Kata "amal" berasal dari Bahasa Latin "Caritas", yang bererti dalam penjagaan dan penggunaan kontemporari biasa

istilah mungkin bererti tidak lebih daripada kebaikan kepada fakir miskin. Arti hukum Perkataan tersebut lebih luas daripada ini, dalam hal ini meliputi banyak tujuan yang lain untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Sebuah adalah definisi kamus amalan memberikan secara sukarela untuk mereka yang memerlukan; sedekah-memberi; sebuah lembaga atau organisasi untuk membantu mereka yang memerlukan kebaikan, kebajikan, toleransi adalah dalam menilai orang lain, cinta sesama manusia. Dalam penggunaan lebih popular amal kadang-kadang memikirkan dalam istilah yang lebih sedikit lega kemiskinan atau kesusahan. Di Australia tiada perundang-undangan definisi amal atau entiti lain termasuk dalam rangka rujukan. Hukum yang berkaitan dengan amal adalah sebahagian daripada hukum percaya. Sebuah amal pada dasarnya adalah instrumen untuk membawa tujuan kepercayaan amal berlaku. J Hammond berkomentar bahawa: "Tidak ada definisi hukum intrinsik amal. Sebagai masalah teknik, Mahkamah hanya boleh menggambarkan atribut amal. Dan yang penting adalah bahawa atribut yang diperlukan kegiatan amal harus mencari kesejahteraan masyarakat atau, dengan kata lain, amal itu tidak berkaitan dengan pemberian keuntungan peribadi. " In Re Nottage, LJ Rigby mengatakan bahawa itu mungkin tidak mungkin untuk mendefinisikan apa yang merupakan warisan amal. Dia menambah bahawa hal itu jelas tidak dianjurkan untuk cuba melakukannya

1,0 MUKADDUMAH Statuta Elizabeth Penggunaan undang-undang yang Amal 1601, disebut sebagai Statuta Elizabeth, itu diberlakukan untuk mengatasi penyalahgunaan kepercayaan yang ditubuhkan untuk tujuan amal. Pembukaan Statuta berangkat pendaftaran tujuan amal yang dilindungi oleh peruntukan-ketentuannya. Sementara Statuta telah dilucutkan, Pembukaan mempunyai tempat tetap dalam penentuan tujuan amal. Tujuan amal adalah mereka yang berada dalam semangat dan intendment daripada Statuta Elizabeth, atau yang berkaitan dengan tujuan yang telah dinilai sebagai amal dalam Pembukaan. Ford dan Lee direkodkan bahawa mahkamah:

"Alasan oleh analogi dari kes ke kes, memegang kepercayaan menjadi amal yang mungkin tidak datang secara langsung di dalam undang-undang atau bahkan dengan semangat dan intendment, tetapi yang boleh dibandingkan dengan kes-kes yang telah dianggap sebagai amal." Authorities 2,0 Simbol Menurut Perkara 1 Bahagian 1 Bab 50 daripada Charities Act 2006, untuk tujuan undang-undang Inggeris dan Welsh, "amal" bererti suatu lembaga yang ditubuhkan untuk tujuan amal sahaja, dan jatuh menjadi subyek untuk mengendalikan Mahkamah Tinggi dalam melaksanakan yurisdiksinya berkaitan dengan amal. Definisi ini "amal" tidak berlaku untuk tujuan yang diistiharkan jika definisi yang berbeza daripada istilah itu berlaku untuk tujuan itu berdasarkan yang lain atau diistiharkan. Sebuah acuan dalam mana dokumen untuk diistiharkan atau amal dalam erti Amal Menggunakan UU 1601 (c. 4) atau pembukaan itu harus ditafsirkan sebagai rujukan untuk amal seperti yang ditakrifkan oleh ayat (1). 3,0 Kasus Dalam Pajak Penghasilan Objektif Khusus Komisioner v Pemsel [1891] AC 531, hukum amal Australia mempunyai asal-usulnya dalam Statuta 1601 Menggunakan Amal, juga dikenali sebagai Statuta Elizabeth. Statuta Elizabeth direka untuk memastikan bahawa dana amal diaplikasikan pada penggunaan ditentukan oleh penderma, untuk menunjukkan apa tujuan amal yang secara undang-undang, dan untuk mendelegasikan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pentadbiran hadiah amal. Namun, bahkan pada tahun 1601 ini bukan senarai yang lengkap tujuan amal, beberapa jelas kelalaian yang percaya untuk tujuan keagamaan, atau untuk lembaga pendidikan, yang dianggap mencukupi disediakan untuk pada saat itu. Meskipun Statuta dilucutkan Elizabeth di Inggeris pada tahun 1888, undang-undang terus menjadi yang paling otoritatif pernyataan hukum mengenai apa yang merupakan amal, dan terus mempengaruhi definisi kita tentang amal hari ini. Pada tahun 1891, Tuhan Macnaghten diklasifikasikan kategori tujuan amal di bawah empat cabang: "Charity dalam pengertian hukum terdiri daripada empat bahagian utama: percaya untuk meredakan kemiskinan; percaya untuk kemajuan pendidikan; percaya untuk kemajuan agama dan kepercayaan untuk tujuan lain bermanfaat bagi masyarakat untuk tidak jatuh di bawah salah satu kepala dahulu. " Dalam pembedahan makhluk hidup Nasional Masyarakat Anti-ay IRC [1948] AC 31, tujuan daripada masyarakat untuk melarang percubaan menggunakan haiwan itu dianggap tidak amal kerana eksperimen semacam itu adalah untuk kepentingan umat manusia. Diadakan: Manfaat harus ditafsirkan dalam semangat pembukaan

daripada CUA 1601. In Re raja [1923] 1 CH 243, seorang pewaris wanita meninggalkan residu untuk tujuan menyediakan tingkap kaca patri di gereja Irminster untuk mengenang dirinya dan keluarganya. Mahkamah berpendapat bahawa seluruh sisa telah didedikasikan o amal dan diarahkan bahawa surplus diterapkan cy-pres. Dalam kes hadiah kepada lembaga amal, di mana institusi tersebut tidak lagi ada sebelum kematian pewarispres yang cy doktrin ini tidak berlaku kecuali niat amal umum boleh ditemui. In Re Tetley [1923] 1 Ch 258 di 266, MR Sterndale Tuhan berkata: "Saya tidak mampu menemui prinsip [apalagi definisi] yang akan membimbing satu dengan mudah dan aman, melalui kusut daripada kes-kes seperti apa dan apa yang bukan merupakan hadiah amal. Jika mungkin saya sungguh-sungguh berharap bahawa pada suatu masa atau lainnya akan prinsip ditetapkan. "

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful