Determinarea umidităţii seminţelor oleaginoase

Determinarea umidităţii se efectueză cât mai curând după luarea probei , nu mai târziu
de 16 ore deoarece umiditatea se poate schimba datorită respiraţiei seminţelor.
Principiul metodei
Seminţele de analizat se usucă în etuvă , în current de aer , la presiune atmosferică .

Aparatură necesară
 Etuva electrică termoreglabilă
 Balanţă analitică
 Exicator prevazut cu placă de porţelan şi substanţă deshidratantă eficace , de
exmplu clorura de calciu, silicagel.
Mod de lucru
Seminţele oleaginoase se usucă întregi, nemărunţite.
Din proba de laborator se iau două probe de câte circa 5 g şi se răspândesc în
strat uniform, în două fiole de cântărire, tarate şi păstrate în exicator. Apoi se cântăresc
fiolele încărcate. Toate cântăririle se fac cu precizie de 0,01 g. În caz de litigiu,
cântăririle se fac la balanţa analitică, cu precizie de 0,001 g.
Fiolele încărcate cu probă se introduc descoperite , împreună cu capacele lor ,
în etuva încălzită în prealabil la temperatura de 130 ºC şi se lasă timp de 1 oră. Durata
de timp se socoteşte din momentul în care, după închiderea etuvei, temperatura a
revenit la 130 ºC.
După terminarea uscării, fiolele se acoperă repede cu capacele lor , se scot din
etuvă şi se introduc pentru răcire în exicator. Duă răcire ( circa o oră pentru fiolele de
sticlă şi 30 minute pentru cele de metal, dar nu mai mult de 2 ore), fiolele se cântăresc
cu o precizie de 0,01 g.
Calculul şi exprimarea rezultatelor
Umiditatea se calculează cu formula:

m1 - masa fiolei cu proba , înainte de uscare;
m2 - masa fiolei cu proba , după uscare;
m – masa probei înainte de uscare.