You are on page 1of 2

Geachte leerkracht,

Als innoverend project heb ik de opdracht gekregen om de computerklas op te


starten. Graag zou ik de leerkrachten en de leerlingen hierbij betrekken. Daarom heb
ik twee enquêtes opgesteld, een voor leerkrachten en een voor leerlingen. Hierbij
vraag ik u om deze enquête in te vullen en de andere enquêtes aan de leerlingen
mee te geven, zodat zij deze thuis (eventueel onder begeleiding van de ouders)
kunnen invullen. In de leraarskamer ligt een map met als opschrift ‘enquêtes’.
Gelieve de ingevulde enquêtes hierin te steken.

Hoeveel uur wordt de klascomputer gemiddeld gebruikt per week?


o Minder dan 1 uur per week
o 1 à 2 uur per week
o 2 à 3 uur per week
o Meer dan 3 uur per week

Welke stelling past het beste bij uw klas?


o Zo goed als alle leerlingen kunnen goed overweg met de computer
o Ongeveer de helft van de klas kan goed overweg met de computer
o Het kleinste deel van de klas kan goed overweg met de computer

Hoeveel lesuren wenst u wekelijks gebruik te maken van de computerklas?


o 1 lesuur
o 2 aaneensluitende lesuren
o 2 lesuren verspreid over de week
o Andere: ...............................................................................................................

Schrijf in onderstaand rooster wanneer u het liefst gebruik zou maken van de
computerklas en ook met welke klas dit is. Schrijf ook een eventuele tweede keuze
op (tussen haakjes noteren). Zet een kruis in de hokjes waarin u zeker geen gebruik
kan maken van de computerklas.

uren maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag


8.30-9.20

9.20-10.10

10.30-11.20
11.20-11.45
13.10-14.00

14.00-14.25 14.15 – 15.05


14.40-15.30
15.30-15.55

Voor welke vakken zou u de computerklas graag gebruiken?


o Taal
o Rekenen
o Frans
o Andere: ...............................................................................................................

Op alle computers zal er ‘Totaalpakket 10’ van Ambrasoft staan (staat momenteel
ook op alle klascomputers). Wat vindt u van dit programma?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Zou u willen dat er nog andere programma’s voor rekenen en taal op de computers
komen?
o Nee, dat is overbodig
o Het zou handig zijn, maar niet noodzakelijk
o Ja  Voor welke leerinhouden? .........................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Voor welke vakken en leerinhouden wenst u dat er programma’s op de computers


komen? (Gelieve op de stippellijn de leerinhoud te noteren)
o Frans: ..................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
o Wereldoriëntatie: .................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
o Andere: ...............................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Er bestaat een programma (Hot Potatoes), waarmee u zelf oefeningen kunt opstellen
(kruiswoordraadsels, invuloefeningen, …) Zou u met dit programma willen leren
werken, zodat u zelf computeroefeningen kunt maken die aansluiten bij u lessen?
o Ja, dit interesseert mij
o Niet echt, er zijn voldoende oefeningen te vinden op het internet
o Nee, dit lijkt mij te moeilijk en niet echt nuttig

Indien u nog vragen, opmerkingen, suggesties, tips, … heeft, gelieve ze hieronder te


noteren.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Alvast bedankt om deze enquête in te vullen


Met vriendelijke groeten, Juf Dorien