P. 1
E184BE70d01

E184BE70d01

|Views: 82|Likes:
Published by deere power

More info:

Published by: deere power on Nov 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2015

pdf

text

original

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
SERIJA TRAKTORA JOHN DEERE 5M
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Radi se o traktoru koji je na prvi pogled identičan modelu 5R s time da u ovom slučaju postoje određene
razlike.
OKVIR
Kao i kod modela iz serije 5R, i ovdje je primjenjena tehnologija punog okvira, s time da je sam okvir
kraći 440 mm zbog primjene novih tipova transmisije.
Ovaj princip kratkog okvira ima za cilj da podnese veća opterećenja u isto vrijeme omogućavajući
motoru što bolji prijenos snage do finalnih pogona.
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Koncept skraćenog okvira je dizajniran tako da distribuira opterećenje kojem je traktor podvrgnut i od
strane najzahtjevnijih prednjih priključaka. Kompletan sklop prednjeg kačenja i prednjeg priključnog
vratila sada je dostupan i kao tvornički instaliran.
Noseća struktura prednjeg utovarivača direktno se može pričvrstiti za okvir uz pomoć vijaka.
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
MOTOR
Za razliku od 5R modela, gdje je implementiran common rail John Deere PowerTech motor, kod 5M
modela korišten je John Deere PowerTech M diesel motor sa klasičnim sistemom ubrizgavanja goriva.
Ipak se mora naglasiti da se i ovdje, kao i kod modela 5R radi o motoru rađenom po TIER III standardu o
emisiji ispušnih plinova.
Svi modeli traktora iz serije 5M posjeduju turbopunjač.
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Hladnjak stlačenog zraka lociran je na prednjem dijelu traktora ispred glavnog hladnjaka.
Poseban dizaj lopatica ventilatora u kombinaciji sa viskoznim pogonom obezbjeđuje dobar protok zraka
kroz hladnjak motora uz manji utrošak snage.
TRANSMISIJA
Što se tiče transmisijskih paketa na raspolaganju su:
- SYNCREVERSER
- POWRREVERSER
- POWRREVERSER PLUS

_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
SYNCREVERSER omogućava 16 brzina za kretanje
naprijed i 16 brzina za kretanje nazad. Brzine se
selektiraju uz pomoć dvaju poluga koje su locirane
na desnoj strani kabine i koje su prikazane na
sljedećim slikama. Bitno je napomenuti da je kod
ovog tipa transmisije upotreba kvačila obavezna i
kod samog reverzera koji ima i neutralnu poziciju.
Ovakav tip transmisije je ujedno i osnovni paket na
5000M modelima traktora.
Na ovoj slici prikazana je poluga za odabir brzina.
Sve četiri brzine mogu se selektovati lagano i u
kratkom hodu poluge. Kada je poluga u neutralnoj
poziciji, zauzima putanju između treće i četvrte brzine
na taj način olakšavajući daljnju selekciju pogotovo
ako se nalazite na putu u transportu gdje se selekcija
brzina mora odvijati brzo i glatko. Sve četiri brzine su
sinkronizirane. Također, polugom je moguće odabrati
parking blokadu čija je putanja ugravirana na shemi.
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Na ovoj slici prikazana je poluga grupa brzina sa
neutralnom pozicijom. Važno je napomenuti da su grupe
C i D sinkronizirane u cilju lakše selekcije pogotovo ako
se radi o transportu prikolica.
Za one koji zahtijevaju niže brzine kretanja od 1,9 km/h
kao opcija se nudi i creeper djeljitelj. Sa ovim dodatkom
moguće je postici brzinu kretanja od 0,3 km/h.
Poluga creeper-a nalazi sa desne strane operatorskog
sjedišta. Centralna pozicija je neutralna pozicija. Poluga
grupa brzina mora se nalaziti u neutralnoj poziciji prije
nego se izvrši selekcija na creeper-u.
U slučaju odabira POWRREVERSER paketa elektronički
reverzer je instaliran. Kod ovog tipa transmisije nema
potrebe koristiti kvačilo za odabir smjera kretanja za
razliku od SYNCREVERSER paketa.
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Kod POWRREVERSER PLUS paketa zadržava se
prisutnost elektronskog reverzera iz paketa
POWRREVERSER kod kojeg ne treba koristiti kvačilo.
Na polugi grupa brzina nalaze se dva dugmeta za
odabir brzih sporih brzina pa je ukupna konfiguracija
brzina 32 za kretanje naprijed i 16 ra kretanje nazad.
Kod brzih-sporih brzina nije potrebna upotreba kvačila.
HIDRAULIKA
Serija 5M opremljena je hidrauličnim sistemom otvorenog centra sa već od ranije poznatim tandem
pumpama protoka 50 + 24 L/min., odnosno 70 + 24 L/min. kao opcijom.
Moguće je instalirati i do 3 selektivna kontrolna ventila.
Prednji utovaivači i prednje montirani prikljčci, kao i centralno montirani priključci su u potpunosti
podržani po pitanju hidrauličnog sistema.
Sistem zadnjeg kačenja zahvaljujući hidrauličnom sistemu ima kapacitet opterećenja od 36 kN.
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Kao što je već rečeno, tandem hidraulična pumpa se sastoji iz dvije komponente od. pumpe, jedna
pokriva potrebe upavljača, dok druga pumpa pokriva potrebe ostatka hidrauličnog sistema, a misli se
na zadnje kačenje i ostale potrošače.
Pumpe su locirane van diferencijala (za razliku od 5R
i nekaašnje 5020 serije) iza zadnjeg desnog točka.
SUSTAV KAČENJA
Dizanje se obavlja uz pomoć dva hidraulična
cilindra. Kategorija kačenja je 2 (i 1 takođe), i
uključenja je kao standardna oprema. Kapacitet
opterećenja iznosi 36 kN pri tlaku od 175 bara, što
je pogodno i za teške priključke.
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Selektivni kontrolni ventili serije 5M su dizajnirani po
konceptu jednostrukog bloka. U zavisnosti od želje
kupca, konfiguracija traktora može biti bez
selektivnih kontrolnih ventila, pa do 3 selektivna
kontrolna ventila.
U ponudi su:
Jedan selektivni kontrolni ventil
Dva selektivna kontrolna ventila
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Tri selektivna kontrolna ventila
PAKETI ZA PREDNJE PRIKLJUČKE I PREDNJE UTOVARIVAČE
Kada se govori o podršci za prednje priključke odn. utovarivače uvijek se misli na dvostruko djelujući ,
centralno postavljeni selektivni kontrolni ventil sa plivajućom pozicijom. Montiran je ispod kabine sa desne
strane.

_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Sva paketi uključuju kontrolni joystick montiran na desnoj upravljakoj konzoli.
Centralno postavljeni priključci su direktno spojeni na
centralno postavljeni ventil i takođe su uključeni u
ovom paketu.
Tu je i tzv. multi spojnica za prednje utovarivače uz
pomoć koje se jednim potezom ostvaruje elektro-
hidraulična veza između traktora i prednjeg
utovarivača.
Bitno je napomenuti da su svi John Deere utovarivači
kompatibilni sa John Deere prednjim kačenjem.
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Za sve modele iz serije 5M John Deere nudi svoj
sustav prednjeg kačenja koji može biti tvornički
instaliran. Maksimalni kapacitet kačenja iznosi
28,4 kN pri tlaku od 190 bara. Kategorija
prednjeg kačenja je kategorija 2.
Prednje kačenje je kontrolirano od strane drugog
selektivnog kontrolnog ventila
Sva crijeva koja zadnji hidraulični sklop traktora sa
selektivnim ventilima spajaju sa sustavom prednjeg
kačenja su instalirana na prikladan način kako bi se
izbjeglo njihovo eventulano oštećenje.
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Veza crijeva sa selektinim ventilom je ostvarena uz pomoć T nastavaka gdje je moguće izvršiti i blokadu
sustava prednjeg kačenja uz pomoć kontrolnog bloka sa svije poluge, a koji je lako dostupan iz kabine.
Tu su i dvije spojnice dovedene sa zadnjih selektivnih
kontrolnih ventila neophodne za kopčanje prednjih
priključaka odn. hidrauličnih potrošača.
Od opcija koje se nude kao podrška prednjim
priključcima tu je i hidraulični akumulator prednjeg
kačenja. Ovaj sustav ublaživanja reducira habanje
prednjeg kačenja kao i priključnog uređaja
povećavajući komfort pri vožnji.
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
KABINA
Kao i kod ostalih serija traktora i kod serije 5M vodila se pažnja o komformnosti i ergonomičnosti.
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Kabina se odlikuje velikom preglednošću, udobnošću i malom razinom buke.
Po želji kupca kabina može biti opremljena sa
sustavom grijanja i ventilacije, kao i sa A/C
sustavom hlađenja. Kontrola grijanja ventilacije i
hlađenja nalazi se integrirana u krovištu kabine.
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
U ponudi su:
sjedište sa mehaničkim ovjesom
sjedište sa zračnim ovjesom,
te pomoćno sklopivo sjedište.
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
PREDNJE OSOVINE
Po želji kupca, traktor može biti sa pogonom na dva kotača, pa se u tom slučaju radi o običnoj prenjoj
osovini.
Ako je pak izbor traktor sa pogonom na sva četiri kotača tada prednja osovina izgleda kao na sljedećoj
slici
U tom slučaju, prednji blatobrani mogu biti fiksni
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ili okretni – izbor je na kupcu.
KOČNICE
Kočioni sustav je integriran u samom zadnjem diferencijalu kako je prikazano na sljedečoj slici.
Radi se o saopodesivim i samonamještajučim
diskovima potopljenim u uljnoj kupki.
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ručna kočnica nalazi se sa lijeve strane upravljačkom sjedišta.
Dostupan je još i dvolinijski sustav zračnih kočnica kako za stare tako i za neke nove prikolice.
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Naravno, tu se i nalazi i hidraulična prikolična kočnica.
VAGONSKO KAČENJE
U ponudi je 10-pozicijsko visinski podesivo vagonsko kačenje
i to manualno
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
odnosno, automatsko.
Tu su još i CUNA tip C odnosno CUNA tip D2 vagonskih kačenja koji su prikazani na sljedećim slikama.
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ZAKRETNA POLUGA ZA VUČU
U ponudi je standardna poluga za vuču
kao i poluga za vuču sa klinom
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
SPECIFIKACIJE
SPECIFIKACIJE MOTORA
Mj. jed. 5070M 5080M 5090M 5100M
97/68/EC (bez ventilatora)
Snaga pri nazivnom broju KW (KS) 51,0 (70) 59,0 (80) 66,0 (90) 74,0 (100)
obrtaja
Maksimalna snaga KW (KS) 52,0 (71) 60,0 (81,5) 67,3 (91,5) 75,5 (102)
Nazivni broj obrtaja o/min 2200 2200 2200 2200
Zapremina cm³ 4530 4530 4530 4530
Broj cilindara
(T = Turbo, I = Intercooler) 4T/I 4T/I 4T/I 4T/I
Broj ventila po cilindru 2 2 2 2
Provrt i hod klipa mm 106.5 / 127 106.5 / 127 106.5 / 127 106.5 / 127
Konstantni raspon snage o/min 340 340 340 340
Maksimalni obrtni moment Nm 291 337 373 390
Broj obrtaja motora pri max. o/min 1600 1600 1600 1600
obrtnom momentu
Rezerva obrtnog momenta % 28 28 28 28
Sistem hlađenja --------Zatvoreni sistem--------
Ventilatorski pogon --------Temperaturno kontrolirani Visco ventilator--------
SISTEM GORIVA I SISTEM USISA ZRAKA
Mj. jed. 5070M 5080M 5090M 5100M
Tip ubrizgavanja --------4-klipna pumpa distributivnog tipa--------
Upravljanje ubrizgavanjem --------mehaničko sa uređajem za kontrolu tlaka--------
Zračni prečistač ----Suhog tipa sa sigunosnim elementom i signalnom lampicom----
ELEKTRIČNI SISTEM
Mj. jed. 5070M 5080M 5090M 5100M
Alternator [standard / (opcija)] A --------90 (120 or 150)--------
12 V baterija [standard Ah --------110 (154)--------
/ (opcija)]
TRANSMISIJA
5070M 5080M 5090M 5100M
SyncReverser
Mehanički lijevi reverzer sa neutralnom pozicijom
4 sinkronizirajuće brzine, 2 sinkronizirajuća raspona brzina (C i D)
2 raspona nisu sinkronizirana (A i B)
Konfiguracija 16/16 – omjer 1:1,1
Brzina kretanja 1,9 – 30 km/h
X
PowrReverser
Električni lijevi reverzer sa neutralnom pozicijom
4 sinkronizirajuće brzine, 2 sinkronizirajuća raspona brzina (C i D)
2 raspona nisu sinkronizirana (A i B)
Konfiguracija 16/16 – omjer 1:1,1
Brzina kretanja 1,9 – 30 km/h
X
PowrReverser
Električni lijevi reverzer sa neutralnom pozicijom
4 sinkronizirajuće brzine, 2 sinkronizirajuća raspona brzina (C i D)
X
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2 raspona nisu sinkronizirana (A i B)
Konfiguracija 16/16 – omjer 1:1,1
Brzina kretanja 1,9 – 40 km/h
PowrReverser Plus sa 2 brze-spore brzine (jednostavna i
permanenta selekcija uz pomoć dugmeta); električni lijevi reverser sa
neutralnom pozicijom; 4 sinkronizirane brzine, 2 sinkronizirana
raspona brzina (C i D) dva raspona nisu sinkronizirana (A i B);
konfiguracija 32/16; raspon brzine kretanja 1,9 – 40 km/h; za
spore brzine omjer kretanja napried nazad je 1:1,1 dok je za brze
brzine omjer kretanja 1,1:1
X
Creeper spore brzine kao opcija ali ne u kombinaciji sa
sinkroniziranim zadnjim priključnim vratilom (ground driven PTO)
0,3 – 1,7 km/h
Tip finalnog pogona Planetarni pogon sa tri zupčanika
Blokada diferencijala Elektro hidraulična blokada diferencijala
Podmazivanje Podmazivanje pod pritiskom; filterovano ulje
ULJNO HLAĐENA POGONSKA SPOJKA
Mj. jed. 5070M 5080M 5090M 5100M
Tip ----Dugotrajni višestruki uljno hlađeni diskovi sa elektro
hidrauličnom aktivacijom----
Promjer diskova mm 111 111 111 111
Broj diskova 7 7 7 7
ZADNJE PRIKLJUČNO VRATILO
Mj. jed. 5070M 5080M 5090M 5100M
Spojka priključnog vratila ----Dugotrajni višestruki uljno hlađeni diskovi sa elektro
hidrauličnom aktivacijom----
Verzije
540 / 540E (vratilo sa 6 utora) X X X X
540 / 540E/ 1000 (vratilo sa 6 utora) X X X X
540 / 540E/ Sinkro – prema kretanju po tlu X X X X
(Ground driven PTO) – 6 utora
Broj obrtaja motora
540 / 540E o/min --------2100 / 1645--------
540 / 540E / 1000 o/min --------2100 / 1645 / 2103--------
Kontrola priključnog vratila
Daljinska kontrola Opcija, dugme montirano na lijevom zadnje blatobranu ili na oba
blatobrana
PREDNJE PRIKLJUČNO VRATILO
Mj. jed. 5070M 5080M 5090M 5100M
Spojka priključnog vratila ----Dugotrajni višestruki uljno hlađeni diskovi sa elektro
hidrauličnom aktivacijom----
Broj obrtaja motora 2090 2090 2090 2090
Smjer rotacije gledano sprijeda -------- Obrnuto od kazaljke na satu--------
UPRAVLJAČ I KOČNICE
Mj. jed. 5070M 5080M 5090M 5100M
Upravljač --------hidrostatski--------
Kočnica --uljno hlađeni diskovi, samopodesivi samonamještajući--
Aktivacija --------hidraulična--------
Ručna kočnica --------uljno hlađeni diskovi--------
Parking blokada --------Standard--------
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4WD - kočenje --------Automatska aktivacija prednje vuče--------
HIDRAULIKA
Mj. jed. 5070M 5080M 5090M 5100M
Tip --------Otvorenog centra - dvokružni--------
Maksimalni kapacitet pumpe l/min --------74 / 94--------
(Standard / Opcija)
-za upravljanje --------24 pri nazivnom broju okretaja motora-------
-za potrošače (Standard / Opcija) --------50/ 70 pri nazivnom broju okretaja motora -------
Maksimalni radni tlak bar 195 195 195 195
KAPACITET OPTEREĆENJA ZADNJEG KAČENJA
Mj. jed. 5070M 5080M 5090M 5100M
Max. kapacitet na spojnim tačkama (pri 175 bar)
Donje poteznice kN 36,0 36,0 36,0 36,0
610 mm iza spojnih tačaka sa kN 24,9 24,9 24,9 24,9
OECD okvirom
Kapacitet dizanja po cijelom rasponu poluga (pri 175 bar)
Donje poteznice kN 25,0 25,0 25,0 25,0
610 mm iza spojnih tačaka sa kN 23,1 23,1 23,1 23,1
OECD okvirom
KAPACITET OPTEREĆENJA PREDNJEG KAČENJA
Mj. jed. 5070M 5080M 5090M 5100M
Max. kapacitet na svim spojnim tačkama
Donje poteznice kN 28,4 28,4 28,4 28,4
610 mm iza spojnih tačaka sa
OECD okvirom kN 22,6 22,6 22,6 22,6
Kapacitet dizanja po cijelom rasponu poluga
Donje poteznice kN 23,5 23,5 23,5 23,5
610 mm iza spojnih tačaka sa kN 17,2 17,2 17,2 17,2
OECD okvirom
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
DIMENZIJE
Mj. jed. 5M (2WD) 5M (4WD)
A: Ukupna visina mm 2545 2545
B: Od centra zadnje osovine do vrha kabine mm 1850 1850
(do 8mm tolerancije)
Od centra zadnje osovine do vrha kabine, mm 1866 1866
opremljene sa krovnim otvorom
(do 8mm tolerancije)
C: Prednja odignutost od tla mm 480 515
(od donjeg dijela prednje osovine)
D: Prednja odignutost od tla mm 480 466
(od centra prednje osovine)
E: Produžeci zadnjih blatobrana mm 1879 (2099) 1879 (2099)
F: Ukupna širina odzada mm 2175 2175
G: Međuosovinsko rastojanje mm 2250 2250
H: Ukupna dužina sa nosačem prednjih utega mm 3950/4401 3950/4401
i donjih poteznica u hotizontalnom položaju
Gore navedene dimenzije važe sa sljedeće veličine guma
Zadnje 420/85R30 420/85R30
Prednje 16.9R30 320/85R24
9.00-16

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->