You are on page 1of 3

Pht trin ng dng Facebook - Pointer thit k v ch s hu

Cc ng dng Facebook l mt sng to mt trin nhm h tr ch ca h lm cho nhiu


ca mt trong cc mng x hi ln nht. Tuy nhin khc mi l ph bin, iu ny Facebook la
chn tng rt nhiu cu hi qu
Trong ny bi vit bn s khm ph tng v ngh m c th l hu ch thc t khi lp k
hoch, thit k lm, v pht trin ng dng facebook.
Facebook Platform Pht trin - Pht trin v ... bin ng
Facebook ang pht trin nhanh by gi. Cc nhiu ngi s dng Facebook tng cng hng
triu v hng ngn. N ng ng dng ch c dn tim nng mi ngy.

Nhng ng xu ny c mt mt tri qu: do nhanh tin ha c cho s pht trin ng dng -
Facebook API (Application Programming giao din ), vv - l thay i kh thng cng ch s
hu, nh thit k, pht trin v thit k nn gi mt mt trn thng hiu mi chc nng do thc
t rng h c th nh hng xem , hiu sut, v kh nng hot ng ca cc ng dng hin c.
1). V vy, trc khi trc khi bt u chun b mt ng dng Facebook xem n thc s c
Facebook ring t Chnh sch v Facebook thit k Khi nim c bn v cc chnh sch v cc
chnh sch Nhng ti liu bao gm hn ch phi l coi pht trin v thit lp ng dng Facebook
ca bn . Nu ng dng ca bn khng tng ng vi i din cho h, Facebook nhm c th
chp nhn cch s dng trn Facebook. trn Facebook.
2). c fb pht trin L trnh l am hiu v gn thay i v d bo c bit iu chnh ca
ng dng ca bn trc thi hn .
Thnh tht m ni Thnh tht m ni, ti liu ni trn khng cnh ging ng vn hc. Nu bn
thu ngoi c v pht hin n pht trin, ch ghi nh rng c mt s hn ch chnh sch trn
Facebook m c th thay i thay i theo thi gian, v ng dng FB ca bn cn theo h.
Thnh cng ng dng Facebook Start Thit k hiu qu
Thit k l c bit quan trng cho s thnh cng ng dng Facebook. cung cp v tt cm
nhn v nhn ca ng dng FB ca bn xem xt nhng im sau y.
1). Thit k nn l mt khng th thiu mt phn ca mt v tng nguyn tc v giao tip khi
nim v cm gic ng sau n.
2). Thit k nn ngi dng thn thin, trc quan thn thin , v chi style mt s mc , t
vui bi bn cht ca h. M mc ph thuc vo thch hp ng dng ca bn.
? Thit k nn cn l virus v mng x hi - cho mt ngi s dng mt mi trng h tr x
hi tng tc x hi vi ngi dng khc. C thit k ca bn n c ngi tng tc v lm
cho mi?
4). Thit k c th p t thc thi nht nh hn ch trn mt ng dng Facebook v, do , vn
thit lp cc ng dng v sau khi thm thng hiu mi thc tnh nng . Nh mt kt qu,
mt thit k ng dng FB cn l c bn v linh hot y c th phn nh gng lin tc
pht trin chng ti i qua trn.
5). Ngoi ra ghi nh rng c th hy hoi bi nhiu cc ng dng hin hin cnh tranh cho s
ch ca h . nh gi i th cnh tranh n thu hiu nhng g chnh xc nhng g v ti sao
l ph bin v lm th no n c th chinh phc .
Facebook Apps so vi Facebook Connect - Chnh xc nhng g Phn bit T mt quan im
pht trin Perspective?
C bn cp thnh phn ca Facebook Connect l kch bn m h tr n nhn la chn thay th
nh chia s mt phn ca ti liu hoc mt lin kt t trang web ca bn ln Facebook, li xe
ngi hm m trang Facebook ca bn, vv . Kch bn nh vy l sn sng s dng v d dng
ci t mt trang web .
Khng ging nh n ng dng Facebook l ng dng phn mm ng dng c thnh lp t u
s dng Facebook Platform Pht trin (Facebook API), cng nh PHP, AJAX, MySQL, v khc
lp trnh ngn ng, th vin, v vv . Khng ngc nhin khi Facebook pht trin ng dng v tch
hp cn thit k, lp trnh cc nh pht trin, xt nghim c tham gia bao gm, v n l rt
tng t sn xut of bt k khc mnh thng thng phn mm . Ny l cng thc cho nng
cao Facebook Connect la chn v iu chnh ca h.
ng dng Facebook nn khng c nhm ln thng xuyn trang web qu. thng ng dng
FB l phc tp h thng da trn web vi nhiu back-end (server-side) m-un , thc , v thc
hin v lm cho cc ng dng hp dn hp dn cho ngi s dng.
ng dng Facebook v Facebook Connect l tt c cc cn gin by gi. G chc chn s c -
ch mt n lc thc hin theo cc thi trang hoc mt hiu qu thit b lm cho hu ht ca
Facebook - ph thuc vo nhiu yu t . Cc su bn hc v hiu h, tt hn kt qu ca bn
chc chn s c.