You are on page 1of 2

1.

Într-o căsnicie, dragostea trebuie să vină, îndeosebi dinspre bărbat
spre femeie. Acest lucru l-a făcut şi Hristos faţă de Biserica Sa. S-a dat pe
Sine Însuşi ca să o facă slăvită.
2. Bărbatul să nu înceteze să-i arate soţiei dragostea sa, precu şi faptul că
toata truda şi toată strădania lui au un sin!ur scop" ca ea să fe fericită.
#. Soţul ar trebui să $e pentru soţie % în funcţie de îpre&urări % uneori tată,
alteori frate, altădată prieten şi întotdeauna bărbat al ei. 'acă va face
asta, va avea parte de o atitudine netulburată şi armonioasă din partea
soţiei, care, de ulte ori este ai binevoitoare şi ai &ertfelnică, dar alteori,
în faţa unor eveniente neînsenate, se descura&ea(ă şi se tee.
). Bărbatul, care este cap familiei, să nu trăde(e dra!ostea şi le!ătura cu
soţia, deoarece diavolul şi slu&itorii lui nu vor înceta niciodată să-i ră(boiască,
pentru a lovi însăşi rădăcina vieţii.
*. Bărbatul +Să trăiască în înţelepciune cu feeia sa, ca $ind făptură ai
slabă,, -1.t. #,/0. Asta înseană că înstrăinarea feeii se vindecă prin iubire
şi prin delicateţe, nu prin do&ană şi 1nie.
2. 3irea feeii este at1t de slabă, înc1t îndată ce vede că soţul arată o
oarecare aabilitate unei alte feei, $e cole!ă de serviciu, $e prietenă, în
su4etul feeiii se aprinde invidia. 5u pentru că ar $ o pornire pătiaşă ci, din
pricina dra!ostei ce i-o poartă soţului. 'e aceea soţul trebuie, prin tandreţe,
să !ăsească +butonul, de îbl1n(ire a soţiei.
/. 3eeia, după naşterea priului copil, nu ai doreşte at1t rolul se6ual al
soţului, c1t tandreţea şi afectivitatea acestuia. 'e aceea soţul trebuie să
cunoască acest lucru şi să $e tandru cu soţia sa.
7. 5iciodată nu trebuie ca soţul să-i facă observaţie soţiei în pre(enţa altora,
pentru că de ulte ori, din e!ois, soţii îşi ustră soţiile ai ales în pre(enţa
propriilor rude.
8. Sau, dacă soţia dă telefon soţului la serviciu, acesta să nu-i răspundă
răstit" +9asă-ă, n-a tip acu:,, vorbindu-i cu asprie. ;i să-i spună"
+<ubito, a treabă acu, însă te voi suna eu puţin ai t1r(iu,. ;1nd soţia va
înţele!e şi se va convin!e că soţul o iubeşte, atunci devine de bunăvoie
aşternut picioarelor lui, !ata de orice &ertfă.
1=. Soţiei nu trebuie să-i ascundeţi niic, pentru că va veni vreea c1nd veţi
$ descoperiţi. Să-i spuneţi totul şi să vă consultaţi cu ea în toate. 5u e bine ca
soţia să a4e cele ascunse ale voastre de la rude, de la cole!i, ori de la
prieteni.
'acă feeia nu site tandreţea soţului, !olul din inia ei nu va $ uplut nici
de dra!ostea părinţilor, nici a propriilor copii. At1t de are e taina căsătoriei,
înc1t !olul creat în inia feeii de lipsa afectivităţii soţului nu poate $ uplut
nici ăcar de dra!ostea propriilor copii: A>adar, cea ai are
responsabilitate pentru orice rău care intervine în căsătorie o au bărbaţii,
deoarece nu îşi anifestă dra!ostea faţă de soţiile lor. <ubesc feeile, dar,
din nefericire, nu pe ale lor. Aceasta este rădăcina răutăţii. Atunci apar
!elo(ia şi bănuiala.
;itiţi ai ulte articole interesante pe siteul"
?ttp"@@ortodo6.d@articole@failia@recoandari-pentru-barbati@
Aoldova Brtodo6ă