You are on page 1of 7

MENSAHE

Mainit na pagbati sa lahat n gating mga


magsisipagtapos, at sa lahat ng tagapamanihala at
kawani ng paaralan, mga guro, at mga magulang
na tumulong at patuloy na gumagabay sa ating
kabataan para makarating sila sa mahalagang
puntong ito ng kanilang buhay.

Ang araw na ito ay isang patunay na
katatagan at kakayahan ng bawat Pilipino na
muling bumangon matapos ang matitinding unos.
Sa pamamagitan ng pagbibigay ng liwanag sa
bawat isa sa oras ng kadiliman, napatunayan natin
na anumang hamon ang dumating ay ating
kakayanin.
Sa gitna ng maraming pagsubok na ating hinaharap, hindi maiiwasan ng iba na
isiping sumuko na lamang. Subalit sadyang matibay ang pusong Pilipino hindi
nagpapatinag sa kahit anong pagsubok dahil sa oras ng karimlan ay nakakakita pa rin tayo
ng sinag ng pag-asa mula sa pagtitiwala at kasiyahan na ibinabahagi natin sa isat isa. Sa
mga ganitong panahon, maaaring tayo ay nagalusan ngunit hindi kailanman nagpatalo.

Mga magsisispagtapos, ako ay umaasa na ang temang Hindi Natitinag ang Pusong
Pilipino ay tumatak sa inyong kaisipan at magbigay ng inspirasyon para makamit ninyo
ang inyong naisin sa kabila ng mga hamon na darating hindi lamang para sa sarili kundi
para sa kapwa, at higit sa lahat para sa bayan.

Para sa ating mga nasa paaralan, ito naway magsilbing isang paalala ng lakas at
tibay ng loob na siyang dapat nananalaytay sa ating institusyon. Umaasa akong patuloy
nating maibigay ang nararapat sa ating kabataan.

Muli, binabati ko ang magsisipagtapos. Hangad ko ang inyong tagumpay.

Mabuhay ang lahing Pilipino! Mabuhay kayong lahat!

Being basic educators, we gauge our effectiveness by the kind of
youngsters we are able to produce. The Diplomas we shall be
distributing in this graduation season symbolize the fulfillment of
our mandate to develop citizens who possess the skills, knowledge and
values for life-long learning.

Let us congratulate our dearest graduates as they reap the fruits
of their love for learning; the parents of our graduates as they relish
the satisfaction of providing their childrens educational needs; and
the school officials and teachers as they culminate another year of
competent and dedicated services.

We also wish to salute our local government leaders and other
stakeholders who have always been selfless in supporting the
Department of Education.

May God Bless us all! MABUHAY!!!!

As we hold our 2014 Graduation
Rites, it is timely to remind ourselves that
we Filipinos posses the capability to
triumph over all sorts of challenges. Last
year, tragic calamities tested the
resilience of our spirit and we have
joined hands in showing the world that
nothing can destroy us.Message


Maligayang bati sa lahat ng mga magsisipagtapos ngayong taong
panuruan 2013-2014 dito sa mga Paaralan ng Lungsod ng Tagaytay.
Binabati ko rin ang inyong mga magulang kasabay ang paghahatid
ng taos pusong pasasalamat sa pagtitiwala at suportang ibinigay nila sa
mga guro sa panahon ng inyong pag-aaral dito sa inyong Alma Mater.
Ang araw ng pagtatapos ay isang pambihirang pagkakataon na
sumasagisag sa inyong tagumpay gayundin ng inyong mga magulang at
mga gurong matiyagagng pumanday sa murang isipan ng bawat isa sa
inyo. Makalipas ang mga araw, buwan at taon ng pagsisikap, sa wakas ay
natapos na ninyo ang unang yugto ng inyong pakikibaka dito sa
elementarya, sa kabila ng mga pagsubok at ng mga karanasang halos
hindi nyo makayanan subalit matagumpay na nalampasan sa tulong ng
matibay na paniniwala sa Dakilang Lumikha. Tunay na naipakita
ninyong hindi natitinag ang pusong Pilipino. Ang mga hamon ng buhay
ay hindi naging balakid upang makamit ninyo ang tagumpay na nasa
inyong mga kamay ngayon.

Mga minamahal kong magsisipagtapos, patuloy kayong tumuklas ng
ibayong karunungan upang makamit ang inyong pangarap. Nawa ay
patuloy ninyong pagyamin ang butil ng karunungan na ipinunla sa inyo
ng inyong mga guro. Ito ang magiging sandata ninyo upang makatulong
hindi lamang sa inyong sarili kundi maging sa inyong pamilya, sa ating
pamayanan at sa ating bayan sa pangkalahatan.

Lagi ninong isapuso ate isadiwa na kayo ay dapat manatiling
matatag at maging positibong ang pananaw sa anumang pagsubok sa
buhay, nakangiti, patuloy na lumalaban at taas noong patunayan sa
buong mundo na hindi kailanman natitinag ang Pusong Pilipino!

Maligayang Pagtatapos!!!
MensaheRepublic of the Philippines
Department of Education
Region IV-A CALABARZON
Division of Cavite
DISTRICT OF TAGAYTAYMga Magsisipagtapos,
Nais kong makibahagi sa nag-uumapaw na kasiyahang
bumubukal sa inyong mga puso. Kasiyahang hindi matutumbasan ng
anumang materyal na bagay.

Sa araw na ito ay aanihin na ninyo ang bung ang inyong
pagsisikap sa pag-aaral.

Binabati ko ang mga taong nasa likod ng inyong tagumpay. Ang
mga taong matiyagang nagtanim ng kaalaman at mga di malilimutang
karanasan sa inyong mga puso at isipan.

Sa pagharap sa bagong yugto ng buhay, ang katatagan ng inyong
puso ang gamiting sandata upang matapang na harapin ang anumang
balakid sa inyong paglalakbay. Laging isa-isip ang mga ginuntuang aral
ng buhay na ipinabaon sa inyo ng inyong mga guro at magulang.

Ipinagmamalaki na kayo ay isang mag-aaral ng SIYUDAD ng
TAGAYTAY na may pusong hindi natitinag.

Congratulations Batch 2014!

JOEL O. PEREGRINO
Tagamasid Pampurok
Mensahe