You are on page 1of 1

Registry Winner là công cụ sửa lỗi registry hàng đầu, nó giúp bạn giải quyết các lỗi liên

quan đến
registry và tối ưu tốc độ hệ thống. Với Registry Winner, bạn sẽ dễ dàng ứng phó với các vấn đề khó chịu
như tốc độ chậm, máy bị đông cứng, không hoạt động, các lỗi “màn hình xanh”, các thông báo chết chóc, …
Những lỗi này thường xảy ra sau một thời gian dài sử dụng máy.

Registry Winner sử dụng công nghệ tiên tiến để quét toàn bộ ổ cứng của bạn và đưa ra
phân tích chỉ trong vài giây. Khi phát hiện 1 lỗi nào đó, chương trình sẽ đề xuất với bạn
các giải pháp xử lí. Bằng cách dùng chương trình Registry Winner đều đặt, hệ thống của
bạn sẽ ổn định và hoạt động tốt hơn mà không cần nâng cấp phần cứng.

Tổng hợp