You are on page 1of 1

RASPORED SATI

Školska godina 2008 / 2009.

A/C smjena
SAT Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
PRIJEPODNE
09.00 7.C 7.A 3.A 8.A / 8.C Prvopričesnici SV. MISA
10.00 6.A / 6.C 4.A / 4.C 5.A 3.C Dječji zbor
11.00 SV. MISA
12.00
POSLIJEPODNE
14.00

15.00 7.C 7.A 3.A 8.A / 8.C


16.00 6.A / 6.C 4.A / 4.C 5.A 3.C Ministranti
Jezična Plesna
17.00
radionica radionica
Radionica za
18.00
fotografiju
Likovno –
19.00
kreativna rad.
20.00

B/D smjena
SAT Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
PRIJEPODNE
09.00 5.B / 5.D 7.B 8.B Prvopričesnici SV. MISA
10.00 6.B 4.B 3.B Dječji zbor
11.00 SV. MISA
12.00
POSLIJEPODNE
14.00

15.00 5.B / 5.D 7.B 8.B


16.00 6.B 4.B 3.B Ministranti
Jezična Plesna
17.00
radionica radionica
Radionica za
18.00
fotografiju
Likovno –
19.00
kreativna rad.
20.00