte necesare privind instrumentele structurale. Competenţe şi abilităţi: • • • Cunoştinţe necesare privind instrumentele structurale Cunoştinţe privind elaborarea cererilor de finanţare de succes Dezvoltarea capacităţilor de gestionare performantă şi evaluare a proiectelor finanţate din diferite surse Perspective la angajare: • • • • • Manager de proiect Evaluator de proiecte Coordonare echipe specializate in scrierea de cereri de finantare Angajarea in echipe de elaborare cereri de finantare sau management de proiect Consiliere in domeniul obtinerii si gestionarii finantarilor nerambursabile Curriculum Semestrul 1 • Legislatia proiectelor europene • Institutii si instrumente de finantare a proiectelor • Achiziţii publice aferente proiectelor • Planul de afaceri • Comunicare interculturala in afaceri Semestrul 2 • Managementul financiar contabil al fondurilor europene • Managementul proiectelor europene • Sisteme informatice pentru gestionarea proiectelor • Limbajul comunicării în afaceri • Contabilitate si control de gestiune Semestrul 3 • Evaluarea proiectelor • Economie si politici de dezvoltare regionala • Economie si politici de dezvoltare rurala • Managementul proiectelor de investitii Semestrul 4 • Auditul proiectelor europene • Etica si responsabilitate sociala • Stagiu de cercetare şi elaborare a disertaţiei SCOALA POST DOCTORALA O excelentăANTREPRENORIAT oportunitate de orientare în carieră Vrei sa devii MANAGER DE PROIECT acreditat ANC? curricula te ajută Criterii de admitere Condiţie de înscriere • Certificat de competenţă lingvistică Modul de desfăşurare al admiterii: • 50 % media examenului de licenţă • 50% nota examenului scris la disciplina Management sau Contabilitate.

  „ Irina Dragoman.  Dacă vrei să • Lucrezi în echipă • Lucrezi independent VINO CU NOI! e c o n . structură a universităţii care ca scop coordonarea participarii Universitatii Babeş-Bolyai la programele europene. a accesării finanţărilor rambursabile şi nerambursabile. s t r . am ajuns sa lucrez în cadrul UBB.5 . consolidândumi astfel cunoştinţele. care lărgeşte prin competenţele dobândite posibilităţile de inserţie pe piata muncii. precum şi monitorizarea implementării proiectelor. cu oportunităţi variate de angajare. consider că implicarea cu dedicaţie a profesorilor – profesionişti în domeniu din cadrul masteratului şi îndrumarea acestora m-au ajutat să aleg să particip la un interviu în vederea angajării înca din anul 2 de masterat.6 0 | Te l : 0 2 6 4 / 4 1 8 6 5 2 . absolventă GEP Absolventă a masteratului Gestiunea şi Evaluarea Proiectelor din cadrul FSEGA am beneficiat de avantajul corelarii între o specializare obţinută prin studiile de licenţă şi o formare profesională interdisciplinară. În cadrul OPE. Importanţa acestui domeniu şi tendinţa viitoare de dezvoltare.  Dacă vrei să reuşeşti în • Realizarea/scrierea proiectelor • Stabilirea criteriilor de succes ale proiectelor • Implementarea / execuţia proiectelor • Formarea si conducerea echipei de proiect • Evaluarea proiectelor CU NOI! SCOALA POSTVINO DOCTORALA ANTREPRENORIAT „ Cristina Pavlicsko.3 Domeniul Economie UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR M A S T E R A T Gestiunea şi evaluarea proiectelor Formă de învăţământ cu frecvență „ Cristina Dominic. Consider că masteratul mi-a deschis în primul rând ochii asupra oportunităţilor de a profesa în domeniul studiat. u b b c l u j . Încă de la început am ştiut că programa curriculară mă va ajuta să devin un bun specialist. În al doilea rând. m-au făcut să nu ezit în alegerea masteratului GEP. orientată înspre atragerea şi gestionarea proiectelor cu finanţare naţională şi internaţională. favorizînd un proces mai eficient de mobilitate profesională si regională. în plus. Te o d o r M i h a l i . 5 8 . la Oficiul Programelor Europene. r o 19 A . absolventă GEP Masteratul GEP m-a ajutat să dobândesc aptitudini în sferă economică. am avut ocazia să învăţ şi alte aspecte legate de gestionarea proiectelor. dezvoltând capacitatea de acţiune intr-un mediu public sau privat. u b b c l u j . coordonarea elaborării de proiecte europene de către departamente. r o C l u j . Astfel. n r .N a p o c a . I n t 5 8 5 4 | a d m i t e r e @ e c o n . absolventă GEP Am terminat masteratul Gestiunea şi Evaluarea Proiectelor din cadrul FSEGA în anul 2009. facultăţi şi alte unităţi din Universitate. am ajuns să pun în practică ceea ce am învăţat la master şi.

3 UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR M A S T E R A T Domeniul Economie și afaceri internaționale ANTREPRENORIAT SCOALA POST DOCTORALA 20 A .

Cătălin Postelnicu Contact: catalin. consilieri. secretar economic. utilizarea cunoştinţelor şi experienţelor în evaluarea situaţiilor. în cadrul unei entităţi economice. asistent de cercetare economist în relaţii economice internaţionale. dezvoltarea şi aplicarea cunoştinţelor din domeniu. sinteze şi prognoze privind oportunităţile şi riscurile în afacerile economice internaţionale • Negocierea. în elaborarea de politici macroeconomice şi comerciale pentru sporirea competitivităţii naţionale şi regionale • Aplicarea doctrinei şi deontologiei profesionale în executarea unor sarcini complexe. interdisciplinare de decizie şi execuţie • Comunicare. consultanţi pe lângă actorii instituţionali din diferite regiuni. Dr. asistent director/responsabil de funcţiune (studii superioare).ro A . formarea unor profesionişti conştienţi de mizele politicilor şi strategiilor legate de dezvoltarea teritorială. consilier afaceri europene. planificator/specialist plan sinteze. formarea unor specialişti pe plan ştiinţific. controlor pentru datoria vamală. expert aplicare legislaţie armonizată în domeniul industriei şi comerţului. Competenţe şi abilităţi: • Fundamentarea de analize. elaborarea unui diagnostic. asistent de cercetare economist în management. Perspective la angajare: Ocupaţii posibile: analist investiţii.postelnicu@econ. specialist plan progres. contractarea şi derularea de afaceri internaţionale şi gestionarea problemelor de comunicare internaţională • Evaluarea impactului proceselor şi fenomenelor macroeconomice asupra tranzacţiilor internaţionale derulate de agenţii economici • Elaborarea proiectelor finanţate din fonduri europene şi internaţionale • Selecţionarea informaţiilor cu privire la fenomenele şi procesele economice internaţionale. în cadrul unui lanţ sau grup hotelier. cu posibilitatea realizării unor contribuţii importante la îmbogăţirea. referent de specialitate tir şi tranzite (studii superioare). inspector de concurenţă.ubbcluj. cercetător economist în relaţii economice internaţionale. ANTREPRENORIAT Curriculum Semestrul 1 • Economie internaţională • Strategii şi politici de investiţii internaţionale • Managementul proiectelor • Construcţie şi integrare economică europeană • Comunicare interculturală în afaceri (engleză/franceză) Semestrul 2 • Marketing internaţional • Strategii de afaceri • Limba modernă în afaceri (limba engleză/franceză/ germană/italiană/ spaniolă) . analist cumpărări/ consultant furnizori. analist servicii client. expert/inspector vamal. relevând în acelaşi timp preocuparea şi rolul de mediatori. agent vamal (studii superioare). Univ. la conducerea unei societăţi. expert contractare activităţi investiţionale. asistent de cercetare economist în marketing. lucrul în echipă şi coordonarea acţiunilor unor echipe interdisciplinare • Autoevaluarea şi diagnoza nevoii de formare continuă în vederea adaptării la modificările contextului social. consilier/ expert/inspector/referent/economist în relaţii economice internaţionale. opţiunile de dezvoltare şi orientările cererii. analist preţ de revenire/costuri. specialist îmbunătăţire procese. asistent comercial. procesarea de baze de date specifice acestora şi elaborarea de prognoze la nivel macroeconomic • Efectuarea de expertize şi acordarea de consultanţă de specialitate diverselor organisme naţionale şi internaţionale. expert eficientizare investiţii. sau a unor organisme din domeniul comerţului exterior.3 Domeniul Economie și afaceri internaționale UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR M A S T E R A T Afaceri internaţionale Formă de învăţământ cu frecvență / cu frecvență redusă Obiective Obiectivele urmărite prin acest program de masterat sunt: formarea unor specialişti capabili de a se integra în echipe complexe. stabilirea unei sinteze permanente între potenţialul mediului. controlor vamal.limba 2 Semestrul 3 • Sisteme informatice şi de asistare a deciziilor • Integrarea pieţelor financiare • Modele de comerţ internaţional Semestrul 4 • Burse şi politici bursiere • Dipolomație economică • Practică (Economie internaţională) • Stagiu de cercetare/documentare şi pregătirea disertaţiei SCOALA POST DOCTORALA Criterii de admitere Condiţie de înscriere • Certificat de competenţă lingvistică Modul de desfăşurare al admiterii: • 50 % media examenului de licenţă • 50% nota examenului scris la disciplina Afaceri economice internaţionale – oportunităţi şi riscuri Responsabil program de studii: Conf. referent relaţii externe. cu deschidere spre relaţiile economice internaţionale. agent de dezvoltare.

sistematizarea utilizării unor instrumente de analiză economică şi financiară şi dezvoltarea competenţelor de apelare a unor produse informatice în vederea rezolvării problemelor ce descriu situaţii economice complexe.o abordare generală • Pieţe comerciale internaţionale • Pieţe financiare internaţionale Semestrul 2 • Economia tranzacţiilor comerciale internaţionale • Management financiar internaţional • Tranzacţii internaţionale cu servicii • Programe de analiză cantitativă – R Matlab • Managementul portofoliului Tranzacţii Comerciale Semestrul 3 • Mediul internaţional de afaceri • Dreptul internaţional al afacerilor • Comunicare de afaceri (în limba engleză) • Asigurări internaţionale Semestrul 4 • • Managementul relaţiilor publice în context internaţional Practică (Filiera Tranzacţii Comerciale) Stagiu de cercetare/documentare şi pregătirea disertaţiei SCOALA POST • DOCTORALA Ocupaţii posibile: specialişti în sistemul financiar-bancar.ro A . Mihaela Luțaș Contact: mihaela. • Formularea de aprecieri şi evaluări critic-constructive şi comunicarea lor în mod clar şi coerent atât specialiştilor din domeniul managementului riscului. în vederea creşterii performanţelor manageriale constituie elemente de o importanţă deosebită în lumea de azi. Competenţe şi abilităţi: • Cunoaşterea aprofundată a domeniului managementului riscului comercial şi financiar prin însuşirea şi înţelegerea dezvoltărilor teoretice şi metodologice specifice.ubbcluj. De asemenea dezvoltarea abilităţilor manageriale privind identificarea surselor riscurilor economico-financiare asociate proiectelor internaţionale şi crearea competenţelor decizionale pentru managementul expunerii faţă de diferitele tipuri de risc si conectarea cunoştinţelor teoretice la situaţii decizionale reale sau simulate. instrumentele şi aptitudinile necesare unei performanţe ridicate în domeniul managementului riscurilor în tranzacţiile comerciale şi financiare internaţionale. specialişti în relaţii publice Tranzacţii Financiare Semestrul 3 • Comunicare de afaceri (în limba engleză) • Metode contractuale de gestiune a riscului • Riscul valutar • Raportare şi analiză financiară Semestrul 4 • Instrumente financiare derivate • Practică (Filiera Tranzacţii Financiare) • Stagiu de cercetare/documentare şi pregătirea disertaţiei Criterii de admitere Condiţie de înscriere • Certificat de competenţă lingvistică Modul de desfăşurare al admiterii: • 50 % media examenului de licenţă • 50% nota examenului scris la disciplina Afaceri economice 22 Responsabil program de studii: Prof. alţi specialişti cu funcţii administrative şi comerciale. Univ. Dr. pe baza lor. prin asumarea de competenţe şi responsabilităţi manageriale care să determine dezvoltarea profesională a absolventului. Perspective la angajare: ANTREPRENORIAT Curriculum Semestrul 1 • Metode de cercetare în afaceri • Macroeconomie • Managementul riscului . cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul economic. • Valorificarea cunoştinţelor de specialitate dobândite în cadrul programului şi. furnizarea de explicaţii şi interpretări ale fenomenelor specifice domeniului managementului riscului în afacerile internaţionale pentru a servi luării de decizii în medii noi. cu un mediu de afaceri sofisticat şi un ritm accelerat al schimbărilor. inclusiv în cele conexe domeniului. cât şi unui public mai larg.3 Domeniul Economie și afaceri internaționale UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR M A S T E R A T Managementul riscului în afaceri internaţionale Formă de învăţământ cu frecvență Obiective Managementul companiilor se confruntă cu situaţii decizionale din ce în ce mai complexe. cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul financiar-bancar. economişti. specialişti în domeniul asigurărilor. • Soluţionarea de probleme complexe specifice managementului riscului financiar prin utilizarea în mod integrat a aparatului conceptual şi metodologic în condiţii de incertitudine şi de incompletitudine a informaţiilor. Programul de Master în Managementul Riscului în Afaceri Internaţionale îşi propune să înzestreze participanţii cu cunoştinţele. • Rezolvarea în mod creativ a pro- blemelor specifice managementului riscului prin valorificarea rezultatelor cercetării individuale sau de grup. pe baza stăpânirii metodologiei cercetării economice.lutas@econ. crearea unei baze consistente de cunoştinţe în domeniul relaţiilor economice internaţionale.

Bazându-se pe cererea crescândă de tineri absolvenți cu aptitudini manageriale în cadrul corporațiilor transnaționale. extinzând cunoașterea din sfera națională spre cea internațională. Organizarea. Perspective la angajare: Curriculum Semestrul 1 • Management organizaţional internaţional • Contabilitate managerială aprofundată • Tehnici și instrumente in managementul calității • Strategii de marketing • Comunicare interculturală în afaceri Semestrul 2 • Managementul schimbării • Managementul proceselor de business • Managementul strategic al resurselor umane • Managementul calităţii totale • Limba modernă în afaceri (Limba 2) Semestrul 3 • Economia firmelor internaţionale • Contabilitate internaţională • Managementul lanţului logistic • Comunicare în afaceri (Limba 2) • Etica afacerilor şi responsabilitate socială Semestrul 4 • Politici economice în UE • Teorii şi modele manageriale • Practică (Economia firmelor internaţionale) • Stagiu cercetare/documentare şi pregătirea disertaţiei Oferta educațională a acestui program dePOST DOCTORALA ANTREPRENORIAT SCOALA masterat este realizată în colaborare cu Universitatea din Berna. acest masterat oferă cursanților perspective profesionale excepționale în cariera viitoare. BOMBARDIER. E. MSG. Competenţe şi abilităţi: • • • • • • Evaluarea. recunoaşterea şi interpretarea activităţilor organizaţiei. a teoriilor și metodologiilor specifice domeniului managementului internațional. Identificarea şi efectuarea activităţilor referitoare la tehnicile şi metodele de management utilizate în organizaţie. • • • Exercitarea spiritului de iniţiativă şi cel antreprenorial în condiţii de independenţă profesională. Universitatea Viena și Facultatea de Științe Aplicate Nürtingen – Geislingen. REHAU. manager vânzari. Totodată. Analiza şi stabilirea unei strategii optime şi pe termen lung a resurselor umane şi financiare la nivelul unei organizaţii. îndeosebi a spațiului germanofon. programul masterat vizează aprofundarea cunoștiințelor studenților prin oferirea burselor DAAD. expert în management activităţi investiţionale. OFFICE DEPOT. dar și pregătirea profesională a acestora în vederea dezvoltării abilitaților necesare pentru realizarea stagiilor de practică la companii din spațiul germanofon.dragan@econ.ubbcluj.ON. Realizarea unei sarcini profesionale complete în condiţii de autonomie. Dr. Dezvoltarea afacerilor mici şi mijloc (proprii sau cu parteneri din străinătate) într-un mediu puternic concurenţial. Criterii de admitere Condiţie de înscriere • Certificat de competenţă lingvistică Modul de desfăşurare al admiterii: • 50 % media examenului de licenţă • 50% nota examenului scris la disciplina Management internaţional şi Managementul calităţii Responsabil program de studii: Prof. OFFICE DEPOT. BOMBARDIER. cunoaşterea şi valorificarea rezultatelor cercetării activităţii economice în organizaţiile internaţionale.ro A . precum şi stăpânirea termenilor de specialitate în limba germană. consultant în management. precum: EBS ROMÂNIA. Identificarea activităţilor de recrutare a resurselor umane.3 Domeniul Economie și afaceri internaționale UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR M A S T E R A T Management internaţional – limba germană Formă de învăţământ cu frecvență Obiective Obiectivele principale aferente acestui program de masterat pot fi sintetizate prin: însușirea și aprofundarea conceptelor. consilier/ expert/inspector/referent/economist în management și marketing. Univ.ON. studenții au posibilitatea obținerii unor burse de studiu DAAD și a unor stagii de practică la companii precum : EBS ROMÂNIA. E. manager proiect. Mihaela Drăgan Contact: mihaela. bazate pe influenţa mediului extern prin prisma factorilor macroeconomici. MSG. REHAU. evaluarea performanţelor acestora şi stabilirea factorilor motivanţi ai personalului într-o organizaţie. Recunoaşterea rolului procesului de învăţare şi dezvoltarea nevoii de formare profesională continuă. Ocupaţii posibile: manager al sistemelor de management al calităţii. Totodată.

3 UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR M A S T E R A T ANTREPRENORIAT SCOALA POST DOCTORALA Domeniul FInanțe 24 A .

3 Domeniul Finanțe UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR M A S T E R A T Bănci și pieţe de capital Formă de învăţământ cu frecvență / cu frecvență redusă Obiective Obiectivul principal al acestui program este de a conferi absolvenţilor o calificare compatibilă cu atribuţiile poziţiei de manager în cadrul unei instituţii de credit sau în cadrul unei societăţi de investiţii financiare. ofiţer de control al riscului. agent de compensare interbancară. Perspective la angajare Printr-o pregătire adecvată în domeniul bancar şi cel al pieţei bursiere. Competenţe şi abilităţi: • • • • • • Abilitatea de a presta activităţi manageriale la diferite niveluri ierarhice în instituţii financiare. vor dezvolta abilităţi de gestiune şi competenţe asociate managementului portofoliilor de active. Metode de analiză bursieră) • Stagiu de cercetare/documentare şi pregătirea disertaţiei SCOALA POST DOCTORALA Criterii de admitere Condiţie de înscriere • Certificat de competenţă lingvistică Modul de desfăşurare al admiterii: • 50 % media examenului de licenţă • 50% nota examenului scris la disciplina Management financiar 25 Responsabil program de studii: Prof. Ocupaţii posibile: consultant financiar-bancar. expert de conformitate. manager de fond. bancare şi ale pieţei de capital Competenţe în domeniul supravegherii prudenţiale a instituţiilor de credit şi a altor instituţii ale pieţei de capital Coordonarea activităţilor şi comunicarea specializată cu factorii responsabili de evoluţia instituţiilor de credit şi a instituţiilor pieţei de capital Utilizarea metodelor şi tehnicilor alternative de transfer a riscului în vederea conferirii de soluţii eficiente managementului specializat Cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor financiare moderne şi a metodelor de inginerie financiare în fundamentarea deciziilor manageriale.trenca@econ. administrator de credit. acest program de masterat răspunde nevoii de formare şi perfecţionare profesională a specialiştilor care vizează poziţii de manageri sau experţi ai acestor domenii. cercetător în domeniul bancar. Ioan Trenca Contact: ioan. consilier financiar. ofiţer de conformitate. expert financiar-bancar. Programul se focusează în jurul principiilor de funcţionare şi organizare a pieţei bancare şi de capital în raport cu dezvoltarea micro şi macro durabilă a economiei româneşti. vor dobândi cunoştinţe de specialitate în domeniul managementului performanţelor şi riscurilor bancare. Aceste aspecte sunt abordate în studii practice care vizează evidenţierea realităţilor specifice sistemului bancar şi pieţei de capital. evalua. consultant bursier. auditor intern. identificării riscurilor şi evaluării performanţei acestor portofolii. auditor financiar. Univ. ofiţer financiar-bancar.ubbcluj. bănci. analist bancar. manager de produs. instituţii ale pieţei de capital şi alte entităţi economice Abilitatea de a identifica. monitoriza şi gestiona riscuri specifice operaţiunilor financiare. broker. dealer. trezorier. ANTREPRENORIAT Curriculum Semestrul 1 • Macroeconomie financiară • Econometrie aprofundată • Performanţe şi riscuri în bănci • Derivate financiare • Comunicare interculturală în afaceri (engleză/franceză) Semestrul 2 • Investitori instituționali și guvernanță corporatistă • Diagnostic financiar • Tehnici de gestiune a riscului în instituțiile de credit • Metode de analiză bursieră • Limba modernă în afaceri (limba engleză/franceză/germană/italiană/ spaniolă)-limba 2 Semestrul 3 • Analiza financiară în bănci • Gestiunea riscurilor • Plasamente de capital • Econometrie financiară • Comunicare în afaceri (limba engleză/franceză/germană/italiană/ spaniolă) Semestrul 4 • Managementul riscurilor bancare • Finanţe empirice • Practică (Managementul riscurilor bancare. risc manager.ro A . Dr. Masteranzii se vor familiariza cu legislaţia bancară şi a pieţei de capital.

pe aprofundarea metodelor şi tehnicilor de fundamentare a deciziilor de investiţie şi finanţare cât şi pe dobândirea unor competenţe tehnice şi comerciale în domeniul asigurărilor la nivel teoretico-metodologic şi în cadrul unor stagii de practică. Cristina Ciumaș Contact: cristina. specialist evaluare daune. consilier fiscal-bancar.ro A . monitorizarea şi evaluarea programelor investiţionale ale corporaţiilor Identificarea riscurilor şi utilizarea tehnicilor alternative de transfer alternativ al riscului Utilizarea instrumentelor financiare moderne şi a metodelor de inginerie financiară în fundamentarea deciziilor la nivelul corporaţiilor şi societăţilor de asigurare Elaborarea şi aplicarea programelor de asigurare ale entităţilor economice Cunoaşterea prevederilor reglementărilor Solvency II şi a procedurilor operaționale de implementare Competenţe tehnice de concepere şi actualizare a produselor de asigurare Dezvoltarea de abilităţi comerciale de a vinde produse de asigurare şi financiare prin rețele comerciale ale societăților de asigurare şi ale intermediarilor în asigurări. Calitatea programului răspunde exigenţelor în creştere ale activităţii financiare şi de asigurări. inspector de specialitate daune. garantând integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii. manager de produs. referent de specialitate asigurări.ciumas@econ. expert actuar. analist investiţii. politici şi previziuni financiare) • Stagiu de cercetare/documentare şi pregătirea disertaţiei SCOALA POST DOCTORALA Ocupaţii posibile: administrator de risc. Programul este focusat atât pe dobândirea unor cunoştinţe temeinice de gestiune şi planificare financiară la nivelul corporaţiilor şi societăţilor de asigurare. Perspective la angajare Sectorul financiar şi al asigurărilor oferă numeroase perspective de angajare iar competenţele dobândite în cadrul acestui program de masterat califică absolvenţii ca potenţiali specialişti în domeniu. inspector de specialitate actuar. inspector de specialitate asigurări. exigenţe amplificate de necesitatea alinierii la principiile europene de organizare şi funcţionare. specialist sistem asigurări. inspector de specialitate subscriere. specialist control risc. asistent de cercetare în finanţe-bănci. Univ. Masteranzii vor dobândi competenţe inovative şi abilităţi tehnice avansate menite să asigure succesul unei cariere în domeniul financiar. 26 Criterii de admitere Condiţie de înscriere • Certificat de competenţă lingvistică Modul de desfăşurare al admiterii: • 50 % media examenului de licenţă • 50% nota examenului scris la disciplina Asigurări Responsabil program de studii: Prof. inspector de risc. brokeri respectiv agenți de asigurare. Competenţe şi abilităţi: • • • • • • • • Competenţe de gestiune economico-financiară a corporaţiilor şi societăţilor de asigurare Implementarea.3 Domeniul Finanțe UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR M A S T E R A T Finanţe corporative – asigurări Formă de învăţământ cu frecvență / cu frecvență redusă Obiective Obiectivul principal al programului este de a forma specialişti în domeniul financiar şi al industriei asigurărilor răspunzând totodată nevoii de perfecţionare continuă a profesioniştilor care activează deja în aceste domenii. Dr. inspector coordonator asigurări.ubbcluj. ANTREPRENORIAT Curriculum Semestrul 1 • Performanță financiară și guvernanță corporativă • Econometrie financiară • Economia asigurărilor • Strategii fiscale • Comunicare interculturală în afaceri (engleză/franceză) Semestrul 2 • Asigurări de viață și sisteme de pensii • Statistică actuarială • Finanţe empirice • Metode de analiză bursieră • Limba modernă în afaceri (limba engleză/franceză/germană/italiană/ spaniolă) Semestrul 3 • Contabilitate în asigurări • Gestiune financiară • Standing financiar • Armonizări fiscale • Comunicare în afaceri (limba engleză/franceză/germană/italiană/ spaniolă) Semestrul 4 • Reasigurarea şi tehnici alternative de transfer a riscului • Politici şi previziuni financiare • Practică (Reasigurarea şi tehnici alternative de transfer a riscului. consilier actuar. cercetător în finanţe-bănci. consilier vânzări asigurări.

Ocupaţii posibile: consultant fiscal. comisar al Gărzii Financiare. prin activităţi de modelare a politicii instituţiilor abilitate. Competenţe şi abilităţi: • • 3 Abilitatea de a organiza un bun management al fiscalităţii unei entităţi economice prin buna gestionare a riscului fiscal Cunoaşterea legislaţiei şi a procedurii fiscale în contextul integrării în spaţiul european sub impactul competiţiei şi armonizării fiscale Însuşirea metodelor de control şi combatere a evaziunii fiscale Cunoaşterea şi evitarea dublei impuneri internaţionale Capacitatea de a aplica şi organiza fiscalitatea companiilor multinaţionale Însuşirea de competenţe de planificare şi management fiscal • • Gestionarea riscului fiscal şi optimizarea presiunii fiscale asupra unei entităţi economice Formarea deprinderii de a construi diverse variante decizionale comparative pentru strategiile fiscale ale organizaţiei. Adrian Inceu Contact: adrian. În cadrul economic actual. prevederile legislative şi necesităţile practice pun în prim plan activitatea de consultanţă fiscală. economist sau expert financiar în Direcţiile Generale ale Finanţelor Publice. 27 Criterii de admitere Condiţie de înscriere • Certificat de competenţă lingvistică Modul de desfăşurare al admiterii: • 50 % media examenului de licenţă • 50% nota examenului scris la disciplina Finanţe publice Responsabil program de studii: Prof. componentă esenţială şi nelipsită a oricărei activităţi economice şi în special celor care doresc să se orienteze spre activitatea de consultanţă fiscală. Curriculum Semestrul 1 • Evaziune şi control fiscal • Contabilitate internaţională • Drept fiscal • Convenţii de evitare a dublei impuneri • Fonduri structurale • Comunicare interculturală în afaceri (engleză/franceză) Semestrul 2 • Dreptul insolvenţei (lichidării) • Fiscalitate directă • Competiţie şi paradisuri fiscale • Fiscalitate indirectă • Contracte economice • Limba modernă în afaceri (limba engleză/franceză/germană/italiană/ spaniolă) Semestrul 3 • Impozite amânate • Armonizări fiscale • Preţuri de transfer • Fiscalitatea companiilor multinaţionale • Etică şi deontologie profesională Semestrul 4 • Procedură fiscală • Fiscalitate şi economia întreprinderii • Strategii fiscal • Stagiu de cercetare/documentare şi pregătirea disertaţiei • Practică (fiscalitate directă. fiscalitate indirectă) ANTREPRENORIAT SCOALA POST DOCTORALA Perspective la angajare: • • • • Necesitatea armonizării continue a legislaţiei fiscale româneşti şi a practicii economice şi jurisdicţionale la cerinţele UE impune pregătirea profesională adecvată a specialiştilor în domeniul fiscal. Univ.ro A . care apare ca un vector deosebit de important.ubbcluj. inspector fiscal. controlor financiar. Dr. metodologice şi practice privind fiscalitatea românească şi cea europeană în contextul procesului de armonizare fiscală şi însuşirea unor competenţe care să califice absolventul drept specialist în domeniul fiscalităţii şi procedurii fiscal. având un rol de îndrumare a agenţiilor economici. expert financiar în Ministerul Finanţelor Publice.inceu@econ. expert financiar în Trezoreria Statului sau în Direcţiile de Impozite şi Taxe Locale. Masteratul îşi propune să formeze specialişti printr-o cât mai temeinică aprofundare a legislaţiei din România şi a legislaţiei comunitare în domenii fundamentale ale dreptului şi practicii fiscale. Obiectivele principale ale acestui masterat constau în transmiterea cunoştinţelor teoretice. economist sau expert financiar în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. cât şi de corectare a sistemului fiscal.Domeniul Finanțe UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR M A S T E R A T Fiscalitate Formă de învăţământ cu frecvență Obiective Masteratul de fiscalitate se adresează absolvenţilor cu studii superioare care doresc să se specializeze în domeniul fiscalităţii.

hogy alapos ismeretekkel rendelkező.ro 28 A . amelyek egyrészt a konkrét vállalati pénzügyi döntések korrekt megalapozására készítik fel a hallgatókat.és eszköztár kiválóan alkalmazható pénzügyiés adótanácsadó minőségben.Domeniul Finanțe UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR M A S T E R A T Vállalati pénzügyi menedzsment Nappali képzési forma Célok Korunk turbulens pénzügyi világában kiemelkedően fontos. Készségek és kompetenciák • • • • 3 Elemzési készség specifikus pénzügyi modellek segítségével A pénzügyi-gazdasági nemzetközi szaknyelv elsajátítása Vállalati szintű elemzési és szintetizáló készség elsajátítása. amely sokszor feltételez együttműködést más akadémiai intézményekkel Vezetői tevékenységek végzése pénzügyi intézmények különböző vezetési szintjein A pénzügyi és banki szférára jellemző kockázatok azonosítása. A vállalati pénzügyi menedzsment mesterképzés ezt a célt hivatott szolgálni olyan tantárgyak tanulmányozása keretében.Félév • Vállalati pénzügyi stratégiák • Döntéstámogató rendszerek • Származtatott termékek árazása • Interkulturális üzleti kommunikáció (angol/francia/ német/olasz/spanyol) 2. doktori. mind a makrogazdasági szféra számára. interdiszciplináris kutatásokban való részvétel.Félév: • Small Business Management • Üzleti tervezés • Szakmai gyakorlat Vállalati pénzügyi stratégiák vagy Vállalatértékelés tantárgyból • Kutatás és a disszertációs dolgozat elkészítése SCOALA POST DOCTORALA Felvételi kritériumok Beiratkozás előfeltétele • nyelvvizsga bizonyítvány Felvételi vizsgajegy összetétele: • 50 % az államvizsga átlaga • 50% írásbeli vizsga eredménye Vállalati pénzügyek és Közvetlen befektetések és finanszírozásuk tantárgyakból Szakirány felelős: dr.kovacs@econ. higgadt pénzügyi szakembereket képezzünk mind a vállalati. Kovács Gyöngyvér.ubbcluj. A befektetési döntések és a származtatott termékek árazása igen alapos szakismereteket nyújt pénzügyi elemzők. pénzügyi igazgató. beruházási projektek értékelése kontextusban. románul és két másik idegen nyelven. adjunktus Kapcsolat: gyongyver.Félév • Vállalatértékelés • Pényügyi szimulációk • Ökonometria • Monetáris politikák • Üzleti idegen nyelv (angol/francia/ német/olasz/spanyol) 3. PhD képzés) való felkészítés Összetett. A képzés lehetőséget biztosít a szaknyelv elsajátítására magyarul. az elmélyültebb kutatásra (pl. pénzügyi kontroller.Félév: • Kontrolling • A válság közgazdaságtana • Befektetési döntések • Üzleti kommunikáció (angol/ francia/német/olasz/spanyol) 4. ANTREPRENORIAT • • • • • Kötelezőtantárgyak 1. követése és kezelése Beruházási döntések meghozatala és azok implementációja a kockázat és bizonytalanság körülményei között Az adott konjunktúrának és gazdasági környezetnek leginkább megfelelő vállalatértékelési módszertan kiválasztása és alkalmazása Modern pénzügyi menedzsment módszerek alkalmazása és a gazdasági szereplők tőkestruktúrájának optimalizálása Karrierlehetőségek A vállalati pénzügyi menedzsment képzés által nyújtott kompetenciák kiválóan hasznosíthatók a következő munkakörökben: pénzügyi menedzser. másrészt azokkal a módszertani eszközökkel látják el a hallgatókat. befektetési tanácsadók számára. amelyek nélkülözhetetlenek a vállalatok mindennapi pénzügyi menedzsmentjében és hosszú távú stratégiai pénzügyi döntéseiben. A vállalatértékelés és haladó pénzügyi stratégiák révén nyújtott tudás. fúziók és felvásárlások.

3 UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR M A S T E R A T Domeniul Informatică economică ANTREPRENORIAT SCOALA POST DOCTORALA 29 A .

dezvoltare și implementare a sistemelor ERP-EAI și acele skilurii necesare ocupării funcțiilor de consultanți de business. Studenții deprind tehnici de concepere. Masteratul EBusiness se caracterizează printr-o specializare pentru domeniul dezvoltărilor Web și a sistemelor distribuite. Planurile de învățământ ale celor 2 masterate sunt compatibilizate cu recomandările internaționale promovate de către ACM/IEEE/AIS în domeniul Informaticii Economice. Colaborări cu mediul de afaceri: • MSG Systems – modul de ABAB/ SAP in cadrul disciplinei Sisteme ERP-EAI iQuest Technologies – modul de Business Intelligence pentru practică și realizarea lucrărilor de disertație. Ambele masterate se caracterizează printr-un suport tehnologic și fundament economic comun. colaborări cu companii precum Brinel.ubbcluj.silaghi@econ. Dr. cât și ca informaticieni – analiști business în companii software. precum și cu cerințele specifice ale companiilor locale. dezvoltare și întreținere a afacerilor virtuale utilizand tehnologii web. Masteratul Sisteme de asistare a deciziilor economice (SADE) se caracterizează printr-o specializare pentru domeniul sistemelor informatice suport dintr-o întreprindere. Ei se caracterizează printr-un grad mărit de adaptabilitate la cerințele specifice postului și a proiectelor în care lucrează.ro A . software engineer. MSG Systems. inginer Web • Expert baze de date și Business Intelligence • Export suport software și suport IT • Expert de asisgurare a calității (testing) în firme software Conform statisticilor MyJobs. architect de sistem sau produs software • Manager proiect in domeniul IT • Dezvoltator Web. salariile sunt cuprinse intre 600-800 EUR la o experiență de 3-5 ani de la angajare. metodologiilor și uneltelor specifice domeniului Informaticii Economice. ANTREPRENORIAT Profilul absolventului • • • Analist business Analist și consultant software Programator. designer Web. Habil. Absolvenții acestor masterate pot fi încadrați atât ca și economiști pe diverse poziții care necesită studii economice. completând pregătirea absolvenților în domeniul informatic și pregătindu-i pentru o inserție corepunzătoare pe piața muncii. de proiectare. Arobs sau altele SCOALA POST DOCTORALA • • Criterii de admitere Condiţie de înscriere • Certificat de competenţă lingvistică Modul de desfăşurare al admiterii: • 50 % media examenului de licenţă • 50% nota examenului scris la disciplina Elemente avansate de Informatică Economică 30 Responsabil program de studii: Prof. Gheorghe Cosmin Silaghi Contact: gheorghe. proiectare. incluzand deprinderea tehnicilor inteligente de analiză aplicate în business. EBS. teoriilor. Studenții deprind modul de lucru.3 Domeniul informatică economică UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR M A S T E R A T E-business Formă de învăţământ cu frecvență Obiective Obiectivele principale aferente acestor 2 programe de masterat pot fi sintetizate prin insușirea și aprofundarea conceptelor.

3 UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR M A S T E R A T Domeniul Management ANTREPRENORIAT SCOALA POST DOCTORALA 31 A .

rezolvare de probleme. publicitate. resurse umane. expert relaţii externe. Să-şi dezvolte deprinderile de a colabora eficient cu persoane din diverse ţări şi culturi. director de departament organizare evenimente. evidenţierea bunelor practici etc. Univ. eficientă şi responsabilă. purtător de cuvânt. sinteză. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. discursivă. •  Iniţierea şi participarea la conversatii pe teme cotidiene si profesionale. Dr. comunicare. Perspective de angajare Curriculum Semestrul 1 • Antreprenoriat (limba engleză) • Comunicare Avansată în Afaceri– Oral (limba engleză/ limba franceză) • Introducere în Comunicarea Managerială (limba engleză) • Limbă şi Stil în Discursul Profesional • Utilizarea Internetului în Afaceri Semestrul 2 • Strategii de Afaceri (limba engleză) • Comunicare Avansată în Afaceri – Scris (limba engleză/ limba franceză) • Instituţii şi Politici Publice Europene • Comunicarea în Situaţii Conflictuale şi Negocieri (limba franceză) • Managementul Proiectelor Internaţionale (limba engleză) Semestrul 3 • Contabilitate Internaţională • Comunicarea în Relaţiile Publice (limba engleză) • Comunicare Interculturală în Afaceri (limba engleză) • Analiza Discursului Publicitar (limba franceză) • Marketing Internaţional (limba engleză) Semestrul 4 • Curs opţional 1 • Curs opţional 2 • Practică (Comunicarea în Relaţiile Publice)(limba engleză) • Stagiu de cercetare/documentare şi pregătirea disertaţiei ANTREPRENORIAT SCOALA Studenţii acestui program de masteratPOST DOCTORALA sunt pregătiţi pentru a se putea angaja în departamente de dezvoltare. opinii într-un mesaj audiat. •  Rezumarea în scris a informaţiilor lecturate sau audiate. scrisori. Condiţie de înscriere • certificat de competenţă lingvistică (în limba engleză/franceză) Modul de desfăşurare a admiterii: • 50 % media examenului de licenţă • 50 % nota examenului scris pe tema Comunicare internațională în afaceri Responsabil program de studii: Conf.marga@econ.3 Domeniul Management UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR M A S T E R A T Administrare şi comunicare internaţională în afaceri Formă de învăţământ cu frecvență Obiectivele aferente acestui program de masterat pot fi sintetizate prin: •  Formarea şi dezvoltarea deprinderilor necesare utilizării limbii moderne în general şi în scopuri profesionale. precum şi pentru a-şi continua pregătirea în cadrul unor programe de doctorat în domeniul comunicării. brand manager. marketing. rapoarte. Delia Marga Contact: delia. normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă. analist servicii client interpret relaţii diplomatice. •  Redactarea unor mesaje de diferite tipuri.ro A . al analizei discu rsului profesional sau al managementului comunicării. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de • • tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. Criterii de admitere 1. •  Adaptarea vorbirii la particularităţile auditoriului/ interlocutorului (stil formal/ informal). organizator târguri şi expoziţii. organizator protocol. •  Comunicarea eficientă într-un mediu de afaceri în care este necesară utilizarea unei limbi moderne. prin dezvoltarea următoarelor competenţe: lingvistică. specialist protocol şi ceremonial. mediator. traducător (studii superioare). Relaţionarea deprinderilor insuşite pentru limba modernă la practicile similare din limba română Îmbunătatirea deprinderilor generale de comunicare internaţională Aplicarea principiilor. strategică si socio-culturală. organizator relaţii.. administraţie. •  Identificarea unor atitudini. •  Să folosească adecvat tehnologia existentă pentru creşterea eficienţei comunicării şi informare Competenţe şi abilităţi: • • • • • • • • • • • • Elaborarea şi susţinerea de prezentări de afaceri Participarea eficientă la negocieri Participarea eficientă la interviuri de recrutare a personalului Analizarea aspectelor legale şi etice generate de comunicarea în Relaţii publice Participarea eficientă la şedintele de afaceri Exersarea şi imbunătăţirea limbajului non-verbal Utilizarea adecvată a terminologiei de afaceri în limba străină în situaţii proprii domeniului economic. •   Extragerea informaţiei relevante dintr-un material studiat. prezentator expoziţii. management. consultanţă în domeniul comunicării etc. •  Înţelegerea unor mesaje scrise şi orale emise în limba engleză. note. specialist relaţii sociale. Analiza de studii de caz asupra unor entităţi economice care necesită reflecţie critică. Ocupaţii posibile specialist în relaţii publice.ubbcluj. •  Să identifice şi să-şi îmbunătăţească deprinderile de comunicare necesare în munca în echipă.

ubbcluj. counselors/experts/economists in international economic relations. International Business Management offers the organizational framework to develop competencies for the identification and exploitation of international business opportunities. researchers in management. Dr.ro A . ANTREPRENORIAT 1st Semester • International Marketing • International Finances • Quantitative Methods in Economics. experts in the field of investments. consultants in management. Univ.Sc. etc. graduates of the M. They could work as: counselors/experts/economists in management. International Business Management addresses the current needs of the economic higher education system through a teaching process oriented towards labour market that this highly influenced by changes and new requirements regarding the skills that graduates need.nistor@econ.3 Domeniul Management UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR M A S T E R A T International Business Management Frequent Education System Curriculum Goals The M. Finance and Management • Issues of Global Economy • Intercultural Business Communication (English/French) 2nd Semester • Assets Management • Controlling • International Business Law • European Economic Policies 3rd Semester • Corporate Governance • International Strategies • Emotional and Interpersonal Intelligence • Business Communication (French/ German/Italian/Spanish) • Elective Course 1 4th Semester • Management of European Projects • Internship (International Strategies) • Research and Documentation Stage for the Dissertation Thesis • Elective Course 2 SCOALA POST DOCTORALA Admission criteria Enrollment requirements • English certificate of language proficiency Admission • 50% the average grade from the Bachelor exam • 50% grade at the written exam from the following subjects: Management and Strategic Management Responsible of master program: Prof. in International Business Management attract the attention of potential international employers. Skills and competences gained • • • • • • Apply concepts and principles specific to management science Collect. select and interpret relevant information Improve management capabilities Develop managerial skills to support activities and to sustain the competitiveness of companies Perform analysis on international strategies Sustain team work in a multicultural setting for an efficient use of resources Graduates qualifications As a result of the program’s international outlook.Sc. Răzvan Nistor Contact: razvan.

engleză / lb.ro A . consultant în management. director de producție. principiilor și abordărilor privind managementul resurselor umane și dezvoltarea competenței organizaționale • • • Elaborarea de strategii de marketing în vederea susținerii afacerilor existente sau a celor nou înființate Realizarea unui management eficient și competitiv al operațiilor în cadrul firmelor Aplicarea unui raționament strategic și etic în cadrul firmelor Perspective la angajare: Ocupaţii posibile: manager general.borza@econ. director de marketing. Dr. Anca Borza Contact: anca.3 Domeniul Management UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR M A S T E R A T Managementul dezvoltării afacerilor Formă de învăţământ cu frecvență / cu frecvență redusă Obiective Masteratul Managementul Dezvoltării Afacerilor își propune crerea unei culturi manageriale unice prin intermediul sistemului educațional. Univ. manager de proiect. prin curricula sa bogată. Competenţe şi abilităţi: • • • Identificarea oportunităţilor de afaceri şi formularea unei strategii de afaceri pentru firma nou înfiinţată Analiza fezabilității ideilor de afaceri și elaborarea unui plan de investiții pentru firma nou înființată sau pentru dezvoltarea afacerilor deja existente Utilizarea avansată a conceptelor. Masteratul Managementul Dezvoltării Afacerilor dezvoltă o abordare de tip holistic a managementului organizației. ANTREPRENORIAT Curriculum Semestrul 1 • Marketing strategic • Comportament organizațional • Managementul proiectelor • Plasamente de capital • Comunicare interculturală în afaceri (lb.ubbcluj. prin studii de caz. care să permită formarea calităților și atitudinilor necesare managerilor secolului XXI printr-o educație adecvată și care să asigure succesul în afaceri.franceză) Semestrul 2 • Strategii de afaceri • Contabilitate prntru manageri • Managementul strategic al resurselor umane • Etica afacerilor și responsabilitate socială • Limba modernă în afaceri (limba engleză/franceză/germană/ italiană/spaniolă) Semestrul 3 • Managementul inovării • Antreprenoriat • Managementul cunoștințelor în organizații • Managementul conflictelor şi dialogul social • Comunicare în afaceri (limba engleză/franceză/germană/italiană/ spaniolă) Semestrul 4 • Managementul lanțului logistic • Practică (Strategii de afaceri şi Antreprenoriat) • Stagiu de cercetare / documentare şi pregătirea disertaţiei SCOALA POST DOCTORALA Criterii de admitere Condiţie de înscriere • Certificat de competenţă lingvistică Modul de desfăşurare al admiterii: • 50 % media examenului de licenţă • 50 % nota examenului scris la disciplina Management Responsabil program de studii: Prof. care definesc comportamentele antreprenoriale de succes. tratează atât fundamente teoretice și metodologice ale managementului afacerilor cât și aspectele practice care.

Enrollment requirements • English certificate of language proficiency 2. Skills and competences gained • • • • Identification of business opportunities and development of business strategies for both start-ups and existing companies Feasibility analysis of new business ideas and development of business plans Apply concepts and principles of human resource management and knowledge management Development of marketing to sustain businesses • • Efficient implementation of operations within companies Apply a strategic and ethic behaviour Graduates qualifications Students that graduate Entrepreneurship and Business Administration have several options for their career path. ANTREPRENORIAT Curriculum 1st Semester • Strategic Marketing • Managerial Accounting • Change Management • Capital Investments • Intercultural Communication in Business 2nd Semester • Business Strategies • Knowledge Management in Organizations • Business Ethics and Social Responsibility • Leadership in Organizations • Modern Language in Business (French/German/Italian/Spanish) – 2nd Language 3rd Semester • Innovation Management • Entrepreneurship • Conflict Management and Social Dialogue • Business Communication (French/ German/Italian/Spanish) – 2nd Language • Elective Course 1 4th Semester • Supply Chain Management • Internship (Business Strategies and Entrepreneurship) • Research and Documentation Stage for Dissertation Thesis • Elective Course 2 SCOALA POST DOCTORALA Admission criteria 1. Anca Borza Contact: anca. marketing managers. Entrepreneurship and Business Administration provides the premises for the development of a unique managerial culture through educational system that offers students the necessary skills for successfully conducting nowadays businesses.Sc. project managers. With classes taught entirely in English Entrepreneurship and Business Administration develops a holistic approach of organizational management which revolves around a highly ranked curriculum incorporating theoretical and methodological aspects of business administration as well as practical aspects that define entrepreneurial behaviour. Admission • 50% the average grade from the Bachelor exam • 50% grade at the written exam from the following subjects: Management and Strategic Management Responsible of master program: Prof. production managers. such as: general managers. Univ. etc.3 Domeniul Management UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR M A S T E R A T Entrepreneurship and Business Administration Managementul Dezvoltării Afacerilor (în limba engleză) . consultants in management. Dr.ubbcluj.borza@econ.ro A .Frequent Education System Goals The M.

în condiţii de autonomie şi de independenţă profesională Asumarea de roluri/funcţii de conducere a activităţii grupurilor profesionale sau a unor instituţii Autocontrolul procesului de învăţare. evaluarea şi asigurarea calităţii acestora Evaluarea performanţelor profesionale a resurselor umane. considerând viziunea firmei şi situaţia pieţei muncii Organizarea programelor şi a stagiilor de formare. motivarea şi recompensarea angajaţilor Efectuarea activităţilor referitoare la asigurarea cu resurse umane de calitate a organizaţiei: selecţia şi recrutarea. manager resurse umane. Competenţe şi abilităţi: • • • • • • 3 Proiectarea.ilies@econ. negociere Executarea unor sarcini profesionale complexe. cercetător economist în management. formator.ro A .ubbcluj.Domeniul Management UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR M A S T E R A T Managementul resurselor umane Formă de învăţământ cu frecvență / cu frecvență redusă Obiective Obiectivele masteratului Managementul Resurselor Umane sunt: • Formarea de profesionişti care să promoveze. Dr. selecția și dezvoltarea resurselor umane • Motivarea și recompensarea resurselor umane • Managementul schimbării • Comunicare în afaceri (limba engleză/ franceză/germană/ italiană/spaniolă) . managementul conflictelor. • Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor specifice domeniului managementului resurselor umane. consultant în managementul resurselor umane. specialist resurse umane. politici și bune practici în domeniul resurselor umane. analiza reflexivă a propriei activităţi profesionale ANTREPRENORIAT • Curriculum Semestrul 1 • Marketing strategic • Contabilitate pentru manageri • Managementul proiectelor • Plasamente de capital • Comunicare interculturală în afaceri (engleză/franceză) Semestrul 2 • Strategii de afaceri • Comportament organizațional • Managementul strategic al resurselor umane • Etica afacerilor și responsabilitate socială • Limba modernă în afaceri (limba engleză/ franceză/ germană/ italiană/ spaniolă) – limba 2 Semestrul 3 • Recrutarea. tehnician salarizare. Univ. Liviu Ilieș Contact: liviu.limba 2 Semestrul 4 • Conflict și negociere • Practică (Managementul resurselor umane) • Stagiu de cercetare/documentare şi pregătirea disertaţiei SCOALA POST DOCTORALA Perspective la angajare: Ocupaţii posibile: consilier/expert/ inspector/economist în management. realizarea şi valorificarea rezultatelor cercetării organizaţiilor şi indivizilor Stabilirea unei strategii pe termen lung a resurselor umane la nivel de organizaţie. dezvoltarea resurselor umane • • Rezolvarea problemelor legate de resursele umane: comunicare organizațională. • Însuşirea şi aplicarea conceptelor. să dezvolte şi să implementeze strategii. metodelor şi practicilor moderne în abordarea activităţilor de resurse umane. inspector resurse umane. Criterii de admitere Condiţie de înscriere • Certificat de competenţă lingvistică Modul de desfăşurare al admiterii: • 50 % media examenului de licenţă • 50% nota examenului scris la disciplina Management Responsabil program de studii: Prof. diagnoza nevoilor de formare.

Mesteri felelős: Lect. A megszerzett tudás vállalatok vezetőjeként és alkalmazottjaként egyaránt hasznosítható. Dr.3 Domeniul Management UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR M A S T E R A T Vállalkozásmenedzsment Nappali képzési forma Célok A Vállalkozásmenedzsment mesteri program célja olyan szakemberek képzése. illetve vállalatközi problémák hatékony kezelése Projektfeladatok csapaton belüli önálló és megfelelő szakmai színvonalon történő végrehajtása Emberi csoportok és szervezetek tevékenységére irányuló vezetői feladatok ellátása Karrierlehetőségek A mesteri képzés által nyújtott vezetői készségek és ismeretek jó alapot jelentenek ahhoz. A képzés lehetőséget biztosít a szaknyelv elsajátítására magyarul. különböző vállalati döntések előkészítéséhez szükséges elemzések és tanulmányok elkészítésére.ro A . illetve az egyes funkcionális egységek vezetése során a megfelelő döntések meghozatalát. üzleti tervezés) • Kutatás – mesteri disszertáció elkészítése SCOALA POST DOCTORALA Felvételi kritériumok Beiratkozási feltételek: • nyelvvizsga bizonyítvány Felvételi: • 50% az államvizsga átlaga • 50% írásbeli vizsga eredménye Menedzsment tantárgyból. esettanulmány alapú ismeretek elsajátításával. amelyek lehetővé teszik a saját és más vállalatok. Készségek és kompetenciák • • • • • • • • Üzleti lehetőségek felismerése és új vállalkozások stratégiájának kidolgozása Üzleti ötletek megvalósíthatóságának elemzése és üzleti terv készítése meglévő vagy új vállalkozások részére A vállalati reálfolyamatok hatékony irányítása a piaci versenyképesség megtartása és növelése érdekében A vállalati humán erőforrások hatékony vezetése a komplex szervezeti körülményeknek megfelelően A vállalatok stratégiai. meghozatala és kiértékelése A vállalatok vezetése és működése során felmerülő belső. saját vállalkozás indítására és vezetésére. valamint a felsőoktatási tanulmányok doktori szinten történő folytatására is. A külföldi ösztöndíjak lehetőséget kínálnak más európai egyetemek oktatási rendszerének a betekintésébe is. taktikai és működési döntéseinek előkészítése. projektek vezetésére és csapatban való együttműködésre. hogy a végzett hallgatók alkalmasak legyenek a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein vállalati közép.és felsővezetői feladatok ellátására.ubbcluj. valamint kisvállalati menedzsment ismereteket egyaránt biztosít. Levente SZÁSZ Kapcsolat: levente. amely kiegészül a megfelelő elméleti és gyakorlati. üzleti tanácsadói feladatok elvégzésére. A képzés során a hallgatók olyan ismereteket és képességeket sajátíthatnak el. románul és két másik idegen nyelven.szasz@econ. Az oktatási program gazdag palettája nagyvállalati stratégiai és funkcionális ismereteket. félév • Innovációmenedzsment • Piacszerkezetek • Befektetési döntések • Üzleti kommunikáció (angol/ francia/német/olasz/spanyol) IV. A mesteri képzés elvégzése lehetőséget nyújt a valós gazdasági szférában tevékenykedő vállalatoknál való elhelyezkedésre. félév • Small Business Management • Szakmai gyakorlat (ellátási lánc menedzsment. félév • Ellátási lánc menedzsment • Üzleti stratégiák • Üzleti tervezés • Humán erőforrás fejlesztési stratégiák és politikák • Vidékfejlesztési projektek és programok • Üzleti idegen nyelv (angol/francia/ német/olasz/spanyol) III. Univ. ANTREPRENORIAT Kötelező tantárgyak I. akik a dinamikusan változó piaci környezetben képesek munkájukkal a vállalatok versenyképességének fejlesztéséhez vezetőként vagy a vállalatok és üzleti hálózatok működését egészében átlátó közgazdászként hozzájárulni. félév • Projektciklus-menedzsment • Szervezeti magatartás • Számvitel menedzsereknek • Társadalmi-gazdasági kutatás és előrejelzés • Integrált vállalati információs rendszerek • Interkulturális üzleti kommunikáció (angol/francia/ német/olasz/spanyol II.

3 UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR M A S T E R A T Domeniul Marketing SCOALA POST DOCTORALA ANTREPRENORIAT 38 A .

Competenţe şi abilităţi: • • • • • • • • • Utilizarea adecvată a conceptelor. analiza şi interpretarea datelor necesare pentru elaborarea strategiilor de marketing. manager vânzări. agent e-comerţ. manager – cercetare. responsabil achiziţii. director comercial. normelor şi valorilor eticii profesionale în condiţii de autonomie şi independenţă profesionale. Dezvoltarea şi promovarea gândirii de marketing în cadrul organizaţiei şi a tehnicilor de negociere cu mediul extern. analist de marketing. Dezvoltarea deprinderilor necesare pentru asumarea rolurilor şi responsabilităţilor de conducere a unor echipe angajate în activităţi de marketing la diferite niveluri organizatorice. responsabil prezentări produse. ANTREPRENORIAT Curriculum Semestrul 1 • Marketing strategic • Comportamentul consumatorului şi strategia de marketing • Marketing on-line • Analiza multidimensională a datelor • Marketing internaţional Semestrul 2 • Strategii de afaceri • Marketingul inovării • Strategii de marketing financiar • Publicitate • Limba modernă în afaceri (limba engleză/franceză/germană/italiană/ spaniolă) . Promovarea principiilor.plaias@econ. responsabil operaţiuni. Univ. coordonator al activităţii de marchandising. manager de produs.3 Domeniul marketing UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR M A S T E R A T Strategii şi politici de marketing Formă de învăţământ cu frecvență / cu frecvență redusă Obiective Dezvoltarea capacităţilor de a utiliza adecvat conceptele. director distribuţie. responsabil vânzări. analist clienţi. manager achiziţii. Utilizarea tehnicilor specifice comunicării de marketing. analist piaţă. Ioan Plăiaș Contact: ioan. responsabil marketing on-line. analist cercetător. tehnicile şi instrumentele aplicate în strategiile de marketing. metodelor. Perspective la angajare: Programul este acreditat de ARACIS şi recunoscut pe plan naţional şi internaţional prin ocupaţiile la care absolvenţii au acces. Interes crescut pentru valorificarea oportunităţilor de formare continuă şi pentru îmbunătăţirea propriilor performanţe profesionale. cercetător de marketing. Utilizarea aplicaţiilor informatice în implementarea activităţilor de marketing.ro A . Ocupaţii posibile: agent achiziţii. metodelor. director achiziţii. Culegerea. director vânzări. Cultivarea aptitudinilor de dezvoltare şi promovare a gândirii de marketing în cadrul organizaţiei şi a tehnicilor de negociere cu mediul extern. cuprinse în COR. brand manager. responsabil produs. Asumarea rolurilor şi responsabilităţilor de conducere a unor echipe angajate în activităţi de marketing la diferite niveluri organizatorice. manager de operaţiuni/produs.ubbcluj. director marketing. responsabil cu activitatea de comunicare – promovare. tehnicilor şi instrumentelor aplicate în strategiile de marketing.limba 2 Semestrul 3 • Marketing relaţional • Comunicare interculturală în afaceri (engleză/franceză) • Marketing interorganizațional Semestrul 4 • Negocierea afacerilor • Practică (Strategii şi politici de marketing) • Stagiu de cercetare/documentare şi pregătirea disertaţiei SCOALA POST DOCTORALA Criterii de admitere Condiţie de înscriere • Certificat de competenţă lingvistică • 50 % media examenului de licenţă Modul de desfăşurare al admiterii: • 50% nota examenului scris la disciplina Marketing Responsabil program de studii: Conf. Dr. Fundamentarea şi elaborarea strategiilor de marketing pe domenii specifice.

Készségek és kompetenciák • • • • • • • A marketingstratégia kialakításához szükséges fogalmi és módszertani keret ismerete. -feldolgozási és értékelési ismeretek és kompetenciák. merchandiser. valamint a megújulás és piacon maradás kreatív eszközeit és eljárásait. félév • Kapcsolati marketing • Stratégiai marketing • Kereskedelmi marketing • Üzleti idegen nyelv (angol/francia/ német/olasz/spanyol) .ubbcluj. félév • Üzleti tárgyalás • Szakmai gyakorlat (Stratégiai marketing) – romániai és magyarországi vállalatoknál • Kutatás – mesteri disszertációs dolgozat elkészítése • Kötelezően választható tantárgy SCOALA POST DOCTORALA A Marketing stratégiák és politikák mesteri fokozattal rendelkező közgazdász elsősorban a következő munkakörök betöltésére vállalkozhat: marketing részleg vezetője/munkatársa. A program mindazoknak az egyetemi diplomával rendelkezőknek szól. A vállalat trendalakító magatartásának biztosításában segítenek az itt oktatott korszerű piacelemzési. online marketing szakértő.alt@econ. Marketingszemlélet alkalmazása a szervezeten belül és a tárgyalási technikák alkalmazása a külső környezetben. akik nem kimondottan gazdasági oklevéllel rendelkeznek. termékmenedzser. docens Kapcsolat: monica. vezetési és kommunikációs módszerek. tervezési. félév • Reklám • Üzleti stratégiák • Fogyasztói magatartás és marketing stratégia • Marketingben alkalmazott pénzügyi eszközök és módszerek • kommunikáció (angol/francia) • Üzleti idegen nyelv (angol/francia/ német/olasz/spanyol) . kiemelt ügyfél menedzser. akik szeretnék elsajátítani a termék. piackutató. marketingkutató.2. A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság. félév • Innováció marketing • On-line marketing • Többváltozós adatelemzés • Nemzetközi marketing • Interkulturális üzleti 2. reklámtervező. A marketing szakma legnagyobb kihívása a folyamatos innováció és kreativitás fenntartása. kiskereskedelmi szakértő. nyel 3.3 Domeniul marketing UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR M A S T E R A T Marketing stratégiák és politikák Nappali képzési forma Kötelező tantárgyak Célok A képzés célja a marketingstratégia kialakításához és megvalósításához szükséges kompetenciák fejlesztése. értékesítési igazgató.2. értékesítési képviselő. A marketingtevékenységekben használatos informatikai megoldások ismerete és használata. márkamenedzser. • 50% írásbeli vizsga eredménye a megadott Marketing tematikából. A szakmai etika elvei mentén való cselekvés. kommunikációs menedzser/képviselő. A marketingkommunikációs eszközök használata. Mesteri felelős: dr. A marketingstratégia megalapozásához szükséges adatgyűjtési. a piaci lehetőségeket felismerni. A marketing stratégia kialakítása • • A csoportvezetéssel járó feladatok és felelősségek felvállalása egy interdiszciplináris csapat élén. nyelv • Kötelezően választható tantárgy 4.ro A . románul és két másik idegen nyelven. Folyamatos tanulási és szakmai fejlődési lehetőségek keresése. ANTREPRENORIAT és marketingeszközök használata különböző specifikus ágazatokban. Felvételi kritériumok Beiratkozási feltétel: • nyelvvizsga bizonyítvány Felvételi: • 50% az államvizsga átlaga. Karrierlehetőségek 1. A program – és maga a marketing területe – interdiszciplináris jellegéből fakadóan várjuk azokat az érdeklődőket is.és szolgáltatástervezés. a reklám és promóciós tevékenység.és Gazdálkodástudományi Karán képzett marketing szakemberek képesek lesznek az üzleti környezetet elemezni. direkt marketing szakértő. ügyfélkapcsolattartó. az ennek megfelelő kínálatot kialakítani és eljuttatni a fogyasztókhoz. A képzés lehetőséget biztosít a szaknyelv elsajátítására magyarul. Alt Mónica Anetta.

iar cea de a doua sesiune în luna septembrie 2014. omisiuni etc) 19 iulie 4 Probă de competenţă lingvistică.. concursul de admitere la programele de masterat ale FSEGA se va desfăşura în cadrul a două sesiuni (cea de a doua sesiune se va organiza numai pentru ocuparea locurilor rămase vacante după prima sesiune).în limba maghiară 14 Comunicarea rezultatelor la sfârşitul sesiunii de admitere 22-23 iulie 24 – 26 iulie 28 iulie 30 iulie . Comunicarea rezultatelor 19 iulie 5 Afişarea programării susținerii probei de admitere (examen scris) 19 iulie 6 Susținerea probei de admitere (examen scris) 20-21 iulie 7 Prelucrarea datelor (Distribuirea locurilor). Comunicarea rezultatelor 8 Înregistrarea și soluționarea contestațiilor la proba de admitere 9 Confirmarea ocupării locului 21 iulie Managementul dezvoltării afacerilor .în limba engleză 10 Redistribuirea locurilor neconfirmate şi afişarea rezultatelor 26 iulie Managementul resurselor umane 11 Confirmarea ocupării locului după prima redistribuire 27 iulie 12 Redistribuirea locurilor neconfirmate şi afişarea rezultatelor 13 Confirmarea ocupării locului după a doua redistribuire 27 iulie Fiscalitate Gestiune financiară corporativă .în limba germană Domeniul Finanțe Bănci și pieţe de capital Finanţe corporative – asigurări Calendarul admiterii sesiunea iulie 1 Înscrierea candidaţilor la sediul facultăţii* 14 – 18 iulie 2 Afişarea listei cu candidaţii înscrişi 18 iulie 3 Culegerea şi înregistrarea observaţiilor (erori.în limba maghiară Domeniul Informatică economică E-business Domeniul Management Administrare şi comunicare internaţională în afaceri International business management . comerţ şi servicii Domeniul Cibernetică și Statistică Econometrie şi statistică aplicată Sisteme de asistare a deciziilor economice Domeniul Contabilitate Auditul şi managementul financiar al fondurilor europene Diagnostic şi evaluare Expertiză contabilă şi audit Management contabil. Pentru detalii privind organizarea procesului de admitere vă stăm la dispoziție prin intermediul Oficiului Permanent al Admiterii din cadrul FSEGA. disponibil pe pagina de internet a facultăţii. conform Graficului de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere iulie/septembrie 2014. audit și control Domeniul Economie Agrobusiness Dezvoltare regională durabilă Economia mediului Gestiunea şi evaluarea proiectelor Domeniul Economie și afaceri internaționale Când să te înscrii Pentru anul universitar 2014-2015.în limba maghiară Domeniul Marketing Strategii şi politici de marketing Strategii și politici de marketing . Criterii de admitere Condiţie de înscriere • Certificat de competenţă lingvistică Modul de desfăşurare al admiterii: • 50 % media examenului de licenţă • 50% nota examenului scris la disciplina specifică fiecarui program de studii Afaceri internaţionale Managementul riscului în afaceri internaţionale Management internaţional .în limba engleză Managementul dezvoltării afacerilor Managementul afacerilor . Prima sesiune de admitere se organizează în luna iulie 2014.Programe nivel masterat Domeniul Administrarea Afacerilor Administrarea afacerilor în turism.

rcu Pa teazul pte Se na Andrei aagu Tipografiei Gh le gia Vi Mihai ti eo Pia?a 13 o r ge rie mb ului a l 21 du va r ar zah de Piaţa Maraşti to Pe Nic ? an nst Co oin . Frimu Plo Roșu ricii Fab a ur ag M Izei Anton Pann Albert Einotein Oravi?a ti ieo r ilo Iao Lacu Scorţarilor Piaţa 1907 Contact FSEGA Anina Gradinarilor e Rovin şti lor afe ro Ga Rasaritului Calan Bucure Gheorghe Lazar Clooca e ss i m Cernavoda Someoului bu ar Iazulu ri oti He iB nr oio Be aoe umb Por Lalelelor Emil Petrivici Fabricii de spirt ) (Daniil Barcenau Pia?a Abator Mar r eilo Pann Vrabiilor r Anton Acad.ubbcluj.ro r e nţilo rg oba r o ea D WWW. e or l I.ro/turVirtuAl Cal cia Da Griv Iazu ru Go I. Deleu Ro ra Ca ei ot Po ?a Pia ului ze Mu L. R et Albiei ?ei Caii Fe oti Fete oel a Pia?a Garii ii da Na Fundatur Stelu i om ag Dr on Iris ul r Ha r lor diole Gla Dumbrava Rooie or r arilo s us r va sta iru ilo ie? i ch Asa Gh. str.V I. Petrila Lotrului i eot M cu lui Pia?a 1848 Vasului o ara Ha idu Câmpul Pâinii Ro Parcul Feroviarilor or aril i ei bâln Bo Câmpina Vulturu lui Bulg alulu Scurta David Prodan. P Stefa Ludwig n Roth icus rilor ola Crin Bufte u sc lce a eB oa 98 e1 ri mb Mu Ciocârliei lui i ulu nd i aţ al G 400591 Cluj-napoca. J. teodor mihali. C. V. Cur nc Fere a i ssa Bra Na ri da vo an orm Tele A Trotuşului Staţie ratuc rsei a Bâ Alee ce De t 9 fi S A l ule Sám ja dio i? pl To n atefa ian v Octa Do Zola Dávid ta Coti ghe i Ch es u org Ge nea E. ril ida ram Bulevardul Munc Sob nH Ja Po Sp Pu Pia?a Karl Liebknecht eni ni Razboie Calugar za ea ru Spata u Milesc Petrache Poienaru icului Piers Ca Ias dru Co b Tre te Po fro Eu il riot Viile Nadaoel sin ca Odob ea Ale nic Sla Ti ne r e Ol . S goo Dra Garii rate ro n By or an uri La u an uo iu ânu om N. 58-60 le Bu tel: 0264/418652/3/4/5 Cu za fAX: 0264/412570 Vo u i da ir ? Ba e-mAil: admitere@econ. nr. (Mica) r ilo ar ac b Ta Rasaritului Gospodarilo l ba ) ce ista De reb u (B Fericirii ricii lor iova gia le aciu Por?elanului duoe Brân Ca ra Cra ca Fab Luc a Vod Lu Spit i ulu ga Luncii Pia?a 1 Mai hib de c on i rulu Bujo ile Vas ahie ar M i ritur x ar l) M a rl ceb a K De ( De lte i ei iu Ovid Al.ubbCluJ.eCon.Cosminului fe Ce eoti n Cosa oilor hens o Caru?aoilor Magura ei ast Co Arieoului ul ui ic en Se m r de zaha Fabricii i Beethoven Artelor Actorului Pascaly Nicolae u Carbunarilor Iulius Mall i ur lac Baladei tre În Lacul Gheorgheni tuza isege Sarm ihali Ve nu s ti lui Cepei Cibinului Meseriilor Ion Vitezu Gherasim Domide Livezii ris Pa Zizinului Olaneot i Calimaneoti Blanarilor Ecaterina Varga Oituz zeo Mure lui Bor velor Târna Siretu Crișului or M ilor Inu Step s ati Ca ll Traian a Slatin d Theo itor ?iu riu i miţe lui r e su Prog Cro Dejulu lui ou Oa a ce Vr an l ladu ra ca nu V iua rP lna Mo Ca u Trib i i dulu rne Abru Ce eni r ceilo Ialo Horea Ghio r rilo mp d rita rga F. áriz ai P Piaţa Fraternitaţii Bistriței asa ilor tur Flu or Teil Ma Páp Câ Aleo Ierbii d Staţie ratuc Campus Universitar Inau Zaharia Carcalechi Pietro ca Ba Mi ) lea Ara ilor Ban s Na r ti rea Ghe d au do eo Pit nu gea a oi? Re ?a Pia Iancu am Avr ly Bo iu Man ro Dob i i?e án a ie F. Gol elt ev os iu covic V.