You are on page 1of 11

Capitolul 2/A

.

2 Acest recensământ a fost primul.1 În zilele acelea. pe când Quirinius era guvernator al Siriei. a venit un decret din partea împăratului August ca să se facă recensământ pe tot pământul. . fiecare în cetatea sa. 3 Toţi mergeau să fie înscrişi.

5 pentru a se înscrie împreună cu Maria. logodnica lui. . care se numeşte Betleem. din cetatea Nazaret. către Iudeea. care era însărcinată.4 Şi Iosif a urcat din Galileea. întrucât era din casa şi din familia lui David. în cetatea lui David.

pentru că nu era loc de găzduire pentru ei.6 Dar pe când erau ei acolo. l-a înfăşat şi l-a culcat în iesle. primul născut. 7 şi l-a născut pe fiul ei. s-au împlinit zilele ca Maria să nască. .

vi s-a născut Mântuitorul care este Cristos Domnul. 10 Îngerul le a spus: „Nu vă temeţi. 8 În acelaşi ţinut erau unii păstori care trăiau pe câmp şi păzeau turmele pe timpul nopţii. în cetatea lui David. . vă vestesc o mare bucurie care va fi pentru tot poporul: 11 astăzi. 9 Şi le a apărut un înger al Domnului şi gloria Domnului i-a învăluit în lumină. iar ei au fost cuprinşi de o mare spaimă. căci. iată.

şi pe pământ pace oamenilor pe care el îi iubeşte!” . 13 Dintr-o dată. lăudându-l pe Dumnezeu şi spunând: 14 „Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu.12 Acesta este semnul: veţi găsi un copil înfăşat şi culcat în iesle”. s-a unit cu îngerul o mulţime din oastea cerească .

15 Când îngerii au plecat de la ei spre cer. deci. . în grabă şi i-au găsit pe Maria. 16 Au plecat. păstorii au spus unii către alţii: „Să mergem până la Betleem şi să vedem acest Cuvânt care s-a făcut şi ce ne-a făcut cunoscut Domnul”. pe Iosif şi copilul culcat în iesle.

preamărindu-l şi lăudându-l pe Dumnezeu pentru tot ce au auzit şi au văzut. meditându-le în inima ei. 19 Maria însă păstra toate aceste cuvinte. .17 După ce l-au văzut. au făcut cunoscut ceea ce li se spusese despre acest copil. 18 Toţi cei care auzeau se mirau de cele spuse lor de către păstori. după cum le-a fost spus. 20 Apoi păstorii s-au întors.

aşa cum a fost numit de înger mai înainte de a fi fost zămislit. .21 Când s-au împlinit opt zile. a fost circumcis şi i s-a pus numele Isus.