You are on page 1of 14

Capitolul 1/A

.

. 4 pentru ca să te convingi de temeinicia învăţăturilor pe care le- ai primit. 2 aşa cum ni le-au transmis cei care de la început au fost martiri oculari şi au devenit slujitori ai cuvântului. 3 după ce am cercetat toate de la început cu grijă. 1 Deoarece mulţi au încercat să alcătuiască o istorisire a faptelor care s-au împlinit printre noi. preabunule Teofil. m-am gândit să ţi le scriu şi eu în mod sistematic.

7 Însă nu aveau nici un copil. din grupul preoţesc al lui Abia. . pentru că Elisabeta era sterilă şi amândoi erau înaintaţi în vârstă. un preot numit Zaharia. regele Iudeii. 5 Era în zilele lui Irod. ţinând în mod desăvârşit toate poruncile şi prescrierile Domnului. 6 Amândoi erau drepţi înaintea lui Dumnezeu. Soţia lui era dintre fiicele lui Aaron şi se numea Elisabeta.

11 Atunci a apărut un înger al Domnului stând în partea dreaptă a altarului pentru jertfa de tămâie. a fost ales. . să intre în templul Domnului pentru a aduce jertfa de tămâie. 8 Pe când slujea ca preot înaintea lui Dumnezeu. când era rândul grupului său. rugându-se în timp ce se aducea jertfa. prin tragere la sorţi. 10 Şi toată mulţimea poporului era afară. 9 după rânduiala slujirii preoţeşti.

12 Văzându-l. căci 13 rugăciunea ta a fost ascultată şi soţia ta. Dar îngerul i-a spus: „Nu te teme. îţi va naşte un fiu şi-i vei pune numele Ioan. Zaharia s-a tulburat şi l-a cuprins teama. . Elisabeta. Zaharia.

pentru a pregăti Domnului un popor desăvârşit”. . 15 căci va fi mare înaintea Domnului şi nu va bea nici vin şi nici altă băutură tare. şi va fi umplut de Duhul Sfânt chiar din sânul mamei sale 16 şi pe mulţi dintre fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor. 17 El va merge înaintea lui cu duhul şi puterea lui Ilie pentru a întoarce inimile părinţilor către copii şi pe cei rebeli la înţelepciunea drepţilor.14 Vei avea bucurie şi veselie şi mulţi se vor bucura de naşterea lui.

pentru că nu ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la timpul lor”. vei fi mut şi nu vei putea vorbi până în ziua în care se vor împlini acestea. îngerul i-a zis: „Eu sunt Gabriel. . iar soţia mea este înaintată în vârstă. care stau înaintea lui Dumnezeu şi am fost trimis să-ţi vorbesc şi să-ţi dau această veste bună.18 Dar Zaharia i-a spus îngerului: „Prin ce voi cunoaşte aceasta? Eu sunt bătrân. 20 Iată. 19 Răspunzând.

s-a întors acasă. soţia lui.21 Poporul îl aştepta pe Zaharia şi se mira. se ascundea spunându-şi: 25 „Aşa mi-a făcut Domnul în zilele în care şi-a îndreptat privirea spre mine. 24 După aceste zile. a zămislit şi. 22 Când a ieşit şi nu putea să vorbească. iar el le făcea semne. . în timp ce acesta întârzia în sanctuar. 23 După ce s-au împlinit zilele slujirii lui. Şi el a rămas mut. timp de cinci luni. ca să îndepărteze ruşinea mea dinaintea oamenilor”. au înţeles că avusese o vedenie în sanctuar. Elisabeta.

i-a spus: „Bucură-te. îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea. Iar numele fecioarei era Maria. numită Nazaret. . din casa lui David. 28 Şi. 26 În luna a şasea. numit Iosif. Domnul este cu tine!” 29 Ea s-a tulburat la acest cuvânt şi cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi acesta. 27 la o fecioară logodită cu un bărbat. intrând la ea. o. plină de har.

Marie. pentru că ai aflat har la Dumnezeu. tatăl său. 33 şi va domni peste casa lui Iacob pe veci. 32 Acesta va fi mare: va fi numit Fiul Celui Preaînalt şi Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David. Însă îngerul i-a spus: 30 „ Nu te teme. . 31 Vei primi în sân şi vei naşte un fiu şi-l vei numi Isus. iar domnia lui nu va avea sfârşit”.

. a zămislit un fiu la bătrâneţe. Elisabeta. Iată. sfântul care se va naşte va fi numit Fiul lui Dumnezeu. din moment ce nu cunosc bărbat?” 35 Răspunzând. ruda ta. 37 pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil”. şi 36 aceasta este luna a şasea pentru ea care este numită sterilă. de aceea.34 Maria a spus către înger: „Cum va fi aceasta. îngerul i-a spus: „Duhul Sfânt va veni asupra ta şi puterea Celui Preaînalt te va umbri.

slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău”. Şi îngerul a plecat de la ea. .38 Atunci. Maria a spus: „Iată.