You are on page 1of 3

1-

2-

3- 4-

5-
7- 8-

6-

9- 10-

11-

12-
Dades de les obres reproduïdes de l’Últim Sopar

Mosaic. Inicis del segle VI


Basílica de Sant Apollinare Nuovo. Ràvena
Manuscrit il·luminat. Vers 1140
Biblioteca Nacional. Munic
Jaume Huguet. Pintura al tremp damunt fusta. Vers 1455
MNAC. Barcelona
Dirck Bouts. Oli damunt taula. 1465
Colegiata de Sant Pere. Lovaina
Giovan Pietro Birago. Manuscrit il·luminat. Vers 1490
Biblioteca Britànica. Londres
Leonardo da Vinci. Pintura al tremp damunt guix. Vers 1495
Santa Maria delle Grazie. Milà (còpia d’oli damunt tela)
Hans Holbein el Jove. Pintura al tremp damunt fusta. 1524
Museu d’Art. Basilea
Juan de Juanes. Oli damunt fusta. 1565
Museu del Prado. Madrid
Icona grega. Segle XVI
Museu d’Icones. Dubrovnik
Emil Nolde. Oli damunt tela. 1909
Museu Reial de Belles Arts. Copenhaguen
Salvador Dalí. Oli damunt fusta. 1955
Galeria Nacional d’Art. Washington
Bettina Rheims i Serge Bramley. 1997
Impressió fotogràfica