You are on page 1of 2

Kalender Kreativ Psykologi våren 2008

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag


28 29 30 31 1 2 3
J
A 5 Teatermøte
Korøving
N Bli-kjent-kveld (Dåp for 3. sem.)
4 5 6 7 8 9 10

6 Kokosbollesalg
Korøving PS-kveld: Teaterverksted Morrari
Mentalisering
11 12 13 14 15:) 16 17
Styremøte KP

F 7 Teatermøte
Korøving Styre- hyttetur Kling Kokos
E 18 19 20 21 22 23 24
B 8 Kokosbollesalg Teatermøte
Korøving Hyttetur KP-foreninger

25 26 27 28 29 1 2

9 Teatermøte
Korøving Vinterball

3 4 5 6 7 8 9
SiO-dugnad (KK)
10 Kokosbollesalg Teatermøte
Korøving
Org.psyk.dag (FOP)
Torsdagspub
(FOP)
10 11 12 13 14:) 15 16
Kokosbollesalg
M 11 Teatermøte
Korøving
A
17 18 19 20 21 22 23
R
S 12
24 25 26 27 28 29 30
Kokosbollesalg
13 Teatermøte
Korøving Torsdagspub Kick-off fest på U1
(Kling Kokos) (PsychAid)

Kling Kokos: styremøte første onsdag i måneden, etter øving


Kokosbollesalg: utenfor kantina kl 12-13, eller så lenge det kokosboller igjen
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
31 1 2 3 4 5 6
Fagdag PsychAid-aksjon PsychAid-aksjon
14 (PsychAid) Teatermøte
Korøving

7 8 9 10 11 12 13
A Kokosbollesalg

P 15
Teatermøte
Korøving Øvings- helg Kling Kokos
R 14 15:) 16 17 18 19 20
I 16 Teatermøte
Korøving Øvingshelg Morrari
L
21 22 23 24 25 26 27
Kokosbollesalg
17 Korøving Øvingshelg Morrari

28 29 30 1 2 3 4

18 Korøving Revy (Morrari)


CD-inspilling
Gallafest
Revypub Kling Kokos
5 6 7 8 9 10 11
Kokosbollesalg
19 Korøving

M 12 13 14 15:) 16 17 18

A 20 Korøving
I
19 20 21 22 23 24 25
Kokosbollesalg
21 Korøving Torsdagspub
(Morrari/Gaffel)
26 27 28 29 30 31 1

22 Korøving Ev. sommerball


(FU)
2 3 4 5 6 7 8
J
U 23 Sommeravslutning
N Kling Kokos

Koret: styremøte første onsdag i måneden, etter øving


Kokosbollesalg: utenfor kantina kl 12-13, eller så lenge det kokosboller igjen