ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR DIN ANII II, III, IV, V – 2013-2014 –

DE LA FACULTATILE DE ARHITECTURĂ (SPECIALIZAREA ARHITECTURĂ) ŞI
ARHITECTURĂ DE INTERIOR (SPECIALIZAREA ARHITECTURĂ DE INTERIOR)


ÎNSCRIEREA
LA DISCIPLINELE LA ALEGERE
PENTRU ANII DE STUDII III, IV, V
DIN ANUL UNIVERSITAR 2014-2015

ÎNSCRIERILE LA DISCIPLINELE LA ALEGERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2014-2015 SE VOR DESFĂŞURA,
ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL DISCIPLINELOR LA ALEGERE
*
ÎN ZILELE DE 30 IUNIE, 1, 2, 3 ŞI 4
IULIE 2014 COMFORM ORARULUI:
- LUNI – JOI (30.06-3.07.2014) ÎNTRE ORELE 10.00-15.00
- VINERI (4.07.2014) ÎNTRE ORELE 10.00-13.00
ÎNSCRIERILE SE VOR DESFĂŞURA CONFORM REPARTIZĂRILOR DIN ANEXĂ.

Abrevieri Secretariate Departamente

SECRETARIAT BP - Bazele Proiectării de Arhitectură
SECRETARIAT SP - Sinteza Proiectării de Arhitectură
SECRETARIAT URB - Plani!icare Urbană "i Dezvoltare Teritorială
SECRETARIAT ITACP - I#toria $ Teoria Arhitecturii "i Con#ervarea Patrimoniului
SA%A &ATERIA%E - 'tiin(e Tehnice
SECRETARIAT S)A - Studiul )ormei "i Ambient

*
http://www.uauim.ro/facultati/arhitectura/arhitectura/discipline-la-alegere/
ANEXA
)ACU%TATEA DE AR*ITECTUR+ , SPECIA%I-AREA AR*ITECTUR+ . )ACU%TATEA DE AR*ITECTUR+ DE I/TERI0R , SPECIA%I-AREA AR*ITECTUR+ DE I/TERI0R

Di#cipline la ale1ere 2345-2346 , Seme#tru IAR/+ 7#eme#trul 48

AN III
/r Dept Cod Cur# Titular
/umăr de
locuri

1 ITACP IT-35
Arhitectură, cultură, societate. Paradigme ale confruntării între vechi i nou
în s!a"iul construit*
#ihaela Criticos 11$
Secretariat
BA-E%E
PR0IECT+RII
DE
AR*ITECTUR+
7BP8
% ITACP IT-3$ #etode contem!orane de organi&are a s!a'iului( arhitectura americana Augustin Ioan 11$
3 )P )P5-5 *otografia, instrument de studiu metodic în arhitectură +lad ,ftenie 11$
- )T )T-./ Arta fractală în s!a'iul arhitectural Anca +itcu 11$
5 )*A )*A-11% ,ditare de imagine 0oland +asiliu .$

ANII IV-V
/r Dept Cod Cur# Titular
/umăr de
locuri

1 )T )T-51 #etal 2i sticlă în arhitectură 3iviu 4ligor 11$ SA%A &ATERIA%E
% ITACP CP-3/
Arhitectură 2i Arheologie*
5tefan 67lici 11$ SECRET ITACP
3 )T )T-8$ Tehnologia ha9itatului sustena9il :ina #acri 11$ SA%A &ATERIA%E
- ;P ;P-1$$ Conce!'ie 2i com!ortament în s!a'iul construit 0odica ,ftenie 11$ SECRET URB

1 )T )T-13 Produse 2i su9ansam9luri tehnologice în arhitectura contem!orană Ana #aria <a9i=a 11$ SA%A &ATERIA%E
% 6P 6P3-1 Cone>iunile arhitecturii #ircea ?chinciuc 11$ SECRET BP
3 )T )T-5- 0ea9ilitarea !atrimoniului construit 0odica Cri2an 11$ SA%A &ATERIA%E
- ITACP CP-1$
Conservarea monumentelor - ti!uri de interven'ii*
Anca 6rătuleanu, )ergiu @istor 11$ SECRET ITACP

1 )T )T-58
Tehnică de restaurare*
#ihai ?!reanu, 5. #ănciulescu 11$ SA%A &ATERIA%E
% ITACP CP-33 Teoria s!a'iului neconstruit A. Aovacs, I. Po!escu-Criveanu 11$ SECRET ITACP
3 )T )T-/. Im!actul de&astrelor în !roiectarea construc'iilor <rago2 #arcu 11$ SA%A &ATERIA%E
- )P )P5-8 Arhitectură 2i com!le>itate. ? a9ordare sistemică Ba viitorului a!ro!iatC Adrian #oleavin, )ergiu Petrea 11$ SECRET SP

ATE/TIE9 DISCIP%I/E%E :RUPATE I/TR-U/ PAC*ET SE ;0R PR0:RA&A SI&U%TA/ I/ 0RAR
* <isci!lina este cu!rinsă 2i în fila DConservare 2i restaurare de arhitecturăE F;A;I# G ;@0#IH I cf. 0egulament !rivind disci!linele la alegere %$1--%$15
ANEXA
)ACU%TATEA DE AR*ITECTUR+ , SPECIA%I-AREA AR*ITECTUR+ . )ACU%TATEA DE AR*ITECTUR+ DE I/TERI0R , SPECIA%I-AREA AR*ITECTUR+ DE I/TERI0R

Di#cipline la ale1ere 2345-2346 , Seme#tru ;AR+ 7#eme#trul 28
AN III
/r Dept Cod Cur# Titular
/umăr de
locuri

1 ITACP IT-33
,lemente de morfologie în arhitectura rom7nească*
Anca 6rătuleanu 11$
Secretariat
BA-E%E
PR0IECT+RII
DE
AR*ITECTUR+
% ITACP IT-31 0esursele !roiectului contem!oran I arte 2i arhitectură Celia 4hJKa 11$
3 )T )T-// #ateriale de construc'ii contem!orane 3aura 6u&atu 11$
- )*A )*A-1$/ CAA< II I Proiectare !arametrică Ionu' Anton .$
5 6P 6P3-5 Teoria !roiectului de arhitectura Adrian )!irescu 11$

ANII IV-V
/r Dept Cod Cur# Titular
/umăr de
locuri

1 ITACP CP-%. I!osta&e contem!orane ale arhitecturii 0adu Ponta 11$ SECRET ITACP
% 6P 6P3-. Idei, teme, divagări <an #arin, *lorian )tanciu 11$ SECRET BP
3 ITACP CP-/ 4estiunea !atrimoniului 2i teoria !roiectului de conservare +. <răgan 11$ SECRET ITACP
- )T )T-5.
0estaurare structurală*
#ircea Cri2an 11$ SA%A &ATERIA%E

1 )T )T-.1 4re2eli în !roiectare, e>ecu'ie, e>!loatare Ana #aria <a9i=a 11$ SA%A &ATERIA%E
% ITACP IT--$
Istoria a2e&ărilor din 0om7nia*
@icolae 3ascu 11$ SECRET ITACP
3 )T )T-5/ ,co - tehnologie arhitecturală #ihai ?!reanu 11$ SA%A &ATERIA%E
- ITACP IT--1
<e la L)JmmetriaL la LProiect ur9anL. Privire critică asu!ra !rofesiunii de
arhitect
Ana #aria :ahariade 11$ SECRET ITACP

1 ITACP CP-3%
Teoria monumentului de arhitectură*
A. Aovacs, I. Po!escu-Criveanu 11$ SECRET ITACP
% )T )T-.$ Tendin'e actuale în domeniul structurilor <rago2 #arcu 11$ SA%A &ATERIA%E
3 ITACP IT-38 Centre ur9ane moderne. ? a9ordare integrată I. Tul9ure, I. Păun 11$ SECRET ITACP
- )*A )*A-1% Istoria artelor vi&uale )orin +asilescu 11$ SECRET S)A

ATE/TIE9 DISCIP%I/E%E :RUPATE I/TR-U/ PAC*ET SE ;0R PR0:RA&A SI&U%TA/ I/ 0RAR
* <isci!lina este cu!rinsă 2i în fila DConservare 2i restaurare de arhitecturăE F;A;I# G ;@0#IH I cf. 0egulament !rivind disci!linele la alegere %$1--%$15

ANEXA
)ACU%TATEA DE AR*ITECTUR+ , SPECIA%I-AREA AR*ITECTUR+

PR0IECTE DE SPECIA%ITATE %A A%E:ERE
2345-2346

an ;< #eme#trul 43

/r Dept Aria di#ciplinara Cod Tema Titular
/r de locuri


1 ITACP Protec'ia !atrimoniului CP-%1
Inser'ii în situri construite !rote=ate*
+aleriu <răgan #a>. .$ studen'i
Secretariat
DEPARTA&E/T
SI/TE-A
PR0IECT+RII DE
AR*ITECTUR+
% )T
Tehnologie
arhitecturală
)T-8% 0ea9ilitare 9locuri locuin'e !ost-9elice :ina #acri #a>. -$ studen'i
)T-83 Arhitectură ecologică #ihai ?!reanu #a>. .$ studen'i
)T-/- ? construc'ie e>!erimentală din sticlă structurală 3iviu 4ligor #a>. -$ studen'i
3 )*A
Arhitectură de interior
2i design
)*A-/5 )cenografie <oina 5er9an #a>. -$ studen'i
)*A-/. Iluminat artistic 0aluca 6u&dugan #a>. -$ studen'i
)*A-/8 Amena=are am9arca'iune Iulius Ionescu #a>. -$ studen'i
- ;P
;r9anismG
Peisagistica
;P-1 Proiect !eisagistică Cerasella Crăciun #a>. 3$ studen'i


Abrevieri Departamente

SECRETARIAT BP - Bazele Proiectării de Arhitectură
SECRETARIAT SP - Sinteza Proiectării de Arhitectură
SECRETARIAT URB - Plani!icare Urbană "i Dezvoltare Teritorială
SECRETARIAT ITACP - I#toria $ Teoria Arhitecturii "i Con#ervarea Patrimoniului
SA%A &ATERIA%E - 'tiin(e Tehnice
SECRETARIAT S)A - Studiul )ormei "i Ambient

* <isci!lina este cu!rinsă 2i în fila DConservare 2i restaurare de arhitecturăE F;A;I# G ;@0#IH I cf. 0egulament !rivind disci!linele la alegere %$1--%$15

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful