You are on page 1of 1

fotoreportage albatrossen

D
rie regels legde fotograaf Chris Jordan Alaska wel, maar dan lukt het juist weer niet. Langwerpige bolussen kun je een etmaal laten weken en dan uit- En zo verbinden de onderzoekers betekenis aan deze
zichzelf op bij het vastleggen van een RUSLAND voorwerpen, zoals tandenborstels, zijn lastig. pluizen. Normaal vind je er visresten in, snavels van langzame slachting. Weet wat je weggooit en waar.
modern natuurverschijnsel. In septem- En bij te veel herhaling ligt het vervolg voor de inktvissen, de harde lenzen van inktvisogen, of wat Het kan nog heel ergens anders terechtkomen.
CANADA
ber 2009 nam hij foto’s van overblijfse- hand. Verstopping, beschadiging, vergiftiging of viseitjes en stukjes puimsteen. In alle braakballen Gelukkig worden albatrossen oud. De oudst aan-
len van albatroskuikens en van hun maaginhoud op verstikking. En sluipender: dat volle gevoel, waar- vinden onderzoekers nu ook plastic. getroffen broedende Laysan-albatrossen zijn in de
de Midway atol, een kleine eilandengroep in de Gro- door kuikens zich verzadigd voelen en maar even Dat komt enerzijds door de veelzijdige belang- vijftig. Jonge broedparen kunnen dus nog vaak hun
te Oceaan. niet bedelen. Een uur later is het nog hetzelfde, en- stelling voor voedsel van Laysan-albatrossen (Phoe- ene jong raadselachtig te gronde zien gaan totdat we
Regel 1. Niets toevoegen. VS kele dagen later ook nog. Ze bedelen niet en krijgen bastria immutabilis), met een oude voorkeur voor de vuilnisbelt hebben opgeruimd. Nog twee pat-
Regel 2. Geen arrangement, geen manipulatie Westelijke Oostelijke ook niks goeds meer binnen. ronddrijvend aas, kreeftachtigen met harde kantjes ches. En geen nieuwe aanvoer. Dat wordt nog lastig.
voor beter beeld. vuilnisbelt Ku re Ato l vuilnisbelt en soms kleurige vis. En daar komen twee nieuwe En wat mogen we van deze albatrossen zelf ver-
Regel 3. Niets dramatiseren aan de houding van CHINA Kleurige verzamelingen verschijnselen, die een plaats in een moderne atlas wachten? Niet veel. De manier waarop ze voedsel zoe-
Haw aii
de dode vogel. Sommige vogels bedelen wel door, en leggen inwen- verdienen, bij: The Western Garbage Patch en The Eas- ken voor hun jong is evolutionair verankerd – en nu
Laysan-albatrossen hebben pech. De Grote Oce- MEXICO dig een onwaarschijnlijk uitgebreide verzameling tern Garbage Patch, de twee opvallendste verzamel- opeens hopeloos verouderd. Snelle verbetering zit er
aan – de idyllische Stille Zuidzee van vroeger – staat afval aan. Tientallen flessendoppen, gelardeerd met punten voor langzaam ronddraaiend drijfvuil. niet in. Sommige diersoorten passen zich verrassend
1.000 km
tegenwoordig te boek als ‘de grote vuilnisbelt’. Er wegwerpaanstekers, potjes zalf, parfumverstuivers. soepel aan bij nieuwe ontwikkelingen, Darwins se-
drijft dicht opeengepakt plastic afval met een totale Er zijn verrassende persoonlijke records, maar min- Chinese opschriften lectie vergt dan weinig tijd. Maar dat geldt bij dieren
oppervlakte zo groot als de VS. stens zo indrukwekkend is de grootschaligheid van Geboeid hebben onderzoekers bekeken waar het die alles snél doen. Met voortvarende voortplanting,
De vogels zien daar weinig kwaads in. Ze vissen het probleem. Jaarlijks sterven daardoor tiendui- spul allemaal vandaan komt. Op sommige eilanden korte generatietijden en liefst ook brede genetische
aansprekende onderdelen eruit en voeren die hun zenden vogels. Gelijktijdig met Jordans beeld ver- bevat haast alle speelgoed in verteerde vogelmagen uitwisseling door links en rechts te paren.
jongen. Aanvankelijk tevreden werken de jongen scheen een studie van de Universiteit van Hawaï Chinese opschriften. Op andere eilanden juist weer En albatrossen? Die zijn ouderwets ongehaast.
het aangebodene naar binnen. Kleurig plastic, weg- naar de afvalecologie van Laysan-albatrossen. Niet niet, daar gaat het om westerse prullen. Wegwerp- Statig, er niet op rekenend dat hun wereld veran-
werpaanstekers, snijresten van de Aziatische teen- op Midway, maar op de Kure atol en rond Oahu, Ha- aanstekers komen vaak van vissers op de noordelijke dert. Ze beginnen laat met broeden, en doen dat le-
slipperproductie, speelgoedpoppetjes of visdraad. waï. Stille Oceaan, evenals stukken net, draad of flappen venslang in verknochte monogame stellen. Slaan sa-
Soms gaat het goed, en geeft het jong verkeerd Bij te veel plastic ligt het vervolg voor de hand: Albatrosjongen die uitvliegen geven een ‘bolus’ canvaszeil. Met speelgoed is dat onwaarschijnlijker, men af en toe eens een jaartje over. En worden oud,
vallend voedsel weer op. Maar plastic in de maag op – een braakbal met onverteerde voedselresten. dan gaat het om gewoon afval van het vasteland. En wat nu opeens een nadeel is. Nee, albatrossen zijn
geeft wel een lekker gevuld gevoel. Dus vaak denken verstopping, beschadiging of verstikking Waarschijnlijk doen ze dat maar één keer, net voor de flessendoppen? Die kunnen werkelijk overal van- niet van de snelle aanpak. De aanpassing zal van ons

de vogels niet aan opgeven. Als hen iets erg dwarszit het grote moment dat ze op de vleugels gaan. Die daan komen, van vele duizenden zeemijlen verder. moeten komen.

28 NRC WEEKB LAD 29

Related Interests