You are on page 1of 4

Report về buổi welcome tea 22/02/2009 của English club

Ban tiếp tân và an ninh

 Các bàn tiếp tân

Nhận xét chung: làm việc tốt.

Thay đổi nhân sự: Bạn Trịnh Thanh Tùng chưa đến, bạn Vũ Thị Phương thay. (11D)

Có 1 số lỗi đánh máy nhầm tên các bạn thành viên và 1 trường hợp không có trong danh sách
chia nhóm nhưng lại có trong danh sách name check (Tiên là người làm name check)

 Những người hướng dẫn (an ninh)

Nhận xét chung: làm việc không hiệu quả.

Thay đổi nhân sự: không

Lúc bắt đầu không cho được mọi người xếp hàng, gây nên mất trật tự và gây khó khăn cho việc
kiểm soát người ra vào. Chưa chỉ dẫn được nên một số bạn không tìm dc bàn của mình.

 Đi in các tài liệu

Nhận xét chung : Không sắp xếp được rõ rang phân loại những tài liệu cần in, những bản in
màu cho name card chất lượng kém. Thời gian đi in quá mất thời gian (30p) và số lượng người đi
in là không cần thiết

Thay đổi nhân sự: Dân, Thái, Đức (11D) thay cho Cúc nghỉ (11D)

Ban kĩ thuật

 Loa đài âm thanh

Nhận xét chung (500k) đạt yêu cầu, có người đến chỉnh âm thanh và lắp đặt. Không có sự cố
trục trặc gì. Vì dây âm thanh không thể nối tới laptop nên phải mua một ổ điện nối dây (50k)

 White screen, projector: Chịu trách nhiệm mang chuyển: Tiên, Dân, Hoàng Anh

Nhận xét chung đạt yêu cầu, không có sự cố hỏng hóc

 Sắp xếp bàn ghế & projector: Chỉ đạo: Mai Ngọc Bích & Nguyễn Lê Giang.

Nhận xét chung Vì không gian bị khuất nhiều nên một số nhóm không thể nhìn thấy white
screen
 Check loa đài trong buổi welcome tea:

Nhận xét chung Lương Đức Đức. Làm việc nghiêm túc và check đều 15 phút mỗi lần, Hoàng
không làm việc theo kế hoạch

Thay đổi nhân sự: Hoàng không có mặt

 Nhạc nền OK.

 Chụp ảnh: ảnh sẽ được up lên diễn đàn trong vòng 4 ngày.

Ban chương trình

 MC

o MC tiếng anh Nguyễn Trà My : nói tốt

o MC tiếng việt: Nguyễn Toàn Dân, dịch còn chưa chuẩn (không dung đến bản tiếng
việt dc chuẩn bị) nói còn bé, khiến cho nhiều người còn chưa nghe rõ. Không dịch
được phần club intro và phần phát biểu của thày Bằng (bằng tiếng anh)

o MC game show: Lê Minh Hà và Lê Hoàng Anh: làm việc tốt nhưng bị cắt chương
trình.

 Survey

Nhận xét chung Đã nộp lại sau buổi welcome tea và sẽ được thống kê lại sớm trong vòng 4
ngày

Người giữ : Lương Đức Đức

 Quan sát Observer

Nhận xét chung Đã hoàn thành nhiệm vụ, tuy nhiên do số lượng thành viên khá đông nên chưa
thể rà soát được kĩ hơn về từng nhóm.

 NX của observer 1 : Mai Ngọc Bích

 Các nhóm:

Các bạn thành viên đã đăng kí là hơn 160 người, số lượng thành viên tham gia buổi welcome tea
ước lượng là khoảng 80-90 thành viên. Do việc sắp xếp bàn với ghế theo nhóm nên số lượng
thành viên không đến khiến nhiều bàn nhiều nhóm bị trống thành viên.

Ban tổ chức đã sắp xếp lại nhóm và bàn cho các thành viên để mọi người có thể giao lưu và nói
chuyện với nhau nhiều hơn bằng cách ghép nhóm ít người lại với nhóm ít người.
Một số nhóm tham gia nói sôi nổi, rất nhiệt tình và có phản hồi là muốn được tham gia tiếp (5-6
nhóm trên tổng số 8-9 nhóm đã được sắp xếp lại)

VD: nhóm Hoàng Anh, Minh Hoàng, Minh Đạt, Hải Anh, Xuân Tâm, Kiều Ngân,Xuân Thị Thu
Trang (các leader)

Một số nhóm có những thành viên không hòa nhập được với các bạn vì trình độ tiếng anh còn
kém. Hoặc do sự chênh lệch trình độ giữa bạn nói tốt với bạn không nói được khiến buổi giao
lưu trở nên chán với các thành viên như vậy.

 Các trưởng nhóm: Một số trưởng nhóm làm việc hiệu quả, khuấy động được không khí
và giúp các bạn nói được nhiều hơn. Một số nói quá bé hoặc ít nói, một số khác không
đến dự.

 Các thành viên

Trong khi đi từng bàn quan sát và hỏi, leader Hải Anh ( 11a0 ) nói một thành viên trong nhóm
không thể nói được gì và không thể giúp thành viên đó hiểu được bằng cách giải thích bằng tiếng
anh.

Nhiều thành viên trong nhóm khi tôi gọi lên và hỏi thì không thể trả lời được dù là những câu
tiếng anh đơn giản nhất (“ What did you talk to her? “ câu trả lời tôi nhận được  “I asked her”)

Tổng kết

Mục đích của buổi welcome tea

Để giới thiệu với các thành viên rõ nét hơn về :

Địa điểm

Club: bao gồm có mục đích, ban tổ chức, phương thức hoạt động của ban tổ chức, mô hình sinh
hoạt của club, chương trình của club: các buổi làm việc của club mà trọng tâm là phần làm việc
nhóm, các hoạt động khác mang tính chất bổ sung và những kế hoạch dự định của club.

Giao lưu làm quen gặp gỡ giữa các thành viên trong nhóm, tạo nền tảng cho các hoạt động nhóm
sau này.

Nắm được tình hình chung của các thành viên, các trưởng nhóm, những người thực sự có trách
nhiệm, khả năng cũng như tâm huyết với club.

Nội dung chương trình

Bài phát biểu của thày Bằng không được dịch.


Game show bị cắt Word describe và Singalong bị cắt 1/3

Club intro phải lặp lại 1 lần có kèm theo dịch tiếng việt

Phần văn nghệ bị cắt 2 bài đàn guitar và hát của anh Hà Quang Trung và Nguyễn Văn Đức lớp
12

Cắt 1 bài hát của 1 em gái lớp 10

Cắt formal address và We’re the world ở cuối chương trình

Mai Ngọc Bích