You are on page 1of 3

Cất giấu dữ liệu vào một địa điểm an toàn

– Phần 1: Windows XP
Dữ liệu sẽ an toàn hơn nếu bạn không lưu giữ chúng trên cùng partition
với Windows cũng như các chương trình của bạn. Chính vì vậy trong
bài này chúng tôi muốn giới thiệu cho các bạn cách chuyển các dữ liệu
quan trọng đó.

Việc backup, khôi phục sau một thảm họa, chuyển sang một máy tính mới sẽ
dễ dàng hơn nếu bạn giữ dữ liệu của mình – các dữ liệu ở đây gồm có các tài
liệu, các file ảnh và file nhạc – trên một partition riêng biệt. Tuy nhiên việc
thiết lập đó lại không dễ dàng chút nào do Windows và các ứng dụng của
ban muốn tìm thấy dữ liệu trong một location nào đó, khi đó bạn cần phải
thông báo cho chúng biết rằng bạn đã chuyển nó đi. Và điều đó không thể
bảo đảm rằng một số chương trình hoặc một số ứng dụng sẽ không cảm thấy
khó chịu.

Do đặc điểm của hành động chuyển này khác biệt nhiều trong các phiên bản
của Windows nên trong phần một này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về
thao tác trên Windows XP. Tiếp sao đó là Vista.

Trước khi bắt đầu, bạn cần tạo một backup image cho ổ đĩa của mình, sau đó
sử dụng chương trình image để chia ổ C thành hai ổ đĩa. Chúng tôi giới thiệu
chương trình bạn có thể thực hiện ở đây là Disk Director Suite của Acronis.
Tạo một partition mới là partition Logical.

Khi đã thiết lập được partition mới, cần phải bảo đảm rằng máy tính của bạn
đã hiện các file và thư mục ẩn: Trong Windows Explorer, chọn Tools,
Folder Options kích tab View, chọn Show hidden files and folders và kích
OK. Có thể thay đổi trở lại khi đã thực hiện xong thử nghiệm trong bài này
nếu muốn.

Sau đó, để an toàn, bạn backup cả registry của mình.

Với mục đích thuận tiện, chúng tôi sẽ gọi partition mới, có thể là D: hoặc E:
là X:. Cũng sẽ gọi tên đăng nhập của bạn là logon, trong C:\Documents and
Settings\logon\My Documents.
Điều hướng Windows Explorer đến ổ đĩa X:, tạo một thư mục ở đây có tên
logon như giả thiết trên. Mở một cửa sổ Windows Explorer khác vào thư
mục C:\Documents and Settings\logon. Mọi thứ bạn cần chuyển nằm ở đây.

Chúng ta hãy bắt đầu với thành phần đơn giản nhất: My Documents. Kích
Start, kích chuột phải vào My Documents, và chọn Properties. Trong tab
Target, trường Target, bạn hãy nhập vào X: \ logon \My Documents (ý
nghĩa của X: và logon bạn đã biết như giả thiết trên) và kích OK. Kích Yes
với bất cứ câu hỏi nào Windows hỏi bạn trong khi chuyển các file sang một
location mới.

Bạn cũng cần chuyển thư mục Application Data nhưng cần phải phức tạp
hơn đôi chút. Với cả hai thư mục logon mới và cũ đang hiện hữu, bạn kéo
thư mục Application Data từ bên trong logon cũ sang logon mới. vì chúng
nằm trên các ổ đĩa khác nhau nên thao tác này sẽ copy chứ không chỉ đơn
giản là move thư mục.
Lúc này, chọn Start, Run, đánh regedit, và nhấn ENTER. Trong phần panel
bên trái, bạn điều hướng đến và chọn
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ex
plorer\User Shell Folders. Kích đúp vào giá trị AppData, thay đổi trường
'Value data' thành X:\log-on\Application Data, sau đó nhấn ENTER. Khởi
động lại máy tính sau đó xóa thư mục Application Data nằm trong
C:\Documents and Settings\logon.

Thao tác này có để đủ nhưng một số ứng dụng vẫn có những cách thực hiện
riêng và cần đến những xử lý đặc biệt. Đây là ba ví dụ phổ biến cần phải
thực hiện như vậy:

Internet Explorer: Sử dụng kỹ thuật "kéo thư mục sau đó soạn thảo
Registry" như đã mô tả trên cho Application Data. Chỉ có một điểm, kéo thư
mục Favorites và thay đổi khóa Favorites của Registry để trỏ đến location
mới. Không được quên khởi động và xóa thư mục cũ.

Outlook: Trong Windows Explorer, điều hướng đến và chọn C:\Documents


and Settings\logon\Local Settings\Application Data\Microsoft. Bên trong
thư mục này bạn sẽ thấy một thư mục con mang tên 'Outlook'. Chuyển nó
sang thư mục X:\logon\Application Data.

Sau đó chọn Start, Control Panel. Kích đúp vào biểu tượng Mail (nếu bạn
không sử dụng biểu tượng này hãy kích Switch to Classic View). Chọn Data
Files, Settings. Khi xuất hiện thông báo lỗi, kích OK. Duyệt hộp thoại kết
quả đến X:\logon\Application Data\Outlook, kích đúp vào file được hiển thị
và đóng các hộp thoại khác.

Outlook Express: Mở Outlook Express, chọn Tools, Options, sau đó kích


tab Maintenance và nút Store Folder. Copy nội dung của file kết quả vào
một clipboard, sau đó chọn Start, Run, paste địa chỉ đó vào trường Run và
nhấn ENTER để xuất hiện thư mục đó trong Windows Explorer.

Trở về Outlook Express và thay đổi location của thư mục dữ liệu ở đây
thành thư mục mới trên ổ đĩa X: (nên lấy là X:\logon\Outlook Express). Sau
đó đóng Outlook Express và kéo các file sang location mới.

Theo PCworld