You are on page 1of 2

Detailed plan for the first meeting

Chia làm 2 group chính:

Group A được chia thành những nhóm nhỏ gồm 5-6 thành viên (bao gồm cả leader)

Group B ngồi theo vòng tròn lớn được hướng dẫn bởi 2-3 leader ( cho những thành viên chưa
có kiến thức cơ bản để nói và thảo luận như nhóm A)

2 nhóm sẽ hoạt động riêng biệt khi làm việc nhóm nhưng sẽ cùng cả club tham gia 1 số hoạt
động chung như chơi trò chơi (Word describe – 1 người dùng hành động diễn tả về từ để người
khác đoán ; Crosswords – Giải ô chữ... ), xem film, nghe hướng dẫn làm việc,..

First group meeting


Nhóm A: gồm 2 hoạt động.

Hoạt động 1: Tất cả các nhóm được giao 1 topic 1 tuần trc ngày họp. Người trưởng nhóm sẽ
được tham gia 1 buổi leader training để học về các kĩ năng làm việc như kĩ năng viết
essay,report,…kĩ năng làm trưởng nhóm. Trong buổi họp mặt đầu tiên người trưởng nhóm sẽ
chưa giao các nhiệm vụ cho các thành viên do có sự chia lại nhóm. Hôm họp mặt đầu, các
thành viên:

• Đưa ra sự chuẩn bị về topic của các thành viên.

• Leader nói về các role trong discussion và mọi người tự nhận role (assessor – người ghi
chép cuộc thảo luận và nộp report form và writer – người viết topic dựa trên ý trên report
form và nộp vào hôm sau, presenter: người trình bày kết quả cuộc thảo luận của nhóm
trước cả group A) Leader hướng dẫn mọi người bắt đầu thảo luận về topic đã tìm hiểu. (
giờ thảo luận)

• Presenter các nhóm lên trình bày ( giờ trình bày) rồi nộp report form.

Topic @ home for first meeting : How do your parents affect your career
choosing? Write an essay in which you develop your point of view on this issue.
Support your position with reasoning and examples taken your reading, studies,
experience, or observations.

Hoạt động 2 : Phần bài tập môn học đưa ra xen kẽ khác nhau trong mỗi buổi meeting, toán, lý,
hóa, văn, sử,…cho tất cả các nhóm nhưng mỗi nhóm sẽ được giao các bài nghiên cứu các vấn
đề khác nhau trong môn học đó.

First meeting subject: Physics.

Issues for each group:, Waves, Sound, Light, Magnetism.


Giờ nghiên cứu: nhóm 1,2 nghiên cứu về Waves; nhóm 3,4 nghiên cứu về Sound,…Trong đó
nhóm 1,2 làm việc tách biệt. Mỗi nhóm nhận được assignment paper gồm lý thuyết, ví dụ, bài
tập,…Có thể kèm một tờ vocabulary giải thích nghĩa bằng tiếng anh.

Giờ trình bày: các nhóm lên trình bày vấn đề trước tất cả các nhóm về: lý thuyết (có thể nói
theo cách hiểu của mình hay tóm tắt lại từ papers) đưa ra các ví dụ khác trong sách, những
ứng dụng trong đời sống, làm mẫu 1 dạng bài tập. Các nhóm khác cho ý kiến, câu hỏi.

Nhóm B: gồm 3 hoạt động

Hoạt động 1: Talking and sharing – nói chuyện và chia sẻ:

Leader bắt đầu cho cả group nói chuyện và chia sẻ với nhau, trả lời và đưa ra các ý kiến của
mình về cách học tiếng anh. Từ đó đưa ra các kinh nghiệm về phương pháp học như làm thế
nào để học từ mới nhanh và nhớ lâu, làm thế nào để nâng cao các kĩ năng hay học ngữ pháp…

Topic @ home for first meeting: Write introduction abt urself

Answer questions:

Which English skills are your strength and your weakness? According to you, why?

How do you study grammar?

How many new words can you learn each day? Your study method?

Hoạt động 2: Luyện tập kĩ năng

Đưa ra một số assignment để cả nhóm cùng làm và nộp. Leader xem và đưa ra các lời khuyên
cho các thành viên.

Hoạt động 3: Thảo luận

Các thành viên dựa trên topic đã chuẩn bị ở nhà và nói, thảo luận trình bày quan điểm của
mình.

Topic @ home for the first meeting: What do you want to become in the future?
How will you make it come true?