You are on page 1of 2

Poštnina

plačana
pri pošti
1270
Litija

Parmova ulica 9, 1270 Litija


tel.: 01/898 05 80
fax: 01/898 05 85
gsm: 051/39 50 90
www.knjiznica-litija.si
knjiznica.litija@gmail.com

Napovednik prireditev
december 2009

Sreda 2. 12. 2009, ob 18. uri, osrednja knjižnica Petek, 4. 12. 2009, ob 18. uri, Grad Bogenšperk
Litija
Knjižnica Litija v sodelovanju z Knjižnica Litija, ZKD Šmartno in JZ Bogenšperk
OI JSKD Litija
Regrat Razstava
Lila
''LETO POMEMBNIH ŠMARČANOV''
Ob dnevu odprtih vrat slovenske kulture, 3. decembru se Letošnje leto se končuje s številom 9. In prav ta številka
bo ponovno rodil Regrat. Literarna revija, ki jo izdaja pomeni jubilejno leto za kar nekaj pomembnih Šmarča-
Knjižnica Litija, je nazadnje izšla leta 2005, tokrat bomo
nov, ki so ime svojega kraja ponesli v svet. V Knjižnici
novo številko predstavili na literarno likovnem večeru.
Litija bomo v sodelovanju z ZKD Šmartno in JZ Bogenš-
Ob prazniku bodo z nami tudi člani litijskega likovnega perk pripravili razstavo ljudi, ki so s svojimi naprednimi
ateljeja, ki bodo predstavili svoja najnovejša dela. idejami, raziskovanji, v svoj čas vnašali napredni duh.
Spomnili se bomo tudi dveh pomembnih obletnic: 125
Paša za oči in ušesa lahko poimenujemo dogodek, posve- letnice PGD Šmartno in 320 letnice izida Slave Vojvodine
čen rojstnemu dnevu Franceta Prešerna. Kranjske.

Četrtek, 10. 12. 2009, ob 19. uri, osrednja knjižni- Torek, 15. 12. 2009, ob 19. uri, osrednja knjižnica-
ca Litija Litija
Predstavitev knjige Potopisno predavanje:
Običaji in navade skozi leto dni LADAK
Joža Gombač Erna Jurič
Ob izidu prve knjige, Ko se korenine (molilne zastavice nad Lehom)
razraščajo, je avtorica obljubila, da se
srečamo ob drugi knjigi, ker se je ob Osvojiti Himalajo ni mačji
pisanju prve že rodila ideja za drugo. kašelj. Treking v Ladak je udeležencem približal to goro,
Pred nami je knjiga, kjer izvemo skrivnosti naših babic in povzpeli so se na nekaj tisoč metrov, kjer je človek na
dedkov. Rešiti pred pozabo ljudsko izročilo je pomembno meji vzdržljivosti, kjer redek zrak povzroča nemalo težav.
delo. Prav zato so domoznanska dela tako dragocena. Indija je dežela skrajnosti, New Delhi, Tadž Mahal, se
Vabimo vas na srečanje z Jožo Gombač, ki nas bo popel- zagotovo vtisneta v spomin, prav tako Leh, glavno mesto
jala v stare, odmaknjene, a nikoli pozabljene čase. pokrajine Ladak. Več o potovanju v ta del sveta vam bo
V kulturnem programu bo nastopil UPZ Litus. predstavila popotnica, bibliotekarka Erna Jurič.
Točka VseŽivljenjskega Učenja Knjižnice Litija
Obiski mentorice MKL, Mateje Mugerle:

Četrtek, 3. 12. 2009, od 8. do 14. ure.

Četrtek, 17. 12. 2009, od 8. do 14. ure.

Napovedujemo naslednje prireditve za člane univerze v


mesecu decembru: Pravljične urice
• Sreda, 2. 12. 2009, ob 10. uri, delavnica izdelkov
iz keramike, Knjižnica Šmartno. Osrednja Knjižnica Litija
Torek, 8. 12. 2009, ob 18. uri.
• Petek, 4. 12. 2009, ob 18. uri, v sodelovanju z Torek, 22. 11. 2009, ob 18. uri.
DPM: Predavanje psihologinje Martine Peštaj.
Krajevna Knjižnica Šmartno
• Sreda, 9. 12. 2009, ob 9.30, predavanje o zdravi Četrtek, 10. 12. 2009, ob 18. uri.
prehrani, Marija Merljak, Knjižnica Litija.

• Sreda, 9. 12. 2009, ob 10. uri, delavnica izdelkov


iz keramike, Knjižnica Šmartno.
Napovedujemo…
• Četrtek, 10. 12. 2009, ob 10. uri, Kulturna dedišči-
na, JZ KC. Januar 2010: Ob zaključku projekta Zvesti bralec:
»dolenjski večer«, Spoznavanje Dolenjske skozi
• Sreda, 16. 12. 2009, ob 10. uri, Delavnica izdelkov balet in anekdote: Stane Peček, Slavko Dokl
iz keramike, Knjižnica Šmartno. (Uskoška princesa) in Anton Kotar

• Četrtek, 17. 12. 2009, ob 10. uri, Kulturna dedišči- UTŽO: predavanje o rodoslovju, Jože Sinigoj
na — gostja Dušica Kunaver, Knjižnica Litija

Zgodilo se je …
Za informacije pokličite v Knjižnico Litija.
… Ob dnevu splošnih knjižnic zaključek projekta 'Spet beremo domača
branja ...

Voščilo ob novem letu

Lepo se je potopiti v mir, ki ga prinaša


knjiga. Izogniti se hrupu, pozabiti na
vsakdanje skrbi. Vse leto smo vam pri
tem pomagali, iskali dobre zgodbe, vas
vabili na naše prireditve, poskrbeli za
izobraževanja, za duhovno rast. Tudi
vnaprej bo tako. Trudili se bomo, da
boste zadovoljni z nami, da boste v
obeh naših hišah našli znanje, zgodbe,
informacije, vse tisto, kar ponujamo
Zaključek projekta ''Zvesti bralec'' - čajanka ...
vsak dan. Srečno in zdravo leto 2010
vam želimo!

Zaposleni v Knjižnici Litija