You are on page 1of 4

80ko euskal nobelagintza

• BERNARDO ATXAGA
BERNARDO ATXAGA
• Asteasun jaioa
• Lanak:
– Obabakoak
– Gizona bere
bakardadean
ERREALISMORANTZ
• Liburu honekin
Atxagak ziklo berri
bati eman zion
hasiera
ZUBEROAKO MASKARADA
• Maskaradak Zuberoako
herri antzerkia da
• Aktoreak ez dira
profesionalak
• Antzezpena herriko
pilotalekuan gertatzen da.
• Pertsonaiak 2 taldetan
banatzen dira: onak eta
txarrak