You are on page 1of 3

Thứ hai, 16 Tháng 3 2009

Bổ sung "Delete Folder Contents" vào menu chuột phải


Với hướng dẫn này, bạn có thể thêm tùy chon "Delete Folder Contents - Xóa nội dung trong thư mục" tiện lợi
và nhanh chóng vào ngay bên trong menu chuột phải mỗi khi bạn click lên một thư mục bất kì nào đó.

Cách 1

Click lên button Start, nhập regedit bên trong hộp tìm kiếm và nhấp Enter.

Tại cửa sổ Regedit, các bạn duyệt theo đường dẫn: HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell.

Tiếp tục click chuột phải lên shell, tạo một Key mới với tên là Delete Folder Contents
Sau đó click chuột phải lần nữa lên Delete Folder Contents, tạo một Key mới và nhập tên cho nó là command.

Tại cửa sổ bên phải, các bạn click đúp lên giá trị Default và tại trường "value data" hãy nhập: cmd /c "cd /d %1 &&
del /s /q *.* rồi ấn OK. Cuối cùng đóng cửa sổ Regedit lại và thử nghiệm thành quả của mình.

Cánh 2
Các bạn mở Notepad và copy đoạn code dưới đây vào trình soạn thảo. Sau đó lưu lại tập tin với đuôi mở rộng là *.reg.
Để bổ sung Delete Folder Contents các bạn đơn giản chỉ cần click đúp chuột lên tập tin đã lưu trên để tiến hành kích
hoạt yêu cầu. Hệ thống sẽ không yêu cầu bạn phải khởi động máy vì kết quả sẽ ngay lập tức được xuất hiện.

Code:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Delete Folder Contents]

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Delete Folder Contents\command]


@="cmd /c \"cd /d %1 && del /s /q *.*"

Thủ thuật nhỏ này có thể làm trên Windows XP SP2, Windows Vista hay Windows 7.