You are on page 1of 1

Có rất nhiều bạn bị trường hợp khi khởi động vào Windows thì tất cả các Icons và Taskbar

đều
biếng mất ko thể chạy được bất cứ chương trình gì, ngoài chạy được Task Manager !!! Sau đây là
cách khắc phục !!!

Cách 1:
Nhấn Ctrl+Alt+Del để vào Task Manager, Vào File>>New Task (Run...) gõ sfc /scannow rồi bỏ đĩa cài
đặt vào để nó sửa lỗi !!!!
Sau đó khởi động lại máy, nếu vẫn còn hiện tượng trên chuyển sang

Cách 2: Chúng ta sẽ cài lại win nhưng theo hình thức Update, nếu cài mới (New install) thì tất cả dữ liệu
ổ C: sẽ bị mất sạch !!!
Cũng vào Task Manager, vào File>>New task (Run...)
boot2.JPG ( 28.96k ) Số lượng tải: 92

Tìm đến file cài đặt của đĩa cài đặt, file setup.exe nhấn OK
boot3.JPG ( 14.71k ) Số lượng tải: 74

Màn hình cài đặt xuất hiện, chọn dòng đầu tiên:
boot4.JPG ( 26.91k ) Số lượng tải: 68

Chọn cài đặt Update (recommended)


boot5.JPG ( 42.47k ) Số lượng tải: 66

Bài viết được sửa bởi Quân Cây Đa: Jul 27 2007, 07:29 PM

--------------------
My web: www.quancayda.tk or www.quancayda.co.nr