You are on page 1of 11

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS II

36000 TELUK INTAN

JAWATANKUASA INDUK PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH


TAHUN 2010

Pengerusi : En. Abdul Samad b. Hj. Abd. Rahman (GB)


Naib Pengerusi : En. Nadzri b. Bustani (PK Kurikulum)
: Pn. Choo Sow Wan (PK HEM)
Setiausaha : En. Arzmi b. Mohd Ghazali (PK Kokurikulum)
Naib Setiausaha : En. Sajali b. Mohamad Hashim
Pen. Naib Setiausaha : En. Mohd Saufi b. Salleh
AJK : Pn. Zubaidah bt Mustaffa
: Pn. Rohayu bt Shabidin
: Pn. Mimunah bt Zakaria

JAWATANKUASA KURIKULUM
TAHUN 2010
Pengerusi : En. Abdul Samad b. Hj. Abd. Rahman (GB)
Naib Pengerusi : En. Nadzri b. Bustani (PK Kurikulum)
: Pn. Choo Sow Wan (PK HEM)
: En. Arzmi b. Mohd Ghazali (PK Kokurikulum)
Setiausaha : En. Sajali b. Mohamad Hashim
Naib Setiausaha : En. Mohd Saufi b. Salleh
AJK : Pn. Junainah bt Majid
: Pn. Rohayu bt Shabidin
: Pn. Mardiah bt Gendut
: Cik Rafidah bt Hashim
: Pn. Nuraznida bt Shafei
: Pn. Zubaidah bt Mustaffa
: En. Shaiful Nizam b Mohamed Nasir
: Semua Ketua Panitia
JAWATANKUASA PENGURUSAN STOK DAN ASET SEKOLAH
Penasihat : En. Abdul Samad b. Hj. Abd. Rahman (GB)
Pengerusi : En. Nadzri b. Bustani (PK Kurikulum)
Setiausaha : En. Abd. Hadi b. Ahmad Mansor (Pembantu Tadbir)
Pen. Setiausaha : Pn. Siti Manzanah bt. Hassan
AJK : Pn. Choo Sow Wan (PK HEM)
: En. Arzmi b. Mohd Ghazali (PK Kokurikulum)
: Pn. Rohayu bt Shabidin (PSS)
: Pn. Mardiah bt Gendut (Prasekolah)
: En. Shaiful Nizam b Mohamed Nasir (PJ)
: Pn. Noor Shafini bt Shaari (SPBT)
: Pn. Junainah bt Majid (Pemulihan)
: Cik Halimatuliza bt. Abd. Manaf (Juruteknik Komputer)

JAWATANKUASA PENJENAMAAN ASET


Penasihat : En. Abdul Samad b. Hj. Abd. Rahman (GB)
Pengerusi : En. Arzmi b. Mohd Ghazali (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Pn. Siti Manzanah bt. Hassan
AJK : Semua Guru Kelas
: Semua staf sokongan

JAWATANKUASA PRA SEKOLAH


Pengerusi : En. Abdul Samad b. Hj. Abd. Rahman (GB)
Naib Pengerusi : En. Nadzri b. Bustani (PK Kurikulum)
: Pn. Choo Sow Wan (PK HEM)
: En. Arzmi b. Mohd Ghazali (PK Kokurikulum)
Penyelaras : Pn. Mardiah bt Gendut
Setiausaha : Pn. Roslina bt Alan
AJK : Pn. Norhashida bt. Mohd Rashid
: Pn. Rokiah bt Kormin
JAWATANKUASA PPSMI
Pengerusi : En. Abdul Samad b. Hj. Abd. Rahman (GB)
Naib Pengerusi : En. Nadzri b. Bustani (PK Kurikulum)
: Pn. Choo Sow Wan (PK HEM)
: En. Arzmi b. Mohd Ghazali (PK Kokurikulum)
Penyelaras : Pn. Nuraznida bt Shafei
Pen. Penyelaras : Pn. Rohayu bt Shabidin
AJK : En. Mustafa Kamal b Mohd Danan
: En. Sajali b. Mohamad Hashim
: En. Mohd Saufi b Salleh
: Pn. Roslaily bt Mohamed Rashid
: En. Hamdan b Nordin
: Cik Rafidah bt Hashim

JAWATANKUASA PUSAT SUMBER


Pengerusi : En. Abdul Samad b. Hj. Abd. Rahman (GB)
Naib Pengerusi : En. Nadzri b. Bustani (PK Kurikulum)
: Pn. Choo Sow Wan (PK HEM)
: En. Arzmi b. Mohd Ghazali (PK Kokurikulum)
Penyelaras : Pn. Rohayu bt Shabidin
Pen. Penyelaras : Guru X
AJK : Semua Guru Kelas 2010
: Pengawas PSS
JAWATANKUASA PUSAT AKSES
Penasihat : En. Abdul Samad b. Hj. Abd. Rahman (GB)
Pengerusi : En. Nadzri b. Bustani (PK Kurikulum)
Naib Pengerusi : Pn. Choo Sow Wan (PK HEM)
: En. Arzmi b. Mohd Ghazali (PK Kokurikulum)
Penyelaras : Pn. Rohayu bt Shabidin
Pen. Penyelaras : Guru X
Pembantu Teknik : En. Shaiful Nizam b Mohamed Nasir
: Cik Halimatuliza bt. Abd. Manaf
AJK : Semua Guru Kelas 2010
: Pengawas PSS

JAWATANKUASA BILIK GERAKAN


Pengerusi : En. Abdul Samad b. Hj. Abd. Rahman (GB)
Naib Pengerusi : En. Nadzri b. Bustani (PK Kurikulum)
: Pn. Choo Sow Wan (PK HEM)
: En. Arzmi b. Mohd Ghazali (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Pn. Anisah bt Nawang
Pen. Setiausaha : En. Rezal b Samsudin
AJK : Pn. Muhaine Raihaan bt Husain
: Pn. Rokiah bt Kormin
: Pn. Siti Rohani bt Ismail
JAWATANKUASA MAKMAL KOMPUTER
Pengerusi : En. Abdul Samad b. Hj. Abd. Rahman (GB)
Naib Pengerusi : En. Nadzri b. Bustani (PK Kurikulum)
: Pn. Choo Sow Wan (PK HEM)
: En. Arzmi b. Mohd Ghazali (PK Kokurikulum)
Penyelaras : En. Shaiful Nizam b Mohamed Nasir (Guru Bestari)
Pen. Penyelaras : Cik Halimatuliza bt. Abd. Manaf (Juruteknik)
AJK : En. Hamdan b Nordin
: En. Mustafa Kamal b Mohd Danan
: Pn. Zubaidah bt Mustaffa
: Pn. Mimunah bt Zakaria

JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN


Pengerusi : En. Abdul Samad b. Hj. Abd. Rahman (GB)
Naib Pengerusi : En. Nadzri b. Bustani (PK Kurikulum)
: Pn. Choo Sow Wan (PK HEM)
: En. Arzmi b. Mohd Ghazali (PK Kokurikulum)
Penyelaras : En. Hamdan b Nordin
Pen. Penyelaras : En. Saifun Nizam b Baharuddin
AJK : En. Mustafa Kamal b Mohd Danan
: En. Shaiful Nizam b Mohamed Nasir
: Pn. Siti Rohani bt Ismail
: Pn. Nor Rijah bt Abu Hassan
JAWATANKUASA PEMULIHAN/PROTIM/KIA 2M
Pengerusi : En. Abdul Samad b. Hj. Abd. Rahman (GB)
Naib Pengerusi : En. Nadzri b. Bustani (PK Kurikulum)
: Pn. Choo Sow Wan (PK HEM)
: En. Arzmi b. Mohd Ghazali (PK Kokurikulum)
Penyelaras : Pn. Junainah bt Majid (PROTIM)
: Pn. Zubaidah bt Mustaffa (KIA 2M)
AJK : Semua guru Matematik dan Bahasa Melayu Kelas Jaya

JAWATANKUASA PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN


Pengerusi : En. Abdul Samad b. Hj. Abd. Rahman (GB)
Naib Pengerusi : En. Nadzri b. Bustani (PK Kurikulum)
: Pn. Choo Sow Wan (PK HEM)
: En. Arzmi b. Mohd Ghazali (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Cik Rafidah bt Hashim
Pen. Setiausaha : Guru X
AJK : Semua Ketua Panitia

JAWATANKUASA JADUAL WAKTU


Pengerusi : En. Abdul Samad b. Hj. Abd. Rahman (GB)
Naib Pengerusi : En. Nadzri b. Bustani (PK Kurikulum)
: Pn. Choo Sow Wan (PK HEM)
: En. Arzmi b. Mohd Ghazali (PK Kokurikulum)
Penyelaras : En. Sajali b. Mohamad Hashim
Pen. Penyelaras : En. Mohd Saufi b Salleh
: Pn. Roslaily bt Mohamed Rashid
AJK : Pn. Siti Manzanah bt. Hassan
: Pn. Normala bt. Abdul Rahim
: En. Yusuf b. Abdullah
JAWATANKUASA KECEMERLANGAN UPSR
Pengerusi : En. Abdul Samad b. Hj. Abd. Rahman (GB)
Naib Pengerusi : En. Nadzri b. Bustani (PK Kurikulum)
: Pn. Choo Sow Wan (PK HEM)
: En. Arzmi b. Mohd Ghazali (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Pn. Noor Shafini bt Shaari
Pen. Setiausaha : Cik Jagjer Kaur a/p Gurmukh Singh
AJK : Semua guru yang mengajar Tahun Enam.

JAWATANKUASA PENCERAPAN/PEMANTAUAN
Pengerusi : En. Abdul Samad b. Hj. Abd. Rahman (GB)
Naib Pengerusi : En. Nadzri b. Bustani (PK Kurikulum)
Setiausaha : Pn. Choo Sow Wan (PK HEM
Pen. Setiausaha : En. Arzmi b. Mohd Ghazali (PK Kokurikulum)
AJK : Semua Ketua Panitia.

JAWATANKUASA PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP)


Pengerusi : En. Abdul Samad b. Hj. Abd. Rahman (GB)
Naib Pengerusi : En. Nadzri b. Bustani (PK Kurikulum)
: Pn. Choo Sow Wan (PK HEM)
: En. Arzmi b. Mohd Ghazali (PK Kokurikulum)
Penyelaras : En. Sajali b. Mohamad Hashim (S/U Kurikulum)
Pen. Penyelaras : Pn. Rohayu bt Shabidin (S/U HEM/PSS)
: Pn. Roslaily bt Mohamed Rashid (S/U Kokurikulum)
AJK : Pn. Zubaidah bt Mustaffa (KIA 2M)
: Pn. Junainah bt Majid (Pemulihan)
: Pn. Nuraznida bt Shafei (PPSMI)
: Pn. Mardiah bt Gendut (Prasekolah)
: Pn. Rokiah bt Kormin (JQAF)
: Pn. Noor Shafini bt Shaari (SPBT)
: En. Saifun Nizam b Baharuddin (SBT)
JAWATANKUASA KAJIAN TINDAKAN
Pengerusi : En. Abdul Samad b. Hj. Abd. Rahman (GB)
Naib Pengerusi : En. Nadzri b. Bustani (PK Kurikulum)
: Pn. Choo Sow Wan (PK HEM)
: En. Arzmi b. Mohd Ghazali (PK Kokurikulum)
Penyelaras : Pn. Muhaine Raihaan bt Husain
Pen. Penyelaras : En. Rezal b Samsudin
AJK : Semua Ketua Panitia

JAWATANKUASA PERJUMPAAN MINGGUAN/PERKEMBANGAN STAF


Pengerusi : En. Abdul Samad b. Hj. Abd. Rahman (GB)
Naib Pengerusi : En. Nadzri b. Bustani (PK Kurikulum)
: Pn. Choo Sow Wan (PK HEM)
: En. Arzmi b. Mohd Ghazali (PK Kokurikulum)
Penyelaras : En. Sajali b. Mohamad Hashim (S/U Kurikulum)
Pen. Penyelaras : Pn. Rohayu bt Shabidin (S/U HEM)
: Pn. Roslaily bt Mohamed Rashid (S/U Kokurikulum)
Pencatat Minit : En. Mohd Saufi b Salleh
: Pn. Zubaidah bt Mustaffa
AJK : Semua guru dan kakitangan sokongan

JAWATANKUASA ‘BUDDY SUPPORT SYSTEM’


Pengerusi : En. Abdul Samad b. Hj. Abd. Rahman (GB)
Naib Pengerusi : En. Nadzri b. Bustani (PK Kurikulum)
: Pn. Choo Sow Wan (PK HEM)
: En. Arzmi b. Mohd Ghazali (PK Kokurikulum)
Penyelaras : Cik Jagjer Kaur a/p Gurmukh Singh
Pen. Penyelaras : En. Charles a/l Louis
AJK : Semua guru Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains
JAWATANKUASA PROGRAM LEPAS UPSR
Pengerusi : En. Abdul Samad b. Hj. Abd. Rahman (GB)
Naib Pengerusi : En. Nadzri b. Bustani (PK Kurikulum)
: Pn. Choo Sow Wan (PK HEM)
: En. Arzmi b. Mohd Ghazali (PK Kokurikulum)
Penyelaras : Pn. Junainah bt Majid
Pen. Penyelaras : Pn. Noorhazatul Azura bt Zainal (Tahun 6M)
: En. Mohd Saufi b Salleh (Tahun 6J)
AJK : Semua guru Tahun 6.
: Semua Ketua Panitia

JAWATANKUASA PROGRAM TRANSISI TAHUN 1


Pengerusi : En. Abdul Samad b. Hj. Abd. Rahman (GB)
Naib Pengerusi : En. Nadzri b. Bustani (PK Kurikulum)
: Pn. Choo Sow Wan (PK HEM)
: En. Arzmi b. Mohd Ghazali (PK Kokurikulum)
Penyelaras : Pn. Zubaidah bt Mustaffa
Pen. Penyelaras : Pn. Nuraznida bt Shafei
AJK : Semua guru yang mengajar Tahun 1 pada tahun 2010

JAWATANKUASA ‘HEADCOUNT’ SEKOLAH


Pengerusi : En. Abdul Samad b. Hj. Abd. Rahman (GB)
Naib Pengerusi : En. Nadzri b. Bustani (PK Kurikulum)
: Pn. Choo Sow Wan (PK HEM)
: En. Arzmi b. Mohd Ghazali (PK Kokurikulum)
Penyelaras : En. Shaiful Nizam b Mohamed Nasir
Pen. Penyelaras : En. Hamdan b Nordin
AJK : Semua guru kelas
: Setiausaha Peperiksaan
: Semua Ketua Panitia
JAWATANKUASA PANITIA PELAJARAN
Pengerusi : En. Abdul Samad b. Hj. Abd. Rahman (GB)
Naib Pengerusi : En. Nadzri b. Bustani (PK Kurikulum)
: Pn. Choo Sow Wan (PK HEM)
: En. Arzmi b. Mohd Ghazali (PK Kokurikulum)

Ketua-ketua Panitia :
Bahasa Melayu : Pn. Noorhazatul Azura bt Zainal
Bahasa Inggeris : Cik Jagjer Kaur a/p Gurmukh Singh
Matematik : Pn. Roslaily bt Mohamed Rashid
Sains : En. Sajali b. Mohamad Hashim
Agama : En. Noor Aznan b Hj Nordin
Kajian Tempatan : Cik Rafidah bt Hashim
Sivik dan Kewarganegaraan : En. Charles a/l Louis
Pendidikan Seni : Pn. Nor Rijah bt Abu Hassan
Pendidikan Jasmani : En. Shaiful Nizam b Mohamed Nasir
Catatan :
1. Setiausaha akan dipilih oleh Ketua Panitia dalam mesyuarat pertama panitia
masing-masing.
2. AJK adalah secara automatik guru-guru yang mengajar matapelajaran tersebut.

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SEKOLAH


Pengerusi : En. Abdul Samad b. Hj. Abd. Rahman (GB)
Naib Pengerusi : En. Nadzri b. Bustani (PK Kurikulum)
: Pn. Choo Sow Wan (PK HEM)
: En. Arzmi b. Mohd Ghazali (PK Kokurikulum)
Penyelaras : En. Mustafa Kamal b Mohd Danan
AJK : En. Abdul Hadi b. Ahmad Mansor
: En. Yusuf b. Abdullah
: Cik Halimatuliza bt. Abd Manaf
: Pn. Siti Manzanah bt. Hassan