Univerzita Konštatína Filozofa

Fakulta prírodných vied

Cvičenie č. 7

ZOBRAZOVACIE SPÔSOBY POUŽITÉ V ŠKOLSKOM ATLASE SVETA

Michal Krajčík 2.ročník EKNE 2003/2004

Zobrazovacie spôsoby použité na mape atlasu :
1.) Polykonické zobrazenie CNIIGAiK (1950)

str. 8-9 10 11 12 13 14 15 16-17 18-19 20-21 22

svet svet svet svet svet svet svet svet svet svet svet

Politické rozdelenie Teplota vzduchu a zrážky Vodstvo Podnebné pásma Vegetačné pásma Hustota zaľudnenia Rasy a skupiny národov Ťažba nerast.surovín a hl.oblasti priemyslu Doprava Poľnohospodárske využitie pôdy Pôdy

2.) Kuželové zobrazenie 27-28 29-30 31-32 33-34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45-46 47-48 Stredná Európa Stredná Európa Stredná Európa Juhovýchodná Európa Juhovýchodná Európa Juhovýchodná Európa Británia, Írsko Británia, Írsko Francúzsko, Belgicko, Holandsko a Luxemburgsko Francúzsko, Belgicko, Holandsko a Luxemburgsko Taliansko Taliansko Španielsko a Portugalsko Španielsko a Portugalsko Severná Európa Severná Európa Všeobecnozemepisná mapa Priemysel Poľnohospodárstvo Všeobecnozemepisná mapa Priemysel Poľnohospodárstvo Všeobecnozemepisná mapa Priemysel a Poľnohospodárstvo Všeobecnozemepisná mapa Priemysel a Poľnohospodárstvo Všeobecnozemepisná mapa Priemysel a Poľnohospodárstvo Všeobecnozemepisná mapa Priemysel a Poľnohospodárstvo Všeobecnozemepisná mapa Priemysel a Poľnohospodárstvo

49-50 51-52 53-54 55-56 57-58 59 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 84 85 86

Sovietsky zväz ZSSR – európska časť Sovietsky zväz Sovietsky zväz ZSSR – európska časť Sovietsky zväz Juhozápadná Ázia Juhozápadná Ázia Južná Ázia Južná Ázia Juhovýchodná Ázia Juhovýchodná Ázia Čína a Mongolsko Čína a Mongolsko Japonsko a Kórea Japonsko a Kórea Spojené štáty Americké Spojené štáty Americké Spojené štáty Americké

Všeobecnozemepisná mapa Všeobecnozemepisná mapa Priemysel Poľnohospodárstvo Hospodárska mapa Politické rozdelenie Všeobecnozemepisná mapa Hospodárska mapa Všeobecnozemepisná mapa Hospodárska mapa Všeobecnozemepisná mapa Hospodárska mapa Všeobecnozemepisná mapa Hospodárska mapa Všeobecnozemepisná mapa Hospodárska mapa Priemysel Poľnohospodárstvo Všeobecnozemepisná mapa

3.) Rovnoplošné azimutálne zobrazenie

6-7 23-24 25-26 60-61 62-63 74 75 76 77 78

Zemské pologule Európa Európa Ázia Ázia Afrika Afrika Afrika Afrika Afrika

79 Severná Amerika 80 Severná Amerika 81 Severná Amerika 82 Severná Amerika

Fyzická mapa Všeobecnozemepisná mapa Politické rozdelenie Všeobecnozemepisná mapa Politické rozdelenie Všeobecnozemepisná mapa Politické rozdelenie Priemysel Poľnohospodárstvo Podnebné pásma, Vegetačné pásma, Hustota zaľudnenia, Skupiny národov a národy Podnebné pásma, Vegetačné pásma, Hustota zaľudnenia, Skupiny národov a národy Všeobecnozemepisná mapa Politické rozdelenie Priemysel

83 Severná Amerika 87 Južná Amerika 88 89 90 91 92-93 94 94 Južná Amerika Južná Amerika Južná Amerika Južná Amerika Austrália a Oceánia Austrália Antarktída

Poľnohospodárstvo Podnebné pásma, Vegetačné pásma, Hustota zaľudnenia, Skupiny národov a národy Všeobecnozemepisná mapa Politické rozdelenie Priemysel Poľnohospodárstvo Všeobecnozemepisná mapa Hospodárska mapa Všeobecnozemepisná mapa

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful