You are on page 1of 3

Phụ lục1

Hợp đồng thi công đường và nền xưởng GĐ I
CT: Nhà máy Granit- Thạch Anh, KCN Mỹ Xuân B, tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu giữa Công ty Thiên Kim Garment
Co,Ltd và Cty E-RRP JSC
TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2009

QUY TRÌNH KỸ THUẬT THI CÔNG
I. CƠ SỞ LẬP QUY TRÌNH KỸ THUÂT:
• Quy trình sử dụng đất gia cố bằng chất kết dính vô cơ trong xây dựng đường
22 TCN 81-84.
• Quy trình thi công và nghiệm thu lớp đất gia cố bằng máy chuyên dụng Bomag
22TCN 229-95.
• Giai đoạn I hoàn thành trong tháng 5/2009 để phục vụ cho thi công giai đoạn II
khi có điều kiện.
• Căn cứ vào phương án kết cấu đã được A-B chọn lựa:
a) Đường thi công giai đoạn I:
Đường nội bộ trong nhà máy được thi công trong hai giai đoạn, căn cứ yêu cầu về tiến
độ và phân kỳ đầu tư của Chủ đầu tư.

- Giai đoạn I: Đường giai đoạn I có nhiệm vụ đảm bảo lưu thông xe vận chuyển
với cấp tải trọng H30 bình thường trong mùa mưa và tiếp nhận kết cấu thi công GĐ II( Kết cấu
mặt đường lâu dài ) bằng bê tông nhựa hoặc bê tông xi măng.
mÆt c ¾t ng ang nÒn ®­ ê ng g iai ®o ¹ n I
l í p b¶o vÖ ¸ o ®­ ê ng I ( NHùA NHò T¦ ¥ NG 65%, 1L/M2)
l í p b¶o vÖ mã ng ®­ ê ng b»ng ®¸ d¨ m 1x2, t hÊm nhËp nhùa 3kg /m2
l í p mã ng ®­ ê ng i(®Êt r r p c ã 5% v« i-dµy 15c m)
l í p mã ng ®­ ê ng ii(®Êt r r p- dµy 20c m)

nÒn ®Êt SAN LÊP Tí I CAO § é THIÕT KÕ mã ng ®­ ê ng
§ ¦ î C HOµN THIÖN Vµ LU LÌ N CHÆT § ¹ T K95

b) Nền xưởng giai đoạn I:
mÆt c ¾t ng ang nÒn nhµ x­ ë ng

l í p ®Êt r r p g ia c è 5% v« i, dµy 35c m
l í p bª t « ng c è t t hÐp t hi c « ng g ®ii
(®­ î c t hi c « ng t hµnh hai l í p)
t heo t hiÕt kÕ nÒn x­ ë ng c ã l ¾p ®Æt t hiÕt bÞc « ng ng hÖ
35c m

nÒn ®Êt s an l Êp t í i c ao ®é t hiÕt kÕ
l í p ®Êt g ia c è ®· l u l Ì n ®¹ t k95

TRÌNH TỰ THI CÔNG: 2-1) Chọn đất nguyên liệu: Đất được lựa chọn để thi công nền đường. 6) Lớp mặt trên lớp đất gia cố thi công theo quy trình hiện hành của Bộ GTVT về: -Găm đá 1x2 làm chân bám. Tưới dung dịch hóa chất sau khi đã phay trộn xi măng hoặc vôi với thời gian lớn hơn hoặc bằng 24 giờ. TCVN…). . -Lu tĩnh sơ bộ trước. khuấy đều. độ ẩm của đất đạt độ ẩm tối ưu W0 ± 1-2%.5 lít hóa chất RRP với 500-1000 lít nước.Đổ đất thành từng lớp.Chỉ số dẻo Ip ≤ 17%. và phải phay trộn đều trước khi tưới nước có phụ gia(Khoảng 24 giờ).Dung trọng khô lớn nhất: 1. -Tưới nước pha hóa chất RRP vào đất nguyên liệu đã được phay tơi bằng máy chuyên dụng theo tỷ lệ 1 lít cho 6-8 m3 đất. san đất với hệ số lu lèn tạm tính là 1. 2-3) Kiểm tra chất lượng trong quá trình thi công: a) Đất nguyên liệu phải có chỉ tiêu sát với các yêu cầu trên. . 2) Pha trộn dung dịch phụ gia RRP theo tỷ lệ vào đất nguyên liệu với trình tự: -Trộn phụ gia RRP với nước : 2-3.Thành phần hạt sét 0. để làm tăng khả năng chịu tải của nền. -Nguyên liệu đất sử dụng tại hiện trường. bổ xung trên cơ sở: -Thi công thử nghiệm trên một diện tích 100-500( m2 ). .Chỉ số CBR : 8-10%.25-1.005:≥ 8-10 %. b) San và phay tơi đất : .Khi san. . -Tỷ lệ pha trộn hóa chất RRP với nước phụ thuộc vào đọ ẩm thực tế của đất sau khi phay trộn xi măng hoặc vôi.35. -Lớp BTN nóng hoặc nguội theo Tiêu chuẩn thiết kế ( Theo TCN. ban phẳng. 4) Kiểm tra moduyn đàn hồi E theo chỉ tiêu thiết kế trước khi cho phép sử dụng (Thông xe).002-0. -Chỉ tiến hành lu lèn với thiết bị phù hợp và quy trình phù hợp với độ ẩm tối ưu thiết kế lu lèn ( Thường thấp hơn 10% W% tối ưu của đất nguyên liệu ). II. .2(T/m3). -San gạt theo cao độ và kích thước thi công.Bề dày một lớp sau khi đã lu lèn không vượt quá 20cm và nhỏ nhất không bé hơn 10cm. vật liệu gia cố xi măng hoặc vôi: -Dùng xe bồn tưới dung dịch phụ gia RRP lên lớp đất vừa phay tơi. -Đất nguyên liệu được pha trộn thêm 3-7% vôi hoặc xi măng. lu lèn lại mặt nền hạ đạt độ chặt K≥90-95. 2-2) Trình tự thi công: 1) Hoàn thiện nền trước khi thi công lớp đất gia cố. tiếp theo lu rung đến K98. 3) Lu lèn đất gia cố theo các chỉ dẫn sau: -Để đất nguyên liệu đã phay trộn hóa chất RRP nhỏ hơn hoặc bằng 24 giờ để đảm bảo phản ứng ion với hạt sét và phản ứng thủy hóa của chất gia cố (Vôi hoặc xi măng) trong đất. -Vừa tưới nước vừa phay trộn đều ít nhất hai lượt. 5) Trình tự công nghệ có thể hiệu chỉnh. -Chiều rộng đất san > Bđường : không bé hơn 20cm mỗi bên. c) Trộn phụ gia RRP.8. -Kiểm tra. nền nhà xưởng theo công nghệ RRP phải đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu kỹ thuật sau: . .

TCVN…).Phòng kỹ thuật E-RRP JSC với đơn vị thi công. III. -LAS XD do A/B thống nhất chọn lựa.  Biên bản kỹ thuật hiện trường. lượng nước tưới thêm phụ thuộc vào thời tiết khi thi công. -Quy trình cụ thể được áp dụng Nghị định 209/2004 NĐ-CP và các quy trình hiện hành( TCN.  Phụ lục hợp đồng kèm theo. kiểm tra W% lớp đất. -Công tác lu lèn phải đảm bảo lớp đất phải đạt độ chặt K≥98. kiểm tra chất lượng được tiến hành đồng thời bởi: . chỉ dừng lu khi đã kiểm tra moduyn đàn hồi đạt yêu cầu thiết kế. e) Công tác thí nghiệm. QUY TRÌNH NÀY ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐỂ A/B KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG: -Quy trình sẽ được hiệu chỉnh bằng văn bản A/B trong quá trình thực hiện khi cần thiết bằng :  Thỏa thuận tại nhật ký công trình. không phun mạnh ). Nếu đất ướt quá thì phải chờ cho đất khô mới tiến hành lu lèn. nếu thấy đất chưa đạt độ ẩm W0 thì có thể tưới nước thêm ( Tưới nhẹ và ddeuf. d) Công tác lu lèn: -Trước khi tiến hành công tác lu lèn. BÊN B BÊN A CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ HẠ TẦNG E-RRP-VN GIÁM ĐỐC CÔNG TY THIÊN KIM GARMENT .