You are on page 1of 6

T ar-Rebril

~an [agihat

Grandas zonas eli

Zonas clirnaticas L9uatoriala

D Arida

D Subtropicala seca

D Continentaia seca D Oceanica

Continentala

D fobria

Airals civiliza . .-----

.1)estan

asharn

V

Las poden~-....---

o

Sandinels:

o

--.........- Lmperi (-2000)

---.----~-

Lspandiment de la c.ac.a a las podenc;as

I I

, J