You are on page 1of 7

ANALISIS SUNTIKAN AKHIR

SPM 2008
SMK BARU BINTULU

SUBJEK : MATHEMATICS
1449 (KERTAS 2)
SAMA SEPERTI MARKAH = 11
SUNTIKAN
SOALAN (a) DAN (b) = 3 MARKS
HAMPIR SAMA, RAJAH SHJ LAIN = 6 MARKS
95% SAMA, = 6 MARKS
MENEPATI BAHAN SUNTIKAN
= 12 MARKS
1)7 SOALAN KERTAS 2 (DRP JUMLAH
16 SOALAN) KELUAR DALAM SPM
SEBENAR.

2)7 SOALAN = 36 % MARKAH


KESELURUHAN ( TIDAK TERMASUK
KERTAS 1)

3)SESI SUNTIKAN SELAMA 40 MINIT


SAHAJA.