P. 1
KOR28 - 9 juli 2014

KOR28 - 9 juli 2014

|Views: 213|Likes:

More info:

Published by: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk on Jul 09, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/10/2014

Kijk op Reeuwijk

VITALE ZORG EN WELZIJN
VOOR IEDEREEN
pagina 3
STUW KLEIN VOGELENZANG
IN GEBRUIK GENOMEN
pagina 8
VVD: GEMEENTELIJKE
FUSIE KWAM NET OP TIJD
pagina 8
VIERDE SLOEPENTOCHT
WAS VOLOP GENIETEN
pagina 14
23E JAARGANG
NUMMER 28 - 2014
WOENSDAG 9 JULI
De publicatie van Gemeente Bodegraven-
Reeuwijk vindt u in het hart van deze krant.
De beste kwaliteit
en de snelste service
van Nederland!
Italiëweg 5 • 2411 NR Bodegraven • Tel. 0172 - 614 000
Fax 0172 - 615 500 • info@bbmglas.nl • www.bbmglas.nl
BEL
VOOR
EEN
GRATIS
OFFERTE
Mourits advocatenkantoor
voor particulier en ondernemer
Fokkerstraat 11 - 2811 EN Reeuwijk - Tel. 0182 300 945
info@mouritsadvocatenkantoor.nl
www.mouritsadvocatenkantoor.nl
Professioneel
Inzet
Talentvol PIT
Makelaarsteam met
Meer info? www.alphamakelaardij.nl
of bel 0182-511424
8ij de kassa krijgt u 50X korting
op de totaaIprijs.
4.
J6
5.
98
2.
08
2.
99
©
D
i
s
n
e
y
2
0
I
4
AAN8|LD|NG |S GLLD|G VAN WOL. 9 1]MD|. J5 !UL| 20J4.
C!000 langerak 8reekveIden
8edegraven
£Lk£ ZDNDAC DP£N
I6.00 - 20.00 uur
C!000 langerak kaadhuispIein
8edegraven
0peningstijden: Maandag I]m zaIerdag 08.00 - 2I.00 uur
£Lk£ kDDPZDNDAC DP£N
I2.00 - I7.00 uur
knerr wereIdgerechten
2-3 perseens
alle varianIen
2 pakken
a I39-3S7 gram
olle rcmbinoties mcqelijl
GOUD OP Z’N MOOIST!
Een gouden sieraad kopen is geen
alledaagse zaak. Sterker: het is een
belangrijk moment dat bijzondere aan -
dacht verdient. Onze vakkennis staat
tot Uw dienst. Evenals een wonder-
mooie kollektie sieraden in GOUD.
Korte Groenendaal 11-13 Gouda (0182) 51 49 19
me t me e r wa a r d e
...en een column op pagina 5 van deze krant
Buitenomweg 15, Reeuwijk,
tel. 0182-516577, www.dw-adviseurs.nl @DWadviseurs
Intratuin Zevenhuizen Bredeweg 86c
2761 KA Zevenhuizen. Kijk op www.intratuin.nl
Elke werkdag open tot
21.00 uur
ZONDAG ALTIJD GESLOTEN
Notaris D’Aumerielaan 3 • Reeuwijk • Tel. (0182) 30 11 66
info@slingerland.nl
www.slingerland.nl
Uw woning verkopen?
Wij zijn u graag van dienst!
\ Tevens kunnen
wij de aanleg van uw
tuin verzorgen!

Bent u al klaar voor het nieuwe
tuin -seizoen? Wij wel!
Bezoek onze showroom voor
de nieuwe collectie
sierbestrating,
verlichting en
tuinhout!
Nieuwe naam Evertshuis onthuld tijdens drukbezocht openingsfeest
Voortaan ontmoeten we
elkaar ‘bij Everts’
De feestelijke opening van het Evertshuis begon zaterdag met de onthulling van de nieuwe naam van het
Evertshuis: ‘bij Everts’. Peter van der Sterre, voorzitter van het Evertshuis, onthulde naam en logo tijdens een
bevlogen toespraak. Aansluitend noemde burgemeester Christiaan van der Kamp bij Everts de gezelligste
huiskamer van Bodegraven-Reeuwijk. Tussen de toespraken door waren er diverse muzikale intermezzo’s
en een mooie klassieke dans door een zeer jonge dansgroep van Heres. Na het of ciële gedeelte volgde een
middag en avond met nog veel meer theater, muziek en literatuur.
De drukbezochte openings-
receptie werd zaterdag
ludiek aan elkaar gepraat
door een reïncarnatie van
de heer Everts. Na voorzitter
Peter van de Sterre kreeg
burgemeester Christiaan
van der Kamp het woord
en hij maakte in zijn toe-
spraak duidelijk dat het
oude Evertshuis twee jaar
geleden zijn beste tijd wel
had gehad. Hij herinner-
de zich de eerste keer dat
hij het Evertshuis binnen-
kwam nog goed. Hij moest
zoeken naar de ingang,
die uiteindelijk een smalle
gang met ‘badkamertegel-
tjes’ bleek te zijn. Dat het
anders moest en kon, blijkt
nu hij na de verbouwing
van anderhalf jaar in de
gezelligste huiskamer van
Bodegraven-Reeuwijk staat.
De burgemeester roemde
verder de perfecte samen-
werking tussen gemeente,
aannemers en het Everts-
huis. Gillian de Koning,
directeur van bibliotheek
de Groene Venen, haalde in
haar toespraak de reacties
van talloze bezoekers in de
eerste maand naar voren;
die waren unaniem vol lof
over de nieuwe bibliotheek
en het nieuwe Evertshuis.
VEEL BEZOEKERS
Na het of ciële gedeelte
startte om 12.30 uur een
doorlopend middag- en
avondprogramma met lite-
raire, theatrale en muzi-
kale onderdelen. In de
foyer en in de theaterzaal
waren diverse optredens
van onder meer de Boref-
se Zangers, leerlingen van
muziekschool De Wissel,
het Bodegraafs Vocaal
Ensemble, Fabulous! en
Amici del Canto. Ook in
de zalen bij Everts waren
diverse activiteiten, die
goed bezocht werden. Met
name de presentatie over
de geschiedenis van het
pand Turkenburg, verzorgd
door de Historische Kring,
trok veel bezoekers. Maar
ook optredens van dans-
groep Refex en toneel-
vereniging Flash Back ’94
konden op veel belang-
stelling rekenen. Het
avondprogramma stopte
vanwege de kwartfnale
voetbal een uur eerder dan
gepland. Desalniettemin
speelde Stage Act voor een
goed gevulde zaal en de
flm ‘de Nieuwe Wildernis’
trok de nodige bezoekers.
KINDERHUWELIJK
Bij Everts is nu ook een van
de of ciële trouwlocaties
van de gemeente Bode-
graven-Reeuwijk. Om hier
op ludieke wijze aandacht
aan te besteden, vond in
Lees verder op pagina 3
Kijk op Reeuwijk 9 juli 2014 - pagina 2
ALARMNUMMERS
Politie Brandweer Ambulance:
Tel. 112 (Als elke seconde telt!)
Politie 0900-8844 (Als het zonder
zwaailicht kan!)
MEDISCHE EN
APOTHEEKDIENST
Reeuwijk: Medisch Centrum Reeu-
wijk, Kaarde 13a, (overdag van
08.00-17.00 uur), 0182-393244
Driebruggen/Waarder:
A.H. Boogaards, C.J. de Wilde,
Burg. Doormanstraat 25,
Driebruggen, 0348 501307
(overdag van 08.00-17.30 uur).
HuisArtsenPost Midden-Holland (HAP)
Voor spoedeisende huisartsenzorg
’s avonds, ’s nachts, in het weekend
en tijdens feestdagen. Uitsluitend
op tel. afspraak ma t/m vr 17.00-08.00
uur, in het weekend en tijdens feest-
dagen 24 uur bereikbaar. Bleuland-
weg 10, Gouda, 0182-322488.
Groene Hart Ziekenhuis
Bleulandweg 10, Gouda, 0182-
505050. Bezoektijden: Dagelijks
13.30-14.30 uur en 18.00-20.00 uur.
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis
Polanerbaan 2, Woerden,
0348-427911.
Apotheek
Apotheek Reeuwijk, Kaarde 13b
(overdag), tel. 0182-392042
Avond, nacht en weekenddienst apo-
theek: Dienst Apotheek Midden-Hol-
land (DAM), Bleulandweg 10, Gouda,
0182-698820.
Verloskundige:
Mw. J.C.J. Hoenderdos en
Mw. I. Mensch 0182-394562.
TANDARTSEN
Spreekuur spoedgevallen za. 12 en
zo. 13 juli van 11.30 - 12.00 uur Den-
tal Vision Holland, Statensingel 62,
Gouda, 0182-686800.
KERKDIENSTEN
R.K. Geloofsgemeenschap
De Goede Herder Reeuwijk Dorp
Zaterdagavond: zie www.dghr.eu
Zondag: 09.00 uur
R.K. Kerk H. Bonaventura Woerden
Zaterdagavond: 17.30 uur
Zondag: 09.30 & 11.00 uur
Gereformeerde Kerk Waarder
Zondag 13 juli:
09.30 uur: Ds. D.J. Versloot
18.30 uur: Ds. W. Schraven
Protestantse Gemeente De Ark
Reeuwijk Brug
Zondag 13 juli:
09.30 uur: Ds. D. van Veen
Hervormde Gemeente Sluipwijk
Zondag 13 juli:
10.00 uur: Ds. M.C. Van Pelt
18.30 uur: Ds. M.J. Tekelenburg
Hervormde Gemeente Ichthuskerk
Reeuwijk Brug
Zondag 13 juli:
09.30 uur: Ds. A. Schroten
18.30 uur: Kand. G. Van den Berg
Hervormde Gemeente
Reeuwijk Dorp
Zondag 13 juli:
09.30 uur: Ds. M.J. Tekelenburg
18.45 uur: Ds. J.A.W. Verhoeven
Hervormde Gemeente Waarder
Zondag 13 juli:
09.30 uur: Ds. A. de Lange
18.30 uur: Ds. D. Breure
Ned. Herv. Gem. (in Hersteld
Verband) Waarder
Zondag 13 juli:
09.30 uur:
18.30 uur: Ds. P.C. Hoek
Christengemeente ‘Elim’
Basisschool De Regenboog,
Greidweide 1, Reeuwijk-Brug
Zondag: 10.00 uur
MAATSCHAPPELIJKE
ONDERSTEUNING WMO
Wmo-loket Bodegraven-Reeuwijk,
0172–522522. Dagelijks op afspraak,
voor vergunningverlening, hand-
having en toezicht (VHT) en de Wmo.
wmo@bodegraven-reeuwijk.nl
THUISZORG
Agathos Thuiszorg, 010-2640777
PrivaZorg Thuiszorg, 030-6365302
Vierstroom wijkteam Reeuwijk,
088-0900401 en 06-11374663
Vierstroom wijkteam Waarder,
Driebruggen, Hekendorp,
06-11374663 of 0900-9300
RST Zorgverleners, 0342-422324
Stichting Zuwe Zorg, 0900-2359893
Zorgpartners Midden-Holland,
0182-393222
Thuiszorg INIS, 010-4519316
Buurtzorg, Reeuwijk team West,
06-10264752
Buurtzorg Reeuwijk team Oost,
06-10449043
Buurtzorg Waarder/Driebruggen,
06-83214029.
HULPMIDDELEN
Bij de Vegro Thuiszorgwinkel kan
men (zorg)hulpmiddelen lenen, huren
en kopen, Bodegraafsestraatweg 3,
Gouda, 0800-2887766.
www.vegro.info
RIVIERDUINEN/
GGZ MIDDEN-HOLLAND
Vragen op het gebied van geestelijke
gezondheidszorg (o.a. bij depressie
en verslaving), Ronsseweg 225,
Gouda, 0182-563600.
ALGEMEEN
MAATSCHAPPELIJK WERK
Kwadraad: Kaarde 13, Reeuwijk.
Spreekuur: maandag en donderdag
van 09.00-10.00 uur, 088 900 4000
(ook voor hulp buiten kantoor uren)
WMO-RAAD
BODEGRAVEN-REEUWIJK
Belangenbehartiging namens
licha melijk en geestelijk gehandi-
capten, mantelzorgers en alle andere
doel-groepen binnen de Wmo.
Riet Fontijn, 0172-612892,
email: m-fontijn@hetnet.nl
OPVOEDBUREAU MIDDEN-
HOLLAND (JSO)
Spreekuur Reeuwijk: ma 13.00-16.00
uur; MFA De Oude Tol, Hooiweide 4,
2811 JE Reeuwijk, 0182-547888.
PALET WELZIJN
Voor individuele ondersteuning kun-
nen mantelzorgers in Bodegraven-
Reeuwijk contact opnemen met man-
telzorgcoördinator Heleen Feenstra,
0172-614500 of h.feenstra@swobo-
degraven.nl.
Algemene en actuele informatie:
www.mantelzorgercentraal.nl.
MEE MIDDEN-HOLLAND
Voor mensen met een beperking of
chronische aandoening. Tielweg 3,
2803 PK, Gouda, 0182-520333.
OUDERENADVISEUR
Welzijnsstichting Kerverland en
SWOB, 0348-785499. Spreekuur:
woe 10.00-11.30 uur in kantoor naast
zaal Kerverland, Waarder.
GEHANDICAPTEN
PLATFORM
Stichting Platform Gehandicapten-
beleid Reeuwijk. Contactpersoon:
Wilma Grondman, 0182-395051,
wmgrondman@kpnplanet.nl.
VRIJWILLIGE HULPDIENST
Waarder/Driebruggen
Bereikbaar tussen 08.30-09.30,
12.30-13.00 en 18.30-19.30:
Ank v. Duuren, 0348-502087,
Dirk Hagoort, 0348-501285.
DIABETESLIJN
Voor alle vragen over diabetes,
033-4630566 (24 uur per dag,
’s nachts alleen in geval van nood).
PUREE
Platform Uitkeringgerechtigden
Bodegraven-Reeuwijk, 0182-392226,
email: info@stichtingpuree.nl
PRE EN POSTNATAAL
Zwangerschapsgym
Iedere woe, Kaarde 13d
19.00 u. prenatale gymnastiek
21.00 u. postnatale gymnastiek
Info: Yvonne Looman, 0182-395941.
HUISDIEREN
Dierenkliniek Sijbrandij,
Van Heuven Goedhartstr. 45,
Reeuwijk, 0182-392568.
Dierenartsenpraktijk Bodegraven BV,
Zuidzijde 63, Bodegraven,
0172-613798.
Dierenhulpverlening Woerden,
Dieren in nood of vermist,
0348-414242.
T&D Gouda • Wethouder Venteweg 2a • 2805 JP Gouda
T: 0182-518604 • E: info@tendverfenwonen.nl
MOUSE SCHUURMACHINE
105w. met stofafzuiging
Incl. schuurpapier.
PAK BEET!
€ 25,-
Kijk voor
m
eer aanbiedingen
op onze w
ebsite
W
W
W
.TDGOUDA.NL
Op veel plekken in onze gemeente werd net als in Nieuwerbrug de kwartfinale van het WK voet-
bal, Nederland tegen Costa Rica, samen met familie, vrienden en buurtbewoners bekeken. Het
was zaterdagavond lang nagelbijten totdat uiteindelijk Nederland via strafschoppen wist te win-
nen. Daarna barstte het feest op veel plekken los compleet met vuurwerk en toeters.
Beeld: Margon van den Berg
Op het hondenstrand van het Reeuwijkse Hout werd zaterdagmiddag al flink geoefend voor de
wedstrijd later die dag. Als ‘onze’ jongens tijdens de volgende wedstrijden net zo fanatiek achter
de bal aangaan als deze viervoeter dan worden we zeker wereldkampioen.
Beeld: Marlien van Leeuwen
Volkstuinder Aart van Greuningen gaat wel heel creatief om met de prestaties van het Neder-
lands elftal. Hij heeft zijn tuinhuisje al vanaf het begin van het WK omgetoverd tot Oranjehuisje,
inclusief posters, oranje pompoenen en oranje versieringen. “Gewoon omdat ik het leuk vind!”
Aart heeft beloofd dat hij na de winst op Costa Rica het huisje nog meer oranje gaat maken, met
dakpannen, oranje netten en slingers. Over eventuele winst op Argentinië laat Aart zich niet uit.
Beeld: Ruud Kooistra
O
ranjekoorts
in Bodegraven-Reeuwijk
Kijk op Reeuwijk 9 juli 2014 - pagina 3
van Staverenstraat 39b tel. (0182) 39 23 00
2811 TL Reeuwijk fax (0182) 39 53 66
auto-rijschool • taxi-bedrijf
schipholservice • groepsvervoer
Juridisch Advies
JURIDISCH ADVIES
voor ondernemer en particulier
Persoonlijk
BETAALBAAR
DOELTREFFEND
+31 (0)64 21 75 962
atlawjuridischadvies@gmail.com
www.atlawjuridischadvies.nl
de theaterzaal een kinder-
huwelijk plaats dat door
trouwambtenaar Rens van
Werkhooven werd voltrok-
ken. Samen met zijn prach-
tige bruid Caithlin Vos
schreed bruidegom Mike
Sangers de tribunetrap af.
Voordat de twee zevenja-
rigen elkaar het jawoord
gaven, sprak Rens van
Werkhooven het tweetal
toe. In zijn bijzonder fan-
tasierijke en humorvolle
speech haalde hij hun
zogenaamde eerste ont-
moeting aan en bracht hij
het publiek op de hoogte
van de Russische connec-
ties van de bruidegom.
Met grote ogen en breeduit
lachend luisterden Caithlin
en Mike naar hun onge-
kende verleden, maar zij
lieten zich hierdoor niet
van hun stuk brengen. Net
als bij een echte huwelijks-
voltrekking zetten zij hun
handtekening, beloofden
ze elkaar trouw en wer-
den na de voltrekking de
ringen gewisseld. Met een
high-fve bezegelden ze
hun huwelijk, want een kus
werd beiden te gortig. Ter
afronding van de plechtig-
heid sneed het jonge echt-
paar de bruidstaart aan en
toostten ze met hun getui-
gen op een lang en geluk-
kig leven.
WENNEN AAN NIEUWE
NAAM
Over het bezoekersaantal
en de vele complimenten
die ze in ontvangst mocht
nemen over het vernieuw-
de gebouw, is Rianne Hoog-
eveen na afoop meer dan
tevreden. “Ook de reacties
van bezoekers op het kin-
derhuwelijk en alle andere
activiteiten tijdens onze
feestelijk open dag, waren
heel positief. Ik heb talloze
keren mogen horen dat bij
Everts stadse allures heef
en een verrijking is voor
onze gemeente.” Het enige
kritische geluid betrof de
nieuwe naam. ‘’Da’s fink
Vervolg van pagina 1
Evertshuis en bij Everts
“Nu in het gebouw van het Evertshuis ook bibliotheek De Groene Venen en het Klant Contact
Centrum zijn gevestigd is ervoor gekozen om het gebouw een andere naam te geven, namelijk bij
Everts, aan het woord is Peter van der Sterre, voorzitter van de stichting Evertshuis. “Het totale
complex noemen we voortaan bij Everts. Er is een nieuwe stichting naast de bestaande stichting
Evertshuis opgericht met de naam bij Everts. Deze stichting gaat de exploitatie en de horeca in bij
Everts verzorgen. Stichting Evertshuis blijft net als voorheen zorgen voor culturele activiteiten en
gaat deze activiteiten de komende tijd zelfs uitbreiden met de ontwikkeling van nog meer activitei-
ten op het gebied van kunst, cultuur, educatie en welzijn.”
wennen,’’ verzuchtte een
mevrouw. “ Ik hoor mezelf
nog niet gauw bij Everts
zeggen. Maar wat is ons
Evertshuis mooi gewor-
den.”
Tekst en beeld: Ruud Kooistra en Margon
van den Berg
Benefetconcert in Waarder
Zaterdag 12 juli, 20.00-22.00 uur
In de Gereformeerde Kerk in Waarder wordt een concertavond
georganiseerd ten bate van kansarme kinderen in India. Het is
een instrumentale avond, met viool, vleugel en orgel. Er wor-
den stukken gespeeld van Vivaldi, Bach, Schubert en andere
componisten. De toegang is gratis. Er is één collecte, waarvan
de opbrengst bestemd is voor de stichting Green Lion. Deze
organisatie zet zich in voor kansarme kinderen in India. Naast
de gezamenlijke projecten die de stichting samen met andere
organisaties opzet, is zij ook een aantal eigen projecten gestart
met als doel om de lokale kinderen te helpen. De kinderen krijgen
onderwijs, voorlichting voor goede hygiëne en hulp bij het opbou-
wen van een sociaal netwerk. Green Lion biedt kinderen weer
toekomstperspectief. Elise de Koning, Henri Driesse en Joyce de
Koning gaan in de zomervakantie een maand op werkvakantie
naar India, onder andere naar projecten van Green Lion. In de
sloppenwijken van Udaipur gaan zij de kinderen onderwijzen,
voorlichting geven over hygiëne en activiteiten met ze ontplooien.
Lokale partijen creëren een uniek concept rondom welzijn en zorg door het gezamenlijk oprichten van Stichting SAM Bodegraven-
Reeuwijk. Deze stichting zal namens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk het gezicht worden voor welzijn en (bepaalde) zorg.
In de gemeente Bodegra-
ven-Reeuwijk zijn veel
inwoners, al dan niet als
vrijwilliger, betrokken bij
sport, cultuur en welzijn.
Deze kracht uit de samen-
leving wil SAM samen-
voegen om de komende
veranderingen in de zorg
en welzijn goed op te pak-
ken. Vanaf 1 januari 2015
wordt de gemeente ver-
antwoordelijk voor nog
meer delen van de zorg
voor kwetsbare burgers.
Namens de gemeente wil
de stichting met alle inwo-
ners werken aan een vitale
lokale samenleving met
een sterke sociale samen-
hang en ruime mogelijk-
heden om mee te doen
in de maatschappij voor
kwetsbare burgers. Actief
ouderen. En VOTA, vrijwil-
lige ondersteuning thuis
administratie.
BREDE ORGANISATIE
Wethouder Verkleij: “De
gemeente heef de nadruk-
kelijke wens uitgesproken
om te komen tot een brede
organisatie voor welzijn
en zorg. Wij zijn verheugd
dat maatschappelijke part-
ners deze uitdaging heb-
ben opgepakt en nu naar
buiten treden. Samen met
onder andere SAM gaan
wij de uitdagingen van de
toekomst aan op het gebied
van zorg en welzijn. Wij
kijken uit naar een goede
samenwerking met als
gemeenschappelijke inzet
dat iedereen meedoet in
Bodegraven-Reeuwijk.”
De oprichtende partijen
binnen SAM zijn het
Evertshuis, Stichting Wel-
zijn Ouderen Bodegraven,
Stichting Beheer Accom-
modaties Bodegraven,
Stichting Sociaal Cultureel
werk Bodegraven - de Zon.
In partnership met Zorg-
partners, Kwadraad en
Stichting Jeugd & Jongeren-
werk Midden-Holland.
Andere maatschappe-
lijke organisaties worden
nadrukkelijk uitgenodigd
om mee te gaan doen. Op
dinsdag 2 september is er
een informatiebijeenkomst
voor lokale maatschap-
pelijke organisaties.
Huisdieren
GEVONDEN
Reeuwijk, Treebord, kater,
lichtbeige/roodachtig, ach-
terste gedeelte staart rood
geringd.

ASIELDIER VAN DE MAAND
Arthur is met zijn prachtige
lange rode manen een mooie
verschijning. Hij is een kruising
van een Boskat met een Pers.
Zijn prachtige vacht vergt
onderhoud. En hij krijgt dieet-
voer tegen blaasgruis. Het is
een rustige kat die ook graag
naar buiten gaat, al is het
alleen maar om even in de tuin
zijn pootjes te strekken.
INFORMATIE
Stichting Dierenhulpverlening
Woerden, 0348-414242, www.
dierenhulpverleningwoerden.
nl. Dierencentrale 0186-
601199, www.dierencentrale.
nl. Stichting Dierennoodhulp
Bodegraven, 06-22251111,
www.dierennoodhulpbodegra-
ven.nl.
betrekken van deze men-
sen binnen de gemeente
draagt eraan bij dat men-
sen minder beroep op zorg
hoeven te doen. Daar gaat
het hier om.
Dit vraagt om een geza-
menlijke aanpak van
reeds bestaande organi-
saties, verenigingen en
kerken. Dichtbij de inwo-
ners en één aanspreek-
punt voor de gemeente.
Waarbij SAM wil inzetten
op preventie en de sociale
samenhang die er binnen
onze dorpen en wijken is.
Mooie bestaande voor-
beelden van samenwer-
king binnen deze context
zijn onder andere BRAVO!
voor kinderen, dat straks
ook navolging krijgt voor
Samen optrekken voor vitale zorg
en welzijn voor iedereen
Kijk op Reeuwijk 9 juli 2014 - pagina 4
Dag en nacht bereikbaar
Email: info@brouwerdekoning.nl
Internet: www.brouwerdekoning.nl
Veerlaan 18a
2851 BV Haastrecht
0182-501230
Tempeldijk 12
2811 PH Reeuwijk
0182-394656
H.J. Uiterwijk
Sinds 1962
Met droefheid delen wij het verlies mee van de door ons
gewaardeerd oud gastheer
Hans Vergeer
Vele jaren heeft Hans, samen met Riet en de kinderen,
een zeer gastvrije en flexibele inzet getoond als wij van
Uitvaartverzorging Brouwer de Koning B.V. gebruik maakten
van Gasterij Vergeer.
Wij wensen Riet, de kinderen en kleinkinderen, de familie
Vergeer en alle (oud)-personeelsleden sterkte toe met dit
verlies.
Henk Uiterwijk
Wiro van der Werf
Achter je ligt een leven van werken en plicht
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht.
Flink was jij je hele leven,
moedig ben je tot het eind gebleven.
Flink wil je nu dat wij zullen zijn,
maar afscheid nemen doet ons zo’n pijn.
Verdrietig, maar met veel mooie herinneringen, nemen wij
afscheid van
Hans Vergeer
Johannes Anthonius
16 augustus 1948 4 juli 2014
Ma Vergeer
Riet
Remco en Ingrid
Roel
Peter en Patricia
Sam
Anneloes
Daniëlle en Martin
Elin
Dorpsweg 36c
2811 KJ Reeuwijk
Hans is thuis in zijn vertrouwde omgeving, waar wij in
huiselijke kring de laatste dagen met hem doorbrengen.
Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 10 juli van
19.00 tot 21.30 uur in Gasterij Vergeer te Reeuwijk.
De Uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 11 juli
om 13.30 uur in de H.H. Petrus en Pauluskerk te Reeuwijk,
waarna wij hem begeleiden naar zijn laatste rustplaats op
de parochiebegraafplaats achter zijn zaal.
Na de plechtigheid heffen wij het glas op Hans in Gasterij
Vergeer.
Met grote verslagenheid hebben wij vernomen dat

Hans Vergeer
vrijdag 4 juli op 65 jarige leeftijd is overleden.
Hans was vanaf het eerste uur betrokken bij De Reedeurpe-
narren. Zo was hij medeoprichter van onze vereniging,
heeft hij in het bestuur gezeten en was de eigenaar van
Gasterij Vergeer waar onze feesten mogen plaatsvinden.
Wij zullen zijn betrokkenheid en aanwezigheid zeker gaan
missen.
Wij wensen Riet, Remco en Ingrid, Peter en Patricia,
Daniëlle en Martin, kleinkinderen en verdere familieleden
en vrienden van Hans heel veel sterkte toe voor de
komende tijd.
Bestuur en leden
Carnavalsvereniging De Reedeurpenarren
“Ik sta voor persoonlijke aandacht.”
Michel de Haan, uitvaartverzorger
Wij kunnen u altijd van dienst zijn, mét of zonder verzekering.
T 0182 37 38 99 WWW.DHRVC.NL
regio Gouda - Bodegraven - Oudewater - Montfoort
stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect
telefoon 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar
www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
J. de Kat – Begrafenisverzorging
Zover van ons weg,
voor altijd in ons hart.
In liefde gedenken wij
Leo van Leeuwen
8 juli 2004 8 juli 2014
Toos
Kinderen en kleinkinderen
Psalm 27
Bedroefd delen wij u mede dat, na een periode
van afnemende krachten, door de Heere van ons
is weggenomen mijn lieve man, onze lieve en
zorgzame vader en opa
Teunis Gerrit Metselaar
Teus
31 oktober 1927 4 juli 2014
Stolwijk P.H. Metselaar-Zwijnenburg
Kinderdijk Ans Metselaar
Tino, Elleni
Dordrecht Heleen Metselaar
Stolwaardplein 17
2821 WD Stolwijk
Geen bezoek aan huis - Geen bloemen
De rouwdienst wordt gehouden D.V. donderdag
10 juli om 11.00 uur in het kerkgebouw van de
Hersteld Hervormde Gemeente, Esdoornstraat 35
te Driebruggen.
Aansluitend vindt om ongeveer 12.30 uur de
begrafenis plaats op de algemene begraafplaats
aan de Molendijk te Waarder.
Na de begrafenis is in de aula gelegenheid tot
condoleren.
Als je alles weten zou, van morgen, overmorgen
Dan had je vast niet minder, maar levens-groter zorgen
Als je alles voelen zou, wat morgen komen moet
Dan had je gister verloren
Al je levensmoed
Met groot verdriet, maar tevens met een bevrijdend gevoel
dat een nog langer lijden haar bespaard mocht blijven,
geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve vrouw,
onze moeder, schoonmoeder en oma
Hendrika van Veen - van Hanswijk
Hennie
* Zwammerdam, 4 juni 1943 † Boskoop, 30 juni 2014
Rien van Veen
Monique en Kees Scheer - van Veen
Sheva en Martin
Janine, Mark
Anita en Michel de Haan - van Veen
Joris, Pepijn
Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers van de Buurtzorg Reeuwijk
voor de liefdevolle verzorging die zij van hen heeft mogen ontvangen.
Haar uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden in crematorium IJsselhof te Gouda.
Correspondentieadres: Van Goghstraat 9, 2811 VX Reeuwijk
Kijk op Reeuwijk 9 juli 2014 - pagina 5
Hij werkte er al toen ik 20 jaar
geleden het accountantskantoor over-
nam. Sterker, Hans vierde in dat jaar
zijn 25-jarig jubileum. Hij was toen
42 jaar oud en dus bij ons als broekie
begonnen toen hij 17 jaar was. Een
eerlijke, hardwerkende vent, die altijd
eerst aan anderen dacht en dan pas aan zichzelf.
Al die jaren is Hans bij ons blijven werken, zeer loyaal en
nergens te beroerd voor. Ik zei weleens: ,,Loyaliteit is voor
een werkgever wellicht belangrijker dan kwaliteit”, en dan
dacht ik altijd aan Hans.
Maar tijden veranderen en ruim een jaar geleden kregen
wij tot onze grote schrik het bericht dat Hans een hersen-
bloeding had gekregen. Van de ene op de andere dag was
het een andere vent. Hulpeloos, en het zicht op de toekomst
kwijt. Wij hebben hem destijds bezocht in het revalidatie-
centrum, een emotioneel weerzien, maar ook een vorm
van hereniging. Ondanks zijn handicap was het immers
nog steeds ‘onze Hans’. Lichamelijk met gebreken, maar
het koppie was nog hetzelfde. Zijn humor is gebleven; het
is alleen wat moeilijker om het uit te spreken.
Gesteund door twee kanjers van dochters heef Hans de
moeilijke weg van revalidatie bewandeld. Met vallen en
opstaan (soms letterlijk) en met wisselend succes. Licha-
melijk is het beheersbaar geworden; hij kan weer redelijk
lopen, de rest gaat met de scootmobiel. Bij het revalidatie-
centrum heef hij een nieuwe vriendin ontmoet en als je
over haar begint, gaat hij bijna blozen.
Werken bij ons is er helaas niet meer bij. Hij is begin dit
jaar volledig afgekeurd en zal zijn leven dus een nieuwe
inhoud moeten geven. Uiteraard zullen wij binnen ons
kantoor op gepaste wijze inhoud geven aan zijn defnitieve
vertrek, maar dat maakt de pijn niet minder.
Van der Does De Wit
accountants en adviseurs
Adres: Buitenomweg 15, Reeuwijk
Telefoon: 0182-516577
Webadres: www.dw-adviseurs.nl
EEN EIGEN KIJK OP
Hans
Nico van der Does
@DWadviseurs
Twitter:
Rose Garden
Chinees-Indisch Restaurant
• Bezorgen in Reeuwijk-Brug
en Reeuwijk-Dorp
(vanaf 50.00)
Er wordt niet bezorgd op zon- en feestdagen.
• Ook afalen
• Bufet aan huis vanaf 15 personen
www.rosegardengouda.nl
Van Hogendorpplein 11 - 17 • 2805 BM Gouda
Openingstijden elke dag van 12.00 tot 22.00 uur
Deze week de volgende woningen in ons
aanbod:
Reeuwijk, Muurmos 1
4-kamer eengezinswoning
Reeuwijk, Doormanstraat 31
4-kamer eengezinswoning
Reeuwijk, Van Heuven Goedhartstraat 51
4-kamer eengezinswoning
Voor informatie en reageren:
www.wbvreeuwijk.nl – actueel huuraanbod
www.woningnetregiomiddenholland.nl – woningaanbod
WONINGAANBOD
De sluitingstermijn is
woensdag 16 juli 2014 om 23.00 uur.
Volledig verzorgde verhuizingen in héél Nederland:
 In– én uitpakken van uw bezittingen
 (De)montage van grote meubels
 Ophangen van lampen, klokken en schilderijen
 Af- en aansluiten van uw apparaten
 Stoffeer- en schilderwerk
Correcte woningontruiming van uw oude
woning na uw verhuizing of na een overlijden:
 Netjes en schoon opgeleverd voor een goede overdracht
 Bruikbare goederen hergebruikt via diverse stichtingen
www.seniorenhulp.com|info@seniorenhulp.com | 010 - 888 22 15
Bel ons voor een uitgebreide brochure of meer informatie
Ingebruikname stuw plas
Klein Vogelenzang
De nieuwe doorvaarba-
re stuw in de plas Klein
Vogelenzang, één van de
Reeuwijkse Plassen, is
helemaal klaar. Hoog-
heemraad Hans Schouf-
foer van het hoogheem-
raadschap van Rijnland
nam de stuw vorige
week ofcieel in gebruik.
De nieuwe stuw is onder-
deel van een omvangrijk
project om de waterkwa-
liteit en de ecologie in de
Reeuwijkse Plassen te ver-
beteren. Het hoogheem-
raadschap is er trots op
weer een stap dichterbij
het eindresultaat te zijn.
Met een groot stempel zette
hoogheemraad Schoufoer
daarom het woord ‘Afge-
rond’ op een bord waarop
de voortgang van het pro-
ject te zien is.
MINDER ALGEN
De doorvaarbare stuw gaat
ervoor zorgen dat er geen
voedselrijk water uit de
omliggende plassen naar
Klein Vogelenzang kan
stromen. Voedselrijk water
zorgt voor een forse groei
van algen en algen maken
het water troebel. Door de
toevoer van voedselrijk
water te stoppen, wordt het
water op termijn helderder.
Hierdoor neemt de diversi-
teit aan planten en dieren
toe. De nieuwe stuw is een-
voudig vanaf een boot te
bedienen.
De stuw is onderdeel van
een bijzondere combina-
tie van maatregelen die
het hoogheemraadschap
neemt om de waterkwa-
liteit en ecologie in Klein
Vogelenzang te verbete-
ren. Zo is er ook een proef
met het baggeren van slib
in de plas. Want ook in slib
zitten veel voedingsstofen
voor de algen die het water
troebel maken. Ook is één
kilometer natuurvriende-
lijke oever in het gebied
aangelegd.
WATERKWALITEIT EN
ECOLOGIE
Het hoogheemraadschap
van Rijnland neemt tot
2015 verschillende maat-
regelen die samen zorgen
voor de verbetering van de
waterkwaliteit en ecologie
in het Reeuwijkse plas-
sengebied. Daarbij wordt
samengewerkt met andere
overheden en de mensen
die er wonen, werken en
recreëren.
www.rijnland.net/kleinvogelenzang
Beeld: Rijnland/Rick Hekman
Subsidie voor modernisering
greenports
De provincie Zuid-Holland
stelt ook in 2015 subsidie
beschikbaar voor het moder-
niseren van de greenports.
Voor het eerste halfjaar is
hiervoor € 250.000,- gereser-
veerd en eenzelfde bedrag
voor het tweede halfjaar. De
greenports vormen na de Rot-
terdamse haven de tweede
economische sector van
Zuid-Holland. Schaalvergro-
ting, innovatie en verduurza-
ming zijn noodzakelijk om de
toekomst van de sector veilig
stellen. De subsidie vergoedt
maximaal 50% van de kosten
voor de inhuur van externe
deskundigheid voor (onder-
zoek naar) modernisering
van het bestaande teeltare-
aal. Ook is subsidie moge-
lijk voor aardwarmtelevering
aan tuinders, verduurzamen
gietwatersysteem, ontwerp
van een modern kwekerijge-
bied, haalbaarheidsonderzoek
ondergrondse wateropslag
en duurzaam waterbeheer.
Nederland kent vijf green-
ports, gebieden waar op grote
schaal aan (glas)tuinbouw,
bloementeelt, bollenteelt en/
of boomteelt plaatsvindt. Drie
van deze greenports bevinden
zich geheel in Zuid-Holland:
Westland/Oostland (vooral
(glas)tuinbouw), Duin- en Bol-
lenstreek (vooral bollenteelt)
en Boskoop (vooral boom- en
sierteelt). Een vierde gebied
bevindt zich gedeeltelijk in
Zuid-Holland: Aalsmeer, Kaag
en Braasem en Nieuwkoop
(vooral sierbloementeelt en
(glas)tuinbouw).
Rijschool Veiligheid
Veilig op weg
T: 06-453 304 89 E: rijschoolveiligheid@hotmail.com
b.g.g. T: 06-294 671 10 Bertus Pouw - vestiging Nieuwerbrug
Voor meer informatie: www.rijschoolveiligheid.nl
Losse rijlessen € 36,-
Basispakket € 915,-
Aanvullende lespakket 5 lessen € 170,-
Aanvullende lespakket 10 lessen € 340,-
Voor alle lessen geldt 60 minuten rijden
Kijk op Reeuwijk 9 juli 2014 - pagina 6
Wat het gras wil
Op de moderne veehouder komt veel af in deze tijd. Een melkveehouder is
dagelijks bezig om in te spelen op het weer en de interactie tussen bodem,
koeien en gras te sturen. Goede vakkennis is hiervoor essentieel, want dat
maakt een rendabele bedrijfsvoering een stuk makkelijker. Daarom organise-
ren PPP Agro Advies en het Veenweide Innovatie Centrum Zegveld op 10 juli
op proefboerderij Zegveld (KTC Zegveld) de Veenweide Vakdag. Tijdens
deze dag kunnen melkveehouders specifieke veenweide vakkennis
ontwikkelen rondom het thema ‘wat het gras wil’. Daarbij gaat het om zaken
als machines, bemesting en andere grasplanten. Deze vakkennis geeft
handvatten om in de dagelijkse praktijk het gras en de bodem in het veen-
weide gebied optimaal te beheren. Meer informatie en opgave via e-mail
w.honkoop@ppp-agro.nl.
Bedrijfsberichten
De rubriek Bedrijfsberichten staat open voor bedrijfs-
nieuws met een Reeuwijks tintje. Nieuws melden doet u
via een e-mail naar redactie@kijkopreeuwijk.nl
Cheques voor buitenboel
Aannemer Van Wijk heeft afgelopen maandag uit alle ingeleverde kassabon-
nen er drie getrokken waarvan de eigenaar een cheque krijgt overhandigd
voor het opknappen van de buitenboel. De gelukkig winnaars mogen bij de
aannemer, die de straten in het centrum van Bodegraven heeft opgeknapt,
voor 500 dan wel 250 euro aan sierbestrating, verlichting of tuinhout uitzoe-
ken. De trekking werd klokslag 12.00 uur onder toeziend oog van Nico van
Wijk gedaan door Jaap Vork, toezichthouder op de werkzaamheden in het
centrum namens gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Cheques van 250 euro
zijn gewonnen door Aad van den Heuvel uit Bodegraven en C. Pals uit Meije.
De eerste prijs, een cheque van 500 euro, is gewonnen door Daisy Overdam
uit Reeuwijk. De winnaars krijgen persoonlijk bericht.
Culinair weekend
Aandacht voor lokale producten en producenten. Dat is wat Groene Hart
Culinair wil bereiken. Met verschillende toprestaurants uit de omgeving wor-
den er culinaire gerechten gepresenteerd. Daarnaast zijn er diverse stands
zoals een espressobar en een chocolatier. Op 10, 11 en 12 juli kunt u erbij
zijn op het sfeervolle dorpsplein in Stolwijk. www.groenehartculinair.nl
Ondernemersagenda
Meld uw berichten voor de ondernemersagenda aan
via redactie@kijkopreeuwijk.nl.
Maandag 14 juli, 14.00-16.00 uur
Uitkeringsgerechtigden, ZZP-ers en ondernemers kunnen terecht bij Werk-
Vinden2.0 voor een nieuwe kennismaking/netwerkbijeenkomst. De verschil-
lende groepen kunnen elkaar versterken. Locatie: Gebouw De Regenboog,
Stationsweg 17 in Bodegraven. Informatie: www.werkvinden2punt0.nl.
Donderdag 10 juli, 6.30-8.30 uur
Ontbijten en netwerken. Dat kan bij MKBinc. In groepjes van vier ga je
met elkaar contacten leggen en informatie uitwisselen. Locatie: Tulip Inn
in Bodegraven. Kosten: € 13,50. Een introducé mag kosteloos mee!
Aanmelden via info@mkbinc.nl.
Workshop landschapsfotografie
Zaterdag 19 juli, 14.00-16.30 uur
Staatsbosbeheer organiseert in samenwerking met familie De Prez de foto-
workshop ‘Beleef het Reeuwijkse Landschap’. Een unieke gelegenheid voor
de deelnemers om het Reeuwijkse gebied met de digitale camera te verken-
nen. Ontvangst is de achterhuis van de woonboerderij met een lekkere kop
koffie, thee of biologische appelsap. De Groene Hart gidsen vertellen over
het omliggende landschap, de natuur en over fotografie. U leert het nodige
over compositie en perspectief en brengt dit buiten in praktijk. Na de inleiding
gaat u in groepjes met een digitale camera van Staatsbosbeheer het gebied
in en brengt u het geleerde in praktijk. Deze workshop heeft als doel om door
middel van digitale fotografie op een andere manier naar de wereld om ons
heen te kijken. Na deelname kijkt u heel anders naar het landschap. Kosten:
€ 12,50 voor deelnemers vanaf 12 jaar en € 6,- voor kinderen tot 12 jaar.
inclusief de consumpties. Locatie: Lecksdijk 28 in Reeuwijk. Opgeven is
verplicht via www.groenehartcentrum.nl of telefoon 06-23774925 (tijdens
kantooruren).
Juwelier stopt in Bodegraven
Om economische redenen heeft juwelier Robert den Haag begin dit jaar
het moeilijke besluit genomen filiaal Bodegraven te sluiten. De winkel is nog
open tot en met zaterdag 2 augustus. Robert den Haag zit al 15 jaar in het
bekende pand aan de Prins Hendrikstraat 23. In 1999 nam hij het pand over
van Juwelier Scheer. Aan het besluit om de winkel in Bodegraven te sluiten
ging een zorgvuldige afweging vooraf, vertelt Robert in zijn winkel in de Prins
Hendrikstraat. “Het is een combinatie van factoren, een optelsom eigenlijk.
De matige economie van de laatste jaren maakt dat mensen bezuinigen op
luxe artikelen. Bovendien ligt de winkel ligt net buiten het centrum van Bode-
graven, waardoor we de impulsaankopen missen.” Na 2 augustus zijn klan-
ten uit Bodegraven van harte welkom in de andere filialen. Het dichtstbijzijn-
de filiaal van Robert den Haag is te vinden in de Passage in Waddinxveen.
Bloemenworkshops steunen Zanethemba
De bloemenworkshops en een bruidsopdracht van Nel Hoevers hebben dit
jaar al ruim 400 euro opgebracht voor het vrijwilligerswerk van Gert en Eline
in Zuid-Afrika voor de stichting Zanethemba. Gert en Eline komen, na acht
jaar in Zuid-Afrika gewoond en gewerkt te hebben, terug naar Nederland,
maar het vrijwilligerswerk gaat door. En dus ook de workshops voor dit goe-
de doel. In het najaar staat nieuwe workshops gepland. Informatie: telefoon
0182-769056.
Slagzin goed voor hoofdprijs
Bij een landelijke WK winactie van Euronics bleek mevrouw Van den Berg uit
Driebruggen met haar slagzin ‘Service en leverbaar uit voorraad, dat is waar
Euronics voor staat’ de winnaar te zijn van een Samsung 46 inch smart tv
met multiroom speakers, ter waarde van bijna 2.250 euro. Hans van Dijk van
de winkel in winkelcentrum Bruggehoofd in Reeuwijk-Brug kan zich goed vin-
den in deze slagzin. “Radio van Dijk levert een nette service en er zijn veel
artikelen op voorraad.”
Nieuwe boomteeltopleiding met
baangarantie
De boomkwekerijsector heeft een grote behoefte aan jonge vakbekwame
medewerkers. Daarom start in september bij het Wellantcollege in Boskoop
een nieuwe BBL-opleiding boomteelt niveau 2/3. Deelnemers gaan een
werken/leertraject in. De niveau 2 opleiding duurt twee jaar en de niveau 3
opleiding duurt drie jaar. Daarbij gaat de deelnemer één dag per week naar
school gaat en de overige dagen heeft hij of zij een betaalde baan bij een
boomkwekerijbedrijf. Het uitgangspunt is om met 18 bedrijven en evenveel
deelnemers van 16-22 jaar zo’n traject in te gaan. Binnen dit traject gaat de
deelnemer elk half jaar bij een ander bedrijf aan het werk. Jongeren met
interesse kunnen een mail sturen naar plm.stolwijk@wellant.nl of
rvdwansem@abzuidholland.nl
Winnaar televisie
Klanten van C1000 Langerak in Bodegraven konden van 11 juni t/m 25 juni
bij aankoop van een Heineken-product een LG televisie winnen. De kassa-
bon met hierop het aangekochte product kon worden ingeleverd. De geluk-
kige winnaar van de televisie zijn de heer en mevrouw Oldenburg uit Bode-
graven. Zij ontvingen hun prijs in de winkel.
Verbouw, Nieuwbouw en Renovatie
Edisonstraat 21a Reeuwijk Tel. 0182 - 30 07 58
Timmer- en
Aannemingsbedrijf
Kijk op Reeuwijk 9 juli 2014 - pagina 7
Commissie Ruimte
Mozaïek Wonen gaat weer
voor ‘de onderkant’ bouwen
In de achterliggende zes jaar pompte Mozaïek Wonen in Bodegraven ongeveer 58 miljoen euro in woning-
bouw. Hef ngen van het Rijk dwingen de woningcorporatie tot een koerswijziging. Tot en met 2019 investeert
Mozaïek Wonen circa 24 miljoen euro in volkshuisvesting. “Vanaf 2017 gaan we weer bouwen en dan vooral
voor mensen met een jaarinkomen onder de 34.000 euro.” Dat zei directeur/bestuurder Dick Mol bij zijn ken-
nismaking met de leden van de commissie Ruimte.
De komende jaren rondt
Mozaïek Wonen lopen-
de projecten als Graafse
Waard en Schoutendreef
af. Nieuwe bouwinitiatie-
ven zitten er niet in. Tot en
met 2017 moet de woning-
corporatie jaarlijks onge-
veer 7 miljoen euro per
jaar aan hef ng overma-
ken aan het Rijk. “Zelfs als
we nu alle medewerkers
naar huis zouden sturen,
dan hebben we dat bedrag
nog niet verdiend,” hield
Mol de commissie voor.
Inkomsten via de huur-
verhogingen acht Mol niet
reëel. Hij zoekt het vooral
in besparingen op de orga-
nisatie. “We snijden fink
in de personeelskosten.
In de afgelopen drie jaar
ongeveer 15 en de komen-
de jaren 22 procent. Vanaf
2017 gaan we weer bouwen
en dan vooral voor men-
sen met een jaarinkomen
tot 34.000 euro,” ontvouwde
Mol zijn plannen.
HOGE SLAGINGSKANS
VOOR OUDEREN
Ook liet hij de commissie
nog een overzicht zien
waaruit bleek dat Mozaïek
Wonen in Bodegraven ver-
houdingsgewijs veel meer
heef geïnvesteerd dan in
Gouda. Ongeveer het dub-
bele. Voor de uitbreiding
van dienstencentrum
Rijngaarde denkt Mozaïek
Wonen aan 50 nieuwe
wooneenheden. Niet vol-
gens het oorspronkelijk
plan, want daar ontbreekt
de investeringsruimte
voor. Ouderen in Bodegra-
ven maken meer kans op
een woning dan jongeren.
“Wie 66 jaar of ouder is
heef een slagingskans van
47 procent. Dat betekent dat
iemand die op zoek is, bin-
nen twee jaar een sociale
huurwoning heef. Jongeren
hebben slechts een sla-
gingskans van 5 procent,”
vertelde Mol. Om die doel-
groep meer kans op een
woning te laten maken,
wijst Mozaïek Wonen een
deel van haar woningbe-
stand toe via loting. “We
moeten afwachten wat
daar de resultaten van
zijn.”
NIET BANG VOOR
CONCURRENTIE
Om aan geld te komen
denkt de corporatie onder
andere aan de verkoop van
woningwetwoningen. Met
die opbrengst wil zij op een
slimme manier goedkopere
huizen terugbouwen. Rob
Passchier (CDA) wees Mol
op de ruimte die Mozaïek
Wonen nog heef om de
huren te laten stijgen. Ver-
der wilde hij weten of Mol
er moeite mee heef als een
andere woningcorporatie
in Bodegraven wil investe-
ren. Mol: “We zouden nog
meer huur kunnen vragen,
maar je kunt je afvragen of
onze huurders dat wel kun-
nen betalen. En voor con-
currentie zij wij niet bang,”
reageerde Mol. Rutger de
Witt Wijnen (D66) wees op
buitenlandse investeerders
die mogelijk geïnteresseerd
zijn in de Nederlandse
woningmarkt. “Dat moeten
we afwachten,” reageerde
Mol. Hij legde op verzoek
van De Witt Wijnen ook
nog uit welke ideeën Moza-
iek Wonen heef op het
gebied van duurzaamheid.
ONDER DE INDRUK
Wethouder Martien Krom-
wijk denkt dat de gemeente
en Mozaïek Wonen voor
het einde van het jaar een
overeenkomst met elkaar
kunnen sluiten over te
leveren prestaties. “Wij
John Raedeckersingel 62
2811 VL Reeuwijk
Tel. 06 51 930 389
Johan Rozendaal
mogen blij zijn met Moza-
iek Wonen en Woning-
bouwvereniging Reeuwijk.
Als je ziet wat die allemaal
hebben gepresteerd, dan
ben ik daar diep van onder
de indruk,” zwaaide Krom-
wijk de corporaties lof toe.
Tekst: Ad van den Herik
aannemersbedrijf j. kruijt b.v.
• Grond- en rioleringswerk
• Ontstoppen (met hoge druk)
• Herstellen of vernieuwen
• Onderhoud drukriolering
Edisonstraat 41
2811 EM Reeuwijk
Peter Bakker
mob. 06 - 53997141
Tel. 0182 - 393048
Fax 0182 - 395177
bakker.p@hetnet.nl
Kanaaldijk 30 | 2741 PA Waddinxveen
06 - 26 54 39 31 | www.buitenconcept.nl
Showroom Sale
25% tot 50%
korting
op alle showroommodellen
van o.a. Royal Botania,
Manutti, Tuuci, Fast, Tribu
Gloster en Design 2 Chill
10 Juli 2014
60x OLÉ voor ANDRÉ !!!!
GEFELICITEERD MET JE VERJAARDAG
Vandaag is het feest, en morgen ook!
#feestje, #fantastischevader, #scheidsrechter,
#make awish, #RVC, #knappeman, #strijden!!!
#Feyenoord, #pensioen, #WK2014, #vanLeeuwen,
# bacardicola, #superechtgenoot, #Imtech, #opa-
feyenoord, #fietsen, #genieten, #Rotterdam,
#Pinkfloyd, #;-)….
Liefs en Kusjes:
Ria, Olaf, Jolanda & Teun, Kiruna, Patrick &
Gerrie, Lucas, Justin, en Ruud & Martijn
www.dbhout.nl
Duurzame klasse
A schermen
fsc hardhout
Black Finish tegel
60 x 60 x 4 cm
VITO-Stone
40 x 30 x 6 cm
voor terras
of oprit
8.
95
nu per m
2
24.
95
11.
95
1.
80
per stuk
ACTI E tuinaarde 4 x 30 ltr 4,
99
potgrond 30 ltr 1,
99
Franse boomschors 70 ltr 9,
99

speelzand 25 kg 2,
50
zak split 25 kg 4,
25
en nog veel meer akties!
109.
80
169.
00
5.
95
per mtr
Hardhouten
vlonderplanken
7.
90
Volg ons op
Facebook
Zuidzijde 66, 2411 RT Bodegraven
Tel. 0172-61 24 53
Energieweg 5 - 19
2421 LM Nieuwkoop
Tel. 0172-57 48 10
Kijk op Reeuwijk 9 juli 2014 - pagina 8
Terlouw & Terlouw
M
e
ubelstoffeerd
e
r
ij
Wilhelminastraat 18 • 2801 XK Gouda
Tel 0182-511763
www.terlouwenterlouw.com
boot • camper •
caravan
Loungebanken etc.
Perfecte binnenkussens
Vitra – Leolux – Label
Label – Leolux – Vitra
A
r
t
i
f
o
r
tG
i
s
p
e
nM
o
n
t
i
sG
e
l
d
e
r
l
a
n
d
A
r
t
i
f
o
r
tM
o
n
t
i
sG
i
s
p
e
nG
e
l
d
e
r
l
a
n
d
Uw verfspecialist voor de regio
Wij mengen GRATIS elke gewenste kleur op onze automatische mengmachines
€ 45,00
NU
IN UW KLEUR GEMENGD
ALEX HUISMAN
SANI TAI R • VERWARMI NG AI RCONDI TI ONI NG
Einsteinstraat 18 • 2811 EP REEUWIJK • (0182) 39 22 45
www.alexhuismanbv.nl • info@ahuisman.com
U wilt wél een warme zomer,
maar géén hitte in huis?
Wij installeren
airconditioning voor u!
Ook voor bedrijven een koel kantoor!
Veel nieuwe voorzieningen nu wel realiseerbaar
“Fusie tussen Bodegraven
en Reeuwijk kwam net op tijd”

Zonder de gemeentelijke fusie zou een Evertshuis nu niet zijn verbouwd, zouden er geen nieuwe scholen staan of komen en zou een
rondweg Reeuwijk niet haalbaar zijn. Dat is de stellige overtuiging van Jan-Christiaan Goudbeek en Lizette Visscher van de VVD
Bodegraven-Reeuwijk. Goudbeek: “De gemeenten zijn net op tijd gefuseerd. Zelfstandig waren beide gemeenten in nog grotere problemen
gekomen. De situatie voor Bodegraven-Reeuwijk is zeker niet rooskleurig, maar als we reële en evenwichtige keuzes maken, hoeven
we niet te somberen. Maar als de woningbouwmarkt niet aantrekt, kan alsnog spreekwoordelijk het licht uit in 2016 in Bodegraven-
Reeuwijk,” zo laat hij er meteen een waarschuwing op volgen.
Er wordt hier en daar
gemopperd over de fusie
tussen Bodegraven en
Reeuwijk. Inwoners van
Bodegraven hebben het bij-
voorbeeld over de woon-
lasten die zijn gestegen
en in Reeuwijk kijkt men
met grote zorgen naar de
(dreigende) sluiting van
voorzieningen, zoals het
gemeentehuis, het zwem-
bad en de bibliotheek. Alles
lijkt te worden geconcen-
treerd in Bodegraven, dat
overigens met 55% van
de inwoners van Bodegra-
ven-Reeuwijk duidelijk de
grootste kern is. De reste-
rende 45% van de inwoners
woont verdeeld over de
andere vijf dorpen, stipt
Jan-Christiaan Goudbeek
aan. Kijk op Reeuwijk kijkt
samen met Lizette Visscher
en Jan-Christiaan Goud-
beek naar de fusie en de
fnanciële efecten daar-
van. Dit omdat de VVD in
Reeuwijk vele decennia de
wethouder fnanciën lever-
de en Goudbeek zelf ruim
vijf jaar in Bodegraven en
de fusiegemeente fnanci-
eel aan het roer stond. Is er
iets van een mea culpa nu
de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk er fnancieel zo
slecht voorstaat? Of is alles
inderdaad aan macro-eco-
nomische omstandigheden
te wijten en geldt: ‘met de
wijsheid van nu hadden wij
het anders aangepakt’.

Goudbeek was betrokken
bij de voorbereidingen voor
de fusie en kent de onder-
liggende uitgangssituatie
van beide gemeenten goed.
“Bodegraven had ten tijde
van de fusie een schuld
van 46 miljoen euro, Reeu-
wijk zelfs 76 miljoen euro.
Daar staan echter hogere
bezittingen tegenover.”
Lizette Visscher vult aan
dat in Reeuwijk de vaste
activa bijvoorbeeld bedui-
dend hoger waren dan in
Bodegraven. Aan de andere
kant stond de meerjaren-
begroting voor de algeme-
ne dienst in Bodegraven er
positief voor en in Reeu-
wijk negatief. Daarnaast
bleek na de fusie dat de
MFA in Reeuwijk-Brug, die
gedeeltelijk uit woning-
opbrengsten van de oude
schoollocaties zou worden
gefnancierd, aanvullend
uit de reguliere begroting
moest worden betaald.
Goudbeek: “De leningen-
posities van beide gemeen-
ten zijn geen groot punt
van discussie geweest. Het
ontstaan hiervan lag in
het verdere verleden, veel
invloed konden wij daar
toen ook niet op uitoe-
fenen. Na de fusie kreeg
dit wel de nodige priori-
teit, maar het bleek lastig
één en ander te beïnvloe-
den. Mede doordat als
gevolg van een stagne-
rende woningmarkt het
geld, dat wij in bouwgron-
den hadden geïnvesteerd,
niet vrijkwam Daarente-
gen is het mooie van de
fusie is dat we vanaf dag
één een positief saldo van
de algemene dienst (‘ons
huishoudboekje’) heb-
ben weten te bereiken.
Alles wat we de inwoners
bieden aan dienstverle-
ning en investeringen, was
en is keurig gefnancierd.
Ook vorig jaar nog.” Ook in
2014 is ‘het gemeentelijk
huishoudboekje’, uiteraard
zonder alle grondposities,
positief.

TRUC MISLUKT
Na de gemeentelijke ver-
kiezingen maakt de VVD
niet langer deel uit van
de coalitie in de gemeen-
teraad. Maar ook nu is de
begroting voor de algemene
dienstverlening dekkend,
weet Goudbeek, die nu als
gemeenteraadslid vanuit
de oppositie het gemeen-
telijk beleid volgt. Goud-
beek vervolgt: “Sterker, we
houden er (op basis van
cashfow) jaarlijks 4 tot 5
miljoen euro aan over. Dit
geld vloeit echter groten-
deels weg naar de leningen
van de grondexploitaties.
Nogmaals, kijk je alleen
naar de algemene dienst,
dat zit daar niet de fnan-
ciële pijn. Die is ontstaan
door de grondposities. We
hebben in Bodegraven in
de jaren `80 en `90 met veel
succes grond gekocht en
daar woningen ontwikkeld.
De wijk Broekvelden heef
goud geld opgebracht bij de
ontwikkeling van woningen
en bedrijven. Deze truc wil-
den we nogmaals toepassen
met Weideveld. Die gronden
zijn indertijd met algemene
instemming door de Bode-
graafse gemeenteraad aan-
gekocht. Over het terrein
Domburg was al meer dis-
cussie, maar ook dat kostte
en kost nu veel geld. Er is
inmiddels al voor tientallen
miljoenen euro’s afgeboekt
op beide bouwgrondloca-
ties. Want de economische
crisis met de ineenstorting
van de woningbouw heef
het mooie plan om geld via
grondposities te verdie-
nen volkomen verstoord.
Meldingen
aan gemeente
U herkent het misschien wel:
een losliggende stoeptegel
waar u bijna over struikelt, een
kapotte lantaarnpaal of afval
dat op straat rondzwerft. Om
snel op meldingen van zulke
zaken te kunnen reageren,
heeft de gemeente Bode-
graven-Reeuwijk de manier
veranderd waarop meldin-
gen worden verwerkt. Daar-
naast zijn de serviceteams
uitgerust met extra materi-
aal. Hierdoor kunnen zij veel
meldingen meteen oplossen.
Melding doorgeven? Als u iets
tegenkomt waarvan u denkt
dat het opgeruimd of gerepa-
reerd moet worden, wilt u dit
dan doorgeven via de website
www.bodegraven-reeuwijk.
nl/meldingen. Daarnaast kan
men een melding doorgeven
via de BuitenBeter app die
men kan downloaden via de
smartphone. Men kan ook bel-
len: 0172-522522.
Winkelcentrum Miereakker
Meentweide 56
Reeuwijk
Dames- en herenkapsalon
Hairstylist Alexander
KAPPER & SHOP
www.kapperssite.nl
(0182) 39 28 16
www.vandenheuvelelektro.nl
24-uurs storingsdienst:
06 51 102 541
Platteweg 40A • 2811 NA Reeuwijk
Tel. (0182) 52 26 77 • Mobiel (0651) 10 25 41
Stijlvolle én energie-
zuinige verlichting?
Natuurlijk kan dat
ook in uw bedrijf!
Jan-Christiaan Goudbeek en Lizette Visscher met op de achtergrond een deeltracé van de rondweg Reeuwijk
Kijk op Reeuwijk 9 juli 2014 - pagina 9
Arthur Verwoerd Reeuwijk
Einsteinstraat 19
Reeuwijk
Tel. 0182 - 30 15 05
GRATIS PARKEREN
VOOR DE DEUR!
Kijk op www.verwoerdreeuwijk.nl voor meer informatie of kom naar de winkel
Verkoop • Verhuur • Reparatie • Onderhoud
Verwoerdreeuwijk.nl
Uw groene vakwinkel
Open: Ma t/m vrij: 09.00 - 17.30 uur, Za: 09.00 - 15.30 uur
Arthur Verwoerd Reeuwijk
is hét adres voor verkoop,
reparatie en onderhoud van:
Hapert uw motor?
Kom langs en indien mogelijk
repareren wij nog dezelfde dag!
Uw watersportplezier kent
zo geen lagere
onderbreking
dan nodig is!
✓ BUITENBOORDMOTOREN
✓ AUTOMATISCHE MAAISYSTEMEN
Dus bent u toe aan een
nieuwe coupe, sprankelende
kleur of soepele krullen?
Bel dan snel
voor een afspraak!
Tel. (06) 175 01 271
Adres: Melkschouw 2,
2811 LM Reeuwijk
Openingstijden:
maandag 9.00 - 15.00 uur
dinsdag 9.00 - 16.30 uur
donderdag 9.00 - 16.30 uur
vrijdag 9.00 - 16.30 uur
Andere tijdstippen in overleg.
Bij mij kunt u rekenen op top-
klasse behandelingen, de beste
adviezen voor haarverzorging /
stijl en modieuze aspecten.
Voor alle behandelingen maak
ik gebruik van de hoogwaardige
producten van Kadus.
Iedereen is bij mij van harte
welkom (heren/dames/kinderen).
Ook heb ik veel ervaring in het
doen van bruidskapsels en zit
dan ook vol met ideeën om er
een onvergetelijk kapsel van te
maken.
Wendy Hair Exclusive
Droge voeten, schoon water
Natuurlijker peilbeheer: helpt u mee
het grondwaterpeil in de Reeuwijkse
Plassen te meten?
Voor de Reeuwijkse Plassen is een
gewenst waterpeil afgesproken: 2,24
meter beneden NAP. Dit gewenst wa-
terpeil is vastgelegd in een peilbesluit,
specifiek opgesteld voor de Reeuwijkse
Plassen. Om het waterpeil te handhaven,
moeten we bij droogte fosfaatrijk water uit
de omliggende polder inlaten. Fosfaten
zijn voedingsstoffen voor algen, die bij
het inlaten van dit fosfaatrijkwater hard
gaan groeien, zodat dat het water in de
plassen er troebel van wordt. En dat
willen we liever niet. We streven naar
helderder water, zodat de diversiteit aan
waterplanten en dieren toeneemt.
Meet mee!
Om tot een nieuw, natuurlijker, peil-
besluit voor de Reeuwijkse Plassen te
komen, moeten we eerst weten wat
voor effect de huidige schommelin-
gen in het oppervlaktewater op het
grondwaterpeil hebben. We hebben
informatie nodig van verschillende
plaatsen in het gebied. En daar hebben
we uw hulp bij nodig. We zoeken circa
vijftien deelnemers die aan het water
wonen. Meedoen betekent dat Rijnland
op uw perceel twee of meer peilbuizen
plaatst voor het meten van zowel het
grondwater als het oppervlaktewater. Wij
vragen u vervolgens een jaar lang iedere
dag de waterstand in de peilbuizen op
te nemen en aan ons door te geven. Het
is belangrijk dat de vijftien deelnemers
verspreid door het hele gebied wonen.
Hoe kunt u zich aanmelden?
Heeft u interesse om ons te helpen
meten?
Meldt u dan voor 20 juli aan via
reeuwijkseplassen@rijnland.net.
Wij ont-vangen graag de volgende infor-
matie van u:
• Naam
• Adres
• Korte motivatie waarom u wilt
meedoen
• Of u in het bezit bent van een
smartphone (dit bepaalt op welke
wijze u kunt gaan meten)
We selecteren de deelnemers op basis
van de spreiding over het gebied van
de Reeuwijkse Plassen. In september
nodigen we de deelnemers voor een
bijeenkomst uit: dit wordt de start
van de gezamenlijke meting. Meer
informatie leest u op www.rijnland.net/
reeuwijkseplassen. U kunt zich hier ook
aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.
Rijnland wil een meer natuurlijk peilbeheer instellen. Om dit te kunnen
doen willen we eerst meer weten over het huidige waterpeil. Het water-
peil in de Reeuwijkse Plassen schommelt continu. Hoeveel het oppervlakte
water nu precies schommelt, meet het hoogheemraadschap van Rijnland op
vier punten in het gebied. Maar we willen ook graag weten wat voor effect
deze schommelingen in het oppervlaktewater hebben op het grondwaterpeil.
Om daar achter te komen, hebben we uw hulp nodig!
Truc mislukt. De grond kost
ons jaarlijks veel geld door
waardeafoekingen en
rentelasten. Je moet ech-
ter naar onze mening een
onderscheid maken tussen
de algemene dienst van de
gemeente die op orde is en
de grondexploitatie waar-
over terecht grote zorgen
zijn.”

Lizette Visscher haakt
in: “Aan Reeuwijkse kant
hadden wij niet zulk grote
grondposities ingenomen.
Wij hadden wel bouwloca-
ties, maar dat waren veel
meer kleinschalige projec-
ten van particuliere initia-
tiefnemers of grond die de
gemeente toch al in bezit
had. Projecten als Oude
Tol 1 en 2, Bunderhof en
nu ook Nieuw Westveen in
Reeuwijk-Brug, Reesvelt
in Reeuwijk-Dorp, de Maxi-
malocatie in Waarder en
het midi winkelcentrum in
Driebruggen zijn succes-
volle projecten geworden.
Natuurlijk kun je ook bij
het Reeuwijkse handelen
achteraf vraagtekens zet-
ten, want wij investeer-
den in een project als de
MFA met de afspraak dat
de ontwikkelaars niet eer-
der hoefden te betalen dan
dat er 70% van woningen
verkocht zou zijn. Achteraf
een behoorlijk risico omdat
door de crisis de betaling
vele jaren is vertraagd. De
fnanciering van de rond-
weg bestond uit verschil-
lende zaken, waaronder
ook verkoop van bouw-
grond, subsidies en een uit-
kering vanwege de slappe
bodem.” Goudbeek: “In
Bodegraven en de nieuwe
gemeente Bodegraven-
Reeuwijk wordt een ander
principe gehanteerd. Als er
in een project wordt geïn-
vesteerd, drukt dit meteen
op de begroting. Dat is veel
zuiverder.” Dat is dus nu
ook met de rondweg Reeu-
wijk gebeurd.

OVERGELEVERD AAN
WONINGMARKT
Gezien het feit dat de
grootste problematiek voor
de gemeente nu zit in de
grondposities, met Wei-
develd en Domburg als
grootste hoofdpijndossiers,
zullen volgens Visscher en
Goudbeek ook daarin de
oplossingen moeten wor-
den gezocht. Goudbeek:
“Naar de mening van de
VVD heef het nieuwe
college daarin een even-
wichtige lijn uitgezet met
prioriteiten van woning-
bouwprojecten. We zijn
echter overgeleverd aan
de macro-economische
ontwikkelingen. Als het in
Nederland niet beter gaat
en er geen nieuwe kopers
op de woningbouwmarkt
komen, dan zitten we
ondanks de goede intenties
van het college straks met
een gigantisch probleem.
Dan wordt onze schuld, ten
opzichte van bezittingen
en rentekosten, nauwelijks
houdbaar en dreigen wij
als gemeente onder water
te komen staan. Dan kun-
nen we in 2016 het licht uit
doen.”

Hoe kunnen wij dit tij zelf
keren, behalve hopen op
herstel van de woning-
markt? De korte termijn-
mogelijkheid is nu om
dit via extra opbrengsten
van de algemene dienst
te doen. Visscher: “Je zult
geld moeten verdienen en/
of bezuinigen om de schuld
af te lossen. We hebben
geld verdiend door de ver-
koop van het voormalige
gemeentehuis in Reeuwijk.
Daarnaast kun je den-
ken aan de vestiging van
een technische middel-
bare school in Bodegraven
die leerlingen en nieuwe
bewoners trekt.
Lees verder op pagina 11
Lasten niet gestegen, maar
herverdeeld
De kritiek van een deel van de inwoners van de voormalige
gemeente Bodegraven op de gestegen woonlasten is goed
te begrijpen, vinden Goudbeek en Visscher. Toch wil Goud-
beek graag nuanceren: “De lasten zijn niet gestegen door de
fusie, wel herverdeeld. Sommigen zijn fors meer gaan betalen;
overigens pas in het tweede jaar na de fusie. Dat heeft met
name te maken met de rioolheffing die in Bodegraven door de
woningcorporatie voor de huurders werd betaald. In Reeu-
wijk betaalden de huurders dit zelf. We hadden het systeem in
Bodegraven beter twee jaar eerder kunnen aanpassen om zo
soepeler te kunnen afstemmen. Want wettelijk moest er één
systeem komen. Maar dat is ook het enige waar Bodegravers
over kunnen klagen, lijkt mij, want ook voor hen blijkt de fusie
een reddingsboei, gelet op de problemen met de grondposities
in Bodegraven.”
Kijk op Reeuwijk 9 juli 2014 - pagina 10
U bent van harte welkom om de huidige locatie te bekijken en te zien waar deze
luxe appartementen gebouwd gaan worden!
Fraaie appartementen gelegen in Reeuwijk aan ‘De Breevaart’. Het geheel bestaat uit 4 luxe appartementen, of
2 appartementen en 1 penthouse en beschikken allemaal over 2 eigen parkeerplaatsen. De appartementen worden
gevestigd in de voormalige kledingwinkel ‘Burger’ op een steenworp afstand van alle voorzieningen en vlakbij
De Reeuwijkse Plassen.
Bijzonderheden:
- De appartementen worden gebouwd met hoogwaardige materialen en krijgen een luxe uitstraling.
- Bij de ramen aan de Raadhuiswegzijde worden gedeeltelijk luxe screens geplaatst, bestaande uit houten lamellen.
- Ieder appartement heeft 2 parkeerplaatsen, 1 in de inpandige garage en 1 aan de voorzijde van het gebouw.
- Op de begane grond, in de inpandige garage is een eigen (fietsen)berging gesitueerd.
- Het appartement beschikt over een videotoegangscontrolesysteem.
- Alle voorzieningen zoals winkels, scholen en medische voorzieningen zijn in de directe omgeving te vinden.
- Momenteel wordt er een rondweg aangelegd. Uiterlijk september 2015 zal deze in gebruik genomen worden.
Dit betekent een aanzienlijke vermindering van het verkeer over de Raadhuisweg welke dan ingericht zal
worden als 30km zone.
Bouwnummer: W1A (1e verd.) 195m² € 430.000,- k.k.
Bouwnummer: W1b (1e verd.) 125m² € 290.000,- k.k. Beschikbaar incl. 2 pp
Bouwnummer: W2A* (2e verd.) 131m² € 390.000,- k.k. Beschikbaar incl. 2 pp
Bouwnummer: W2B* (2e verd.) 98m² € 220.000,- k.k. Beschikbaar incl. 2 pp
Bouwnummer: W2* (penthouse) 230m² € 650.000,- k.k. Beschikbaar incl. 4 pp
* De tweede verdieping is te koop als penthouse of als 2 separate appartementen.
RAADHUISWEG 27, REEUWIJK
START RENOVATIE: OKTOBER 2014 - OPLEVERING: FEBRUARI / MAART 2015
OPEN HUIS
ZOUTMANSWEG 12, 2811 ES REEUWIJK, T (0182) 394 200 | WESTHAVEN 36, 2801 PK GOUDA, T (0182) 551 255
A.S. ZATERDAG 12 JULI VAN 11.00 TOT 14.00 UUR
VERKOCHT incl. 2 pp
Kijk op Reeuwijk 9 juli 2014 - pagina 11
Nieuwe pomp voor boezemgemaal
Het Mr. Pieter Pijnacker Hordijk Gemaal, beter bekend als het
Boezemgemaal Gouda, is uitgerust met een elektrisch aangedre-
ven pomp, voorzien van een vispassage. Het boezemgemaal in
Gouda is één van de vier grote boezemgemalen die het overtol-
lige water vanuit het Rijnlandse gebied afvoert. Boezemgemaal
Gouda loost het water op de Hollandse IJssel. Dit gemaal is ech-
ter het enige boezemgemaal van Rijnland dat in tijden van droog-
te zoet water vanuit de IJssel kan inlaten. Daardoor is het gemaal
van groot belang voor de waterhuishouding in het Rijnlandse
gebied. Objecten als gemalen, stuwen en inlaten belemmeren in
meer of mindere mate de vrije doortocht voor vissen. Vooral voor
trekvissen als aal, spiering en driedoornige stekelbaars. Deze vis-
sen trekken vanaf de Noordzee het zoete water op om daar op te
groeien of te zorgen voor nageslacht. Rijnland maakt waar moge-
lijk de gemalen visveilig, zodat de vissen niet in de pomp(en) van
het gemaal terechtkomen.
E-mail: info@nomenfietsen.nl • internet: www.nomenfietsen.nl
Raadhuisweg 31 • 2811 HT Reeuwijk • Tel. 0182 - 396 334
VOOR EEN
NIEUWE FIETS OF
REPARATIE
Agu fiets- en regenkleding
0182-52 70 99 • 06-22 69 48 42
Jan Tinbergenstraat 8G • 2811 DZ Reeuwijk
Beschoeiingen, plankieren, steigers schuttingen, bruggen
en tuinaanleg. Aanleg natuurvriendelijke oevers.
Levering van zand, grind en grond.
Je kunt ook denken aan
toeristische voorzienin-
gen in het Reeuwijkse
Hout. Het is echt jammer
dat alleen de VVD uit het
Recreatieschap wilde stap-
pen; dan hadden wij nu
zaken zelf kunnen ontwik-
kelen. Of gronden verkopen
in plaats van pachtover-
eenkomsten af te sluiten,
zoals nu met Green Real
Estate. Je kunt het geld
in elk geval niet bij de
inwoners halen. Hoge-
re lasten willen wij niet.
We zitten al aan de zeer
hoge kant. Maar men-
sen moeten besefen dat
daar ook prima voorzie-
ningen tegenover staan,
die veelal na de fusie tot
stand zijn gekomen of nog
zijn gepland. Kijk naar het
nieuwe Evertshuis (4,3 mil-
joen euro), de nieuwe
Willibrord/Miland school
(3,2 miljoen euro), de voor-
ziene nieuwbouw Beatrix-
school (2,9 miljoen euro)
een fetsbrug (0,7 miljoen
euro), de centruminrich-
ting in Bodegraven (1,0
miljoen euro), de recon-
structie van de Dorpsweg
in Reeuwijk-Dorp (0,9 mil-
joen euro) en een steun-
Inwoners laten meedenken over
voorzieningen
Lizette Visscher geeft aan dat het bezuinigen op bijvoorbeeld
voorzieningen geen louter kille rekensom mag zijn. “Kijk je
naar Reeuwijk-Dorp dan liggen de gymzaal en dorpshuis De
Kaag onder vuur. In Reeuwijk-Brug zijn dat het zwembad en de
bibliotheek. In Nieuwerbrug het Wierickehuis en de gymzaal bij
de school. Je kunt alles weghalen, maar dan wordt het doods
in zo’n kern. We zullen met inwoners en bedrijven moeten kij-
ken of er oplossingen mogelijk zijn. De inwoners weten heel
goed waar iets schort aan een gezonde bedrijfsvoering en zijn
creatief genoeg om met interessante oplossingen te komen.
Bijvoorbeeld een dorpshuisfunctie bij RVC. Of toch de biblio-
theek in Reeuwijk-Brug behouden omdat deze een sociale
functie heeft. Maar dat zijn afwegingen die je niet per project
afzonderlijk, maar in een breder verband zou moeten bekij-
ken. Het is jammer dat je niet opnieuw kunt beginnen met een
lege fusiegemeenten en de voorzieningen over de kernen zou
kunnen verdelen.” Goudbeek: “Nieuwkoop werkt met A,B en C
kernen met bijbehorende voorzieningen; wel zo helder. Bode-
graven is als grootste kern natuurlijk een logische plek voor de
meeste voorzieningen. En iemand kan natuurlijk ook een paar
kilometer vanuit een kern naar een goede voorziening fietsen
of rijden.”
tje voor het midi winkel-
centrum in Driebruggen
(0,1 miljoen euro). En daar-
bij de rondweg Reeuwijk
waarin de gemeente 10 à
11 miljoen euro investeert.
Dat kan allemaal binnen
de begroting die in even-
wicht is.”

EFFICIENCY
Goudbeek durf te stellen
dat veel van deze voorzie-
ningen niet gerealiseerd
zouden zijn zonder de
fusie. “Dan was Bodegraven
door de grondposities in
de problemen gekomen en
Reeuwijk door een negatie-
ve begroting door exploi-
tatietekorten zonder grote
post reserves. Dan hadden
wij geen nieuw Evertshuis
gehad en geen rondweg.
Beide voormalige gemeen-
ten profteren van de fusie.
Deze heef structuur en
ef ciency gebracht. Dat is
vaak een vaag begrip, want
je zult eerst concrete doel-
stellingen moeten formu-
leren van ef ciencyslagen
en bijvoorbeeld regionale
samenwerkingsverbanden
en dan kun je de resulta-
ten naderhand meten. Een
heel simpel voorbeeld: één
vuilnisauto moet minimaal
20.000 adressen hebben en
Vervolg van pagina 9
Elke maand duurzaam
Juli, de top van de zomer. Echt zo’n maand om lekker
in de tuin te zitten. Na alle voorbereidingen mag er nu
genoten worden. Maar de zon kan fel schijnen en het
kan warm zijn. De bloemen, de planten en het gras in
de tuin hebben daarom soms extra water nodig. Als ik
’s avonds door het dorp fets, zie ik mensen die elke avond 
de tuin sproeien. Dat is best veel. Gemiddeld sproeien we
2.200 liter water per jaar per tuin, wat overeenkomt met
30 keer douchen.
Ik hoef niet te vertellen dat we zuinig moeten zijn op ons
water. Onze koning heeft er ons de laatste jaren veel over
verteld. ‘Schaarser dan olie’, heeft hij wel eens gezegd.
Kunnen we dan met minder sproeiwater toe? Jazeker, dat
kan. Hier enkele tips.
- Sproei bij voorkeur ’s ochtends vroeg. Anders zijn de
planten de hele nacht nat, wat leidt tot schimmels.
Maar sproei vooral niet als de zon schijnt. Dan
verdampt het meeste water en de bladeren kunnen
verbranden.
- Geef planten niet elke dag water, maar ééns per week
wat meer. Dan groeien de wortels dieper in de grond
waar meer water te vinden is.
- Sproei alleen het gazon. Geef planten water, rondom
de wortels, met een gieter.
- Zet planten op de juiste plek in de tuin en hou de
bodem luchtig.
Volg deze tips en je kunt nog meer genieten van je tuin.
Heb je ook zo’n zin in barbecueën?
Zomerse groeten,
Arthur van Dijk
Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk
Stichting Duurzaam Bodegraven – Reeuwijk
presenteert, in samenwerking met bouwbedrijf
De Langen & van den Berg
Bouwbedrijf
De Langen & van de Berg
bouwt duurzaam.
Vraag gerust eens
wat dat betekent.
www.delangenvdberg.nl
Lavendel
8 plantjes voor € 5,-
Zaterdag van 8:00 tot 11:00 uur
Henk-Jan van Gils Bloemen- en kadoshop Bodegraven | Brugstraat 4 | T (0172) 610 014
VRO
EG
=
VO
O
RDEEL
!!!
Hectometerbordjes geven
maximum snelheid aan
Automobilisten op de A1,
A2, A4, A12 en A15 komen
vanaf juli dit jaar langs deze
wegen hectometerbordjes
met de snelheidsaanduiding
tegen. Later dit jaar volgen de
andere snelwegen. Een groot
deel van de weggebruikers
wil graag langs de weg vaker
geïnformeerd worden over de
maximumsnelheid. Als extra
ondersteuning plaatst Rijkswa-
terstaat daarom hectometer-
bordjes met snelheidsaandui-
ding langs de weg. Eerst langs
vijf grote doorgangsroutes, in
het najaar volgen de andere
snelwegen. Ze staan rechts
van de weg en bij wegen met
drie of meer rijstroken staan
ze ook links. De ‘nieuwe’ hec-
tometerborden zijn groter dan
de huidige hectometerbordjes,
zodat de snelheidsaanduiding
goed te lezen is. Ze staan op
elke hele kilometer. Als over-
dag een andere snelheid geldt
dan ’s nachts, wordt dat op de
borden aangegeven. Tussen
zes uur ’s ochtends en zeven
uur ’s avonds mag je de snel-
heid rijden die op het bord
staat, dus 100 of 120. Dit wordt
met een tijdvenster (6-19h)
op de borden aangegeven.
Buiten dit tijdvenster, dus tus-
sen zeven uur ’s avonds en
zes uur de volgende ochtend,
is de maximumsnelheid dan
130 km/h. Het tijdvenster is
voor alle autosnelwegen gelijk.
Andere tijden en combinaties
komen niet voor.
www.vanAnaarBeter.nl/hectometerbordjes
als je dat als Bodegraven-
Reeuwijk niet redt, moet je
via Cyclus regionaal rege-
len. Met zulke doelmatige
oplossingen kunnen wij
nog fnanciële voordelen
behalen. En ja, ook in de
(sport)accommodaties. Je
kunt geen gymzaal open-
houden met 10% bezetting
van zo’n zaal. Let wel, het
zijn politieke keuzes waar
je geld vandaan wilt halen
om je schuldpositie te ver-
beteren.”

Lizette Visscher en Jan-
Christiaan Goudbeek noe-
men de fnanciële situatie
van de gemeente Bodegra-
ven-Reeuwijk zorgelijk.
Maar nog geen reden om
te somberen. “Als je gaat
somberen, maak je alleen
maar de foute keuzes. Wij
zullen als VVD-fractie blij-
ven hameren op de goede
politieke keuzes. In over-
leg met de inwoners. Want
die zijn prima in staat om
mee te denken over wat er
bijvoorbeeld aan sportac-
commodaties of gemeen-
schapsvoorzieningen
anders en goedkoper zou
kunnen.”
Tekst en beeld: Paul Engels
Kijk op Reeuwijk 9 juli 2014 - pagina 12
week 28 - 2014
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Contact
Postbus 401 • 2410 AK Bodegraven
info@bodegraven-reeuwijk.nl
Kijk voor meer informate op
www.bodegraven-reeuwijk.nl/contact
of bel met het Klantcontactcentrum
via tel. (0172) 522 522.
E-loket (digitale balie)
Kijk voor alle informate
en digitale formulieren op
www.bodegraven-reeuwijk.nl/e-loket
twiter: @gem_BR Volg ons
Nieuwsberichten
Samen werken aan schoon, heel en veilig
Venten: wat mag wel en wat niet?
Contact met uw dorps- of wijkteam
U vindt de contactgegevens van uw
dorps- of wijkteam en alle informate
over de teams op www.dorpenwijk.nl.
Contact met gemeente over dorps-
en wijkgericht werken
wijkgerichtwerken@bodegraven-
reeuwijk.nl
2014079099)
• Locate Rondweg Reeuwijk-Brug:
bouwen keerwand langs de Breevaart
t.b.v. de rondweg (27-06-2014,
zaaknr. 2014077281)
• Locate t.h.v. Rondweg Reeuwijk-Brug:
bouwen vaarduikers en overkluizingen
t.b.v. de rondweg (27-06-2014,
zaaknr. 2014069698)
Verlenging beslistermijn
Met tussen haakjes de datum van ver-
zending.
Bodegraven
• Dronensingel 2: aanpassen berg- en
techniekruimte (01-07-2014, zaaknr.
2014067681)
Reeuwijk
• Reewal 35: vervangen brug, kappen
knotwilg en aanleggen steiger
(27-06-2014, zaaknr. 2014067860)
Bezwaar of beroep tegen verleende
omgevingsvergunningen
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na de genoemde verzenddatum
een gemotveerd bezwaarschrif
indienen bij burgemeester en wethou-
ders van Bodegraven Reeuwijk, Postbus
401, 2410 AK Bodegraven. Als er eerder
een ontwerpbesluit van de vergunning
ter inzage heef gelegen, dan kunt u geen
bezwaarschrif indienen. U moet dan
binnen de termijn van zes weken rechts-
reeks beroep instellen bij de Rechtbank
’s-Gravenhage, Sector Bestuursrecht,
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
U kunt geen beroep instellen als u ge-
durende de termijn van terinzageligging
van het ontwerpbesluit geen zienswijze
naar voren heef gebracht, tenzij u dat
redelijkerwijs niet kan worden verweten.
Bij de gemeente kunt u informeren of u
tegen een verleende vergunning bezwaar
kunt maken of beroep moet instellen.
Een bezwaar- of beroepschrif moet uw
naam en adres bevaten, de datum en uw
handtekening, een omschrijving van de
betreffende vergunning en de motve-
ring van uw bezwaar of beroep. Bij een
beroepschrif moet zo mogelijk een kopie
van de vergunning worden meegestuurd.
Het indienen van een bezwaar of be-
roepschrif schort in de regel de werking
van de vergunning niet op. Met andere
woorden: de vergunning waartegen u
bezwaar hebt, mag dus gebruikt worden.
Als u dat niet wilt dan kunt u, nadat u
bezwaar heef gemaakt of beroep heef
ingesteld, om een voorlopige voorziening
vragen bij de voorzieningenrechter van
de Rechtbank ’s-Gravenhage. U kunt een
beroepschrif en een verzoek om een
voorlopige voorziening ook digitaal in-
dienen bij de rechtbank via htp://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor
moet u wel beschikken over een elek-
tronische handtekening (DigiD). Kijk op
de genoemde website voor de precieze
voorwaarden.
Omgevingsvergunning Randenburgse-
weg 24, Reeuwijk
Rectficate: inzagedatum is tot en met
27 augustus (i.p.v. 26 augustus)
Burgemeester en wethouders van
Bodegraven-Reeuwijk hebben een om-
gevingsvergunning verleend als bedoeld
in artkel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van
de Wet algemene bepalingen omge-
vingsvergunning (Wabo). Het betref het
veranderen van het gebruik van het pand
Randenburgseweg 24 in Reeuwijk van
agrarische bedrijfswoning naar wonen.
De omgevingsvergunning heef betrek-
king op gebruik van het pand Randen-
burgseweg 24 als (burger)woning. De
omgevingsvergunning wordt verleend
voor het afwijken van het bestemmings-
plan wat betref het gebruik van het
pand (artkel 2.1 lid 1, sub c Wabo).
De omgevingsvergunning en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen met
ingang van donderdag 17 juli tot en met
woensdag 27 augustus 2014 voor een
ieder op de volgende wijzen ter inzage:
• digitaal als pdf-bestand op de
gemeentelijke website:
www.bodegraven-reeuwijk.nl >
Wonen, leven en werken > Plannen en
Projecten > Buitengebied Reeuwijk >
Overige (ruimtelijke) projecten
• op papier (inclusief de onderliggende
stukken) en digitaal tjdens de
openingsuren van het Klantencontact-
centrum (KCC) aan de Julianastraat 6
in Bodegraven
• Deze kennisgeving is ook te raadple-
gen op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentficatenummer is NL.
IMRO.1901.14Randenburgsewg24-
AB80
• De bronbestanden van dit besluit zijn
beschikbaar gesteld op: htp://
bodegravenrwijk.gemeentedocumen-
ten.nl
Rechtsmiddelen en inwerkingtreding
Tegen het besluit kan binnen zes weken
na de dag waarop het besluit ter inzage
is gelegd, beroep worden ingesteld door
belanghebbenden aan wie redelijker-
wijs niet kan worden verweten dat zij
geen zienswijzen hebben ingediend.
Beroep dient te worden ingediend bij
de Rechtbank ‘s-Gravenhage, (sector
bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EN
’s-Gravenhage). Het indienen van een
beroepschrif schort de werking van het
besluit niet op. Wel kan door bovenge-
noemde belanghebbenden een voorlo-
pige voorziening worden aangevraagd
bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank ’s-Gravenhage. Het besluit tot
vaststelling treedt in werking met ingang
van de dag na die waarop de beroepster-
mijn afloopt, tenzij om een voorlopige
voorziening wordt gevraagd.
Wet geluidhinder
Meldingen op grond van artkel 8.40 van
de Wet milieubeheer
Voor grote groepen gelijksoortge
bedrijven gelden algemene regels die
zijn vastgelegd in het Actviteitenbesluit
milieubeheer. Een milieuvergunning is
dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan
met een melding van de actviteiten.
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende meldingen ontvangen:
Actviteitenbesluit milieubeheer
• VolkerRail bv, Jan Tinbergenstraat 8F,
Reeuwijk (oprichten)
Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen (regulier)
Inzage en bezwaar nog niet mogelijk.
Tussen haakjes de datum van ontvangst.
Bodegraven
• Meije 3: nieuw bouwen loods
(19-06-2014, zaaknr. 2014096498)
• Sleutelbloem 3: wijzigen woontype
bouwnummer 17 (24-06-2014, zaaknr.
2014098658)
• Vogelwikke 47: nieuw bouwen woning
(27-06-2014, zaaknr. 2014100614)
Reeuwijk
• Miereakker 18: plaatsen handels-
reclame (30-06-2014, zaaknr.
2014101826)
• Miereakker 18: plaatsen vlaggenmas-
ten t.b.v. handelsreclame (30-06-2014,
zaaknr. 2014101847)
• Locate Mesdagstraat: nieuw bouwen
13 woningen (27-06-2014, zaaknr.
2014101089)
Verleende vergunningen (regulier)
Tussen haakjes de datum van verzending.
Bodegraven
• Zeelt 32: plaatsen dakkapel achterzijde
(03-07-2014, zaaknr. 2014073002)
Nieuwerbrug aan den Rijn
• Weijpoort 21: verbouwen bedrijfshal
(27-06-2014, zaaknr. 2014067618)
Reeuwijk
• Miereakker 28: wijzigen gevel t.b.v.
geldautomaat (24-06-2014, zaaknr.
Vergaderingen
De burgemeester
Het college
• 5 t/m 11 juli: tjdelijke afsluitng
parkeerterrein Koningin Wilhelmina-
straat (achter het voormalig
gemeentehuis) in verband met het
WK Marblehead
• 9 t/m 11 juli: afsluitng kruispunt
Dunantlaan - De Lange Krag
• 16 t/m 18 juli: afsluitng kruispunt
Dunantlaan - ‘t Kerkestuk
• t/m 20 juli: Joulz legt een kabel
tussen de Sportlaan en de Korte
Nieuwstraat Bodegraven. Het trotoir
moet open en daarna wordt de kabel
erin gelegd.
• 30 juni t/m 21 juli: afsluitng
verkeersbrug Veenmos i.v.m. groot
onderhoud. De omleiding loopt via
de fietsbrug Moerweide. Gedurende
deze periode kan vrachtverkeer niet
in dit deel van de wijk komen.
• t/m 31 juli: werkzaamheden aan de
Vijverlaan en Van Dobben de
Bruinstraat. Straten worden in fases
afgesloten voor motorverkeer.
Woningen en percelen zijn d.m.v.
loopschoten bereikbaar.
• t/m 2 augustus: Afsluitng Miere-
akker en delen Lange Krag en
’t Kerkestuk.
• 14 juli t/m 7 augustus: onderhouds-
werkzaamheden bruggen Wiericke-
pad tussen de Kerkweg in Driebrug-
gen en de Oukoopsedijk in Reeuwijk.
De werkzaamheden worden per brug
uitgevoerd, zodat de landerijen in
ieder geval vanaf één kant bereik-
baar zijn.
Werk aan de weg
Informateavond zorg,
jeugd en welzijn
Per 1 januari 2015 gaat er veel
veranderen. U bent op dinsdag
15 juli vanaf 19.00 uur van
harte welkom in het Evertshuis.
Daar is tot 21.30 uur een infor-
matemarkt en u kunt aansluiten
bij een algemene presentate
(19.30 uur en 20.30 uur).
Wethouders Wendy Verkleij en
Marten Kromwijk zijn bij deze
avond aanwezig.
Gemeenteraad
Woensdag 9 juli 2014 om 14.00 uur
Let op! Afwijkende aanvangstjd
De agenda staat in het Raadsinforma-
tesysteem (RIS). U vindt de link naar
het RIS in het Snel-naar-menu op onze
website.
Bezwaarschrifencommissie
Dinsdag 15 juli
• 19.30 uur: besluit college tot opleg-
ging van een last onder dwangsom
voor het verwijderen en verwijderd
houden van asbesthoudende golfpla-
ten, de schuur en instabiele stapelin-
gen op het perceel Weijpoort 26 in
Drank- en horecavergunningen
Aanwijzing toezichthouders Drank- en
Horecawet
De burgemeester heef op 1 juli 2014 de
volgende personen aangewezen als
toezichthouder op grond van de Drank- en
Horecawet:
• De heer M.G.J. van der Laan
• De heer J. Stam
• De heer F.B.M. Oten
Nieuwerbrug a/d Rijn
• 20.30 uur: besluit college tot handha-
vend optreden tegen overtredingen
op het adres Wilhelminastraat 72, 74
en 76 in Bodegraven.
De stukken van deze hoorzit ng liggen
een week voorafgaande aan de hoorzit-
tng op verzoek (digitaal) ter inzage bij
ons Klantcontactcentrum aan de Juliana-
straat in Bodegraven. Belangstellenden
kunnen deze hoorzit ng bijwonen. Voor
inzage in de stukken en meer informate
kunt u contact opnemen met de heer
P.A. Steenaart via telefoonnummer
(0172) 522 522.
Dit besluit treedt in werking de dag na
deze bekendmaking. Op grond van artkel
7:1 van de Algemene wet bestuursrecht
kan degene wiens belang rechtstreeks bij
een besluit is betrokken daartegen binnen
zes weken na de dag waarop het besluit
bekend is gemaakt, een bezwaarschrif
indienen bij de burgemeester.
Heef u in uw omgeving bijvoorbeeld
een losliggende stoeptegel waar u
bijna over struikelt, een kapote
lantaarnpaal of afval dat op straat
rondzwerf? Als gemeente vinden wij
het belangrijk dat wij dit soort zaken
snel voor u oplossen.
Gebruik de app of de link
Als u iets tegenkomt waarvan u denkt
dat het opgeruimd of gerepareerd
moet worden, kunt u dit op verschil-
lende manieren aan ons doorgeven.
Dat kan via onze website: www.
bodegraven-reeuwijk.nl/meldingen
maar ook via de BuitenBeter app die u
kunt downloaden op uw smartphone.
De laatste weken krijgen wij veel
meldingen en vragen over venten.
Venten is het te koop aanbieden,
verkopen of afleveren van goederen
of diensten op een openbare en in de
open lucht gelegen plaats of aan huis.
Er is geen sprake van een winkel of
kraam.
Bij venten is de venter in beweging en
hij biedt zijn producten voortdurend
aan vanaf een andere plaats
(bijvoorbeeld huis-aan-huis of de
verkoop van ijs met een fietskar). Een
standplaatshouder verkoopt zijn
goederen op dezelfde locate. Het
tjdelijk stlstaan in afwachtng van
klanten wordt niet gezien als venten.
U kunt ons natuurlijk ook bellen om de
melding door te geven: (0172) 522 522.
lees verder op onze website
Geen vergunning nodig
Het is niet nodig om een vergunning
aan te vragen om in onze gemeente te
mogen venten. Geregeld is wel wanneer
het venten als ongewenst wordt gezien.
Venten is verboden op zondagen, feesta-
gen en op maandag tot en met zaterdag
tussen 21.00 en 9.30 uur. Daarnaast
moet de venter zijn ingeschreven in de
Kamer van Koophandel en meerderjarig
zijn. Twijfelt u aan de goede bedoelingen
van de venter? Lees alle regels en tps op
onze website.
Laat het ons weten
Bij twijfel kunt u maandag t/m vrijdag
tussen 09.00 uur en 17.00 uur bellen met
de gemeente (0172 - 522 522). Vraag de
Agenda
• 9 juli, 14.00 uur: gemeenteraads-
vergadering (jaarrekening)
• 15 juli, 19.30 uur: raadsconferente
‘Toekomst Zuwe Hofpoort
Ziekenhuis’
• 15 juli, 19.30 uur: hoorzit ng
commissie bezwaarschrifen
• 15 juli, 19.30 uur: informatebijeen-
komst veranderingen in de zorg
• 16 juli, 20.00 uur: gemeenteraads-
vergadering (regulier)
De agenda van de gemeenteraad en commis-
sies staat in het Raadsinformatesysteem (RIS).
U vindt de link naar het RIS in het Snel-naar-
menu op de homepage.
Burgernet
Word de ogen en oren van
Bodegraven-Reeuwijk.
Kijk voor meer informate op
www.burgernet.nl
telefoniste naar de Buitengewoon Op-
sporingsambtenaar (BOA). Maandag t/m
vrijdag na 17.00 uur of in het weekend
belt u met de polite (0900 - 8844).
lees verder op onze website
• Bouwbedrijf A.P. Plomp, Tjalk 16,
2411 NZ Bodegraven (oprichten)
• Wika Services B.V., Denemarkenweg 9,
2411 RK Bodegraven (oprichten)
• Landbouwmechanisate Bedrijf
Verburg, Westeinde 51, 3466 NL
Waarder (veranderen)
• Stchtng Ree 33, Ree 33, 2811 HE
Reeuwijk (veranderen)
• Autobedrijf ReBo, Fokkerstraat 28,
2811 ER Reeuwijk (oprichten)
• Jeu de Boules vereniging O.S.B.,
Groene Zoom 4, 2411 SL Bodegraven
(oprichten)
• Varkensmesterij, Hoogeind 19,
3465 HA Driebruggen (veranderen)
• Firma Dijkshoorn, Weijppoort 38,
2415 BW Nieuwerbrug aan den Rijn
(veranderen)
• Veldzicht V.O.F., Meije 5,
2411 FG Bodegraven (veranderen)
• Vishandel F. Koelewijn, Vromade
(ongenummerd), 2411 KR Bodegraven
(oprichten)
Tegen een melding op grond van artkel
8.40 van de Wet milieubeheer kunt
u geen bezwaar indienen of beroep
instellen. De stukken liggen niet ter
inzage. Deze bekendmaking staat ook
op de website van de Omgevingsdienst
Midden-Holland, www.odmh.nl.
Commissie Ruimte
Veel bijval voor aangepast
woningbouwprogramma
In de commissie Ruimte kregen burgemeester en wethouders de handen op elkaar voor hun voorstel ‘herprioritering woningbouw’. Deze
voorkeurlijst van bouwplannen moet de stagnerende woningmarkt uit het slop trekken en de gemeente voor 2020 aan 1.179 nieuwe
woningen helpen.
De bouwvolgorde die
de gemeenteraad op
12 december 2013 al vast-
stelde, hielden burgemees-
ter en wethouders groten-
deels in tact. Wel stellen zij
enkele aanpassingen voor.
Zo maken de plannen voor
Dronenhoek in Bodegraven
- van bedrijventerrein
naar 140 woningen - en de
plannen voor de voorma-
lige koekjesfabriek van
Van Welzen in Bodegraven
- 55 appartementen voor
senioren - alsnog kans om
van de grond te komen.
Net als 35 woningen op de
plaats van de oude timmer-
fabriek van Van den Ouden-
rijn in de Wilhelminastraat
in Bodegraven en 5 wonin-
gen aan de Dorpsstraat
Noord/Kalverstraat (Tim-
paan) in Reeuwijk-Dorp.
Daar staat tegenover dat op
de plek van de voormalige
garage van Van Jaarsveld
aan de Willemstraat voor
2020 geen appartementen
komen. Dat was eerder wel
de bedoeling.
MOLENZICHT ALS
MOLENSTEEN
GroenLinks brak nog een
lans voor de ontwikkeling
van Molenzicht ofwel
Nieuw Domburg - de plek
waar slachterij Domburg
stond - omdat hier belang-
stelling zou zijn voor hui-
zen onder de twee ton.
Een opvatting die Lizette
Visscher (VVD) bepaald
niet deelde. “Molensteen
is hier meer van toepas-
sing. Hier zijn al veel gul-
dens en euro’s in gestopt.
Dit is gewoon geen goede
locatie.” Overigens ruziën
de gemeente en ontwikke-
laar Heijmans nog over de
ontbinding van de overeen-
komst die zij sloten voor
Molenzicht.
Arie de Groot (CU) wilde
weten waarom Waarder
ontbreekt in de bouwplan-
nen. Johannes Mattiesing
(SGP) ging nog een stapje
verder. “Waarom wordt de
Kromme Kamp na 2019
gepland? In Waarder wil-
len mensen niet huren,
zij willen kopen,” was zijn
redenering. In zijn reac-
tie legde wethouder Kees
Oskam uit dat de Maxima-
locatie wordt afgebouwd en
dat Kromme Kamp niet uit
beeld is.
NIET IN BETON GEGOTEN
Henk Rijkenhuizen (BB-
R) vond het een pluspunt
dat de plannen in samen-
spraak met de onderne-
mers tot stand zijn geko-
men. “Het is een goed plan
Nachtvlinder-
avond
Vrijdag 11 juli, 21.00 uur
Op kinderboerderij de
Goudse Hofsteden in Gouda
wordt een nachtvlinder-
avond georganiseerd door
de vlinderwerkgroep van
het KNNV afd. Gouda e.o.
Vlinders worden gelokt met
licht en stroop. In de kantine
is een tentoonstelling over
nachtvlinders en kunnen
de dieren op naam worden
gebracht. Verder worden
met bat-detectors vleermui-
zen gespot en wordt ook
gekeken aan andere beest-
jes die ‘s nachts actief zijn.
Hoewel het laat kan worden,
zijn kinderen welkom.
Kijk op Reeuwijk 9 juli 2014 - pagina 13
week 28 - 2014
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Contact
Postbus 401 • 2410 AK Bodegraven
info@bodegraven-reeuwijk.nl
Kijk voor meer informate op
www.bodegraven-reeuwijk.nl/contact
of bel met het Klantcontactcentrum
via tel. (0172) 522 522.
E-loket (digitale balie)
Kijk voor alle informate
en digitale formulieren op
www.bodegraven-reeuwijk.nl/e-loket
twiter: @gem_BR Volg ons
Nieuwsberichten
Samen werken aan schoon, heel en veilig
Venten: wat mag wel en wat niet?
Contact met uw dorps- of wijkteam
U vindt de contactgegevens van uw
dorps- of wijkteam en alle informate
over de teams op www.dorpenwijk.nl.
Contact met gemeente over dorps-
en wijkgericht werken
wijkgerichtwerken@bodegraven-
reeuwijk.nl
2014079099)
• Locate Rondweg Reeuwijk-Brug:
bouwen keerwand langs de Breevaart
t.b.v. de rondweg (27-06-2014,
zaaknr. 2014077281)
• Locate t.h.v. Rondweg Reeuwijk-Brug:
bouwen vaarduikers en overkluizingen
t.b.v. de rondweg (27-06-2014,
zaaknr. 2014069698)
Verlenging beslistermijn
Met tussen haakjes de datum van ver-
zending.
Bodegraven
• Dronensingel 2: aanpassen berg- en
techniekruimte (01-07-2014, zaaknr.
2014067681)
Reeuwijk
• Reewal 35: vervangen brug, kappen
knotwilg en aanleggen steiger
(27-06-2014, zaaknr. 2014067860)
Bezwaar of beroep tegen verleende
omgevingsvergunningen
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na de genoemde verzenddatum
een gemotveerd bezwaarschrif
indienen bij burgemeester en wethou-
ders van Bodegraven Reeuwijk, Postbus
401, 2410 AK Bodegraven. Als er eerder
een ontwerpbesluit van de vergunning
ter inzage heef gelegen, dan kunt u geen
bezwaarschrif indienen. U moet dan
binnen de termijn van zes weken rechts-
reeks beroep instellen bij de Rechtbank
’s-Gravenhage, Sector Bestuursrecht,
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
U kunt geen beroep instellen als u ge-
durende de termijn van terinzageligging
van het ontwerpbesluit geen zienswijze
naar voren heef gebracht, tenzij u dat
redelijkerwijs niet kan worden verweten.
Bij de gemeente kunt u informeren of u
tegen een verleende vergunning bezwaar
kunt maken of beroep moet instellen.
Een bezwaar- of beroepschrif moet uw
naam en adres bevaten, de datum en uw
handtekening, een omschrijving van de
betreffende vergunning en de motve-
ring van uw bezwaar of beroep. Bij een
beroepschrif moet zo mogelijk een kopie
van de vergunning worden meegestuurd.
Het indienen van een bezwaar of be-
roepschrif schort in de regel de werking
van de vergunning niet op. Met andere
woorden: de vergunning waartegen u
bezwaar hebt, mag dus gebruikt worden.
Als u dat niet wilt dan kunt u, nadat u
bezwaar heef gemaakt of beroep heef
ingesteld, om een voorlopige voorziening
vragen bij de voorzieningenrechter van
de Rechtbank ’s-Gravenhage. U kunt een
beroepschrif en een verzoek om een
voorlopige voorziening ook digitaal in-
dienen bij de rechtbank via htp://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor
moet u wel beschikken over een elek-
tronische handtekening (DigiD). Kijk op
de genoemde website voor de precieze
voorwaarden.
Omgevingsvergunning Randenburgse-
weg 24, Reeuwijk
Rectficate: inzagedatum is tot en met
27 augustus (i.p.v. 26 augustus)
Burgemeester en wethouders van
Bodegraven-Reeuwijk hebben een om-
gevingsvergunning verleend als bedoeld
in artkel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van
de Wet algemene bepalingen omge-
vingsvergunning (Wabo). Het betref het
veranderen van het gebruik van het pand
Randenburgseweg 24 in Reeuwijk van
agrarische bedrijfswoning naar wonen.
De omgevingsvergunning heef betrek-
king op gebruik van het pand Randen-
burgseweg 24 als (burger)woning. De
omgevingsvergunning wordt verleend
voor het afwijken van het bestemmings-
plan wat betref het gebruik van het
pand (artkel 2.1 lid 1, sub c Wabo).
De omgevingsvergunning en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen met
ingang van donderdag 17 juli tot en met
woensdag 27 augustus 2014 voor een
ieder op de volgende wijzen ter inzage:
• digitaal als pdf-bestand op de
gemeentelijke website:
www.bodegraven-reeuwijk.nl >
Wonen, leven en werken > Plannen en
Projecten > Buitengebied Reeuwijk >
Overige (ruimtelijke) projecten
• op papier (inclusief de onderliggende
stukken) en digitaal tjdens de
openingsuren van het Klantencontact-
centrum (KCC) aan de Julianastraat 6
in Bodegraven
• Deze kennisgeving is ook te raadple-
gen op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentficatenummer is NL.
IMRO.1901.14Randenburgsewg24-
AB80
• De bronbestanden van dit besluit zijn
beschikbaar gesteld op: htp://
bodegravenrwijk.gemeentedocumen-
ten.nl
Rechtsmiddelen en inwerkingtreding
Tegen het besluit kan binnen zes weken
na de dag waarop het besluit ter inzage
is gelegd, beroep worden ingesteld door
belanghebbenden aan wie redelijker-
wijs niet kan worden verweten dat zij
geen zienswijzen hebben ingediend.
Beroep dient te worden ingediend bij
de Rechtbank ‘s-Gravenhage, (sector
bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EN
’s-Gravenhage). Het indienen van een
beroepschrif schort de werking van het
besluit niet op. Wel kan door bovenge-
noemde belanghebbenden een voorlo-
pige voorziening worden aangevraagd
bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank ’s-Gravenhage. Het besluit tot
vaststelling treedt in werking met ingang
van de dag na die waarop de beroepster-
mijn afloopt, tenzij om een voorlopige
voorziening wordt gevraagd.
Wet geluidhinder
Meldingen op grond van artkel 8.40 van
de Wet milieubeheer
Voor grote groepen gelijksoortge
bedrijven gelden algemene regels die
zijn vastgelegd in het Actviteitenbesluit
milieubeheer. Een milieuvergunning is
dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan
met een melding van de actviteiten.
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende meldingen ontvangen:
Actviteitenbesluit milieubeheer
• VolkerRail bv, Jan Tinbergenstraat 8F,
Reeuwijk (oprichten)
Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen (regulier)
Inzage en bezwaar nog niet mogelijk.
Tussen haakjes de datum van ontvangst.
Bodegraven
• Meije 3: nieuw bouwen loods
(19-06-2014, zaaknr. 2014096498)
• Sleutelbloem 3: wijzigen woontype
bouwnummer 17 (24-06-2014, zaaknr.
2014098658)
• Vogelwikke 47: nieuw bouwen woning
(27-06-2014, zaaknr. 2014100614)
Reeuwijk
• Miereakker 18: plaatsen handels-
reclame (30-06-2014, zaaknr.
2014101826)
• Miereakker 18: plaatsen vlaggenmas-
ten t.b.v. handelsreclame (30-06-2014,
zaaknr. 2014101847)
• Locate Mesdagstraat: nieuw bouwen
13 woningen (27-06-2014, zaaknr.
2014101089)
Verleende vergunningen (regulier)
Tussen haakjes de datum van verzending.
Bodegraven
• Zeelt 32: plaatsen dakkapel achterzijde
(03-07-2014, zaaknr. 2014073002)
Nieuwerbrug aan den Rijn
• Weijpoort 21: verbouwen bedrijfshal
(27-06-2014, zaaknr. 2014067618)
Reeuwijk
• Miereakker 28: wijzigen gevel t.b.v.
geldautomaat (24-06-2014, zaaknr.
Vergaderingen
De burgemeester
Het college
• 5 t/m 11 juli: tjdelijke afsluitng
parkeerterrein Koningin Wilhelmina-
straat (achter het voormalig
gemeentehuis) in verband met het
WK Marblehead
• 9 t/m 11 juli: afsluitng kruispunt
Dunantlaan - De Lange Krag
• 16 t/m 18 juli: afsluitng kruispunt
Dunantlaan - ‘t Kerkestuk
• t/m 20 juli: Joulz legt een kabel
tussen de Sportlaan en de Korte
Nieuwstraat Bodegraven. Het trotoir
moet open en daarna wordt de kabel
erin gelegd.
• 30 juni t/m 21 juli: afsluitng
verkeersbrug Veenmos i.v.m. groot
onderhoud. De omleiding loopt via
de fietsbrug Moerweide. Gedurende
deze periode kan vrachtverkeer niet
in dit deel van de wijk komen.
• t/m 31 juli: werkzaamheden aan de
Vijverlaan en Van Dobben de
Bruinstraat. Straten worden in fases
afgesloten voor motorverkeer.
Woningen en percelen zijn d.m.v.
loopschoten bereikbaar.
• t/m 2 augustus: Afsluitng Miere-
akker en delen Lange Krag en
’t Kerkestuk.
• 14 juli t/m 7 augustus: onderhouds-
werkzaamheden bruggen Wiericke-
pad tussen de Kerkweg in Driebrug-
gen en de Oukoopsedijk in Reeuwijk.
De werkzaamheden worden per brug
uitgevoerd, zodat de landerijen in
ieder geval vanaf één kant bereik-
baar zijn.
Werk aan de weg
Informateavond zorg,
jeugd en welzijn
Per 1 januari 2015 gaat er veel
veranderen. U bent op dinsdag
15 juli vanaf 19.00 uur van
harte welkom in het Evertshuis.
Daar is tot 21.30 uur een infor-
matemarkt en u kunt aansluiten
bij een algemene presentate
(19.30 uur en 20.30 uur).
Wethouders Wendy Verkleij en
Marten Kromwijk zijn bij deze
avond aanwezig.
Gemeenteraad
Woensdag 9 juli 2014 om 14.00 uur
Let op! Afwijkende aanvangstjd
De agenda staat in het Raadsinforma-
tesysteem (RIS). U vindt de link naar
het RIS in het Snel-naar-menu op onze
website.
Bezwaarschrifencommissie
Dinsdag 15 juli
• 19.30 uur: besluit college tot opleg-
ging van een last onder dwangsom
voor het verwijderen en verwijderd
houden van asbesthoudende golfpla-
ten, de schuur en instabiele stapelin-
gen op het perceel Weijpoort 26 in
Drank- en horecavergunningen
Aanwijzing toezichthouders Drank- en
Horecawet
De burgemeester heef op 1 juli 2014 de
volgende personen aangewezen als
toezichthouder op grond van de Drank- en
Horecawet:
• De heer M.G.J. van der Laan
• De heer J. Stam
• De heer F.B.M. Oten
Nieuwerbrug a/d Rijn
• 20.30 uur: besluit college tot handha-
vend optreden tegen overtredingen
op het adres Wilhelminastraat 72, 74
en 76 in Bodegraven.
De stukken van deze hoorzit ng liggen
een week voorafgaande aan de hoorzit-
tng op verzoek (digitaal) ter inzage bij
ons Klantcontactcentrum aan de Juliana-
straat in Bodegraven. Belangstellenden
kunnen deze hoorzit ng bijwonen. Voor
inzage in de stukken en meer informate
kunt u contact opnemen met de heer
P.A. Steenaart via telefoonnummer
(0172) 522 522.
Dit besluit treedt in werking de dag na
deze bekendmaking. Op grond van artkel
7:1 van de Algemene wet bestuursrecht
kan degene wiens belang rechtstreeks bij
een besluit is betrokken daartegen binnen
zes weken na de dag waarop het besluit
bekend is gemaakt, een bezwaarschrif
indienen bij de burgemeester.
Heef u in uw omgeving bijvoorbeeld
een losliggende stoeptegel waar u
bijna over struikelt, een kapote
lantaarnpaal of afval dat op straat
rondzwerf? Als gemeente vinden wij
het belangrijk dat wij dit soort zaken
snel voor u oplossen.
Gebruik de app of de link
Als u iets tegenkomt waarvan u denkt
dat het opgeruimd of gerepareerd
moet worden, kunt u dit op verschil-
lende manieren aan ons doorgeven.
Dat kan via onze website: www.
bodegraven-reeuwijk.nl/meldingen
maar ook via de BuitenBeter app die u
kunt downloaden op uw smartphone.
De laatste weken krijgen wij veel
meldingen en vragen over venten.
Venten is het te koop aanbieden,
verkopen of afleveren van goederen
of diensten op een openbare en in de
open lucht gelegen plaats of aan huis.
Er is geen sprake van een winkel of
kraam.
Bij venten is de venter in beweging en
hij biedt zijn producten voortdurend
aan vanaf een andere plaats
(bijvoorbeeld huis-aan-huis of de
verkoop van ijs met een fietskar). Een
standplaatshouder verkoopt zijn
goederen op dezelfde locate. Het
tjdelijk stlstaan in afwachtng van
klanten wordt niet gezien als venten.
U kunt ons natuurlijk ook bellen om de
melding door te geven: (0172) 522 522.
lees verder op onze website
Geen vergunning nodig
Het is niet nodig om een vergunning
aan te vragen om in onze gemeente te
mogen venten. Geregeld is wel wanneer
het venten als ongewenst wordt gezien.
Venten is verboden op zondagen, feesta-
gen en op maandag tot en met zaterdag
tussen 21.00 en 9.30 uur. Daarnaast
moet de venter zijn ingeschreven in de
Kamer van Koophandel en meerderjarig
zijn. Twijfelt u aan de goede bedoelingen
van de venter? Lees alle regels en tps op
onze website.
Laat het ons weten
Bij twijfel kunt u maandag t/m vrijdag
tussen 09.00 uur en 17.00 uur bellen met
de gemeente (0172 - 522 522). Vraag de
Agenda
• 9 juli, 14.00 uur: gemeenteraads-
vergadering (jaarrekening)
• 15 juli, 19.30 uur: raadsconferente
‘Toekomst Zuwe Hofpoort
Ziekenhuis’
• 15 juli, 19.30 uur: hoorzit ng
commissie bezwaarschrifen
• 15 juli, 19.30 uur: informatebijeen-
komst veranderingen in de zorg
• 16 juli, 20.00 uur: gemeenteraads-
vergadering (regulier)
De agenda van de gemeenteraad en commis-
sies staat in het Raadsinformatesysteem (RIS).
U vindt de link naar het RIS in het Snel-naar-
menu op de homepage.
Burgernet
Word de ogen en oren van
Bodegraven-Reeuwijk.
Kijk voor meer informate op
www.burgernet.nl
telefoniste naar de Buitengewoon Op-
sporingsambtenaar (BOA). Maandag t/m
vrijdag na 17.00 uur of in het weekend
belt u met de polite (0900 - 8844).
lees verder op onze website
• Bouwbedrijf A.P. Plomp, Tjalk 16,
2411 NZ Bodegraven (oprichten)
• Wika Services B.V., Denemarkenweg 9,
2411 RK Bodegraven (oprichten)
• Landbouwmechanisate Bedrijf
Verburg, Westeinde 51, 3466 NL
Waarder (veranderen)
• Stchtng Ree 33, Ree 33, 2811 HE
Reeuwijk (veranderen)
• Autobedrijf ReBo, Fokkerstraat 28,
2811 ER Reeuwijk (oprichten)
• Jeu de Boules vereniging O.S.B.,
Groene Zoom 4, 2411 SL Bodegraven
(oprichten)
• Varkensmesterij, Hoogeind 19,
3465 HA Driebruggen (veranderen)
• Firma Dijkshoorn, Weijppoort 38,
2415 BW Nieuwerbrug aan den Rijn
(veranderen)
• Veldzicht V.O.F., Meije 5,
2411 FG Bodegraven (veranderen)
• Vishandel F. Koelewijn, Vromade
(ongenummerd), 2411 KR Bodegraven
(oprichten)
Tegen een melding op grond van artkel
8.40 van de Wet milieubeheer kunt
u geen bezwaar indienen of beroep
instellen. De stukken liggen niet ter
inzage. Deze bekendmaking staat ook
op de website van de Omgevingsdienst
Midden-Holland, www.odmh.nl.
en niet in beton gegoten.
Gelukkig zitten er niet
alleen dure woningen in,”
vatte Rijkenhuizen samen.
Rob Passchier (CDA): “We
moeten de plannen kun-
nen aanpassen aan de
behoefen die ontstaan en
snel en fexibel inspelen
op veranderingen.” Alvin
Riley (PvdA) pleitte voor
de bouw van woningen
voor kansarmen, omdat
die doelgroep er volgens
hem bekaaid af komt.
“En dat is verontrustend,”
meende Riley. Wethou-
der Jan Leendert van den
Heuvel wees die veron-
derstelling van de hand.
“Voor kansarmen is aan-
dacht. In Reeuwijk is voor
deze doelgroep optimaal
gepresteerd,” noemde de
wethouder als voorbeeld.
Aan Elly de Vries (D66)
legde hij uit dat er geen
geld is voor een nieuw
schoolgebouw voor De
Brug in Nieuwerbrug. Bur-
gemeester en wethouders
studeren wel op alternatie-
ven. De Vries sprak name-
lijk haar zorgen uit over
het afnemend aantal leer-
lingen bij de Nieuwerbrug-
se basisschool. Die is vol-
gens haar gebaat bij een
snelle en volledige ontwik-
keling van nieuwbouwwijk
Wijde Wiericke.
LAATSTE WOORD
Aan plannen die op het
voorkeurslijstje ontbreken,
verleent de gemeente geen
medewerking of pas na
2020. Dat gaat in totaal om
863 woningen. De gemeen-
teraad heef op 16 juli het
laatste woord.
Tekst: Ad van den Herik
Duidelijkheid
In de commissie Ruimte
oogstten burgemeester en
wethouders veel lof voor de
zogenaamde projectrappor-
tage. Dat is een overzicht
dat de stand van zaken
laat zien van 21 omvang-
rijke projecten. Dan gaat
het niet alleen om grote
woningbouwplannen. De
lijst omvat bijvoorbeeld ook
bestemmingsplannen, het
Evertshuis, het verkeerscir-
culatieplan en de rondweg
in Reeuwijk-Brug. Pijltjes
en gekleurde balletjes laten
per project zien hoe het
staat met de inhoud, tijd,
financiën, risico’s en com-
municatie. Wethouder Dirk-
Jan Knol liet de commissie
weten twee keer per jaar
met zo’n overzicht te komen.
Varen en wandelen naar Put van Kruijt
Zaterdag 19 juli, 10.00-12.30 uur
De Groene Hart gidsen van Staatsbosbeheer en Jan Kruijt organiseren een unieke vaar- en wan-
delexcursie in polder Oukoop. Jan Kruijt, eigenaar van het natuurgebeid, doet de ontstaansge-
schiedenis van de put uit de doeken tijdens een vaartocht op de oude verveningsplas. Ook ver-
telt hij hoeveel werk het is om dit prachtige gebied in stand te houden. Vertrekpunt is Hoeve Stein
aan de Oukoopsedijk 20. Geef u op voor de excursie via www.groenehartcentrum.nl of bel naar
06-23774925. Er is slechts plaats voor 12 personen, dus wees er snel bij. De kosten bedragen € 8,-
per persoon en € 4,- voor kinderen tot 12 jaar. Denk aan goede wandelschoenen en aangepaste
kleding. Beeld: Staatsbosbeheer
Kijk op Reeuwijk 9 juli 2014 - pagina 14
Voorgebraden hamburgers
6 stuks
Witte bollen
8 + 2 gratis
Komkommer
Per stuk
Desperados
set 3 x 33 cl
Jupiler pils
krat 24 x 25 cl
VLEES van Teun
GROENTE van Rabi
BROOD van Marius
aanbiedingen!
Week 28 Aanbiedingen geldig van
donderdag 10 t/m woensdag 16 juli 2014
Kerkweg 44, Driebruggen
elke dag dichtbij
T: 0348 - 50 12 73 F: 0348 - 46 82 51 E: info@naomisdagwinkel.nl www. naomisdagwinkel.nl
Palingworst
110/125 gram
Spa fruit
orange, lemoncactus
of appel fles 1,5 liter
Mora saté
diverse soorten
170/180 gram
0,
99
Pakhuis opruiming! Héle oude
Geiten-Komijne- of Boerenkaas
per stuk kaas!
KAAS van Gijspiet
4
,
99
Jonagold
per kilo
3 VOOR
Fleuril, Witte Reus
of Color Reus
wasmiddel
diverse soorten pak/
flacon vanaf 880
gram/1,056 liter
Pakhuis opruiming! Héle oude Pakhuis opruiming! Héle oude Pakhuis opruiming! Héle oude Pakhuis opruiming! Héle oude Pakhuis opruiming! Héle oude Pakhuis opruiming! Héle oude Pakhuis opruiming! Héle oude Pakhuis opruiming! Héle oude Pakhuis opruiming! Héle oude Pakhuis opruiming! Héle oude Pakhuis opruiming! Héle oude Pakhuis opruiming! Héle oude Pakhuis opruiming! Héle oude Pakhuis opruiming! Héle oude Pakhuis opruiming! Héle oude Pakhuis opruiming! Héle oude Pakhuis opruiming! Héle oude Pakhuis opruiming! Héle oude Pakhuis opruiming! Héle oude Pakhuis opruiming! Héle oude Pakhuis opruiming! Héle oude Pakhuis opruiming! Héle oude Pakhuis opruiming! Héle oude Pakhuis opruiming! Héle oude Pakhuis opruiming! Héle oude Pakhuis opruiming! Héle oude Pakhuis opruiming! Héle oude Pakhuis opruiming! Héle oude Pakhuis opruiming! Héle oude
5
,
00
Appelsientje
sinaasappelsap
pak 1 liter
Verweijtjes
3 + 1 gratis
Versuniek
maaltijden
puree/witlof/kipfilet,
aard/sperziebonen/
slavink, aard, schijfjes/
broccoli/filetlapje
per 500 gram
Heinz spagheroni
pastasaus
tradizionale of piccante
Witte druiven
pitloos per 500 gram
1,
00
gram/1,056 liter gram/1,056 liter gram/1,056 liter gram/1,056 liter gram/1,056 liter gram/1,056 liter gram/1,056 liter gram/1,056 liter gram/1,056 liter gram/1,056 liter gram/1,056 liter gram/1,056 liter gram/1,056 liter gram/1,056 liter gram/1,056 liter gram/1,056 liter gram/1,056 liter gram/1,056 liter gram/1,056 liter gram/1,056 liter gram/1,056 liter gram/1,056 liter gram/1,056 liter gram/1,056 liter gram/1,056 liter gram/1,056 liter gram/1,056 liter gram/1,056 liter gram/1,056 liter gram/1,056 liter gram/1,056 liter gram/1,056 liter gram/1,056 liter
6,
99
Page toiletpapier
original
pak 12 rollen
Melkunie
Milk&Fruit
diverse smaken
pak 1 liter
Klene suikervrije
drop
diverse soorten zak
100 gram
11,
49
1,
79
1,
39
1,
19
1,
39
Ehrman kwark
fruit/vanille, fruchte
traum of griesstraum
kuip 125 gram
1,
00
1,
29
4,
19
kassakoopje
0,
99
2,
99
0
,
59
0
,
99
3,
59
2 VOOR
VERKERK
ELEKTRO REEUWIJK B.V.
TEL. (0182) 39 57 83
Verkerk Elektro is erkend gecertificeerd om alle
werkzaamheden aan elektra veilig en duurzaam
uit te voeren, voor particulieren en bedrijven.
Einsteinstraat 21
2811 EP Reeuwijk
www.verkerkreeuwijk.nl
Vierde Joop Hagen sloepentocht:
volop genieten voor jong en oud
Meer dan 160 watersportliefebbers kwamen zondag 6 juli naar ‘t Wapen voor de start van de Joop Hagen
sloepentocht, een puzzelvaartocht voor open boten over de Reeuwijkse plassen. Voor de vierde keer werd er
gestreden om de Joop Hagenbokaal. Het was ook dit jaar weer puzzelen en genieten voor jong en oud.
Het werd een feest van
ontmoeting en genieten
van de natuur, drankjes en
hapjes, het puzzelen om de
vaak moeilijke vragen te
beantwoorden en niet in de
laatste plaats de barbecue
en het feest na afoop in
‘t Wapen. Joop Hagen heef
al vele malen de puzzel-
tocht uitgezet en sinds vier
jaar is zijn naam onlos-
makelijk verbonden aan
de open botentocht. Na al
die jaren is Joop nog steeds
niet uitgeput in het verzin-
nen van moeilijke vragen.
PONTJESBAAS
De gasten werden in de
stemming gebracht door
accordeonist Arie met
bekende zeemansliedjes
en andere meezingers. Na
het middaguur vertrok
een lange stoet van dertig
boten vanaf de steigers bij
‘t Wapen via de ‘s-Graven-
broekseplas en de Elfoe-
venplas naar de Breevaart.
De Zweedse salonboot Säl-
sten, met aan boord gasten
van Ad Elderhorst, eige-
naar van ‘t Wapen, was ook
dit jaar weer van de partij.
De open boten gingen met
gemak onder de bruggen
door, voor de kapitein van
de Sälsten was het passen
en meten, maar het lukte
voortrefelijk. Waar nodig
met assistentie van Patrick
die de bruggen bediende.
Ondertussen moest ook
worden uitgekeken naar
bordjes met een deel van
een rebus. Bordjes die her
en der langs de vaarroute
waren neergezet. Er waren
makkelijke vragen, zoals
hoe het hotel heette op de
plek waar nu de apparte-
menten Plaszicht staan.
Maar ook moeilijke zoals
wie de pontjesbaas was van
de pont van Elfoeven naar
de Zoutmansweg. Anneke
wist wel dat je door met
het pontje naar de over-
kant te varen, bij Emme-
lot van de Eendenkooi een
veel goedkoper drankje te
krijgen was, maar ze kon
zich niet meer herinneren
hoe de pontjesbaas heette.
De oplossing van de rebus
kan dienen als motto van
deze sloepentocht: ‘Water
doet palen rotten, zij die
het drinken zijn zotten.’
Ook de oplossing van de
kruiswoordpuzzel, die deze
keer bij de opdrachten was,
is van toepassing op de
sloepentochtdeelnemers:
‘Goede schippers houden
de plassen mooi.’
PALING
De tocht voerde via de Elf-
hoevenplas, naar Vrijhoef.
Hier werd aangelegd bij
‘het eiland van Piet’, waar
Reeuwijkse visser Piet van
‘t Hoog de opvarenden, net
als vorig jaar, vergastte
op heerlijke, versgerookte
paling. Het duo ‘De Manne’
zorgde voor de muzikale
omlijsting. Het was voor
sommigen wel even voor-
zichtig manoeuvreren om
over een rij aangelegde
boten de drijvende steiger
te bereiken. Maar het was
de moeite meer dan waard.
BOKAAL
De tocht ging via recrea-
tieterrein Twaalfmorgen,
Nieuwenbroek, ‘s Graven-
koop, Groot Vogelenzang
terug naar ‘t Wapen aan
de ‘s-Gravenbroekseplas.
Hier werden de prijswin-
naars van de puzzeltocht
bekendgemaakt. De eerste
plaats was voor het team
Els en Fred van Dam, die
de Joop Hagenbokaal mee
naar huis mochten nemen.
Fred was meer dan geluk-
kig met zijn eerste plaats:
“We waren steeds tweede
of derde, nu zijn we eer-
ste en hebben Bert Bras
verslagen. We hadden
geen telefoon nodig bij het
beantwoorden van de vra-
gen, want met Koen Rut-
jes, Kees de Wit en Hans
en Nancy van der Starre
aan boord, wisten we alle
vragen op één na, goed te
beantwoorden.” Een voor-
trefelijke barbecue en een
gezellig feestje met muziek
van dj Barry vormden het
sluitstuk van een echte
Reeuwijkse watersporthap-
pening. Tekst en beeld: Narda Rebel
Kerkweg 46, Driebruggen, tel. 0348-502650
www.slagerijgelderblom.nl
www.facebook.com/SlagerijGelderblomDriebruggen
GRILWORST VAN DE WEEK
SPECIALITEIT VAN DE WEEK
VERS-VLEES-VOORDEEL
UIT EIGEN WORSTMAKERIJ
Roasted porc
100 gram
€ 1.99
Grillham
100 gram
€ 1.89
Pain de provence
100 gram
€ 1.29
Pancetta
100 gram
€ 2.49
gekruid mager spek uit de
Italiaanse keuken
Rib eye
100 gram
€ 3.99
van het Black Angus rund
Mager
rundergehakt
750 gram
€ 5.98
ons rundergehakt draaien we
van rundvlees, niks meer,
niks minder...
Half om half gehakt
750 gram
€ 4.98
in ons half om half gehakt
zit alleen maar rundvlees en
varkensvlees...
Merquezworstjes
4 stuks
€ 3.99
Oosterse braadworstjes, lekker
pikant
Spaanse grillworst
per stuk € 3.75
ietsje pittiger, met paprika
UIT EIGEN KEUKEN
Oma’s draadjes-
vleessalade
100 gram
€ 1.59
Sambaballetjes
250 gram
€ 2.99
Toekomst
Hofpoort
Ziekenhuis
Woerden
Gemeente Woerden organi-
seert op dinsdag 15 juli een
raadsconferentie over de toe-
komst van het Zuwe Hofpoort
Ziekenhuis in Woerden. Doel
van de conferentie is om te
komen tot een eenduidig poli-
tiek statement over de zorgen
die leven bij de aanstaande
veranderingen. Alle gemeen-
teraden van de gemeenten in
het verzorgingsgebied van het
ziekenhuis (Stichtse Vecht,
Oudewater, Montfoort, Ronde
Venen, Bodegraven-Reeuwijk
en Woerden) zijn voor de con-
ferentie uitgenodigd. Aanlei-
ding voor de conferentie is de
aankondiging van raden van
bestuur van Zuwe Hofpoort
Ziekenhuis in Woerden en
St. Antonius Ziekenhuis in
Nieuwegein dat ze in gesprek
zijn over een plan voor goede
en toegankelijke zorg in de
regio dat hoogstwaarschijnlijk
leidt tot een fusie van de twee
ziekenhuizen. Het college
van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Woer-
den vindt het van belang dat
Woerden een brede polikliniek
behoudt en zouden graag
zien dat ook de klinische zorg
in Woerden blijft. Daarnaast
vragen ze aandacht voor het
behoud van Spoed Eisende
Hulp (SEH) in Woerden.
Kijk op Reeuwijk 9 juli 2014 - pagina 15
Parket, renovatie,
alles op het gebied van
interieur en advies.
T 06-53428844 • E wonen@hofvanreeuwijk.nl
Maak vrijblijvend een afspraak:
Kerkweg 25
3465 JG Driebruggen
Tel. 0348-501316
www.vandijk-mobiel.nl
verkoop, onderhoud
en reparatie, apk en
AIRCOSERVICE
BROMMOBIEL
Ligier Xtoo R 14.000 km 2008 € 7.700,00
Ligier xtoo plus 15.000 km 2005 € 5.450,00
Microcar Mgo Sxi 9.900 km 2009 € 8.750,00
Microcar Mgo Sxi 12.000 km met div. aanpassingen 2010 € 8.950,00
Microcar Mgo SXI DCI 3.300 km 2011 € 10.950,00
Microcar MC campus Cargo 2.900 km 2009 € 7.250,00
Jdm Abaca 19.000 km 2007 € 5.950,00
Microcar Mgo s op voorraad nieuw
Microcar M8 speciale prijs rijklaar nieuw
Microcar Highland Dci EPC nieuw
VOOR AUTO EN BROMMOBIEL

Fiat 500 Turbo airco, 41.000 km 2011 € 8.990,00
Opel Zafira 7 pers. trekhaak, airco, 113.000 km 2004 € 5.750,00
Renault Twingo airco, 61.000 km 2012 € 6.250,00
Renault Clio 1,4 rip girl airco, 63.000 km 2007 € 6.650,00
Suzuki Alto 5 drs, airco, elec. pakket 2012 € 6.450,00
Toyota Aygo 5 drs 42.000 km 2011 € 6.150,00
Volkswagen Polo 1,4 3 drs, airco, lm velgen 2004 € 3.450,00
Volkswagen Golf plus automaat, 82.000 km 2005 € 8.950,00

BROMMOBIEL
Ligier Xtoo R 14.000 km 2008 € 6.950,00
Ligier Xtoo plus 15.000 km 2005 € 4.950,00
Microcar Mgo Sxi Dci 3.600 km 2011 € 9.950,00
Microcar Mgo Paris Dci 16.000 km 2011 € 9.350,00
Jdm Abaca 20.000 km 2007 € 4.650,00
Jdm Abaca 19.000 km 2007 € 4.950,00
Diverse nieuwe modellen op voorraad

Kijk op www.vandijk-mobiel.nl voor alle gegevens van de occasions.
Meentweide 72 - Reeuwijk - Telefoon: 0182 - 30 05 80
info@reeuwijkswijnhuis.nl - www.reeuwijkswijnhuis.nl
MALT VAN DE MAAND
BOWMORE ISLAY SINGLE
MALT SCOTCH WHISKY
SMALL BATCH
Fles 0.7L € 35.99
Actieprijs
€ 30.99
Geldig in de maand juli
Tevens inboedelopslag
Jac. Koster en Zn.
Bodegraven
Telefoon: (0172) 61 36 35
Bent u er al geweest?
Traditionele Balkan Keuken
Bouwsteeg 6 • 2411 AB Bodegraven
www.balkanrestaurantmaja.nl
0172 - 611501
Elke dag open van 16:00 tot 22:00 uur
Reserveer van tevoren,
dan houden wij een tafel voor u vrij!
GE V RAAGD:
proefcliënten
in het kader van
mijn opleiding tot
coach.
Geen kosten aan verbonden.
Contact: 06 14434703
Inloopmiddag borstkanker
Maandag 14 juli, 14.00-16.00 uur
De inloopmiddag van de Borstkanker Verenging Nederland wordt
gehouden in Inloophuis de Gele Linde, Stationsplein 6 in Gouda.
Veel vrouwen worden geconfronteerd met borstkanker en dat
roept vaak vóór en na de behandeling vragen op. Informatie:
Hilda de Haan, telefoon 0182-551829 (‘s avonds).
Open huis oldtimer bromfetsverzameling
Moeder en
dochter op
dierenweide
Op de Dierenweide Gover-
welle zijn de koeien moeder
Dianne en dochter Yara in
trek. Het zijn Engelse, rood-
bruine koeien van het ras
Dexter en ze zijn erg mooi en
lief. Kinderen kunnen ze een
stukje koek (voer) geven en
aaien.
www.dierenweidegoverwelle.nl
Zaterdag 12 juli, 10.00-17.00 uur
Iedereen is welkom in het
oldtimer bromfietsenmuseum
aan de Henegouwerweg 26
in Waddinxveen. Reeuwijker
Jan Uittenbroek toont daarin
een verzameling van oldtimer-
bromfietsen van 1949 tot begin
jaren ‘70, waaronder mer-
ken en types als de Batavus
Whippets, Magneet, IJsink,
Berini, Sparta en Solex. En
nog veel meer van dit rijdend
erfgoed uit vervlogen jaren.
Ook staan vitrinekasten vol
miniatuur modellen. Voor het
publiek en hobbyisten is er de
mogelijkheid oude bromfiets-
onderdelen te ruilen of aan
te bieden aan het museum U
wordt hartelijk ontvangen! In
het museum staan inmiddels
140 bromfietsen, vele nog in
originele staat. Aangevuld met
oude radio’s , pick-ups, naai-
machines en nog veel meer uit
de naoorlogse jaren. Komt dat
zien. De toegang is gratis voor
kijkend publiek.
Kijk op Reeuwijk 9 juli 2014 - pagina 16
Agenda
WOENSDAG 9 JULI
• Gemeentehuis (B), raads-
vergadering, 14.00 uur
DONDERDAG 10 JULI
• Kerverland (W), Bewegen
voor Ouderen, 9.00-9.45
uur
• Kerverland (W), kof e
voor ouderen, 9.45-10.45
uur
• Custwijc (D), Senioren-
vereniging, koersbal,
14.30-16.30 uur
• Custwijc (D), buurtsport
voor jongeren 10 t/m
15 jaar, 19.00-20.30 uur
ZATERDAG 12 JULI
• Streekmuseum (RB),
Streekmuseum Oudheid-
kamer, 10.00-17.00 uur
• Lindenlaan (D), plein-
concert OBK, 16.00 uur
• Gereformeerde kerk (W),
benefetconcert voor kinde-
ren India, 20.00-22.00 uur
ZONDAG 13JULI
• Streekmuseum (RB),
Streekmuseum Oudheid-
kamer, 13.00-17.00 uur
Vrijwilliger gezocht
Voor de rubriek vrijwilliger gezocht kunnen alle vacatu-
res voor vrijwilligers van verenigingen, stichtingen en
andere maatschappelijke organisaties in gemeente Bode-
graven-Reeuwijk, Hekendorp en Zwammerdam worden
aangemeld. Vacatures worden eenmalig, gratis geplaatst.
Vacature plaatsen? Mail naar redactie@kijkopreeuwijk.nl.
Kijk voor meer vacatures en informatie over vrijwilli-
gerswerk op www.erkendtalent.nl.
MAALTIJDEN OPWARMEN
De Stichting Welzijn Ouderen Bodegraven (SWOB) is op zoek
naar vrijwilligers voor het verwarmen van de maaltijden van
tafeltje-dek-je en de Open Tafel (op vrijdag, zaterdag en als
invaller). De werkzaamheden vangen aan om 9.30 uur en
rond 12.30 uur bent u klaar. De maaltijden worden verwarmd
in ‘De Stookhut’. Dit is een speciaal ingerichte ruimte in
wooncomplex Rijngaarde in Bodegraven. Informatie:
Lidewij van Roon, telefoon 0172-614500 of e-mail
l.vanroon@swobodegraven.nl.
MAATJE MET GROENE VINGERS
Voor de zomermaanden is de Stichting Erkend Talent op zoek
naar een maatje met groene vingers, voor een jongeman van
27 jaar die in de maanden juli en augustus graag buiten, in
het groen, aan de slag wil. Hij wil dit samen met een maatje
doen. Wij zoeken iemand die bij voorkeur twee dagdelen in
de week beschikbaar is. Mocht dit niet haalbaar zijn dan is
dat geen probleem. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat er met
twee maatjes wordt gewerkt. Informatie: Lidewij van Roon,
consulent bij Stichting Erkend Talent, telefoon 0172-614500 of
e-mail info@erkendtalent.nl.
HULPBEHOEVENDE DIEREN
In de zomerperiode is het altijd drukker bij het meldnummer
van Dierennoodhulp Bodegraven, terwijl door vakanties het
aantal beschikbare vrijwilligers minder is. Om het meldnum-
mer toch 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar te
houden, zoekt de stichting dierenliefhebbers met een beetje
vrije tijd. Vrijwilligers van het meldnummer nemen de melding
aan en gaan zo nodig ter plaatse kijken hoe het dier het beste
kan worden geholpen. Informatie: telefoon 06-22251111 of
e-mail info@dierennoodhulpbodegraven.nl.
WOENSDAG 16 JULI
• Custwijc (D), gymnastiek
voor ouderen, 9.00-10.00
uur
• De Reehorst (RB),
Seniorenvereniging,
4e fetstocht, 9,30 uur
• Kerverland (W), kof e/
bingo-ochtend voor senio-
ren, 9.30-11.30 uur
• Kerverland (W), koersbal,
14.00-16.00 uur
• Loose End (RB), knutsel-
middag jeugd 4 t/m 10 jaar,
14.00-15.30 uur
• Gemeentehuis (B), raads-
vergadering, 20.00 uur
DONDERDAG 17 JULI
• Kerverland (W), Bewegen
voor Ouderen, 9.00-9.45
uur
• Kerverland (W), kof e
voor ouderen, 9.45-10.45
uur
• Custwijc (D), Senioren-
vereniging, koersbal,
14.30-16.30 uur
• De Reehorst (RB), Senio-
renvereniging, barbecue,
17.00 uur
• Custwijc (D), buurtsport
voor jongeren 10 t/m
15 jaar, 19.00-20.30 uur
Oudeweg 12 • 2811 NN Reeuwijk • e-mail: lwdevos@online.nl
fax: 0182-300359 • mobiel: 06-22808219
Het adres voor al uw werkzaamheden
timmer- en onderhoudsbedrijf
Leon de Vos
• onderhoudswerk
• plashuis/recreatiewoning
• aanbouw en dakopbouw
• verbouwingen
• keukens en badkamers
• kozijnen en dakkapellen
• ramen en deuren
• tegel en metselwerken
OPENINGSTIJDEN
• Do. 10 juli 17:00 - 00:00 u
• Vr. 11 juli 17:00 - 01:00 u
• Za. 12 juli 13:00 - 01:00 u
WWW.GROENEHARTCULINAIR.NL
Gi l d e nb ur g h
RECLAME
KOMPAS
wegwijs in reclame
RECLAME
KOMPAS
wegwijs in reclame
RECLAME
KOMPAS
wegwijs in reclame
RECLAME
KOMPAS
wegwijs in reclame
Tijdens de tweede editie Groene Hart Culinair staan lokale producten
en producenten centraal. Verschillende toprestaurants uit de omge ving
presenteren op 10, 11 en 12 juli culinaire gerechten op het dorpsplein
in Stolwijk. Zo zijn er topkoks van de nieuwe Polder keuken, de Schans,
Kichi, de Burgemeester en l’Etoile. Daarnaast zijn er stands zoals
bijvoorbeeld een espressobar en een chocolatier.
De restaurants koken hun signature dishes voor de bezoekers en bieden deze als
speciale menu’s aan. Zo kan iedereen op één avond op informele en unieke wijze
kennis maken met verschillende restaurants. Dit alles gecombineerd met een
luxe landelijke ambiance, wijnproeverijen, workshops en de vipruimte maakt een
bezoek aan Groene Hart Culinair een bijzondere ervaring. Verder zijn er optredens
van diverse bands.
Op Groene Hart Culinair accepteren restaurants en stands uitsluitend polder-
munten. Een poldermunt heeft een waarde van 1,25 euro. Een gerechtje bij een
restaurant kost zes poldermunten (7,50 euro) en verder is er een uitgebreide
wijnkaart. Het evenement is gratis toegankelijk en ook voor het parkeren hoeft
men niet te betalen. Voor wie met de auto wil komen en toch wil drinken, is er de
Eurobob. Die brengt bezoekers in eigen auto naar huis.
Zie voor alle informatie www.groenehartculinair.nl
Kijk op Reeuwijk 9 juli 2014 - pagina 17
100 gram 1
75
Griekse varkensoester
Oester van varkenshaas met griekse
kruidenolie, lekker op de bbq.
100 gram
1.60
Pasta Salade "Brasil"
Ook lekker als de salade lauwwarm
is.
250 gram
3.75
Gegrilde kipsticks
500 gram
4.45
Leverworst
Uit eigen worstmakerij
100 gram
0.95
Pasta pesto schotel
Penne met kip, courgette,
cherrytomaatjes en pesto
100 gram
1.10
7 t/m 12 juli
Gildeslager van Meurs
Meentweide 64 Reeuwijk
0182 394195
vanmeurs.gildeslager.nl
HOEZO BEHOEFTE?
De gemeente stelt dat er
behoefte is aan dure
woningen. Voor de plannen
op De Steupel gaat zij uit
van een verkoop van mini-
maal 1 woning per jaar.
Het woningaanbod in de
prijsklasse die de gemeente
wil gaan bouwen bedraagt nu
in Reeuwijk circa 30 woningen
die bovendien al langere
tijd te koop staan. Er is dus
géén behoefte aan deze
nieuwbouw.
HUISHOUDBOEKJE
De gemeente heeft geld nodig
om haar financiële positie te
verbeteren.
Om je huishoudboekje op orde
te krijgen moet je structureel
bezuinigen en niet rekenen
met eenmalige meevallers,
mochten die er al zijn.
Bij dit plan gaat de gemeente
uit van opbrengsten die horen
bij de situatie van vóór de
crisis. Ook de kosten zijn niet
aangepast. De gemeente
rekent zich ten onrechte rijk,
zo hebben wij de gemeente
voorgerekend.
ALTERNATIEVEN
Wij hebben de gemeente
alternatieven aangereikt, die
qua ruimtelijke ordening beter
inpasbaar zijn en de natuur
op De Steupel nauwelijks
aantasten. Maar deze
alternatieven leveren minder
op voor de gemeente.
Kennelijk kiest de gemeente
liever voor geld dan voor
groen.
Open brief aan de gemeente Bodegraven- Reeuwijk
Houd De Steupel Groen!
Het gemeentebestuur van Bodegraven – Reeuwijk zet haar plannen door om het
open en groene gebied De Steupel vol te bouwen. Dit ondanks het feit dat er in
Reeuwijk veel (dure) woningen te koop staan. Ook vormt de fnanciering van de
rondweg géén aanleiding meer voor deze bouwplannen; daarvoor is inmiddels
een andere fnancieringsconstructie gevonden. Met de bouwplannen wordt De
Steupel helemaal volgebouwd. Letterlijk. Met kolossale woningen die hoog boven
het landschap zullen gaan uitsteken. Weg natuur, weg uniek landschap!
Stichting Natuurbehoud De Steupel.
Op onze website www.steupel.nl vindt u meer over ons.
GESPONSORDE TEKST
Wij vragen de leden van
de gemeenteraad Bode-
graven-Reeuwijk tegen
deze overbodige bouw-
plannen te stemmen en
zo een uniek landschap
te behouden.
Foto: natuurgebied De Steupel
coopcompact
De belangstelling voor het afscheid van onze supermarkt
was overweldigend. Hartelijk dank voor alle kaarten,
bloemen en cadeaus.
Wij wensen Jos en Carla van den Berg met alle personeel
heel veel succes toe bij het voortzetten van onze Coop.
Rien, Tineke, Niek en Sjaan de Bruin.
Nieuwbouw Maximalocatie op schema
Na de eerste paal op 27 mei
voor de nieuwbouw (deelplan
2) van de Maximalocatie zit
de vaart erin, mede dankzij de
goede weersomstandigheden.
In een week tijd werden de
heipalen geslagen en vorige
week konden de funderings-
balken worden gestort, inclu-
sief de doorvoeren voor kabels
en leidingen voor zaken als
gas, water, elektriciteit en rio-
lering. Nu kunnen de wanden
worden opgebouwd en krijgen
de woningen en andere ruim-
ten vorm. De inwoners van
Waarder zien eindelijk op het
voormalige schoolterrein, wat
enkele jaren braak heeft gele-
gen, weer iets anders groeien
dan het hoog opgeschoten
onkruid. Op deze bouwlocatie
verrijzen 28 huurappartemen-
ten voor senioren, de welzijns-
ruimte met de toepasselijke
naam ‘Huiskamer van Waar-
der’, een kleine kantoorruimte
en een fysiotherapie/fitness.
Tekst en beeld: Wim de Boevère
Populaire Grachtenvaert in Oudewater
Veel toeristen monsteren al
aan voor een Grachtenvaert
door Oudewater. Nu een groot
bord de instapplaats markeert,
valt een stadsrondvaart hele-
maal niet meer te negeren.
Burgemeester Pieter Verhoeve
en vrijwilligers van Grachten-
vaert Oudewater onthulden
vorige week het bord. De toch-
ten zijn erg populair. “Het gaat
inderdaad heel goed met de
Grachtenvaert,” meldt initiator
Piet Six trots. “Dit jaar heb-
ben we voor het eerst ook een
Schutvaert op het programma
staan. Dan varen we via de
historische kolksluis naar de
Grote Gracht en de Lange Lin-
schoten. We merken dat veel
mensen het interessant vinden
om te schutten in de sluis.”
Grachtenvaert Oudewater
wordt momenteel gerund door
een twintigtal vrijwilligers,
bestaande uit schippers,
watergidsen en coördinatoren.
De Grachtenvaerten zijn van
woensdag tot en met zondag
op 13.00, 14.00, 15.00 en
16.00 uur. De Schutvaert vaart
elke dinsdag- en zaterdagmid-
dag. Informatie: telefoon 0348-
561628.
0k00û
Admìnìstratìe 8 Advìes
Administratieve dienstverlening
Verzorgen salarisadministratie
Samenstellen jaarrekeningen
Bedrijfsadvisering
Belastingaangiften (ook voor particulieren)
Edisonstraat 1c • 2809 PC Gouda
T 0182 - 51 85 75
E kantoordroog@live.nl
Edisonstraat 1c • 2809 PC Gouda
T 0182 - 51 85 75
E kantoordroog@live.nl
Kijk op Reeuwijk 9 juli 2014 - pagina 18
Van Heuven Goedhartstraat 35 • Reeuwijk • Tel (0182) 39 33 66
TV, vaatwasser of wasautomaat stuk?
Bestel via onze webwinkel!
Ga naar www.radiovandijk.com
reparatie en gemak
Radio van Dijk
WITGOED • INBOUWAPPARATUUR • TV & AUDIO • REPARATIE
Wij repareren snel en vakkundig. Besluit u toch een
nieuw apparaat te kopen, dan betaalt u geen
onderzoekskosten.
Telefoon 0348-501403 - Mobiel 06-54384295
www.autobedrijf-gerritdevries.nl

Oosteinde 22 • 3466 LB Waarder
Ook voor uw caravan, aanhanger en camper.
Tevens gespecialiseerd in onderhoud en
reparatie van uw airco en/of alarmsysteem.
Voor elke APK die wij uitvoeren, doen wij een donatie aan de
Johan Cruyff Foundation: een organisatie die zich inzet voor het
welzijn van kinderen en jongeren.
Meer weten? Kijk op www.bovag.nl/goedbezig
AUTOBEDRIJF GERRIT DE VRIES V.O.F.
het onafhankelijke bovag autobedrijf
voor het groene hart
Kaagjesland 47 | 2811 KL Reeuwijk
Tel. 0182 - 39 22 74 | vanbreda@planet.nl
GROTE COLLECTIE KETTINGZAGEN
IN VELE UITVOERINGEN
KIJK OP WWW.VAKTUIN.NL
Kijk op Bodegraven
Een selectie van het nieuws uit de kernen Bodegraven, Nieuwerbrug en De Meije van de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk; zie www.kijkopbodegraven.nl voor de volledige berichten en al het andere nieuws uit deze kernen.
Film Zomerhitte
Vrijdag 11 juli, 20.00 uur
Een boeiende film in de Nova Bioscoop in Bodegraven. Fotograaf Bob (Waldemar Torenstra)
verliest zijn vriendin Jara (Jelka van Houten) bij een terroristische aanslag in Afghanistan. Ruim
een jaar later maakt hij op Texel een fotoreportage. Op het strand ontmoet hij Kathleen (Sophie
Hilbrand), een beeldschone geschiedenisstudente, die in de plaatselijke disco werkt voor een
louche, oude man, met de bijnaam ‘De Mummie’ (Johan Leysen). Een man die ook op het eiland
vertoeft, een zekere Frederico Federici (Jeroen Willems), waarschuwt Bob voor de Mummie en
voor Kathleen. Is zij de ware liefde of is het een nachtmerrie? Zomerhitte was Jan Wolkers laatste
boek en een poging om de amour fou uit Turks fruit te doen herleven.
Jubileumweek Willibrordschool
start spectaculair
Om het honderdjarig bestaan van de school te vieren, is het
deze week feest op de Bodegraafse basisschool Willibrord/
Miland. Het thema van de feestweek is Verleden-Heden-Toe-
komst. Maandagochtend verzamelden leerkrachten, kinderen
en ouders zich op het schoolplein om eerst naar de openings-
woorden van directeur Wil Nicolaas en burgemeester Christi-
aan van der Kamp te luisteren. De burgemeester en wet-
houder Jan Leendert van den Heuvel mochten daarna een
wenscapsule met wensen voor de toekomst van de school
begraven. Als grote verrassing konden daarna alle aanwezi-
gen genieten van een spectaculaire flyboardshow. De ope-
ningsceremonie werd besloten door het doorknippen van het
lint door twee leerlingen van de school. Voor ouders, leer-
krachten en alle vrijwilligers die bij de school betrokken zijn,
eindigt de jubileumweek vrijdagavond met een groot feest.
Avondwandeling de Parmey
Vrijdag 11 juli, 19.30-21.30 uur
De Parmey, agrarische natuurvereniging in Bode-
graven-Noord, organiseert een avondwandeling
door de schitterende polders van Aarlanderveen.
Vertrekplaats voor deze jaarlijks terugkerende
wandeling is dit keer Hoeve Molenweide, familie
Van Niekerk, Lindenhovenstraat 8a in Zwam-
merdam. Goede wandelschoenen en een lange
broek zijn voor deze wandeling aan te raden.
Iedereen die zich vooraf heeft opgegeven via
Jacobsdeel@gmail.com, info@deparmey.nl of
0172-685459 (Mieke Vergeer) is van harte wel-
kom om mee te wandelen. Gezien de beperkte
parkeermogelijkheden wordt iedereen verzocht
om zoveel mogelijk op de fiets te komen.
Wethouder opent winkelstraten
Wethouder Kees Oskam opende zaterdagochtend de nieuw
ingerichte Kerkstraat en Prins Hendrikstraat. Hij deed dit
samen met enkele leden van de Bodegraafse Ondernemers
Vereniging en aannemer Nico van Wijk. Met deze officiële
opening wil de gemeente laten zien dat zij ‘hart’ hebben voor
het centrum en de winkeliers. “Door het inrichten en opknap-
pen van de winkelstraten wil de gemeente een aantrekkelijk
en plezierig winkelgebied bieden aan de bezoekers. Met het
herinrichten van de twee winkelstraten komt er een eind aan
een groot aantal werkzaamheden in het centrum,” aldus wet-
houder Oskam. De straten waren voor de opening feestelijk
versierd met rode en witte ballonnen en de aannemer had
voor het winkelend publiek een leuke actie bedacht. Nadat de
wethouder het rode lint dat de Kerkstraat versperde met een
enorme schaar had doorgeknipt, verklaarde de hij het nieuwe
centrum officieel voor geopend.
Einsteinstraat 14c • Reeuwijk • www.ernstmetaal.nl
Voor al uw RVS op maat • reparaties • slijpwerk
RVS zwemtrappen
Voor informatie, bel: 06 52 41 24 80
JOHN
STOLWIJK
Aannemersbedrijf
Randenburgseweg 8
2811 PR REEUWIJK
Tel. (0182) 39 51 20
Fax (0182) 39 56 23
Autobedrijf
H. Treur
Esdoornstraat 17, 3465 JL Driebruggen
tel. 0348-500600, info@autobedrijfhenktreur.nl
APK, ONDERHOUD EN
REPARATIE
PARTNERBEDRIJF
van de
Wegenwacht
Esdoornstraat 17, 3465 JL Driebruggen
tel. 0348-500600, info@autobedrijfhenktreur.nl
Wegenwacht
PARTNERBEDRIJF
van de
APK, ONDERHOUD EN REPARATIE
De Jongstraat 31 - 2811 KR Reeuwijk
Tel.: 0182-396544 - Mob.: 06-46597368
info@erikgabriels.nl
E
G
Erik Gabriëls
Loodgieters- en onderhoudsbedrijf
GAS - WATER - SANITAIR /
DAKBEDEKKING - LOOD EN ZINKWERKEN
Kijk op Reeuwijk 9 juli 2014 - pagina 19
POWER EQUIPMENT
Specialist in zitmaaiers, grasmaaiers, tuin- en parkmachines
Korteraarseweg 150-152, 2461 GP Ter Aar, Tel. 0172 - 60 22 03 M. den Bleker en Zn. B.V.
De groene speciaalzaak
Tuin- en parkmachines
Tuin- en beschoeiinghout
IJzerwaren
Gereedschap www.mdenbleker.nl
Volg ons op
Facebook
Bij aanschaf van een loopmaaier
geven wij stelen-/combigereedschap weg
t.w.v. € 75,-
* (vanaf € 450,-)
Bij aanschaf van
een zitmaaier
gratis ballonvaart voor
u en uw partner (2 pers.)
** (vanaf € 2.500,-)
*
**
M. den Bleker en Zn. B.V.
De Groene speciaalzaak
Specialist in zitmaaiers, grasmaaiers, tuin- en parkmachines
Korteraarseweg 150-152, 2461 GP Ter Aar, Tel. 0172 - 602203
www.mdenbleker.nl
• Tuin- en parkmachines
• Tuin- en beschoeiingshout
• IJzerwaren
• Gereedschap
• groot - klein onderhoud
• aanbouw - verbouw
• nieuwbouw
• tegel- en metselwerk
Henri vd Wetering
U wilt verbouwen, maar waar begint u?
Eén telefoontje is genoeg, wij adviseren u graag.
Postadres: Overtoom 3 • 2811 LH Reeuwijk • Tel. (0182) 39 50 09
Bezoekadres: van Leeuwenhoekstraat 23 • Mobiel: 0624 877 515
info@aannemingsbedrijfwetering.nl • www.aannemingsbedrijfwetering.nl
Varens: de onderhoudsvrije groenmakers
Varens hebben geen bloemen en zaden, dus… hoe planten zij zichzelf voort? Dat doen ze min of meer ‘in het geheim’. Varens produceren namelijk miljoenen sporen en
deze zijn zo licht, dat ze eenvoudig door de wind kunnen worden meegevoerd. Overal waar ze landen, groeien weer nieuwe varens. Zo zal de wind - zonder dat wij er
erg in hebben - weer heel wat sporen over ons land verspreiden en kan de varen zich eenvoudig voortplanten.
Er bestaan geen geschik-
tere planten voor het ver-
fraaien van moeilijke scha-
duwhoekjes dan varens.
De noordkant van uw
huis, een hoekje onder de
bomen,… in elke tuin is wel
een plek te vinden waar
varens kunnen groeien. Zo
lang het maar schaduw- en
humusrijk is. Door hout-
snippers en oud blad te
vermengen met de aarde,
ontstaat een humusrijke
bodem. Dat is goede voe-
ding voor de varen, en ook
nog eens een goede isola-
tielaag voor de winter.
Varens hebben ook zon-
licht nodig. In de natuur
vinden we varens dan
ook vaak aan de rand van
een bos of op een open
plek waar boombladeren
het licht flteren dat op
de varens valt. De meeste
varens houden niet van
de felle middagzon; liever
hebben ze het nog niet zo
warme zonnetje van de
ochtend of de namiddag.
Varens hebben veel
behoefe aan vocht. Sim-
pelweg een paar stenen
tussen de planten in leg-
gen is al voldoende om de
grond daaronder vochtig te
houden. Een tuinpad van
tegels geef hetzelfde efect.
Varens zijn makkelijke,
onderhoudsarme tuin-
planten. Zo hoef u ze niet
te snoeien; hooguit in het
voorjaar de oude bladeren
afnippen voordat de nieu-
we krullen verschijnen.
WELK TYPE PAST BIJ U?
Voor de tuin zijn verschil-
lende soorten varens popu-
lair. Denk bijvoorbeeld aan
de kleine Eikvaren (Polypo-
dium vulgare) met donker-
groen gevederd, dof blad en
rode sporen aan de onder-
kant. Deze inheemse varen
is heel sterk, maar groeit
niet zo snel. De Dubbelloof-
varen (Blechnum spicant)
is een wintergroene varen
met platliggende, fris-
groene bladeren. De jonge,
nog opgerolde bladen
zijn vaak rood van kleur.
De Osmunda regalis is
indrukwekkend; hij wordt
niet voor niks Koningsva-
ren genoemd. Deze plant
wordt bijna een meter hoog
en onderscheidt zich met
een prachtige, goudgele
herfstkleur. De Koningsva-
ren gedijt vooral goed in
de schaduw tot halfscha-
duw en in een humusrijke
bodem. Polystichum acule-
atum wordt ongeveer 40-50
cm hoog en is wintergroen.
Deze stijve naaldvaren
komt in Nederland in het
wild zeldzaam voor en
staat zelfs op de Rode Lijst
van in Nederland verdwe-
nen en bedreigde planten.
De Niervaren (Dryopteris)
heef fjne, donkergroene,
decoratieve bladeren. De
onderzij! de is lichter van
kleur dan de bovenzijde.
Deze varenfamilie heef
ook wintergroene variëtei-
ten en is bovendien prach-
tig op pot. Een vochtige
tuin met veel schaduw, een
droge tuin met halfscha-
duw, een strakke structuur
of juist een natuurlijke
tuin… voor elk type tuin is
wel een passende varen te
vinden.
DE GROENDIJCK 49 - WAARDER • TEL. (0348) 50 14 29
INFO@VERKAIKWAARDER.NL
www.verkaikwaarder.nl
BEL VOOR PRIJZEN EN RESERVERINGEN
VERKAIK AANHANGWAGEN VERHUUR
Ook bagagewagens
voor de vakantie
Kijk op Reeuwijk 9 juli 2014 - pagina 20
Deze advertentie is tot stand gekomen in samenwerking met
www.worldoflooms.com
www.worldoflooms.com
‘K
i
j
k

o
p

R
e
e
u
w
i
j
k

‘u
w
k
o
rtin
g
s
c
o
d
e

L
P
K
R
0
6
1
4
B
e
s
t
e
l

n
u

u
w

l
o
o
m
s
a
r
t
i
k
e
l
e
n

e
n

o
n
t
v
a
n
g

4
0
%

l
e
z
e
r
s
k
o
r
t
i
n
g

v
a
n
;

D
e
kortingscode
is geldig tot
12-07-2014
Looms
Overgewaaid vanuit Amerika en inmiddels niet
meer weg te denken uit Nederland, Looms
armbandjes. De Looms armbandjes worden
gemaakt van gekleurde elastiekjes en met behulp
van een loom (engels voor weefgetouw) kunnen
de meest uiteenlopende fraaie creaties worden
gemaakt.
Wij hebben speciaal voor onze lezers een actie
geregeld bij Worldoflooms.com. Gebruikt u onze
kortingscode bij uw bestelling
van de producten van World
of Looms, dan krijgt u maar
liefst 40% korting op uw totale
bestelling.
Wereldwijde
rage
Ga snel naar www.worldoflooms.com en maak uw keuze uit een ruim assortiment producten.
Bestel
snel,
want
op=op.
www.worldoflooms.com
In deze zakjes zitten 300 silicone elastiekjes en ze
zijn verkrijgbaar in 17 verschillende uitvoeringen!
Effen, gestreept, fluor, dots, glow in the dark en het
Hollandse zakje met rood/wit/blauw en oranje. De
foto’s van de verschillende kleuren kun je vinden
op worldoflooms.com.
Looms elastiekjes
Navulling 300 stuks
e 3,00 e3,00
‘nu met 40%
korting’
e 1,80
Deze starters kit is buitengewoon uitgebreid! Met
maar liefst ruim 3000 elastiekjes in 22 verschillen-
de kleuren, een haaknaald, twee zakjes verbind-
ingsstukjes en een grote loom, maak je met gemak
tientallen armbandjes of andere leuke sieraden of
figuren.
Looms
Starters kit
e 26,95 e26,95
‘nu met 40%
korting’
e 16,17
In deze zakjes zitten 600 silicone elastiekjes en ze zijn
verkrijgbaar in 34 verschillende uitvoeringen! Effen,
gestreept, fluor, dots, glow in the dark en glitter, je
vindt ze allemaal terug in de webshop van worldo-
floom.com. Nu voor €4,40 per zakje en in combina-
tie met de kortingskode, voor slechts €2,64!
Looms elastiekjes
Navulling 600 stuks
e 4,40 e4,40
‘nu met 40%
korting’
e 2,64
Een super hip Looms bedeltje maakt een Looms
armband nog specialer. Het bedeltje is eenvoudig
te bevestigen en zorgt net voor dat speciale uiter- te bevestigen en zorgt net voor dat speciale uiter te bevestigen en zorgt net voor dat speciale uiter
lijk. In een zakje zitten 10 bedeltjes.
Looms Bedeltjes
e 2,50 e2,50
‘nu met 40%
korting’
e 1,50
Kijk op Reeuwijk 9 juli 2014 - pagina 21
Optimaal wooncomfort
met deze binnenzonwering!
Duette
®

Shades
vanaf
€ 159,
nú met luxe design
bediening cadeau
(t.w.v. € 40,-)
SmartCord® LiteRise®
Zonwering & raamdecoratie
Hoge Gouwe 47 Gouda
Tel: 0182 - 51 80 36
Bezoek ook onze website:
www.hameni.nl
Of kom langs in onze showroom:
Terrasscherm
actie met
gratis motor
nú met doek uit de
outdoor collectie en
electrische bediening
voor de prijs van een
handmatige bediening
Sfeervolle buitenzonwering
voor een comfortabel buiten gevoel!
G
r
a
t
i
s
M
o
t
o
r
Optimaal beveiligen
tegen minimale kosten!
Groot assortiment inbraakwerend hang- en sluitwerk tegen
zeer aantrekkelijke prijzen! Uit voorraad leverbaar, afhalen op afspraak.
Nemef Veiligheidscilinderslot
SKG®** 4119/17-50 PC55
€ 49,50 incl btw
Slotenservice
Woninginbraak gehad? Inbraakschade aan hang- en sluitwerk?
Slotenmaker nodig? Diefstal sleutels? Sleutel kwijt? Slot kapot? Uzelf buitengesloten?
Wij bieden u een snelle service
om uw cilinders of sloten vakkundig te vervangen.
Onze montagekosten zijn € 37,50 incl btw
Veiligheidsbeslag greep-kruk
SKG***® met kerntrekbeveiliging
€ 52,50 incl btw
Zwanenburg Inbraak Preventie
Weijland 36a - 2415 BC Nieuwerbrug aan den Rijn
Telefoon 0348 - 68 87 11 of 06 - 215 74 101
www.zwanenburg-inbraakpreventie.nl
Laagveen gaat weer trillen
Natuurmonumenten en
Staatsbosbeheer herstellen
de komende vijf jaar zeven
laagveengebieden waardoor
het laagveen weer gaat trillen.
Het gaat om het natuurher-
stelproject ‘New Life for Dutch
Fens’ waaraan de Europese
Commissie, ministerie van
Economische Zaken, provin-
cies Noord-Holland, Zuid-Hol-
land, Overijssel en Utrecht en
het waterschap Amstel, Gooi
en Vecht belangrijke finan-
ciële bijdragen aan leveren.
De uitvoering van het project
start vanaf 2014 en loopt tot
eind 2018. Het project heeft
betrekking op zes gebieden
van Natuurmonumenten: Oos-
telijke Vechtplassen, De Wie-
den, Botshol, Naardermeer en
Nieuwkoopse Plassen & De
Haeck en het Wormer- en Jis-
perveld en op twee gebieden
van Staatsbosbeheer: de Rot-
tige Meenthe & Brandemeer
en het zuidelijke deel van de
Oostelijke Vechtplassen. Met
de maatregelen worden de
omstandigheden voor flora en
fauna hersteld die van oudsher
thuishoren in het laagveenge-
bied. Denk hierbij aan karak-
teristieke open wateren met
kranswieren, krabbenscheer
en fonteinkruiden, maar ook
trilvenen en blauwgraslanden
en soorten als grote vuur-
vlinder, Noorse woelmuis en
gevlekte witsnuitlibel. Ook ver-
scheidene moerasvogelsoor-
ten zoals zwarte stern, grote
karekiet, rietzanger, snor en
purperreiger profiteren van het
herstel. Beeld: Jan Kriek
Natuurnetwerk Zuid-Holland
Gedeputeerde Staten en de regionale partners willen samen
260 miljoen euro investeren in nieuwe natuur. Het meeste geld
wordt geïnvesteerd in het Groene Hart en in Deltanatuur. Zo’n
22 miljoen euro is bestemd voor ecologische verbindingen tus-
sen natuurgebieden, waardoor de kwaliteit van die gebieden
verbetert. “Met dit besluit kan natuurontwikkeling door de provin-
cie na een lange periode van onzekerheid en bezuinigingen van
start,” aldus gedeputeerde Han Weber. “We kunnen nu echt werk
maken van het behoud en de versterking van de biodiversiteit in
Zuid-Holland.”
Kijk op Reeuwijk 9 juli 2014 - pagina 22
Oplage: 6.900 exemplaren
Verspreid in Reeuwijk, Driebruggen,
Waarder en Hekendorp
Uitgever: Elly de Knikker
Kijk op Reeuwijk is een handels-
naam van Graficelly B.V.
Hoofdredacteur: Paul Engels
Tel. (0182) 394 810
redactie@kijkopreeuwijk.nl
Redactiemedewerkers:
Anneke Agterberg, Margon v.d. Berg,
Wim de Boevère, Ruud Kooistra,
Marlien van Leeuwen, Narda Rebel,
Bert Verver, Karin Wagter
Inleveren kopij: uiterlijk maandag
09.00 uur. Overname artikelen toe-
gestaan met bronvermelding:
Kijk op Reeuwijk
Advertenties:
Tel. (0182) 399 266
advertentie@kijkopreeuwijk.nl
Reservering vóór vrijdag 17.00 uur.
Daarna kan plaatsing niet gegaran-
deerd worden. Informatie over tarie-
ven en aanleveren op aanvraag via
advertentie@kijkopreeuwijk.nl of op
www.kijkopreeuwijk.nl

Druk:
Rodi Rotatiedruk
Broek op Langedijk
Bezorging:
Reclameverspreiding Bodegraven
Tel. (0172) 615 588
Bereikbaar tijdens kantooruren
bezorging@kijkopreeuwijk.nl
Colofon
Kijk op Reeuwijk • Leeghwaterstraat 15-07
2811 DT Reeuwijk • Tel (0182) 399 266
www.kijkopreeuwijk.nl
Reserveer uw gratis Kijkertje met deze bon.
Via deze bon kunt u eenvoudig een kleine advertentie opgeven.
Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een vakje.
Naam: ..................................................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................................
Telefoon: ..................................................................................................................................
Wenst onderstaande tekst als gratis Kijkertje te plaatsen
Uitsluitend gevr./te koop/gratis af te halen gebruikte goederen,
vermiste/gevonden huisdieren of voorwerpen van en voor diege-
nen die in het verspreidingsgebied van Kijk op Reeuwijk wonen.
Maximale waarde van het te koop gevraagde of aangebodene
€ 110,-. De prijs moet vermeld worden. Maximaal één Kijkertje
met één onderwerp per adres/per week. Kijkertjes die niet aan
bovenstaande regels voldoen, worden niet in behandeling geno-
men. Let op: in een Kijkertje kunnen geen diensten worden
gevraagd of aangeboden.
INLEVEREN
Deze bon (tot donderdag 12.00 uur) afgeven bij:
- Sigarenmagazijn Corona, Kon. Wilhelminastraat 6, Reeuwijk;
- G. Kastelein, horlogemaker/juwelier, Kerkweg 19, Driebruggen;
- Plus Hoogendoorn, Dorp 14, Waarder;
Of deze bon opsturen naar:
- Kijk op Reeuwijk, Leeghwaterstraat 15-07, 2811 DT Reeuwijk.
Of per e-mail (max 80 letters, inclusief spaties en overige leestekens):
- kijkertjes@kijkopreeuwijk.nl (verplicht naam en adres vermel-
den)
Kijkertjes kunnen zonder opgave van redenen worden geweigerd.
De Kijkertjes die op vrijdag in ons bezit zijn, worden de week erna
geplaatst. De uitgever behoudt zich het recht voor om van het slui-
tingsuur af te wijken.
Kijkertjesbon
Hoogste podium voor Robin de Haan
Bij de Goverwelleloop in Gouda, een loop voor basisschoolleerlingen in de regio, waren Robin de
Haan en Wessel Baas van Sportclub Reeuwijk succesvol. Zij startten op de 925 m lange kidsrun
in de categorie groep 5. Robin de Haan finishte als eerstein een tijd van 3.07 min. Wessel Baas
eindigde net naast het podium op een vierde plaats in een tijd van 3.18 min.
Grossieren in
persoonlijke
records
Negen pupillen van SC Reeu-
wijk wisten bij een wedstrijd in
Lisse gezamenlijk 31 persoon-
lijke records te verbeteren.
’s Ochtends waren de C- en
B-pupillen aan de beurt. Loes
v.d. Berg wist haar persoon-
lijke records op de onderdelen
40 m sprint, hurkhoog, vortex-
werpen en slingeren scherper
te stellen. Na alle onderdelen
eindigde ze op een tiende
plaats. Bij de jongens pupillen
B kwamen Robin de Haan,
Wessel Baas, Guus Hulst en
Stefan Roseboom in actie.
Robin de Haan scherpte op de
40 m horden zijn tijd aan. Bij
het verspringen en het hoog-
springen verbeterde hij zijn
persoonlijke record met 5 cm.
Wessel Baas verbeterde zich
sterk met het vortexwerpen.
Na alle onderdelen eindigde
Robin op de vierde plaats en
Wessel op de vijfde plaats.
Guus Hulst werd 21e en Ste-
fan Roseboom 31e. Bij de jon-
gens pupillen A 1e jaars ver-
beterde Elmar van Erkel met
verspringen zijn persoonlijke
record met 30 cm, hij sprong
naar een afstand van 3.35 m.
Met het vortexwerpen kwam
hij tot een pr van 25,50 m. Na
alle onderdelen eindigde hij
op de 16e plaats en Luuk van
Wolven eindigde op een 28e
plaats. Bij de meisjes pupil-
len 2e jaars wist Madelief de
Jong op een aantal onderdelen
eveneens haar persoonlijke
records scherper te stellen.
Bij het hoogspringen vloog ze
10 cm hoger dan ooit over de
1.25 meter. Met het polsstok-
verspringen sprong ze naar
een afstand van 2.85 meter,
liefst 40 centimeter meer dan
haar oude pr. Madelief ein-
digde op een 7e plaats. Bij de
jongens pupillen A 2e jaars
eindigde Quinten Kooymans
als 22ste.
Jeugd Slagwaardig trekt er op uit
Voor de allereerste keer orga-
niseerde Tennisvereniging
Slagwaardig een jeugdkamp.
Een grote groep kinderen,
ouders en begeleiders bivak-
keerden in Zuid-Leusden bij
kampeercentrum YMCA. Al
na het ontvangstdiner barstte
een avond vol activiteiten los.
Er werd gestart met een span-
nende ronde van vlaggenroof,
waarna het populaire weer-
wolvenspel werd gespeeld.
Het was de opmaat voor een
spetterende bonte avond, met
een echte showmaster, dan-
sers, stand-up comedians, een
goochelaar en heel veel ple-
zier. Na zo’n slopende avond
wilden de kinderen heel graag
naar bed om vervolgens niet
te gaan slapen. De korte nacht
drukte de pret niet en met
ochtendmuziek op zaterdag-
ochtend werden de kinde-
ren weer goed wakker. Na
een goede maaltijd vertrok
de groep de wilde natuur in
voor een tekenpuzzeltocht en
’s middags hebben de kin-
deren hun krachten kunnen
meten in een heuse bungee-
run en door tegen een zeep-
helling op te klimmen. Het
kamp werd zaterdag afgeslo-
ten met een heerlijke barbe-
cue. Wat vloog de tijd voorbij
en wat was het een geweldig
weekend. Iedereen kijkt alweer
uit naar de volgende jeugd-
evenementen.
Voor onderhoud en reparatie aan uw gasapparatuur,
ook voor al uw overige installatie werkzaamheden.
Voor vragen, storingen en afspraken zijn we bereikbaar op tel. 06 55550821 of
per e-mail: info@gouwelijn.nl
Gouwe Lijn Centrale verwarming
Vestigingsadres: Beatrixlaan 25 • 2811 LZ Reeuwijk | Correspondentieadres: Nieuwe Markt 9 • 2411 BB Bodegraven
www.gouwelijn.nl
Pech en winst bij Solarboat race
De Reeuwijkse broers Gerben en Johan Schonebaum is het niet
gelukt om met hun solarboatteam van TU Delft de overwinning
te behalen. Sterker, tijdens de laatste etappe moest een zekere
podiumplek worden afgestaan door pech. De boot kapseisde, het
vermogen van de zonnecellen was daardoor niet op orde en de
boot kon de finish van deze etappe niet bereiken. Als gevolg van
de bijhorende tijdstraf zakte het team naar de vierde plek. Wel
wist het team de prestigieuze design award in de wacht te slepen
voor het bijzondere ontwerp en het fietsprincipe van de boot: de
zonneboot heeft geen klassiek roer achterop, maar sturen gaat
door de voorste draagvleugel te draaien. Dit systeem houdt de
boot stabiel als de draagvleugels de romp uit het water tillen. Om
te voorkomen dat de boot omvalt compenseert de bestuurder de
val door de richting in te sturen waarin de boot dreigt te vallen.
Net als hoe een fiets werkt. Door deze manier van varen kunnen
de draagvleugels extreem klein zijn en heeft de boot net zoveel
waterweerstand als een mensenhand die in het water steekt.
Mede door het lichte gewicht van totaal ongeveer 90 kg kan de
boot een topsnelheid bereiken van 40 a 45 kilometer per uur.
Gedurende de race bleek dit principe zeker kansrijk.
‘s zomers buiten
‘s winters binnen
Berkenbroek 10a
2811 NZ Reeuwijk
Tel. (0182) 392 035
E-mail: bijljvd@xs4all.nl
UNETO-VNI
Erkend installateur
André Nuijen
Albert Schweitzerstraat 16
2811 SC Reeuwijk
Telefoon (0182) 39 63 24
Mobiel (06) 10 90 22 40
E-mail: info@elektro-totaal.nl
www.elektro-totaal.nl
Kijk op Reeuwijk 9 juli 2014 - pagina 23
t
Hoogendoorn
supermarkt
1914-2014
Feest in Waarder! Hoogendoorn bestaat 100 jaar.
Vier generaties klanten, vier generaties ondernemers. Al jaren kunt u bij de familie
Hoogendoorn terecht voor uw dagelijkse boodschappen. Uiteraard willen wij dit
jubileum niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom organiseren wij het komende
jaar diverse leuke activiteiten voor jong en oud en hebben wij feestelijke aanbiedingen.
Wij begroeten u graag weer in onze winkel!
Win €100,- aan
boodschappen
*
Speelt u al mee met onze
huisnummerbingo?
Hang de poster voor uw raam en
deponeer de ingevulde deelnamekaart
in de speciale Bingobak.
*m.u.v. wettelijk niet toegestane artikelen
Hoogendoorn
| Dorp 14 | 3466 NG Waarder |
| T: 0348 50 13 11 | www.plus.nl
PLUS_Verkiezing_Poster_70x100_Fase 2_Wt.indd 1 24-03-14 13:52
Wij zijn halve finalist!
Openingstijden: maandag- donderdag 8.00 - 20.00 | vrijdag 8.00 - 21.00 | zaterdag 8.00 - 18.00
Max. 4 aanbiedingen per klant Max. 4 aanbiedingen per klant
LA
A
TSTE W
EEK
Geldig week 28 (maandag 7 tot en met zaterdag 12 juli)
PLUS Gevulde koeken
2 pakken à 6 stuks
3.14
PLUS Pers- of handsinaasappels
Net 2 kilo
2.59-2.49 
Kijk op Reeuwijk 9 juli 2014 - pagina 24
Kijkertjes
Kringloopwinkel
“DE KRI NG”
Kon. Wilhelminahof 1
2811 SZ Reeuwijk
Openingstijden
Ma : 13.00 - 15.30
19.00 - 20.30
Wo : 10.00 - 15.30
Za : 10.00 - 15.30
Telefoon: 0182 - 30 00 33
Bgg: 0182 - 39 37 15
Luxe appartement gelegen aan de
Breevaart met prachtig weids uitzicht
over de Reeuwijkse Plassen. Dit riante
en lichte appartement is gelegen op
de tweede verdieping en beschikt over
veel leefruimte (130m
2
). Daarnaast
heeft u 2 eigen parkeerplaatsen en een
eigen aanlegplaats voor uw sloep.
DESKUNDIG OP HET GEBIED VAN
• VERKOOP • AANKOOP • VERHUUR • TAXATIES
Te Koop: Zoutmansweg 19 te Reeuwijk
Vraagprijs: € 449.000,-- k.k.
REEUWIJK 0182 - 39 42 00
Zoutmansweg 12,
reeuwijk@dupreemakelaars.nl
www.dupreemakelaars.nl
A.s. zaterdag en zondag OPEN HUIS
12:00 tot 16:00 uur
Zeilers Bodegraven-Reeuwijk derde bij NRE
De Nieuwkoopse Plassen waren zondag 6 juli het
toneel voor de fnish van het vierde Nationaal Regen-
boog Evenement (NRE). Gemeente Leiderdorp was
onbetwist de overall winnaar van de vijfdaagse regi-
onale zeilwedstrijd. Gouda en Bodegraven-Reeuwijk
pakten de tweede en derde plek.
het NRE moesten de wed-
strijden op de Nieuwkoopse
Plassen worden afgelast
omdat er teveel wind stond.
Ook de andere dagen was
er finke wind, maar kon-
den op één na alle wedstrij-
den doorgaan.
BETER INGESPEELD
Het team dat gemeente
Bodegraven Reeuwijk ver-
tegenwoordigde, raakte
volgens Stuurman Hans
van Stekelenborg steeds
beter op elkaar ingespeeld.
Dat bleek ook wel uit de
resultaten, want het team
werd de eerste dag zesde
en de dagen daarna steeds
tweede. In het overall klas-
sement eindigde het team,
dat naast de stuurman
bestaat uit de bemannings-
leden Jeroen van Catz en
Wouter van Catz, op de
derde plaats.
WALACTIVITEITEN
Naast de wedstrijden
waren er op de verschil-
lende locaties allerlei
activiteiten georganiseerd
om iedereen te laten ken-
nismaken met watersport.
Zo mochten kinderen een
bootje bouwen om daar
vervolgens zelf in te varen,
was het mogelijk om een
zeilles te volgen of in een
kano het water op te gaan.
Ook was er een demon-
stratie wakeborden en
konden er verschillende
beachsporten worden
beoefend.
LUSTRUMJAAR
Commissaris van de Koning
van Zuid-Holland, Jaap Smit,
verzorgde de prijsuitreiking:
“Ik feliciteer het team van
Na de Sail-in op dinsdag
1 juli werd er van woens-
dag tot en met zaterdag
gevaren op respectievelijk
de Kagerplassen, Braasse-
mermeer, Westeinderplas-
sen en Vinkeveense Plas-
sen. Op de laatste dag van
• t.k. heren/jongensfiets 3 versn.
trommelremmen i.z.g.st. € 85,-
tel. 06-12412508
• t.k. kantelbare fietsendrager
belastb. tot 75 kg+verst.trekhaak-
steun € 50,- tel. 06-23364565
• t.k. zonnescherm groen met wit
3.10 breed € 50,- tel. 06-49408150
• t.k. 2 mooie rotan fauteuils met
dikke kussens samen € 30,-
tel. 06-40149148
• t.k. meisjesfiets roze Aldo voor 4-6
jr € 15,- tel. 06-34848117
• t.k. handige kleine elektrische
medela kolf met 4 kleine flesjes
€ 25,- tel. 06-18653340
• gratis op te halen 1 pers. ledikant
grenen, lattenbodem ontbreekt
tel. 0172-610880
• t.k. Shakespeare zgan foudraal
werphengel molen € 25,- tel. 0182-
300789
• t.k. 2 stenen cirkels Ø 2.20 p.st.
€ 15,- samen € 25,- tel. 0182-583495
• verloren te Waarder sleutel met
blauw lintje tel. 06-30589789
Eindrang-
schikking
1. Leiderdorp
2. Gouda
3. Bodegraven-Reeuwijk
4. Aalsmeer
5. Teylingen
6. Nieuwkoop
7. De Ronde Venen
8. Kaag en Braassem
9. Bedrijfsleven
Haarlemmermeer
10. Leiden
11. Provincie Zuid-Holland
12. Leidschendam-Voorburg
mijn oude woonplaats Lei-
derdorp. Het NRE was ook
dit jaar weer goed georgani-
seerd. Veel bezoekers heb-
ben ervaren hoe fantastisch
het plassengebied in het
Groene Hart van Holland
is. Ook is er veel positieve
media-aandacht geweest
voor de hele regio. Ik kijk uit
naar het lustrumjaar.”
Beeld: MijnNaamisHaze
• t.k. 2x Zwitserland autobahnvignet
2014 € 17,50 p.st. tel. 06-13588185
• t.k. 2 pakken witte tegels (metro
voor de wand) € 10,- tel. 0172-611804
• t.k. hedera 80 cm hoog € 1,- tel.
0172-617359
• t.k. Bosch Heggenschaar zgan
€ 25,- tel. 0172-601503
• t.k. fietsendrager Twinny plus (2)
zgan € 25,- tel. 0348-688051
• t.k. bolderkar met vast zitje zgan
€ 35,- tel. 06-14922570
• t.k. Philips Matchline kleuren tv
werkt goed € 25,- tel. 06-51777986
• t.k. blauwe slaapbank br. 160 cm
180 cm € 50,- tel. 06-41876794
• af te halen tegen bos bloemen
Teutonia kinder/wandelwagen tel.
06-54746578/06-46245874
• t.k. Neopreen shorty man M dikte
2,5 mm zwart/rood 2x gedragen
€ 20,- tel. 06-20424059
• t.k. cross-trainer € 30,- tel. 0182-
391390
• t.k. dressboy € 7,50 tel. 0182-374176
Expositie zet aan tot wandeling
Ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de Heemtuin
Goudse Hout exposeert de vereniging in het Huis van de Stad
in Gouda. Met behulp van foto’s en voorwerpen geeft de expo-
sitie een indruk van de Heemtuin en hoe het Zuid-Hollandse
veenweidegebied er vroeger moet hebben uitgezien. De expo-
sitie nodigt bovendien uit tot een wandeling in de Heemtuin.
Deze ligt midden in het recreatiegebied de Goudse Hout tus-
sen Gouda en de Reeuwijkse Plassen. Het gebied van meer
dan 3 hectare is een afspiegeling van een aantal kenmer-
kende landschappen uit het Zuid-Hollandse veenweidege-
bied, zoals hooiland en grienden, maar ook kruidentuintjes en
kleine boomgaarden die van oudsher direct rondom de boer-
derij lagen. De tuin is van zonsopgang tot zonsondergang vrij
toegankelijk voor een fijne wandeling over hooilanden, langs
waterpartijen en over houtkaden. www.heemtuingoudsehout.nl
Vers is ook écht vers!
Wij garanderen u verse producten.
Elke dag!
Informatiezuil Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Elke zondag open 16.00 - 20.00 uur Gratis parkeren! Meentweide 70 - Reeuwijk facebook.com/JumboJimKoster
Puur brood wordt gemaakt en gebakken zoals de Franse
bakker het 150 jaar geleden deed. Dus zonder toevoegingen
als emulgatoren, E-nummers, conserveringsmiddelen,
geur- en smaakstoffen.
Puur brood.
De smaak
van vroeger
Broodnodig!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->