Discipline la alegere 2014-2015 An de studiu – Semestru

Cod curs – Titlu curs – Titular curs

1/1
MODEL
Cod curs – Titlu curs – Titular curs

Nr.
crt.
NUMELE + iniţiala tatălui
PRENUMELE
(complet)
NR.
MATRICOL

(consemnat
în carnetul
de student)
SPECIALIZAREA

ARH –
pt. Arhitectură;
INT –
pt. Arhitectură de
interior;
AN

(3, 4 sau 5,
în funcţie
de anul
când va fi
frecventată
disciplina)
OBSERVAŢII

(Restanţierii vor
preciza R3, R4
sau R5, în funcţie
de anul din care
este restanţa)
SEMNĂTURA

(am luat la cunoştinţă
Regulamentul privind
disciplinele la
alegere din anul
universitar
2014-2015)
1 2 3 4 5 6 7
1.
2.

3.

4.

….

110.


Instrucţiuni de completare:

1 – 2. Fiecare student va completa (citeţ) numele, iniţiala tatălui şi prenumele complet – pentru evitarea eventualelor confuzii;
3. Numărul matricol este consemnat în carnetul de student cu care fiecare se va legitima la înscriere;
4. Fiecare student va completa ARH (pentru cei de la specializarea Arhitectură) sau INT (pentru cei de la specialitatea Arhitectură de
Interior);
5. Se precizează anul de studiu (3, 4 sau 5) în care va fi studentul când va frecventa disciplina la alegere (respectiv în anul
universitar 2014-2015);
6. Se precizează de către studenţii restanţieri R3, R4 sau R5 în funcţie de anul din care este restanţa (respectiv anul 3, 4 sau 5).
7. Prin semnătură, studentul declară pe proprie răspundere faptul că nu a mai obţinut notă de promovare la disciplina aleasă, într-un
an universitar anterior. Disciplinele sunt identificate prin coduri (unice). Totodată studentul declară pe propria răspundere faptul că
a luat la cunoştinţă Regulamentul privind disciplinele la alegere din anul universitar 2014-2015.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful