CALENDARUL ADMITERII

:
INSCRIERI –10 – 18 iulie 2014 (ÎNTRE ORELE 9,OO – 14,00, IAR SĂMBĂTA SI
DUMINICA ÎNTRE ORELE 9,00 – 12,00)
Afi area i!"e#r $a%&i&a i#r '%!$ri i i re(ar"i)area $a%&i&a i#r (e !*i+ 1, i-ie 2014 ș ț ș ș ț
C#%$-r! &e a&.i"ere (i%"er/i-)+ 21 i-ie 2014
Afi area re)-"a"e#r+ 22 i-ie 2014 ș
De(-%erea e/e%"-ae#r $#%"e!"a ii ((#a"e fi $#%"e!"a"* %-.ai %#"a a$#r&a"* &e ț
$#.i!ie (e%"r- e!e-, %#"a a$#r&a"* a i%"er/i- NU SE CONTESTĂ)+ 22 0 21 i-ie
2014
Afi area re)-"a"e#r $#%"e!"a ii#r+ 21 ș ț i-ie 2014
C#%fir.area #$--i2+ 21, 24, 23 i-ie 2014
Da"a i.i"* &e afi are a re)-"a"e#r+ 2, i-ie 2014 ș
ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII:
14 CERERE TI5 DE ÎNSCRIERE
24 ESEU (DE MA6IM 10 5A7INI)8
14 DI5LOMA DE BACALAUREAT ÎN ORI7INAL SAU CO5IE
LE7ALI9ATA8
44 DI5LOMA DE LICEN:Ă ÎN ORI7INAL SAU ADE;ERIN:Ă DE
LICEN:Ă ÎN ORI7INAL (DOAR 5ENTRU 5ROMO:IA IUNIE 2014) SAU
CO5IE LE7ALI9ATA8
34 SU5LIMENT<=OAIA MATRICOLĂ DIN =ACULTATE SAU
ADE;ERIN:Ă CARE SĂ MEN:IONE9E MEDIA ANILOR DE STUDII
(5ENTRU ABSOL;EN:II DIN 2014)8
>4 CERTI=ICATUL DE NA?TERE ÎN CO5IE LE7ALI9ATĂ8
@4 CERTI=ICAT DE CASATORIE ÎN CO5IE LE7ALI9ATA (DACĂ ESTE
CA9UL)8
,4 2 =OTO7RA=II TI5 BULETIN DE IDENTITATE8
94 CAITAN:A 5LĂ:II TA6EI DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE
ADMITERE
104 ADE;ERINTA MEDICALA TI5
114 CO5IE 6ERO6 DU5A CARTEA DE IDENTITATE
124 DOSAR 5LIC4