Kontratu erreferentzia , Fakturaren data 28(ko) urriak 2009 Fakturaren zkia. 20091028.

-----

IBERDROLA
cD-K-o-N-T-R-A-T-u-A-RE-N-O-A-T-uA-K--------)

,

',

..

c~
480U:$ BILBAO (tlILKAIA)

II

, 1;\l""I'-""

CUPS ES( IESN ~ J<ontratuaren iraungitze-data

30/06/2010

Potentzia 2,4 kW ATR tarifa 2.0 A Prezioak EAO 29/06/2009 Sarbide-kontratuaren po/iza-zenbakia --Nola ordaindu
BankuaC'" {

.•••••• 2

IE{
I ~ "1' ••.·.' . / ',;'.11",.1: " 1 '" 'M"',.,,,,~
I~l .",;,., ,."

(£f:~~:::~:::~"n~
Kontratutako Kontratutako Gizarte-bonua Elektrizitatearen IVA gaineko Zerga 4.864~6s/79,8x 76%5/27,4 7,05773 Neurketa ekipoen alokairua 33 egun x 7,7753 cent.€/egun potentzia energia 2.4 kW x 33 egun x 5.5075 cent.€/kW egun 738 kWh x 77.473 cent.€/kWh
4,36

Sukurtsala. " J<ontu Zkia .• ••.• Ezkutatua, zure segurtasunerako

o
15.83 -0.39 1,01
0,59 3,42

~

. . ...(e.
e•.• _

G1-K-O-N-T-SU-M-O-A------------------------------~)
Kontagailuaren zkia. Egungo irakurketa (kalku latual - Aurreko irakurketa Aldiko kontsumoa (kalkulatual
1 kilowatt-ordu

0009441395 28/10/2009 25/09/2009 25/09/2009 a 28/1012009 - 2011.0 138 kWh

M, Ab Ot. MI Mr. Mt. Mt. Ek. Uz. Ab. II. Ur 08 09

I II I I I
Benetakoirakurketa

(kWh) 100 watteko lanpara batek 10 orduan k<J..,ntsumitzenduenarel1

parekoada.

Hileko batez bestekokontsumoa: 135kWh Batezbesteko prezioa <BEZik abel: Oraingo hila: 15,50 Eurozent.!kWh g

J<a/kulu bidezko irakurketak fakturatu dira. Hurrengo fakturazioetan. benetako irakurketa egin eta jasotzen den unean erregu/arizatuko Fakturatutako a/diaren egunak hartu ditugu kontuan potentziaren eta a/okairuen zenbatekoak kalku/atzeko.

da.

ALICANTE
VUELTAAL MUfiOOA

'/
VElA

2008-2009