P. 1
Assange - Ingrid Isgren - E-post 2014

Assange - Ingrid Isgren - E-post 2014

|Views: 567|Likes:
Published by undermattan
Diverse E-post och SMS från de svenska åklagarna Marianne Ny & Ingrid Isgren under 2014 i det pågående fallet med Julian Assange...
Diverse E-post och SMS från de svenska åklagarna Marianne Ny & Ingrid Isgren under 2014 i det pågående fallet med Julian Assange...

More info:

Published by: undermattan on Jul 10, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2014

pdf

text

original

Isgren Ingrid

Från:
Skickat:
Tiil:
Ämne:
Hej
Isgren Ingrid
den 7
januari
20L4 L9:41
'Elisabeth Fritz'
SV: lvlöte den 2111 kl. 10.00
Tack detsamma I
Marianne har fortfarande semester så
jag
återkommer med besked så snart
jag
fått kontakt med henne.
Mvh
lngrid lsgren
Från: Elisabeth Fritz
Imailto:elisabeth.frltz@advokatfritz.com]
Skickat: den 7
januari
2074 77:3L
Till: lsgren lngrid
Ämne: Re: Möte den ZflL kl. IO.OO
Hej lngrid
God fortsättning. Floppas
jul
och nyår varit riktigt bra.
Under
ju
lledigheten har dessvärre min sekreterare varit tvungen att boka in ett häktat mål från den 2L-23
jan.
Min fråga är därför om ni kan 27 el28
januati
? Jag kan vara flexibel ang tiden.
Hoppas det går att lösa.
Hälsningar
Elisabeth
,t
Advokatbyrån Efisabeth FriE AB
Birger Jarlsgatan 73-75
Box 19579
104 32 Stockholm
Tel:
+46 (0) 8 21 1560
Mobil:
+46 (O) 708 67 07 24
Fax:
+46 (0) 8 20 44 50
Jour:
+46 (0) 708 67 07 24
E-posti elisabeth.fritz@advokatfritz.com
Webb: www.advokatfritz.com
This e-mail is confidential and may contain legally privileged
information. It is intended only for the addressees. If you
have received this e-mail in error, kindly notiry us immediately by telephone or e-mail and delete the message from
your
system.
E-mail is susceptible to data corruptionr interception unauthorised amendment, tampering and viruses, and we only
send and receive e-mails on the basis that we are not liable for any such corruption, interception, amendement,
tampering or viruses or any consequences thereof.
1
Från: lsgren lngrid <lngrld.lsgren@aklaeare.se>
Datum: Fri, 10 Jan 2014 13:49:36 +0000
Till: Elisabeth Fritz <elisabeth.fritz@advokatfritz.com>
Ämne: SV: Möte den 2111 kl. 10.00
Hej
JaB har nu fått kontakt med Ma rianne.Ny. Hon hä lsar att hon inte är tillgän glig den 27 eller2S
januari
ochattdetfår
bli tisdagen den 2l
januari
2014 som planerat. Däremot har hon möjlighet att lägga mötet senare
på dagen, när din
förhandling är slut, så säg t.ex. 16.30 eller 17.00. Mötet beräknas
pågå max en timme.
Mvh
lngrid lsgren
Vice cå
Från: Elisabeth Fritz
Imailto:elisabeth-fritz@advokatfritz.com]
Skickat: den 7
januari
2Ot4 U:31
Till: lsgren lngrid
Ämne: Re: Möte den zL/rkl.1O.O0
Hei lngrid
God fortsättning. Hoppas
jul
och nyår varit riktigt bra.
U nder.iulledighete'n har dessvärre min sekreterare varit tvungen att boka in ett häktat mål från den 2l-23
jan.
Min fråga är därför om ni kan 27 el 28
januari
? Jag kan vara flexibel ang tiden.
Hoppas det går att lösa.
Hälsningar
Elisabeth
<image001.png>
Birger Jarlsgatan 73-75
Box 19579
104 32 Stockholm
Tel:
+46 (0) 8 21 15 60
Mobil:
+46 (0) 708 67 07 24
Fax:
+46 (0) 8 204450
Jour:
+46 (0) 708 67 07 24
E-post: elisabeth.fritz@advokatfritz.com
Webb: www.advokatfritz.com
This e-mail is confidential and may contain legally privileged information. It is intended only for the addressees. If you
have received this e-mail in error, kindly notify us immediately by telephone or e-mail and delete the message from
your system.
E-mail is susceptible to data corruption, interception unauthorised amendment, tampering and viruses, and we only
send and receive e-mails on the basis that we are not liable for any such corruption, interception, amendement,
tampering or viruses or any consequences thereof.
Från: lsgren lngrid <lngrid.lsgren
@a klaga re.se>
Datum: Mon, 23 Dec 2013 10:16:05 +0000
Till: Elisabeth Fritz <elisabeth.fritz@advokatfritz.com>
Ämne: Möte den 2L/1- kl.70.OO
)
Isgren Ingrid
Från:
Skickat:
Tiil:
Ämne:
Yes- återkommmerll
Isgren Ingrid
den 10
januari
2014 1L:51"
'cecilia.redell@ polisen.se'
SV: Möte den 2L11 inställt
Från: cecilia.redell@polisen.se
Imailto:cecilia.redell@polisen.se]
Skickat: den 10
januari
2Ot4 O9i35
Till: lsgren lngrid
Kopia: lars-magnus.andersson@polisen.se
Ämne: SV: Möte den 2111 inställt
Hej lngrid,
Jaha, vad var det du sade när vi sågs senastl Ganska dåligt kan man tycka, men men. Ja, återkom när ni pratat ihop
er.
Hälsar C. Redell '
Från: Isgren Ingrid
Imailto:Ingrid.Isgren@aklagare.se]
Skickati den 10
januari
2014 08i24
Till: Cecilia Redell; Lars Andersson
Ämne: Möte den 2111 instältt
Hej
Hoppas ni haft skön ledighet överjul och nyår! Elisabeth Massi Fritz har meddelat att hon inte kan komma den 21
jan
kl. 10.00. Marianne är fortfarande på semester så vi har inte kunnat boka en ny tid ännu
-jag
återkommer!
Mvh
lngrid
Isgren Ingrid
Från:
Skickat:
Ti[:
Kopia:
Ämne:
Isgren Ingrid
den 15
januari
20L4 l7:O3
Elisabeth Fritz
Ny Marianne
SV: SV: SV: Möte den zL/L kl. 10.00
Hej
Så bra, då sägervi måndagen den 2Tjanuari 2Of4 kl f7.O0 på Kungsbron 21. Din klient är välkommen !
Med vänlig hälsning,
lngrid lsgren
Från: Elisabeth Fritz
[elisabeth.fritz@advokatfritz.com]
Skickat: den 15
januari
2074 L6:t6
Till: lsgren lngrid
Ämne: Re: SV: SV: Möte den 21l1 kl. 10.00
Hej det
går
utmärkt l!
Med vänliga hälsningar,
Elisa beth Massi Fritz
15
jan
2014 kl. 16:00 skrev Isgren lngrid <lngrid.lsgren@aklagare.se<mailto:
lngrid.lsgren@aklagare.se>>:
Hej igen
Hur ser det ut måndagen den 27
januari
20t4 kl. 17.00 för din del?
Mvh lngrid lsgren
Från: Elisabeth Fritz
Imailto:elisabeth.fritz@advokatfritz.com]
Skickat: den LO
januari
20!4 L7:L7
Till: lsgren lngrid
Ämne: Re: SV: Möte den 21l1 kl. 10.00
Hej lngrid
Det var tråkigt att höra. Problemet för mig är dock att
jag
ä r i Örebro tingsrätt och
jobbar
med en gruppvåldtäkt. Jag
är därmed inte iStockholm dessa dagar.
Hälsninga r
Elisabeth M Fritz
Isgren Ingrid
Från:
Skickat:
Ti[:
Ämne:
Isgren Ingrid
den 20
januari
2014 L3:35
'cecilia.redell@polisen.se'
SV: Möte på Kungsbron
Hej!
Trevligt! Om nu inte EMF ställer in igen.. mvh lngrid
Från: cecilia.redell@polisen.se
Imailto:cecilia.redell@polisen.sel
Skickat: den 20
januari
2OL4 13:34
Till: lsgren lngrid
Kopia: lars-magnus.andersson@polisen.se
Ämne: 5V: Möte på
Kungsbron
Hej Ingrid,
Jag har för avsikt att infinna mig.
Hälsar Cecilia Redell
Från: IsgrenlnSrid
t@l
Skickåt: den 16
januari
2014 08:10
Till: Cecilia Redell; Lars Andersson
Ämne: Möte på Kungsbron
Hej
Det har varit minst sagt svårt att boka Elisabeth Massi Fritz för ett i(töte, men nu tror vi att vi har hittat en ny tid,
tyvärr sent på
dagen
-
det blir måndagen den 27
januari
2014 kl. 17.00

Kungsbron. Ni är välkomna att delta om ni
har möjlighet till det!
Mvh lngrid
Isgren Ingrid
Från:
Skickat:
Tiil:
Ämne:
Hej
Isgren Ingrid
den 23
januari
20!4 07:55
'lars-magnus.andersson@polisen.se'
VB: Brådskande
Även detta möte blir inställt... mvh lNgrid
Från: Elisabeth Fritz
[mailto:elisabeth.fritz@advokatfritz.com]
Skickat: den 27
januari
2074 79:27
Till: lsgren lngrid
Ämne: Brådskande
Hej lngrid och Marianne
J ag fick i dag veta att vi måste fortsätta i mitt gru ppvåldtä kts må I må n den 27
jan.
Då må let handläggs i Ö rebro tingsrätt är
det omöjligt för mig att hinna tillbaka . Vi är fyra advokater, åklagaren involverade och alla i rätten och
jag
kan tyvärr inte
få dem att ändra datumet. Fick veta detta i dag. Hur ser det ut mån den 3 feb? Kan ni då?
Hälsningar
Elisabeth
,r
Advokatbyran Efisabeth Fritz AB
Birger Jarlsgatan 73-75
Box 19579
104 32 Stockholm
Tel:
+46 (0) 8 21 15 60
Mobil:
+46 (0) 708 67 07 24
Fax:
+46 (0) 8 20 44 50
Jour:
+46 (0) 708 67 07 24
E-post: elisabeth.fritz@advokatfritz.com
Webb: www.advokatfritz.com
This e-mail is confidential and may contain legally privileged information. It is intended only for the addressees. If you
have received this e-mail in error, kindly nofiry us immediately by telephone or e-mail and delete the message from
your
system.
E-mail is susceptible to data corruption, interception unauthorised amendment, tampering and viruses, and we only
send and receive e-mails on the basis that we are not liable for any such corruption, interception, amendement,
tampering or viruses or any consequences thereof.
Isgren Ingrid
Från:
Skickat:
Ti[:
Ämne:
Isgren Ingrid
den 23
januari
2014 09:51
'cecilia.redell@polisen.se'
SV: Brådskande
Ja, det undrar man
ju!!
---Ursprungligt
meddelande---
Från: cecilia.redell@polisen.se
Imallto:cecilia.redell@polisen.se]
Skickat: den 23
januari
2074 09:49
Till: lsgren lngrid
Kopia : lars-magnus.andersson@polisen.se
Ämne: SV: Brådskande
Nästan komiskt. OM man ska raljera lite - undrar hur många
gånger
TV4 eller andra medier får skjuta upp möten
med henne? I
Hälsar C. Redell
---Ursprungligt
rheddela nde---
Från: lsgren lngrid
Imailto:lngrid.lsgren@aklagare.se]
Skickat: den 22
januati
2014 18:58
Till: Cecilia Redell
Ämne: VB: Brådskande
Hej
lnställt igen, som du ser.... Vet inget om ny tid än. Hälsn lngrid
Från: Elisabeth Fritz
[elisabeth.fritz@advokatfritz.com]
Skickat: den 2l
januari
2oL4 t9:26
Till: lsgren lngrid
Ämne: Brådskande
Hej lngrid och Marianne
Jag fick i dag veta att vl måste fortsätta i mitt gruppvåldtäktsmål mån den 27
jan.
Dä målet handläggs i Örebro
tingsrätt är det omöjligt för mig att hinna tillbaka . Vi är fyra advokater, åklagaren involverade och alla i rätten och
jag
kan tyvärr inte få dem att ändra datumet. Fick veta detta i dag. Hur ser det ut mån den 3 feb? Kan ni då?
Hälsningar
Elisabeth
!ogol
Isgren Ingrid
Från:
Skickat:
Ti[:
Ämne:
Tack för svar !
Hälsar
Elisabeth
Elisabeth Fritz <
elisabeth.fritz@advokatfritz.com
>
den 26
januari
20L4 l9:L8
Isgren Ingrid
Re: SV: Brådskande
tr
Ådvokatbyrån Efisabelh Fritz AB
Birger Jarlsgatan 73-75
Box 19579
'104
32 Stockholm
Tel:
+46 (0) 8 21 1560
Mobil:
+46 (0) 708 67 07 24
Fax:
+46 (0) 8 20 44 50
Jour:
+46 (0) 708 67 07 24
E-post: elisabeth.friiz@advokatfritz.com
Webb: www.advokatfritz.com
This e-mail is confidential and may contain legally privileged information. It is intended only for the addressees. If
you
have received this e-mail in error, kindly notify us immediately by telephone or e-mail and delete the message from
your
system.
E-mail is susceptible to data corruption, interception unauthorised amendment, tampering and viruses, and we only
send and receive e-mails on the basis that we are not liable for any such corruption, interception, amendement,
tampering or viruses or any consequences thereof.
Från: lsgren lngrid < lnerid.lsgren @a klaEa re.se>
Datum: Sun, 26 Jan 2074 O9iO9:53 +0000
Till: Elisabeth Fritz <e lisa beth.f ritz@ a dvokatf ritz. co m >
Ämne: SV: Brådska nde
Hej
Vi ha r noterat att vi måste stä lla in mötet imorgon den 27
januari
201,4.
Mvh Ingrid lsgren
Från: Elisabeth Fritz
Imailto:elisabeth.fritz@advokatfritz.com]
Skickat: den 2L
januari
20L4 t9:27
Till: lsgren lngrid
Ämne: Brådskande
Hej lngrid och Marianne
Från:
Skickat:
Ti[:
Ämne:
Elisabeth Fritz <elisabeth.fritz@advokatfritz.com >
den 3 februari ?0L4 L7:09
Isgren Ingrid
Re: SV: SV: Brådskande
Hej tack ftir info. Vi far höras av igen.
Med vänliga hälsningar,
Elisabeth Massi Fritz
3 leb 2014 kl. 08:12 skrev Isgren Ingrid
<Insrid.lsgren@aklagare.se>:
H e.i
Jag vet inte om Marianne hört av sig till dig? Ville bara försäkra mig om du är införstådd med att det lnte blir något
möte idag. Marianne är inte Stockholm den här veckan.
Mvh
lngrid lsgren
Från: Elisabeth Fritz
Imailto:elisabeth.fritz@advokatfritz.com]
Skickat: den 28
januari
2074 06:52
Till: lsgren lngrid
Ämne: Re: SV: Brådska nde
Hej igen Ingrid
Nu på fredag eftermiddag och på
mån den 3 feb seneftermiddag harjag möjlighet att ses. Kan ni?
Med viinliga hiilsningar,
Elisabeth Massi Fritz
26
jan2014
kl. 10:09 skrev Isgren Ingrid
<lnqrid.lsgren@-Ak!4g4rQ.§e>:
Hej
Vi har noterat att vi måste ställa in mötet imorgon den 27
januari
2OL4.
Mvh lngrid lsgren
Från: Elisabeth Fritz
Imailto:elisa
bet h.f ritz@ a dvo katfritz. co m]
Skickat: den 21
januari
2O14 19:27
Till: lsgren lngrid
Ämne: Brådska nde
Hej lngrid och Marian ne
Jag fick idag veta att vi måste fortsätta i mitt gruppvåldtäktsmål mån den 27
jan.
Då målet handläggs i Örebro tingsrätt år
det omöjligt för mig att hinna tillbaka . Vi är fyra advokater, åklagaren involverade och alla i rätten och
jag
kan tyvärr inte
få dem attändra datumet. Fickvetadettaidag.Hurserdetutmånden3feb?Kanni då?
Hälsningar
Ellsabeth
<image001.png>
Birger Jarlsgatan Z3-75
Box 19579
104 32 Stockhotm
Tef: +46
(O)
I 21 1560
Mobil: +46
(O) 708 67 07 24
Fax: +46
(0) 8 20 44 SO
Jour: +46
(O) 7OB 67 Ot 24
,!-Oost:
elisabeth.fritz@advokatfritz.com
weDD:
www.advokatfritz.com
This e-mail is confidential
and may contain legally privlleged
information.
It is intended
only for the addressees.
If you
låJ:Jffå[T
this e-mail in error, kindlv
"otiti
; i;;;;j.t"ry'oi
t"r"pr,on" o'
"-råir
inJ äåi"tu the messase rrom
E-mail is susceptible
to data corruption,
interception
unauthorised amendment,
tampering and viruses,
and we only
send and receive
e-mails on the basis that we åre noi liåuLloi
unv ruch corruption, interception,
amendemen!
tampering
or viruses
or any consequences
thereof.
Från: Elisabeth Fritz
Imailto:elisa
beth.f ritz @advo katfritz.co m]
Skickat: den 5 februari 20L4 L5:3L
Till: lsgren lngrid
Ämne: <inget ämne>
Hej lngrid
Finns det ngt datum nästa vecka som kan passa er ? Jag år rätt bokad men har en
del luckor.
Hälsar/Elisabeth
§
Advokatbyrån Elisabeth FriE AB
Birger Jarlsgatan 73-75
Box 19579
104 32 Stockholm
Tel:
+46 (0) I21 15 60
Mobil:
+46 (0) 708 67 07 24
Fax:
+46 (0) I 20 44 50
Jour:
+46 (0) 708 67 07 24
E-post: elisabeth.fritz@advokatfritz.com
Webb: www.advokatfritz.com
This e-mail is confidential and may contain legally privileged information. It is intended only for the addressees, If
you
have received this e-mail in error, kindly notify us immediately by telephone or e-mail and delete the message from
your
system,
E-mail is susceptible to data corruption, interception unauthorised amendment, tampering and viruses, and we only
send and receive e-mails on the basis that we are not liable for any such corruption, interception, amendement.
tampering or viruses or any consequences thereof,
Isgren Ingrid
Från:
Skickat:
Ti[:
Ämne:
Isgren Ingrid
den 5 februari 20L4 U:LB
'Elisabeth
Fritz'
SV: SV: < inget ämne>
Återkommer efter att ha stämt av med Mariannel Mvh lngrid
Från: Elisabeth Fritz
Imailto:elisabeth.fritz@advokatfritz.com]
Skickat: den 5 februari 2014 16:1"4
Till: lsgren lngrid
Ämne: Re: 5V: <inget ämne>
Lite tveksam men kan vi hålla det öppet så kan det fungera den 21 feb kl 10.30 el 11. ska vi boka det preliminärt å kan
jag
bekräfta den L7 feb.
Elisabeth
,,
Advokatbyrån [lisabeth FriE AB
Birger Jarlsgatan 73-75
Box 19579
'104
32 Stockholm
Tel:
+46 (0) I21 15 60
Mobil:
+46 (0) 708 67 07 24
Fax:
+46 (0) 8 20 44 50
Jour:
+46 (0) 708 67 07 24
E-post: elisabeth.fritz@advokatfntz.com
Webb: www.advokatfritz.com
This e-mail is confidential and may contain legally privileged
information. It is intended only for the addressees. If you
have received this e-mail in error, kindly notify us immediately by telephone or e-mail and delete the message from
your
system.
E-mail is susceptible to data corruption, interception unauthorised amendment, tampering and viruses, and we only
send and receive e-mails on the basis that we are not liable for any such corruption, interception, amendement,
tampering or viruses or any consequences thereof.
Från: lsgren lngrid <lngrid.lseren@a klaga re.se>
Datum: Wed, 5 Feb 2014 15:05:18 +0000
Till: Elisabeth Fritz <elisabeth.fritz@advokatfritz.com>
Ämne: SV:
<inget
ämne>
Hej
Nästa vecka finns tyvärr inBen lucka, men hur ser det ut för dig 20 eller 2l februari? Mvh Ingrid lsgren
Isgren Ingrid
Från:
Skickat:
Tiil:
Kopia:
Ämne:
Ny Marianne
den 11 februari 207417.02
Elisabeth Fritz
cecilia.redell@polisen.se; Lars Andersson; Isgren Ingrid
SV: Möte
Hej!
Vi bokar den 20 februari kl 16.00. Liksom vid förra tillfället lånar
jag
ett sammanträdesrum hos mina kollegor på
Utvecklingscentrum Stockholm. lngrid lsgren har semester vecka 8 och kan därför inte vara med. Jag hoppas
däremot att utredningsmannen Cecilia Redell ska kunna komma med.
Välkommen till UC Stockholms lokaler på Kungsbron 21.
Ring UC Stockholms kansli telefon 010-5625415 eller mig på 0702-838945 så blir du och din huvudman hämtade i
receptionen.
Med vänliga hälsningar
Marianne Ny
Å rL,qc,ch &r v r'.r u Icn rrtn
lvlarianne Ny
Overåklagare
Aklagarmyndigheten
Utvecklingscentrum Göteborg
Postadress: Box 128, 401 22 Göteborg
Besöksadress: E.nst Fontells Plats, GöteboIg
Våxel: 010-562 70 00
Telefon: 010-552 71 01
Fax, 010-562 71 41
marianne. nv@aklaqare.se
www.aklaqare.se
Från: Elisabeth Fritz
Im
a ilto:e lisa beth.fritz @ advokatfritz.com]
Skickat: den 10 februari 2Ol4 09:02
Till: Ny Marianne
Ämne: Re: Möte
Hej Marianne
Jag förstår precis hur det är med resor t Stockholm. Jag har haft väldigt mycket
jag
också häktade mål som dragit ut på
tiden pga dålig planering från domstolar.Förhör mm som targit längre tid i anspråk.
Ska vi boka kl 16.00 de; 20 feb.
Hälsningar
Elisa beth
t,
Advoltatbyrån Elisabeth Fritz AB
Birger Jarlsgatan 73-75
Box 19579
104 32 Stockholm
Tel:
+46
(0) 8 21 15 60
Mobil:
+46 (0) 708 67 07 24
Fax:
+46 (0) 8 20 44 50
Jour:
+46 (0) 708 67 07 24
E-post: elisabeth.fritz@advokatfritz.com
Webb: w\iwv.advokatfritz.com
This e-mail is confidential and may contain legally
privileged
information. It is intended only for the addressees. If
you
have received this e-mail in error, kindly notify us immediately by telephone or e-mail and delete the message from
your
system.
E-mail is susceptible to data corruption, interception unauthorised amendment, tampering and viruses, and we only
send and receive e-mails on the basis that we are not liable for any such corruption, interception, amendement,
tampering or viruses or any consequences thereof.
Från: Ny Maria nne <Marianne- Nv@aklasa re.se>
Datum: Wed, 5 Feb 2014 16:58:35 +0000
Till: Elisabeth Fritz <elisabeth.fritz@advokatfritz.com>
Kopia: lsgren lngrid <lngrid.lsgre n
@a
klagare.se>, "cecilia.redell@polisen.se" <cecilia.redell@po lisen.se>
Ämne: Möte
Hej I
Jag har mitt kontor i Göteborg och behöver därför utnyttja tiden effektivt när
jag
åker till Stockholm. Under hösten
och andra halvan av
januari
har
jag
haft en hel del möten i Stockholm som du nog förstått. Nu kommer det att dröja
innan
jag
kommer att ha så regelbundna resor. Den 21 februari i samband med lnternationella brottsofferdagen
åker
jag
upp. Jag har då möjlighet att komma dagen före om det passar dig. Därefter kommer
jag
som det ser ut i
dagsläget inte att vara i Stockholm förrän i mitten av vecka 12. Det hade därför varit bra om mötet hade kunnat bli
av den 20 eller 21:e februari. Du är naturligtvis välkommen till Göteborg med din huvudman om det passar bättre.
Med vänliga hälsningar
Marianne Ny
Isgren Ingrid
Från:
Skickat:
Ti[:
Kopia:
Ämne:
Rosander Karin
den 5 maj 2014 L4:42
Isgren Ingrid; Hoff Simon
Ny Marianne
SV:
(inget
ämne)
Vi har inte fått det, men tillsynsavdelningen brukar svara på sånt. Jag vidarebefordrar till registrator.
Hälsninga r
Ka rin
Från: lsgren lngrid
Skickat: den 5 maj ZOl4 L4:47
Till: Hoff Slmon; Rosander Karin
Kopia: Ny Marianne
Ämne: VB: (inget ämne)
Hej
Är det fler som hir fått det här mejlet? Är det något som lnfo-avdelningen ska svara samlat
på? Mvh INgrid
Från: Linus Sjöberg
Imailto:1s79@sprav.se]
Skickat: den 5 maj20L4 L4:tl
Till: lsgren lngrid
Ämne: (inget ämne)
Hej !
När ska Julian Assange {tirhöras? (Han som sitter på Ecuadors ambassad) i London misstiinkt ftir våldtiikt
och sexuellt ofredande?
MVH Linus Sjöberg
Annons: Hitta kärleken

Mötesplatsen.se
-
Bli medlem Gratis nu
Isgren Ingrid
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:
Ny Marianne
den 8 maj 20L4 76:39
Rosander Karin
Isgren Ingrid
VB: Frågor om Assangeärendet
Hej !
Tack för hjälpen. Det ser utmärkt ut!
Maria nne
Från: Svensson Britt För 0088 Reg UC Göteborg
Skickat: den I maj 2OL4 11:37
Till: Ny Marianne
Ämne: VB: Frågor om Assangeärendet
Från: Rosander Karin
Skickat: den 7 maj 2014 12:58
Till: annaasiogreri@me.com
Kopia: 0088 Reg UC Göteborg
Ämne: Frågor om Assangeärendet
Hej Anna !
Du har ställt några frågor till Marianne Ny och
jag
ska försöka besvara dem. Se under respektive fråga nedan.
- Är informationen på hemsidan uppdaterad, så att det som händerjust nu är att svenska myndigheter inväntar
Englands överlämning av Assange, eller har något mer hänt?
.la, informationen på hemsidan är uppdaterad.
- Det står att Assange befinner sig på brittisk mark, men befinner han sig inte egentligen
på Ecuadorisk mark iom. att
han är på ambassaden? Hur har hans beviljan att få asyl påverkat ärendet?
Nej, formellt sett befinner han sig

brittisk mark. Du kan läsa mer om detta på denna webbplats:
http://lawline.se/answers/2424
- Har du någon relevant information i övrigt som du tror att
iag
skulle kunna få nytta av till min uppsats? Både vad
gäller Assange-fallet, men också om brottsoffers rättigheter generellt.
Den information som kan lämnas i Assangeärendet finns publicerad på vår webbplats. Vad gäller brottsoffer i
allmänhet kan
jag
rekommendera den handbok som tagits fram som stöd för åklagarnas bemötande av brottsoffer:
http://www.akla
gare.se/Dokumentsam
ling/Ha nd bocker/Bemota nde-/
Med vä nlig hä lsning
Karin Rosander
Isgren Ingrid
Från:
Skickat:
Ti[:
Kopia:
Ämne:
Ny Marianne
den 1-9
juni
20L4 L4:10
cecilia.redell@polisen.se; Lars Andersson
Isgren Ingrid
A-ärendet
Hej !
Ni har kanske läst gårdagens
aftonblad på nätet. Även iThe Guardian finns en artikel om vad som skulle vara på gång
http://www.theguard ia n.co m/med ia12014liun/18/iulia n-assa nge-fresh-cha Ile nge- lega l- lim bo-ecua d o r-e m bassv
Just nu fick
jag
följande information:
Fran ll:
Tisdag 24
ju
ni
STOCKHOLM
.,ulian Assanges båda ombud, advokaterna Per E Samuelsson och Thomas Olsson, lämnar in en begäran till
Stockholms tingsrätt om att hä ktn ingsbeslutet mot Assange ska upphävas, kl 13.
De agerade med andra ord snabbare än vad som förutskickats. Jag har inte sett deras framställan än och frågan är
hur snabb handläggning som Stockholms tingsrätt nu tänker sig. Vi måste vara beredda på att det kan hända saker
snabbt även om
jag
tror att tingsrätten inte gör något förrän efter helgen. Jag vore tacksam om ni informerar IPO
om vad som nu händer. Jag informerar CPS. Jag vet att den kollega som ansvarar för ärendet där är tillbaka
på plats
fö rst på måndag.
Med vänliga hä lsningar
Ma rianne
Å rrlcxå,vr v ru ol'c r-t rrrnt
Marianne Ny
Överåklagare
Aklagarmyndigheten
Utvecklin gscentrum Göteborg
Postadressi Box 128, 401 22 Göteborg
Besöksadress: Ernst Fontells Plats, Göteborg
Isgren Ingrid
Från:
Skickat:
TiII:
Ämne:
Bifogade filer:
Hej
Isgren Ingrid
den 24juni 2014 18:17
Ny Marianne
SV: Föreläggande om yttrande iAssangeärendet
image00ljpg
Det varju bra att tiden sattes till den 1
juli,
då hinner
jag ju
kanske hjälpa till med något. Jag vet inte vilket material
Olsson och Samuelsson fick,
jag
kom med in i bilden efter att de blivit privata försvarare.
Mejla om du vill att
jag
ska göra eller läsa något redan nu.
Hälsn lngrid
Frå n: Ny Maria nne
Skickat: den 24
juni
2O!4 t6:44
Till: cecilia.redell@polisen.se
Kopia: lsgren lngrid; Lars Andersson
Ämne: Föreläggande om yttrande i Assangeärendet
Hej !
Jag har nu av tingsrätten förelagts yttra mig senast den 1
juli
över försvararnas 14 sidor långa inlaga med begäran
om omhäktningsförhandling. Jag ska informera Alison Riley vid CPS om läget.
Vi kan behöva stämma av vilket material som Olsson och Samuelsson fick del av när de påbörjade sitt uppdrag som
privata försvarare för Assange. I övrigt ser
iag
inte något behov av akuta åtgärder i ärendet. Jag har inte hittat några
nya sakuppgifter endast en del felaktigheter.
Med vänliga hälsningar
Maria nne
[Logotyp
sv_epost]
Marianne Ny
Överåklagare
Åklagarmyndigheten
Utvecklingscentrum Göteborg
Postadress: Box 128, 40L 22 Göteborg
Besöksadress: Ernst Fontells Plats, Göteborg
Isgren Ingrid
Från:
Skickat:
Tiil:
Ämne:
Bifogade filer:
Ny Marianne
den 1
juli
2014 L6:32
Isgren Ingrid
VB: B 12885-10
Stockholms TR B L2885-L0 aktbil 41.pdf
De upptäckte att hänvisningen till RH 1981:13 var fel!
Från: TSM - Registrator avdelning 1
[mailto:stockholms.tingsratt.avdelningl@dom.se]
Skickat: den 7
juli
7Ot4 13:22
Till: Ny Marianne
Ämne: B 12885-10
Överändes för kännedom
Med vänlig hälsning Hans Lindberg
Isgren Ingrid
Från:
Skickat:
Ti[:
Ämne:
cecilia.redell@polisen.se
den l
juli
20L4 L7:L0
Ny Marianne; Isgren Ingrid
SV:
Hej Marianne och lngrid,
Vilken ypperlig sammanfattning och påminnelse
om hur "turerna" i ärendet förlöpt.
Tack och vi hörs vidare,
Cissi Redell
Från: Ny Marianne
[mailto:
Marianne.Ny@aklagare.se]
Skickat: den 1
juli
2014 t6:28
Till: Cecilia Redell; Lars Andersson
Amne: VB:
Hej I
Nu har lngrid expedierat vårt yttrande till tingsrätten. lngrid kommer att ta kontakt med Stockholms tingsrätt för att
efterhöra hur man tänker sig den fortsatta handläggningen.
Hälsningar
Marianne
Från: lsgren lngrid
Skickat: den 1
juli
2014 16:19
Till: Hoff Simon; Rosander Karin
Kopia: Ny Marianne
Ämne:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->