You are on page 1of 1

SEKOLAH KEBANGSAAN NANGA PENYARAI

97200 TATAU, SARAWAK

BUTIR-BUTIR PERIBADI GURU


Nama Guru :______________________________________
No. K/P: ______________________

Negeri asal :___________________

Umur : _______________________

Jantina :_____________________

Tahun :_______________________

Bangsa : ______________________

Agama :______________________

Status : ______________________

MAKLUMAT PERKHIDMATAN
No. fail JPN :_____________________
Kelulusan Akademik Tertinggi :_________________
Kelulusan Ikhtisas Tertinggi :___________________
Opsyen :_____________________________________
Mata pelajaran di ajar :___________________________________
Pengalaman mengajar Tahun : _________________
Mata pelajaran

Tahun/ Darjah

Lama Mengajar

_____________

_____________

______________

_____________

_____________

______________

_____________

_____________

______________

_____________

_____________

______________