You are on page 1of 17

MGA LUMABAS NA KATANUNGAN SA SEPTEMBER 2013 (LET)

>>> COACH PEDE PO BA AKONG TUMULONG GUMAWA NG MGA


KATANUNGAN SA MAJORSHIP NATIN WILLING PO AKO NA TULUNGAN
KAYONG GUMAWA
KUNG ALAM KO LANG PO NA MORE ON ASIGNATURA SA COLLEGE ANG
ITA2NUNG SANA PO NAREVIEW KO PO YUNG TESIS NAMIN KASI
MARAMING TAON AT TAO PO SA WIKANG FILIPINO ANG LUMABAS TAPOS
MERON DIN PO PAMAHAYAGAN, PANANALIKSIK, MABISANG
KOMUNIKASYON, PAGBASA AT PAGSULAT, KASAYSAYAN NG WIKANG
FILIPINO, KAGAMITANG PAMPAGTUTURO AT BIHIRA LANG PO ANG
LUMABAS SA WIKA AT PANITIKANI THINK ITS 80 PERCENT MOSTLY
MORE ON COLLEGE SUBJECTS AND 20 PERCENT IN WIKA AT PANITIKAN
MARAMI DIN PONG ITEM NA DI Q NA TANDA SA KAKAYAHANG
KOMUNIKATIBO
KEY POINTS.
1. BAHAGI NG TESIS
2. PANANALIKSIK
3. MABISANG KOMUNIKASYON
4. PAGBASA AT PAGSULAT
5. PAKIKINIG
6. KASAYSAYAN NG WIKANG FILIPIN0 (MGA TAO AT TAON)
7. PAGSASALING WIKA
ANG DI KO PO MAK2LIMUTAN NA TANONG AY :
ANO SA WIKANG KASTILA ANG SALIN NG SENAKULO?
TAPOS PARANG ANG NAPILI KO PO D2 YUNG SOUND LIKE SPANISH
TERM
8. MGA AWIT (MATANDANG PANITIKAN)
Heto po ung nursery rhyme po ba yun
ALE ALE NAMAMANGKA
PASUKUBIN YARING BATA
PAGDATING SA MAYNILA
IPAGPALIT NG MANIKA
HEHESIMPLENG TANONG LANG PO PERO NAGKAMALI PO AKO ANG
NASAGOT KO BAGOONGSA HULI PO PALA ITO NG KANTA

DOCTRINA CRISTIANA..

9. TEORYA NG WIKA (POOH POOH)
10. POKUS NG PANDIWA (TAGAGANAP AT TAGATANGGAPSANHI
AT DIREKSYUNAL)
11. PONOLOHIYA,MORPOLOHIYA,SINTAKS,SEMANTIKA,PARES
MINIMAL, KLASTER,DIPTONGGO
12. PANITIKAN
ROGELIO MANGAHAS-DUGUANG PLAKARD

KATANUNGAN:
1. Ang mga prayleng misyonero ang mga unang gumawa ng mga pag-aaral sa
wika na binubuo ng dalawang ito.
A. palabaybayan at palapantigan
B. balarila at talasalitaan
C. pangungusap at talatinigan
D. bokabularyo at palapantigan
2. Sa pagsusuri ng maikling kwento at nobela ay hindi lamang mahalagang
talakayin ang paksa kundi ang lahat ng mga katangiang napapaloob dito.
A. simbolo C. istilo ng may-akda
B. element D. tauhan
3. Ito ang tulang sinulat niya sa Kastila na pinamagatang A La Patria na
ipinalagay ng marami na kanyang obra maetra.
A. Apolinario Mabini C. Emilio Jacinto
B. Jose Rizal D. Andres Bonifacio

4. Sino ang makatang kapampangan na katumbas ni Francisco Balagtas sa
panulaang Tagalog?
A. Juan Crisostomo Sotto
B. Aurelio Tolentino
C. Jose Corazon de Jesus
D. Florentino Collantes
5. Ang pahayagan ay hindi dapat maglathala ng anumang uri ng pagbibintang
na makasisira sa reputasyon nang di muna nagbibigay ng pagkakataon sa
nasasakdal na marinig ang kanyang panig. Ito ay __________________________.
A. magandang kaasalan
B. makatarungang pakikitungo
C. kalayaan sa pagpapahayag
D. walang kinikilingan
6. Alin sa mga sumusunod ang pangungusap na may paksa?
A. Mainit ngayon.
B. May pasok ba bukas?
C. Kay ganda ng paglubog ng araw.
D. Nagbabasa sila sa aklatan.
7. You cannot count on me. Ang pinakamalapit na salin nito ay
__________________________.
A. Bilangin mo kami.
B. Maaasahan mo ako.
C. Maaasahan mo siya.
D. Ibilang mo ako.
8. Anong uri ng tayutay ang pahayag na ito, Ang kabutihan mo sa buhay ang
magiging hakbang sa pag-unlad.
A. pagwawangis
B. pagpapalit-tawag
C. pagtutulad
D. personipikasyon
9. Anong bahagi ng ng pag-aaral ng wika pinag-aaralan ang kayarian ng pang-
uri at ng paksa?
A. Ponolohiya (Ponoloji)
B. Sintaksis
C. Semantika
D. Morpolohiya (Morpoloji)

10. Ano ang katawagan sa mga pang-ugnay at mga pananda bilang bahagi ng
pananalita sa Filipino?
A. Nominal
B. Panuring
C. Pangkayarian
D. Pangnilalaman
11. Ito ang katawagan sa pagbuo ng mga salita sa pamamagitan ng pagsasama-
sama ng mga morpema.
A. Ponolohiya (Ponoloji)
B. Sintaks
C. Semantika
D. Morpolohiya (Morpoloji)
12. Alin sa sumusunod ang tinatawag na nominal?
A. Pananda at pang-ukol
B. Pang-abay pang-uri
C. Pangngalan at pangatnig
D. Pantukoy at pangatnig
13. Pinalitan ang Surian ng Wika sa katawagang ito sa bias ng Kautusang
Tagapagpaganap Blg. 117 na nilagdaan noong Enero 1987.
A. Linangan ng mga Wika
B. Komisyon ng Wika
C. Linangan ng mga Diyalekto
D. Linangan ng mga Wikain
14. Batay sa Artikulo XIV Seksyon 6 ng wikang pambansa ng Pilipinas ay ito at
dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa mga wikang umiiral sa Pilipinas
at iba pang mga wika.
A. Tagalog
B. Filipino
C. Wikang Pambansa
D. Pilipino
15. Anong taon nagbigay ng pahintulot sa pagpapalimbag ng diksyunaryo at
balarila ng wikang pambansa at kasabay itinuro sa paaralan ang wikang
pambansa?
A. Mayo 12, 1940
B. Abril 1, 1940
C. Abril 12, 1942
D. Mayo 1, 1940
16. Ito ang kuro-kuro ng patnugot hinggil sa mahalaga at napapanahong isyu ng
araw na iyon.
A. editoryal
B. isports
C. lathalain
D. balita
17. Ang patakarang ito ang ipinatupad ng Kautusang Pangkagawaran Blg. 25
taong 1974.
A. Patakaran sa Pakikinig
B. Patakaran sa Pagsulat
C. Patakaran sa Pagbasa
D. Patakaran sa Bilinggwal
18. Ito ay nagbigay diin sa opinion tungkol sa isang napapanahong isyu sa
pamamagitan ng larawan.
A. larawan sa huling pahina
B. kartong pang-editoryal
C. larawan sa pangmukhang pahina
D. ilustrasyon
19. Ibigay ang kayarian ng pangungusap na ito? Kung aalis ka sana iwan mo
ang dadalhin ko sapagkat umaaraw ngayon kaya ako ay tutuloy sa pagpunta
sa Mega Mall.
A. Payak
B. Langkapan
C. Hugnayan
D. Tambalan
20. Kung ang Ingles ang gamit sa daigdig ngayon, ano naman ang wikang
gamitin sa mundo ng panahon ng Kastila?
A. Tagalog
B. Kastila
C. Latin
D. Malay
21. Ang karaniwang iisahing pantig lamang at walang katuturang maibigay kung
nag-iisa. Kabilang dito ang mga panghalip, pangatnig at pantukoy.
A. salita
B. sugnay
C. parirala
D. kataga
22. Siya ang pangulo ng Komonwelt na nagnais na magkaroon ng wikang
pambansa ang Pilipinas.
A. Pangulong Marcos
B. Pangulong Ramos
C. Pangulong Quezon
D. Pangulong Laurel
23. Ang unang alpabeto ng Pilipinas na alibata ay binubuo ng bilang na ito.
A. 17
B. 29
C. 20
D. 31
24. Nagsimulang ipatupad ang Patakarang Bilingguwal ng taong aralang ito.
A. 1965-1966
B. 1964-1965
C. 1975-1976
D. 1974-1975
25. Ano ang pagbabagong morpoponemikong naganap sa salitang may
salungguhit? Nasa mesa ang mga kagamitan sa PANAHI at PANLINIS.
A. Pagkakaltas
B. Paglilipat-diin
C. Asimilasyon
D. Metatesis
26. Ang kasalukuyang bilang n gating alpabeto.
A. 31
B. 28
C. 20
D. 30
27. Ito ang salita o lipon ng mga salita na ang kahulugan ay iba sa kahulugan ng
mga salitang binubuo.
A. ekspresyong idyomatiko
B. tayutay
C. salitang eupemistiko
D. pahayag28. Kung ang mga panandang SI, NI at KAY ay ginagamit sa pangngalang
pantangi at ang ANG, NG at SA sa pangngalang pambalana, ano ang tawag
sa gamit ng pananda katulad ng ANG DIYOS, ANG PANGULO at ANG NOLI ME
TANGERE?
A. Taliwas ang gamit
B. Pagbabagong gamit
C. Maling gamit
D. Iwasang gamitin
29. Ito ay isang sanaysay na batay sa tunay na pangyayari na nagtataglay ng
salitang impormasyon at impresyon ng sumulat.
A. editoryal
B. kuro-kurong tudling
C. balita
D. tanging lathalain
30. Ang paggamit ng istratehiyang role play ay kontrolado ng mga dayalogong
mayroon nito.
A. May pangganyak
B. Istratehiya
C. Teknik
D. Due at impormasyon
31. Ito ang katawagan sa paraan ng organisasyon ng interaksyong pangklase.
A. Pangganyak
B. Pamaraan
C. Teknik
D. Pinagsanib
32. Ang plano kung ano ang ituturo at paano ito ituturo ay napapaloob sa
____________________.
A. Aklat
B. Portfolio
C. Kagamitan
D. Silabus


33. Alin ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga hakbang sa pamaraang
pasaklaw?
A. Pagpapaliwanag ng tuntunin
B. Panimula
C. Pagbibigay ng tuntunin
D. Pagsubok
E. Pagbibigay ng halimbawa
A. A B C E D
B. B C A E D
C. D E B C A
D. C E D A B
34. Ang pagdulog na ito ay pagtuturo ng sabay ng mga magkasamang gawain sa
pakikinig, pagbasa at pagsulat.
A. Karaniwang pangwika
B. Tuwiran
C. Grammar salin
D. Komunikatibo
35. Ito ang mga tiyak na gawain na makikita sa pagtuturo at konsistent sa
isang pamaraan.
A. Simulain
B. Istratehiya
C. Hakbang
D. Teknik
36. Mahalaga sa pagtuturong komunikatibo ang paggamit ng ____________________
na kagamitan.
A. Binili
B. Awtentiko
C. Nilikha
D. Semi-awtentiko
37. Ang mga sumusunod ang mga hakbang ng pamaraang pabalak. Isaayos ito.
A. Paglalayon
B. Pagpapasya
C. Pagbabalak
D. Pagsasagawa

38. Ito ang mga tiyak na hakbang sa pagtuturo.
A. Prinsipyo
B. Pamaraan
C. Istratehiya
D. Teknik
39. Naniniwala ang pamaraang ito sa pagtuturo ng wika na maipahahatid ang
mga mensahe sa pamamagitan ng aksyon. Inuunawa ang wikang pinag-
aaralan bago ang pagsasalita nito.
A. Suggestopedia
B. Total physical response
C. Grammar salin
D. Komunikatibo
40. Ang pamaraang ito ay ginagamit ng guro sa pagbubuo ng mga dayalogo o
usapan sa isang particular na sitwasyon.
A. Tuwiran
B. Sitwasyunal
C. Komunikatibo
D. Grammar salin
41. Aling hakbang ang magbibigay-daan sa pagsusuri ng ibat-ibang pokus ng
pandiwa mula sa lunsarang ginamit sa pagtuturo ng wika?
A. Paggamit
B. Paglalahat
C. Pagtataya
D. Paghahambing at paghalaw
42. Ang biyolohikal na pagbabago sa isang tao habang lumalaki ay mabisang
maituturo sa pamaraang ito.
A. Functional
B. Sitwasyunal
C. Proseso
D. Patuklas
43. Sa pagdulog komunikatibo ay pinahahalagahan ang kayariang
panglinggwistika pati ang _____________________ ng pakikipagtalastasan.
A. Katangian
B. Bilang
C. Paraan
D. Uri

44. Aling teknik ang hindi umaayon sa komunikatibong Pagtuturo ng Wika?
A. Panggagaya sa pahayag na narinig
B. Larong Pangwika
C. Pagbibigay-reaksyon sa balita
D. Pagsasakilos ng isang sitwasyon
45. Ang pamaraang ito ay naniniwala na mapabibilis ang pagkatuto ng wika at
inaalis ang mga sikolohikal na hadlang sa pagkatuto.
A. Suggestopedia
B. Grammar salin
C. Total physical response
D. Awdyo-linggwal
46. Ito ay set ng paniniwala at mga lagay tungkol sa wika, pagkatuto at ang
pagtuturo nito.
A. Pamaraan
B. Teorya
C. Simulain
D. Prinsipyo
47. Sa pagpili ng estratehiya sa pagtuturo ay dapat isaalang-alang ang mga
sumusunod katulad ng gulang, interes, kakayahan at karanasan at ng mga
ito.
A. Pisikal na kalagayan
B. Halaga ng kagamitan
C. Uri ng balik-aral
D. Kasanayang nililinang
48. Angkop sa pamamaraang ito kung ang guro ay magpapagawa ng poster sa
mga bata.
A. Pasaklaw
B. Patuklas
C. Pabalak
D. Pabuod
49. Sa paghahanda ng guro ng pagsusulit saan makikita ang lawak ng
nilalaman, bilang ng aytem, porsyento ng aytem at uri ng pagsusulit na
gagawin?
A. Modyul
B. Talahanayan ng ispesipikasyon o Talahanayan
C. Manwal ng pagtuturo
D. Banghay ng pagtuturo
50. Ito ang katawagan sa epekto ng pagsusulit sa pagtuturo ng pagkatuto ng
mag-aaral.
A. Placement
B. Backwash
C. Diagnostic
D. Admission
51. Ang tawag sa pagbuo ng mga aytem sa pagsusulit na inihahanda ng higit sa
kailangang bilang.
A. Bahagdan
B. Talahanayan
C. Aytem pool
D. Layunin pangkagawian
52. Ang katangian ng pagsusulit na inihanda ang nais malaman o masukat.
A. Relayabiliti
B. Baliditi
C. Praktikalidad
D. Kahirapan
53. Alin sa mga sumusunod na makabagong kagamitan ang hindi maituturo ng
makabago bunga ng teknolohiya?
A. V.H.S
B. O.H.P
C. Telebisyon
D. Kompyuter
54. Nakauri sa pagsusulit na ito ang pasanaysay at pagsasalin na kadalasan ay
binubuo lamang ng kaunting bilang ng tanong.
A. Productive test
B. Subjective test
C. Objective test
D. Receptive test
55. Ang katangian ng pagsusulit na ginagawa upang maging matagumpay at
hindi gaanong nakapapagod at matipid gamitin.
A. Relayabiliti
B. Baliditi
C. Backwash
D. Praktikalidad
56. Ang pagsusulit na ito ay ginawa upang sukatin ang kakayahan sa wika at
hindi ang nilalaman nito.
A. Achievement test
B. Diagnostic
C. Proficiency
D. Aptitude test
E.
57. Ito ay mga salitang tumutukoy sa mga binanggit sa unahan ng teksto.
A. Komunikatibong pahayag
B. Katapora
C. Eliptikal na pahayag
D. Anaphora
58. Ang dating abakada ay binubuo ng ilang titik.
A. 26
B. 22
C. 20
D. 28
59. Taon kung saan muling sumigla ang panitikan. Itoy matapos ding matamo
ang kalayaan.
A. 1944
B. 1945
C. 1947
D. 1946
60. Anong taon ipinatupad ang Patakarang Bilingguwal.
A. 1984-1985
B. 1975-1976
C. 1960-1965
D. 1974-1975
61. Saan matatagpuan ang mga sumusunod na pahayag?
Huwag mong kikilalanin sa iyong bayan ang kapangyarihan ng sino mang
hindi halal ng bayan mo at ng iyong mga kababayan sapagkat ang
kapangyarihan ay galling sa Diyos at Diyos ay nagsasalita sa budhi ng bawat
tao.
A. Verdadero Decalogo
B. El Porvenir
C. Diaryong Tagalog
D. Kartilya ng Katipunan
62. Alin sa mga sumusunod na tanaw-dinig ang tinatawag na may therapeutic
valve?
A. Role playing
B. Sosyodrama
C. Saykodrama
D. Tableau
63. Ito ay pagbibigay katuturan batay sa kayarian at gamit.
A. Linggwistika
B. Linggwistikang theoretical
C. Linggwistikang historical
D. Linggwistikang istruktural
64. Ito ay isang saltik ng dila o walang antalang bugso ng tinig sa pagbigkas ng
salita.
A. Kuwit
B. Tuldik
C. Kudlit
D. Pantig
65. Batayan sa pananampalatayang Kristiyano sa buong daigdig
A. Mahabarata
B. Koran
C. Canterburry tales
D. Bibliya
66. Ang hinggil sa linggwistika at sa kasaysayan ay hindi pa tinatalakay sa
pulong. Ang pangungusap ay nauuri sa anong simuno.
A. Simunong tambalang pangngalan
B. Simunong tambalang salita
C. Simunong tambalang parirala
D. Simunong tambalang sugnay
67. Ito ay paraan ng organisasyon ng interaksyong pangklase.
A. Pinagsanib
B. Pamaraan
C. Pangganyak
D. Teknik
68. Ano ang tawag sa agham na tumatalakay sa mga salita at sa kanilang
pagkakaugnay-ugnay.
A. Panitikan
B. Retorika
C. Linggwistika
D. Balarila

69. Ang 1987 alpabeto at patnubay sa ispeling ng wikang Filipino ay ayon sa
anong kautusan?
A. Kautusang Blg. 81 S. 1987
B. Kautusang Blg. 84 S. 1987
C. Kautusang Blg. 83 S. 1987
D. Kautusang Blg. 82 S. 1987
70. Mula sa tanaga ni Jose Panganiban
Ang yelo ay malamig
Ang apoy ay mainit
Ang silakbo ng galit,
May init at lamig.

Ano ang nais ipahiwatig ng tanaga?
A. Ang yelo ay malamig
B. Ang uri ng damdamin
C. Ang galit ay mainit
D. Ang galit ay malamig
71. Alin ang dulang batay sa alamat ng singsing ng isang prinsesa na nahulog
sa dagat at may hangaring mapangasawa ang kasintahang mahirap?
A. Senakulo
B. Karagatan
C. Duplo
D. Tibag
72. Alin sa mga ito ang pangyayaring nagbukas sa isipan ng mga tao at
nagtatag ng kilusang propaganda at naging simula ng mga panitik na
mapaghimagsik?
A. Ang pagbuo ng panitik
B. Ang pagpatay sa tatlong pari
C. Ang pagsira ng sedula
D. Ang pagbuo ng Katipunan
73. Ano ang naganap sa muling pagkikita ng mag-ina sa tula?
SA BISIG NG INA, ANAK AY NAGBALIK KATULAD NG ISANG NALAYONG
PAG-IBIG SA BISIG NA YAON, ANG WASAK NA DIBDIB PARA LANG
HUMANAP NG SANDALING LANGIT HUMIMLAY NANG UPANG GANAP NA
UMIDLIP.
A. Namatay ang ina
B. Nawasak ang dibdib ng anak
C. Lumigaya ang mag-ina
D. Namatay ang anak
74. Mula sa sanaysay ni Emilio Jacinto.
ANG NINGNING AY NAKASISILAW AT NAKASISIRA NG PANINGIN. ANG
LIWANAG AY KAILANGAN NATING MATA UPANG MAKITA ANG BUONG
KATUNAYAN NG BAGAY. HUWAG PADADALA SA NINGNING; MAY
KASABIHAN NA, HINDI LAHAT NG KUMIKINANG AY GINTO.
Ano ang ibig sabihin nito?
A. Kung may dilim may liwanag.
B. Huwag humatol sa panlabas na anyo.
C. Maningning ang bagay-bagay.
D. Lahat ng kumikinang ay ginto.
75. Saan dito matatagpuan ang pangunahing tauhan na si Amanda Bartolome na
isinulat ni Luwalhati Bautista?
A. Gapo
B. Ficcion
C. Bata Bata Paano Ka Ginawa
D. Dekada 70
76. Anong damdamin ang ipinapahayag nito?
KUNG SA LANGIT AY NABUBUHAY
ANG SA LUPAY NAMAMATAY
ANOT KINAKATAKUTAN
ANG ORAS NG KAMATAYAN

A. Maging matatag sa buhay
B. Maging mapagbigay
C. Maging mapagpasensya
D. Maging matapang
77. Sino ang sumulat ng tula sa Palanca na pinamagatang Duguang Plakard?
A. Ruth Elynia Mabanglo
B. Rolando Tinio
C. Rosauro Almario
D. Rogelio Mangahas
78. Alin sa mga sumusunod ang akdang hindi sinulat ni Francisco Balagtas?
A. Orosma at Zapira
B. Florante at Laura
C. La India Elegante y el Nigrito Amante
D. Noche Buena

79. Ang damdamin na ipinapahayag nito ay ____________________.
NARIRITO NA NAMAN ANG ULOL NA ITO, BABANGGITIN NA NAMAN NITO ANG
MGA BUWAN, BITUIN AT ARAW, PAGKATAPOS AY ISUSUNOD ANG HAMOG AT
PARANG ANG ULAN AT ANG HUNI NG MGA IBON.
A. Tumutula
B. Naglalarawan
C. Nagkukwento
D. Nanliligaw
80. Alin ang epikong romansang Malay na may paniniwala na mapapatagal ang
buhay kung ang kaluluwa ay paiingatan sa hayop o halaman?
A. Darangan
B. Hudhud
C. Bidasari
D. Bugtong
81. Alin sa babasahing ito ang pinaglathalaan ng mga maikling kwento at tula
ng 1922 at nagpaunlad sa panitikan upang makilala ang mga bantog na
manunulat ng panahong nabanggit?
A. Ilang-ilang
B. Bulaklak
C. Malaya
D. LIwayway
82. Ang panitikan noong Panahon ng Kastila ay nahahati sa tatlong
panrelihiyon, pangwika at ano ang ikatlo?
A. Akdang panghandaan
B. Akdang pangkasalan
C. Akdang panlibangan
D. Akdang panliligaw
83. Mula sa Verdadero Decalogo
HUWAG MONG KILALANIN ANG IYONG KAPANGYARIHAN
NINUMAN NA HINDI HALAL NG BAYAN MO AT NG IYONG MGA KABABAYAN,
SAPAGKAT ANG KAPANGYARIHAN AY GALING SA DIYOS AT ANG DIYOS AY
NAGSASALITA SA BUDHI NG BAWAT TAO.
Ito ay nangangahulugan ng ________________.
A. Ang Diyos ay boses ng tao
B. Makapangyarihan ang mga tao.
C. Ang Diyos ay Makapangyarihan
D. Ang boses ng tao ay boses ng Diyos.
84. Alin sa mga sumusunod ang tinaguriang gintong panahon ng panitikan
bagamat ang mga manunulat ay lumipat sa pagsulat sa Tagalog at sa wikang
katutubo?
A. Panahon ng Bagong Lipunan
B. Panahon ng Hapon
C. Panahon ng Amerikano
D. Panahon ng Aktibismo
85. Ipinag-utos nito noong Disyembre 19, 1963 na awitin ang Pambansang Awit
sa titik nito sa Filipino.
A. Kautusang Pangkagawaran Blg. 50
B. Kautusang Tagapagpaganap Blg. 60
C. Kautusang Pangkagawaran Blg. 25
D. Kautusang Tagapagpaganap Blg. 50