1

Curs la alegere 2013/2014
REABILITAREA PATRIMONIULUI CONSTRUIT

Tema pentru evaluarea finală

Scrieţi un eseu argumentativ care să susţină logic poziţia dvs. personală în
favoarea sau împotriva poziţiei exprimate de textul de mai jos în legătură cu
arhitectura minoră din Bucureşti.
„Şi casele vechi, unele merită demolate. Casa din imagine
1
nu poate fi considerată
ceva deosebit având în vedere arhitectura sărăcăcioasă. In afara de asta, este stil
vagon, cu trecere prin fiecare cameră (...). Daca în locul ei s-ar construi ceva
frumos, cu arhitectură, chiar şi cu 5 nivele, tot ar merita investiția dacă nu e o cutie
cu sticlă sau panouri din tabla. (…) Şi eu sunt pt protejarea clădirilor istorice dar nu
putem să ţinem orice ruină doar de dragul vremurilor vechi.” (Sursa: Facebook)


1
Clădirea se află între Calea Dorobanţi şi str. Polonă, la intersecţia străzii Ion Bogdan cu
str. Ioan Vodă Caragea (n.n.).
2
Indicaţii pentru întocmirea eseului
Structura eseului
Eseul va avea 3 părţi:
1) Introducerea (primul paragraf): va cuprinde o scurtă prezentare a problemei în
general, arătând de ce este ea importantă, precum şi declararea poziţiei personale
în raport cu controversa pe care problema o implică – în mod clar, concis, exact.
2) Corpul eseului (min. 3 paragrafe): va include argumentarea poziţiei declarate, cu
dovezi colectate prin cercetarea proprie.
La adunarea dovezilor trebuie luate în considerare diverse puncte de vedere iar
eseul va discuta şi opinii care nu corespund poziţiei autorului (excluderea unor
dovezi „neconvenabile” nu este etică). Poziţiile diferite de cea a autorului nu vor fi
catalogate drept categoric greşite, ci mai curând se va arăta cum aceste poziţii ar
putea fi datorate lipsei de informare sau unor informaţii depăşite, inactuale.
Argumentarea nu trebuie să fie emoţională. Formulaţi explicaţii logice şi furnizaţi
dovezi care să demonstreze că poziţia dvs. este cea raţională.
Argumentarea presupune informaţii documentate, precise, amănunţite şi actuale,
pentru a susţine poziţia personală, cât şi pentru a analiza punctele de vedere
opuse. Pot fi folosite şi dovezi faptice, logice, statistice, anecdotice, precum şi
comparaţii/analogii cu alte cazuri relevante pentru problema în dispută.
3) Concluziile (ultimul paragraf): nu introduc informaţii noi, ci sintetizează cele
prezentate anterior: de ce problema este importantă, care sunt principalele aspecte
şi care este poziţia personală. Concluziile nu reiau pur şi simplu declaraţia de poziţie
de la început, ci o reconsideră în lumina dovezilor prezentate; întrucât lasă „ultima
impresie”, concluziile trebuie exprimate logic şi eficient, punctând esenţialul;
eventual se sugerează acţiuni.
Lungimea textului: cca 1000 de cuvinte. Textul va fi redactat la 1.5 rânduri.
Nu există limită în privinţa numărului de ilustraţii.
Sfaturi:
- începeţi cu listarea argumentelor care susţin fiecare din cele două poziţii
opuse şi alegeţi una dintre ele, pe care o consideraţi cea mai raţională;
- fiţi pregătiţi să vă apăraţi poziţia, cunoscând cele mai puternice argumente
ale părţii adverse;
- faceţi întâi o schemă logică a eseului;
3
- evitaţi exprimările emoţionale/patetice;
- evitaţi formulările vagi şi/sau generalizările care subminează argumentele;
- nu inventaţi/nu trunchiaţi dovezi;
- indicaţi sursele folosite.
Predarea eseului & prezentarea orală
Eseurile se predau în formă tipărită, la examen.
Cei care doresc pot opta pentru susţinerea orală a poziţiei proprii în legătură cu
problema dată, în faţa colegilor, cu ajutorul unei prezentări PowerPoint. Prezentările
orale vor avea o durată de 15-20 min şi se vor desfăşura în ziua programată pentru
examen. Prezentările digitale se predau, înlocuind eseul tipărit.
Prezentările orale publice (şi dezbaterile pe marginea lor) sunt încurajate. Din
motive organizatorice, este necesar ca cei interesaţi să se înscrie la titularul de curs
până la data de 15 ianuarie 2014 cel mai târziu.
Criterii de evaluare
Eseul argumentativ trebuie să demonstreze:
- cunoştinţele personale;
- moduri avansate de gândire (aplicarea teoriei, analizarea, sintetizarea,
evaluarea);
- valori personale - respectiv standarde şi principii folosite pentru a judeca
valabilitatea unei anumite idei şi a construi propria poziţie.
In particular, constituie criterii de notare:
- Explicarea clară a problemei şi a poziţiei personale. Cunoaşterea punctelor
de vedere opuse.
- Dezvoltarea argumentării în favoarea poziţiei adoptate, precum şi împotriva
punctelor de vedere opuse; folosirea unor argumente şi dovezi raţionale,
bine documentate.
- Concluzii eficient formulate, cu sintetizarea aspectelor esenţiale fără a repeta
fraze anterioare.
- Succesiunea logică şi convingătoare a ideilor; structura clară a eseului,
punând în valoare ideea principală care îl ghidează.
- Selectarea surselor documentare; integrarea firească a materialelor din
4
surse documentare şi indicarea corectă a surselor utilizate. Pentru referinţe
(indicarea surselor) se recomandă folosirea stilului Chicago ”note-
bibliografie” (cu trimiteri la note în text) sau a stilului Harvard ”autor-dată”
(cu paranteze în text).
- Exprimarea clară şi precisă, fără ambiguităţi şi digresiuni, într-un stil adecvat
unui text academic.
- Corectitudinea structurilor gramaticale şi a ortografiei.
Susţinerea orală convingătoare constituie un atu.
Informaţii suplimentare
privind întocmirea unui eseu argumentativ:
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/685/05/
http://www.apsu.edu/sites/apsu.edu/files/academic-support-
center/Argumentative_Persuasive_Essay--How_to_Write.pdf
privind indicarea referinţelor:
The Chicago Manual of Style
Versiune online disponibilă la
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
Guide to the Harvard System of Referencing
Versiune online disponibilă la
http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm
privind întocmirea unei prezentări PowerPoint eficiente:
http://www.slideshare.net/satyajeet_02/how-to-make-effective-presentation12.12.2013 Prof. dr. arh. Rodica Crişan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful