You are on page 1of 2

Aba Güreşinin Tarihçesi

Güreş sporunun tarihine bakıldığında en eski güreş türü olarak Aba Güreşi gözlenmektedir.
Bu güreş türü İskit, Saka, Uygur, Karahan, Moğol, Özbek, Kazak, Çağatay, bugünkü sınırlar
içerisinde de Gaziantep, Antakya yörelerinde konaklamalarını yapan Kızık Türkleri'nce
yapılmaktadır.Aba güreşi, dünyada giysilerle yapılan ilk güreş türlerindendir. Orta Asya'da
mücadele ve askeri eğitim aracı olarak yapılan güreş sporu M.Ö. 4 yy'da Türk topluluklarınca
Çinli'lere öğretilmiştir. Hatta uzakdoğu yakın boğuşma sporlarından olan Judo, Aba Güreşi'nin
biraz değiştirilerek modernize edilmiş şeklidir.Bugün Isveç'te yapılmakta olan pantolon
güreşinin de, Orta Asya'da yapılan göçler sırasında Baltık bölgesine yerleşen Hun Türkleri
tarafından yapıldığı tahmin edilmektedir.

Aba Güreşi
Aba; koyun yününden örülmüs kalın, sağlam, kolsuz,önü açık, boyu dizkapağına kadar olan
mahalli bir giyecektir. - Yerli Aba

1- a) Kırmızı Aba b) Boz Aba


2- Maras Abası
3- Hamıs Abası
4- Çuha Abası
5- Siyah Aba
6- Urfa Abası
7- Torun Abası

Aşırtmalı Aba Güreşi Kuralları

1- Süre : Hava şartları ve zemine göre belirlenir ve güreslerden önce ilan edilir. Ayaktaki süre
en az 10, en fazla 20 dakikadır. Yerdeki süre ise en az 30 sn. En fazla 1 dakikadır.
2- Eşleşme : İllerde yapılan güreşlerde, aynı köyden olma, kardeş olma vs. önemli değildir.
Ancak bu ayrıntılar köylerdeki güreşlerde önemlidir.

3- Kilo : Sıkletler kilo ve yaşa göre belirlenir.

A-) Yıldızlar ( 15-16 yaş ) B) Gençler ( 17-18 yas) C) Büyükler ( 19 ve üstü )


50-55 kg.- ayak
45-50 kg.- ayak
55-60 kg.- tozkoparan
35-40 kg.- ayak 50-55 kg.- tozkoparan
60-65 kg.- deste
40-45 kg.- tozkoparan 55-60 kg.- deste
65-70 kg.- küçükorta
45-50 kg.- deste 60-65 kg.- küçükorta
70-75 kg.- orta
50-55 kg.- küçükorta 65-70 kg.- orta
75-80 kg.- büyükorta
55-60 kg.- büyükorta 70-80 kg.- büyükorta
80-90 kg.- başaltı
80-90 kg.- başaltı
Ağır sıklet - baş
Ağır sıklet- baş
4- Hakem : Bir meydan hakemi, iki masa hakemi ve bir kusak hakemi vardır. Her güreşçi için
bir orta hakem vardır.
5- Puanlama : Puanlama yoktur. Sonucu hakemlerin insifiyati belirler.
6- Tezahürat : Güreşte herhangi bir tezahürat yapılmaz.
7- İhtar : Aba güreşinde ihtar yoktur. Yanlış hareket diskalifiye sebebidir.

Aba Güresinde Yasak Hareketler

Rate