You are on page 1of 4

Liefde Op Hollandse Grachten

18 september 2002
Versie 3.0-NL-V1.0
op 18 nov 2009

Wilde eenden en de zachte wind...


zij spelen rimpels op het water.

Rode stenen groeien tot een muur,


die water scheidt,
en kade schoeit
en hem plaveit,

om boten te ontvangen,
die beladen zijn
met leven voor de stad -
al vele eeuwen terug.

pagina - 1 - van 4
K OOS NOLST T RENITÉ ‘L IEFDE O P H OLLANDSE G RACHTEN ’ HRI 20020922-V3.0-NL-V1.0

De rode stenen schieten


- met de kade achter zich -
nog eens omhoog,

daar leggen zij


veel hoger dan de kaai,
de straat.

Je ziet de kade nu beneden,


en het water aan haar zijde:
Dat heet de Oude Gracht.

De rode stenen reiken hoger weer,


een derde keer ten hemel:
de gevels, smal of breed,
van Holland's grachtenhuizen.

Maar and're stenen reiken voort,


zij vormen in hun gang
de straten van de stad.

En waar zij water tegenkomen


daar worden zij tot bruggen...
nu wel duizend jaren oud.

PRINT-OUT 20091118-0- bw pagina – 2 – van 4


K OOS NOLST T RENITÉ ‘L IEFDE O P H OLLANDSE G RACHTEN ’ HRI 20020922-V3.0-NL-V1.0

Daar liep ik.

Ik omarmde
in het stralen van mijn ogen,
zo'n duizend jaar van mensen
die daar leven, in de stad,
in Holland.

Er reed toen op haar fiets,


een vrouw tot dicht bij mij.

Ze keek diep in mijn ogen,


en sprak haar vraag aan mij:
“Ben jij nu echt een Engel?”

Het was de eerste dag van Kerst:

De mensen durven meer te zien,


te voelen wie er is.

Zij voelen liefde toegestaan


...natuurlijk, net zoals men is.

Koos Nolst Trenité “Cause Trinity” — mensenrechtsfilosoof en dichter

Van alle volken kwamen er, om de wijsheid van Salomo te horen,


van alle koningen der aarde, die van zijn wijsheid gehoord hadden.

1 Koningen 4:34

PRINT-OUT 20091118-0- bw pagina – 3 – van 4


K OOS NOLST T RENITÉ ‘L IEFDE O P H OLLANDSE G RACHTEN ’ HRI 20020922-V3.0-NL-V1.0

Over deze uitgave:


Nederlandse versie door Koos Nolst Trenité.
Gedeelte uit een ontwerp voor het boek ‘ Where Angels Dare,’ door Koos Nolst Trenité.

Literatuuropgave:
‘A Poem of Our Love, and Our Adventures' (POLA)
{ HRI 20020717– V5.6 }
(17 July 2002 – Version 5.6 on 9 Nov 2008)
http://groups.google.com/group/Koos-Nolst-Trenite/msg/002d47728580cbae

‘What is Love, and Three Parts of Love' (WIL)


{ HRI 20080428 – V2.1 }
(28 April 2008 – Version 2.1 on 9 June 2008)
http://groups.google.com/group/sci.military.naval/msg/3b9bc7aec31c8364

'Your Love For Me is uniquely respecting me - and should inspire


your Love for others, to be respecting others uniquely as these are'
{ HRI 20081003 – V1.3 }
(3 October 2008 – Version 1.3 on 15 Oct 2008)
http://groups.google.com/group/soc.men/msg/edc14e604043ca99

'Plato On Making Love - And Defining Loneliness' (POML)


{ HRI 20041114 – V2.1 }
(14 November 2004 – Version 2.1 on 25 May 2007)
http: // groups.google.com / group / alt.military / msg / 38bc03d41649581d

Copyright 2009 by Koos Nolst Trenité, human rights philosopher and poet

platoworld@lycos.com
http://www.angelfire.com/space/platoworld

Dit is 'learnware' (educatie-materiaal) - het mag niet veranderd worden, en er is vrij over te beschikken door iedereen die
ervan leren kan EN die het dan (ook als hij er zelf niet van kan leren) zonder verandering doorgeeft - met inbegrip van
deze copyright verklaring - aan anderen die ervan zouden kunnen leren (maar niet specifiek aan sociopaten, omdat deze
elke werkelijke kennis over leven en over henzelf, heftig bestrijden).
Niets van mijn geschriften mag ooit gebruikt worden om een zogenaamde politieke, religieuze, wetenschappelijke of
kunstzinnige "agenda" aan anderen op te dringen, maar alleen om te onderwijzen, en om mensen aan te moedigen om
- zonder overheersing (van hun denken en voelen en streven), maar als henzelf - over organisaties en personen te oordelen.

PRINT-OUT 20091118-0- bw pagina – 4 – van 4