You are on page 1of 1

I. Sabihing mabuti ang mga tanong.

Isulat ang T kung
tama ang pahayag at M naman kung mali. Ang hindi
pagsunod sa panutong ito ay nangangahulugan ng
kamalian sa sagot..
1. Ayon kay Bob Ong, ang mga clowns ay
matatalino subalit idinadaan lang sa patawa ang
pagpapapansin.
2. Ang type B hollow man ay madalas absent sa
klase.
3. Ang mga kasapi sa Da Gwapings ay dalawa
hanggang apat.
4. Sabay-sabay pumapasok ang mga Spice Girls.
5. Naniniwala ang mga Guiness sa kasabihang “try
and try until you succeed.”
6. Kahit lumipas na ang panahon, ang mga
Commoners ay hindi makalilimutan ng kanilang
mga guro.
7. Marami ang kaibigan, mababa ang grades at
teacher’s enemy ang mga weirdos.
8. Kalahating matalino, kalahating may sira sa ulo
ang mga Bob Ongs.
9. Mga walang pakialam sa mundo ang mga
weirdos.
10. Ang mga kasama sa celebrity ay may matinding
tiwala sa sariili.
II.Sabihing mabuti ang mga tanong at isulat sa papel
ang tinutukoy ng bawat bilang. Bawal magkamali sa
ispeling.
1. Mga palaban na mag-aaral
2. Kadalasang nagtatagumpay sa buhay
3. Mga pampagising sa klase
4. Kadalasang hair gel/ wax ang laman ng utak ng
mga ito
5. Teacher’s pet
6. Black sheep ng klase
7. Mga nangongopya ng harapan
8. Mabagal magbasa
9. Matalino sa Math, Science at English
10. Sumasayaw, kumakanta at tumutula sa Buwan
ng Wika
III.Alin ka sa isang dosenang klase ng high school
student at bakit mo ito nasabi?

I. Sabihing mabuti ang mga tanong. Isulat ang T kung
tama ang pahayag at M naman kung mali. Ang hindi
pagsunod sa panutong ito ay nangangahulugan ng
kamalian sa sagot..
11. Ayon kay Bob Ong, ang mga clowns ay
matatalino subalit idinadaan lang sa patawa ang
pagpapapansin.
12. Ang type B hollow man ay madalas absent sa
klase.
13. Ang mga kasapi sa Da Gwapings ay dalawa
hanggang apat.
14. Sabay-sabay pumapasok ang mga Spice Girls.
15. Naniniwala ang mga Guiness sa kasabihang “try
and try until you succeed.”
16. Kahit lumipas na ang panahon, ang mga
Commoners ay hindi makalilimutan ng kanilang
mga guro.
17. Marami ang kaibigan, mababa ang grades at
teacher’s enemy ang mga weirdos.
18. Kalahating matalino, kalahating may sira sa ulo
ang mga Bob Ongs.
19. Mga walang pakialam sa mundo ang mga
weirdos.
20. Ang mga kasama sa celebrity ay may matinding
tiwala sa sariili.
II.Sabihing mabuti ang mga tanong at isulat sa papel
ang tinutukoy ng bawat bilang. Bawal magkamali sa
ispeling.
11. Mga palaban na mag-aaral
12. Kadalasang nagtatagumpay sa buhay
13. Mga pampagising sa klase
14. Kadalasang hair gel/ wax ang laman ng utak ng
mga ito
15. Teacher’s pet
16. Black sheep ng klase
17. Mga nangongopya ng harapan
18. Mabagal magbasa
19. Matalino sa Math, Science at English
20. Sumasayaw, kumakanta at tumutula sa Buwan
ng Wika
III.Alin ka sa isang dosenang klase ng high school
student at bakit mo ito nasabi?