You are on page 1of 1

‫עמוד ‪2‬‬

‫פז־מלמד‬ ‫יעל‬

‫מישהו שומרעליהם‬
‫המקבלים‬ ‫ציבור‬ ‫עובדי‬ ‫הם‬ ‫פקודה‬ ‫לסרב‬ ‫בוגריהם‬ ‫את‬ ‫המחנכים‬ ‫הרבנים‬
‫בהם‬ ‫ייגע‬ ‫לא‬ ‫איש‬ ‫יקרה‪,‬‬ ‫מה‬ ‫משנה‬ ‫שלא‬ ‫יודעים‬ ‫הם‬ ‫אב‬ ‫מהמדינה‪.‬‬ ‫שכר‬

‫כמה ימים‬ ‫פקודה‪ .‬מקסימום יישב תלמידם‬ ‫הישיבה‬ ‫שחלעליהם הוא מוראו של‬
‫ראש‬ ‫עקירת‬ ‫בעיםתלונות על‬
‫העניין‪ .‬לא‬
‫בכלא‪ ,‬ובזה נגמר‬ ‫שבה הםלומדים‪ ,‬שלמרות‬ ‫פלסטינים‬
‫מחיר יקר‬

‫בעבור ארץישראל‪.‬‬
‫היותו רב אין‬

‫בלבו‪ ,‬אלא קנאות‬ ‫אלוהים שוכן‬


‫בירי‬ ‫עצים שק‬
‫‪111‬‬
‫אלו חלקמהחיילים שצה״ל מחזיק‬
‫חשוכה‬

‫לאדמה ושטחים‪ ,‬שהם עבורו חזותהכל‪.‬‬


‫ביחבי‬ ‫ין <ם‬ ‫ד^ם‬
‫‪IJlI‬‬
‫‪MM‬‬
‫הוגשו על‬ ‫יהוד־ ושומרון‬

‫היום בשטחים‪ ,‬רובם במסגרת גרורים‬ ‫האמונההעיוורתונטולתהגבולות‬ ‫ירי ארגון ״ישדין״ במהלך ארבע השנים‬
‫הסרה‬ ‫ישיבות‬ ‫בוגרי‬ ‫של‬ ‫הומוגניים‬ ‫כראשי‬ ‫המשמשים‬ ‫של חלק מהרבנים‬ ‫לא הבשילה‬ ‫אחת‬ ‫מתוכן אף‬ ‫האחרונות‪.‬‬

‫שאינם מקבלים את הערך‬ ‫חיילים‬ ‫שהם‬ ‫ארמה‬ ‫שטחי‬ ‫ישיבות היא שכעבור‬ ‫שהראיות היו‬ ‫לכלל‬
‫כתב אישום‪ ,‬אף‬

‫הבסיסי של מרינה דמוקרטית‪ ,‬שבה‬ ‫רואים בהם חלק ממדינת ישראל מותר‬ ‫חותכותלמרי‪ .‬המעשים מחרידים‪ .‬בשעת‬
‫הוא הזרוע הביצועית של החלטות‬ ‫הצבא‬ ‫באנשים חפים‬ ‫לעשותהכל‪.‬להתעלל‬ ‫בוקר מוקרמת יוצאים כמה מתנחלים‬
‫המחנכים את‬ ‫הרבנים‬ ‫הדרג המדיני‪.‬‬ ‫פרנסתם‪,‬להרוס‬ ‫מהם את‬ ‫מפשע‪,‬לגזול‬ ‫אל עבר כרם זיתים שלפלסטיני כזה או‬

‫פקודה הם עוברי ציבור‬ ‫לסרב‬ ‫בוגריהם‬ ‫שייקח‬ ‫רק מי‬ ‫ויבולם‪.‬‬


‫את שרותיהם‬ ‫אחר‪ ,‬שלא עשה להם דבר‪ ,‬משחיתים את‬

‫ויודעים‬‫המקבלים את שכרם מהמרינה‪,‬‬ ‫במעשי הפשעהללויסייע בהבאת‬ ‫חלק‬ ‫משפחה‬ ‫של‬ ‫פרנסה‬ ‫ומסתלקים‪.‬‬
‫העצים‬
‫שלא משנה מה יקרה‪ ,‬איש לאייגע‬ ‫הנשגבתמכל‪.‬‬ ‫המטרה‬ ‫המשיח‪ ,‬שזו‬ ‫נכרתה יחד עם העצים‪ ,‬החוק‬ ‫שלמה‬
‫בהם‪ .‬שר הביטחון יאמר שצריךלהידבר‬
‫איתם‪ ,‬דובר צה״ליודיע שמדובר בקומץ‬
‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫ישיבות וסרבנים‪,‬‬ ‫של‬ ‫שהם יכולים‬ ‫יודעים‬ ‫הרבנים‬
‫שהסרבנות היא נוראה ולא יעשה‬ ‫יגיד‬
‫פקודה‪.‬‬ ‫שקט לסרב‬ ‫בראש‬ ‫להורות‬
‫כמנהגוינהג‪:‬קיצוני‬ ‫ועולם‬
‫מאומה‪,‬‬
‫הימין ימשיכו להתעללבפלסטינים בלי‬ ‫ימים‬ ‫כמה‬ ‫התלמיד‬ ‫יישב‬ ‫מקסימום‬
‫לשלם על כך כל מחיר‪ ,‬לסרב לפקודות‬ ‫הארץ‬ ‫בעבור‬ ‫מחיר יקר‬ ‫בכלא‪ .‬לא‬
‫חוקיות ללא חשש‪,‬לצחוק על שלטון‬
‫כרי‬ ‫שהוא עושה הכל‬ ‫שמצדו יגיד‬ ‫החוק‪,‬‬

‫אבלבפועל לא יעשה‬ ‫את התופעה‪,‬‬ ‫למגר‬ ‫המשיח‪ ,‬לפי אמונתם של הרבאליעזר‬ ‫ההתעמרותבפלסטינים‬ ‫גסה‪,‬‬ ‫הופר ברגל‬
‫אישום נגרם‪.‬‬ ‫כתב‬ ‫יגיש אף‬ ‫מאומה ולא‬ ‫מלמד וחבריו‪,‬יגיע על גבם של פושעים‪.‬‬ ‫והשנאה ויצר‬ ‫ואתה האיבה‬ ‫נמשכת‪,‬‬

‫רב‬ ‫אילו המרינה הייתהשוללת מכל‬ ‫בעולם שבוגרי‬


‫ומאחר שכך‪ ,‬איןסיכוי‬ ‫את זה‪ .‬לא‬ ‫עוצר‬ ‫אחר לא‬ ‫הנקם‪ .‬ואף‬
‫ישיבה את הזכות להתפרנס על חשבונה‪,‬‬ ‫בישיבות‬ ‫הישיבותהללו‪,‬שכולןנכללות‬ ‫החוק‪.‬‬ ‫מערכת הביטחון ולא שלטונות‬
‫הזכות‬ ‫ומכל ישיבה שמסיתהלסירוב‬
‫את‬ ‫מאיזשהו‬ ‫אחר‬ ‫ההסדר‪ ,‬יפנה יהודי‬ ‫וההקשר‬ ‫מכאן קצרה הדרךלסרבנות‪,‬‬
‫לקבל אגורה אחת לצורך קיומה‪ ,‬יש‬ ‫פקודה‬ ‫אם יקבל‬
‫מאחז בלתי חוקי‪ ,‬גם‬ ‫ברור וחד‪:‬קיצוני המתנחלים בגרה‪,‬‬
‫להניח שהתופעה הייתהנעצרת‪.‬אילו‬ ‫מיד הוא‬
‫ובעצמו‪.‬‬ ‫מהרמטכ״ל בכבודו‬ ‫שנים על‬ ‫כבר‬ ‫שמצפצפים‬ ‫בעיקראלו‬
‫הצבא היה מודיע שאין יותר הסדר עם‬ ‫יריםטלפון לרב הישיבהשלו‪ ,‬זה יאמר‬ ‫ומקימים מאחזונים כאוות‬ ‫שלטון‬ ‫החוק‬

‫שמתוכה יוצאים סרבנים‪ ,‬התופעה‬ ‫ישיבה‬ ‫לו שמדובר על פקודה בלתי חוקית ושלא‬ ‫יאונה‬ ‫לא‬ ‫נפשם‪ ,‬יודעים שבסופו של‬
‫יום‬

‫הייתהנעצרת‪ .‬אבל זה הכל רק משאלות‬ ‫יעז למלא אותה‪,‬ובזה נגמר‬


‫העניין‪.‬‬ ‫להם כל רע‪ ,‬לא משנה מה תהיה מידת‬
‫ימצא‬ ‫אחר‬ ‫יתגשמו‪ ,‬ער שיום‬ ‫לב‪ ,‬שלא‬ ‫הצבא‪,‬‬ ‫הסמכות למתן פקודות היא לא של‬ ‫במשך שנים מפנימים‬ ‫הפגיעה שלהם‪.‬‬
‫חטיבה‬ ‫אואפילו‬ ‫הצבא עם גרוד‪,‬‬ ‫עצמו‬ ‫אלא של הרבנים‪,‬והללויודעים שהם‬ ‫האנשים הללו שהם ארוני הארץ ההיא‪,‬‬

‫של סרבנים‪.‬והיום הזה לא רחוק‪.‬‬ ‫יכוליםלהורות בראש שקט על סירוב‬ ‫כמו גם ארוני הארץהזו‪ ,‬והמורא היחיד‬