You are on page 1of 1

Thứ hai, 16 Tháng 3 2009

Trang chủ | SOFTWARES | Check Flash 1.07 - kiểm tra lỗi USB

Check Flash 1.07 - kiểm tra lỗi USB


Kích cỡ Font:

Check Flash là một công cụ cho phép bạn kiểm tra và định dạng ổ đĩa flash USB. Phần mềm
này có chức năng kiểm tra các lỗi phần mềm trên hệ thống. Nó có thể quản lí và định dạng chạy trên một
chu kỳ đọc/ ghi trên ổ đĩa. Phần mềm này không có chức năng sửa lỗi mà chỉ có chức năng báo cáo.

Check Flash 1.07

http://mikelab.kiev.ua/PROGRAMS/ChkFlsh.zip