You are on page 1of 2

IDENTIFICAREA INTELIGENTELOR MULTIPLE

CHESTIONAR
Încercuieşte propoziţiie c!re ţi "e potri#e"c$
1.Îmi plac cărţile, îmi place să citesc.
2.Îmi place să îngrijesc plantele.
3.Mă simt bine când sunt cu alţi copii.
4.Iubesc animalele.
.!ânt "rumos.
#.Îmi place să "ac sport.
$.Îmi plac plimbările, e%cursiile, drumeţiile.
&.Îmi plac cărţile cu imagini multe.
'.Mi(e greu să stau nemi)cat mult timp.
1*.+ot să socotesc în minte cu u)urinţă.
11.Îmi place să desene, sau să mî,gălesc.
12.Îmi place să mă joc în aer liber mai mult decât în casă.
13.+re"er să re,ol- rebus.
14..oresc sa(i în-ăţ )i pe alţii ceea ce )tiu eu să "ac.
1./tiu ce calităţi )i de"ecte am.
1#.Îmi ajut părinţii la grădinărit.
1$.Îmi place să spun po-e)ti.
1&.Matematica este materia mea pre"erată.
1'.+re"er să mă joc cu alţi copii decât de unul singur.
2*.În-ăţ mai u)or la limba română decât la matematică.
21.0esticule, mult când -orbesc cu alţii.
22.1m mulţi prieteni.
23.În e%cursii )i drumeţii admir întotdeauna peisajul.
24.1desea bat ritmul sau "redone, când lucre, sau în-ăţ.
2.Îmi place să cos, să ţes, să modele,, să decupe, să cioplesc.
2#.Îmi plac jocurile de pu,,le.
2$.2unt în stare să scriu o poe,ie sau o compunere.
2&.3e,ol- cu u)urinţă probleme.
2'.4u mă pierd în locuri necunoscute.
3*.Îmi place să "ac mici e%perimente.
31.!ând am o problemă cer ajutorul altora decât să o re,ol- singur.
32.Îmi plac jocurile de perspicacitate.
33.4u plec în e%cursii sau drumeţii "ără aparatul de "otogra"iat.
34./tiu multe cântece.
3.Îmi place să stau mai mult singur.
3#..acă aud o melodie o dată sau de două ori pot să o reproduc corect.
3$.1m un 5obb6 pe care(l ţin secret.
3&.Îmi place să ascult mu,ică.
3'. +re"er jocurile indi-iduale decât cele în ec5ipă.
4*.Mă gândesc în "iecare seară la ce(am "ăcut peste ,i.
FI%A DE E&ALUARE
TIPURI DE INTELIGEN'( PROPO)I'IILE CORESPUN)(TOARE
*+Lin,#i"tic- 1, 13 1$, 2*, 2$.
.+Lo,ico/0!te0!tic- 1*, 1&, 2&, 3*, 32.
1+Muzic!/rit0ic- , 24, 34, 3#, 3&.
2+Sp!ţi!/#izu!- &, 11, 2#, 2', 33.
3+Corpor!/4ine"tezic- #, ', 12, 21, 2.
5+N!tur!i"t- 2, 4, $, 1#, 23+
6+Interper"on!- 3, 14, 1', 22, 31+
7+Intr!per"on!- 1, 3, 3$, 3', 4*.