You are on page 1of 9

Akkumultor tltse GS500-as motornl

(s ltalban)
1. Vegyk le az lst
. A tank ele!n tall"at# az akkumultor. $%essk %g&g a 'rologtat# gum&tml(t s
a"ol rgz)t%e %an* azt a k&s lemezt "a!l)tsuk k& anny&ra "ogy a tml(t k&tu+!uk ",zn&
bel(le
3. $ssk le az akkur#l a %ezetkeket - .s&llag .sa%ar",z# szksges (els(re a
negat)%ot* ma!+ a 'oz&t)%ot//.%&ssza0el 'e+&g 'ont 0or+)t%a)
4. Vegyk k& az akkut s %&gyk olyan "elyre a"ol !r a le%eg( - tlts kzben 1
(1&+rogn gz) 0e!l(+&k am&nek ugye 2344 "atsa le"et/..&tt !# "a nem 0agy'ont
%an//sz#%al 05ttt garzs* laks/.akr"o%a
5. Az akku 0e+ele&t egyenknt
.sa%ar!uk k&* %agy ",zzuk le a
6rfedelet
A S363$7 GS500 motorba az
82-109-2 1V:11A1 kell
;. A tlt( - ltalban '&ros - <=>
%ezetkt kssk sz&ntn a =
'#lusra* a 0ekett < - < 'e+&g a
negat)%ra.
7. A tlt( le)rst k%et%e tltsk az akkut. 1a n&n.s le)rs akkor a++&g m)g az sszes
.ella el nem kez+ 'ezsegn&. 4&kor %an ksz??? @ltalban este 0eltesz&k* reggel
le%esz&k//..+e a leg!obb megol+s "a le.satlakozol r#la* %r egy 'er.et* ma!+
%&sszakt+. 1a mr&s elkez+ 'ezsegn&* akkor tut&ra 0el %an tlt%e///
8. A tlts %gn %egyk le a sarukat* .s&'eszeket* "elyezzk %&ssza a .sa%arokat:0e+elet
s ksz
Alen "a nem 05ttt a garzs* a!nlatos k&%enn& az akkut - 0(leg m)nuszokban s
szoba"(mrskleten tartan&* ma!+ "a%onta (+e legalbb 1B) rtlten&* )gy a ta%asz&
&n+uls nem a boltba 0og %ezetn& els(nek egy ,! akkurt* "anem egy 0ktelen
orgazmusba 'ar&'nk nyergben
A www.louis.de ol+alon ezeket az akkukat le"et %sroln& a GS-"ezC
100D;1//.1E*F5 euro 100D;EG5///GG*F5 euro 100D;H5///1H*F5 euro
Izzek ugye res akkuk. I"ez meg kell %enn& mg a benne l%( sa%at &s
19 1*H-as sa%
100DH001///G*F5 euro
Sa%sz&ntmr(
1000DHF1///.D*G5 euro
Sa%ll# zs)r- ezzel r+emes
bekenn& a 0m rszeket a
sa%as oB&+.&# elkerlse
m&att/
1000GHH1///*50 euro
2e')ts& !a%aslatok
A mai akkuk nagy tbbsge feltlttt lemezekkel kerlnek forgalomba. Az akkumultor felsaazs utn !"
#er$$el minden tobbi tlts nlkl zemksz.
Arols
A szraz saazs nlkli akkumultorok trolsa nem ignyel klnsebb krltekintst. %ltalnosan &ideg
szraz &elyen ezek az akkumultorok igen '(l trol&at(k.
Jzembe "elyezs
A saazskor mind az akkumultornak) mind az akkumumultor sanak legalbb *" + fok &,mrsklet-nek kell
lennie. Az akkumultort a motorkerk#rba trtn, be#.ts el,tt minimum ! (ral szksges felsaazni.
/igyelem) az akkumultor felsaazsa gzk#z,dssel 'r0 Az akkumultor dug(it a saazst ket,en legalbb
! (rig ne &elyezzk issza) miel ezen esetben az akkumultor 1felf2(dik3. 4e#.tskor az akkumultort
megfelel,en rgz.tsk. 5l,szr a #ozit. ma'd a negat. #(lust $satlakoztassuk a ktkerek- elektromos
rendszer&ez.
@'ols
Az ala#6#rogram akkumultoraiban a sa s a tltttsgi szintet ente legalbb ktszer ellen,rizni szksges.
Amennyiben a saszint nem megfelel, 2gy azt desztilllt .zzel 7minden&ol ka#&at(8#l benzinkutak9 kell
utntlteni a ma:imlis saszint 'elzsig. A 4os$& A; akkumultorait nem szksges 7s nem is le&etsges9
desztilllt .zzel utntlteni. Ala$sony feszltsgi 7tltttsgi9 szint esetn az akkumultor 2'ratltse szksges.
<inden motorkerk#r akkumultor tltttsgi lla#ott szezon el,tt felttlenl 'aasol'uk ellen,rizni) &ogy ne
2tkzben agy a .zen r'e az embert megle#ets.
=sszel a motorkerk#r s a izis#ort szezon geztel 'aasolt az akkumultor kiszerelse s a tltttsgi szint
ellen,rzse. Az zemen k.li akkumultorokat tlen legalbb egyszer szksges elektromosan feltlteni.
Kr kr+s s %lasz///..&gaz aut#s rsz"ez sz#l a .&kk* +e ugye
.sak az A" s a mret a klnbsg egy ko.s& s egy motor aks& kzt
('ersze 1V-r#l beszlnk)
Mi az a Ah ..?
Kapacits, azaz amperra .. Ezt mg mindenki tudja..
Azt mr kevesebben, hogy mit jelent az Ah rtk utn zrjelben szerepl szm...
!l.. ""Ah #$%h& .. ez azt jelenti, hogy az akkumultor kapacitsa ""Ah a $% rs teszt szerint.
Ez azt jelenti, hogy az oda'rt Ah rtk ()$%*ad rsznyi ramval terhelhet pontosan $% rn
kereszt+l, s ekkor cs,kken a -esz,ltsge (%." .*ra
Konkrtan.. Az ""Ah #$%h& akkumultort, pontosan $% rn kereszt+l lehet #"")$%/& $,0" Amperrel
terhelni s akkor cs,kken a -esz+ltsge (%." .oltra.
1em jelenti teht azt, hogy az akkut (rn kereszt+l lehet ""Amperrel terhelni., mint ahogy azt sem,
hogy (amperes terhelst "" rn kereszt+l b'rn.
Az ind'takkumultorokon kapacitst szinte mindig a $%h tesztben adjk meg, m'g a ciklikus akkukat
inkbb az "h kapacitsukkal jellemzik.
Az autmban gyrilag 55Ah-s akkumultor volt... Mekkort vegyek bele...?
Az els bep'ts2 akkumultorok ltalban a lehet legkisebbek #legolcsbbak & s az a cljuk, hogy
a garanciaid vgig kih3zzk valahogy. 4ok esetben azonban mgis 5*6 vig m2k,dnek, ennek az
az oka, hogy az 3j aut t,ltsi s ind'tsi rendszere szinte t,kletes. Emiatt az akku +zemi
k,r+lmnyei is idelisak.
7ltalnos irnyelvknt azt javasoljuk, hogy csere esetn a lehet 8E91A9:;<< akkumultor
vlasszuk, ami be-r a gyri helyre. Ezltal sokkal biztosabb vlik az ind'ts s az aut sokkal
hosszabb ideig ind'tkpes marad mg ha nem is jrunk az autval. A legt,bb estben az autt 3gy
alak'tjk ki, hogy abba nagyobb akku bele-r mint az eredeti.
A genertor fel tudja majd tlteni ezt az nagyobb akkut?
=ermszetesen -el. A genertor ugyanis nem >tudja > mit t,lt. ?ppen 3gy -elt,lti a teheraut*
akkumultort mint az 6"Ah kis akkut. A nagyobb akkumultor alkalmazsnak csak elnye van.
Akkumultor vsrlsakor mik a legfontosabb szemontok?
* Elsdleges a hely az autban, illetve a polarits. Elvgre az 3j akkunak a rgi helyre kell be-rnie.
* @nd'tram.. Ez a leg-ontosabb, hiszen az akkut elssorban ind'tsra -ogjuk hasznlni. .igyzni kell
azonban, mert jelenleg 6 -le szabvnyban adhatjk meg ezt az rtket #A@1, 4AE, E1, @EB& , ezrt
,sszehasonl'tskor erre -igyelni kell...
* Kapacits. 7ltalban mindenki ezt -igyeli, mert ez van a legnagyobb bet2vel az akkun. .aljban
csak akkor van szerepe, ha az aut ll motornl ltja el a -ogyasztkat. 7ltalban azrt ,ssze-+gg az
ind'trammal, azaz ltalban a nagyobb kapacits3 akkunak nagyobb az ind'trama.#1EC
C@1A@9 D &
*9aranciaE .. A garancia egy kereskedelmi -ogs, nem m2szaki paramter.
!z"ks#ges e az aut tvizsglsa $j akku beszerel#sekor ?
Cindenkppen ajnlott. Fgyanis az akkumultor sokszor nem magtl megy t,nkre, hanem a
t,nkremenetelt megelzi az aut t,lt vagy ind'trendszernek meghibsodsa. @lyen esetekben kell
az autt is jav'tani, mert ellenkez esetben az 3j akku is hamar t,nkremehet.
Mit kell az autn m#rni?
?rdemes megmrni az ind'tmotor ram-elvtelt, mert ha ez t3lsgosan nagy, akkor az akku
ignybevtele is nagyobb, azaz hamar t,nkremehet...
1agyon -ontos , hogy megmrj+k a t,lt-esz+ltsget, mert ha nincs elegend t,lts, akkor az aut
mindig bizonytalanul indul, s az akku is szp lassan t,nkremegy #leszul-tosodik&
G,videnE Az akku sarkain mrt t,lt-esz+ltsgnek minden +zemllapotban #alapjraton
-ordulatszmon, -ogaszkkal terhelve s azok nlk+l &(5.H . * (6.6 . k,z,tt kell lennie.
?rdemes mg ezen k'v+l megmrni az aut +res -ogyasztst . #Azt az ramot, ami akkor -olyik, ha a
motor nem jr s autt bezrjuk. Elvileg ilyenkor semmilyen -ogyaszt nem megy, de gyakorlatban
ilyenkor is -olyik nmi ram.. pl az m2szer-alban elhelyezett rhoz, riaszthoz vagy egyb ll
-ogyasztkhoz. Az ilyenkor mrt -ogyasztson #s persze az akku kapacitsn & m3lik az , hogy az
aut mennyi ideig marad ind'tskpes ha nem hasznljuk.
Ia az autban t3lt,lts van, azaz a t,lt-esz+ltsg (6.6 .oltnl magasabb, akkor az akkumultor
pezsegni kezd. A pezsgs kros'tja a lemezeket, a lehull iszap pedig cellazrlatot okoz. !ontosan 'gy
megy t,nkre az az akku, amit szablyozatlan t,ltre kapcsolunk s ott pezsegni #>-orrni> & hagyjuk. Ia
egy ilyen akkumultor dugjt kicsavarjuk, akkor a dugk -el+letn s,ttsz+rke iszaplerakdst
lthatunk.
Alult,lts esetn #t,lt-esz+ltsg alacsonyabb mint (5.H. &, akkor az akku leszul-tosodik, azaz a
lemezeken lv lomszul-t szemcsk megnnek s t,ltskor mr szigetelik a -el+letet. Az akku bels
ellenllsa megn ,kapacitsa cs,kken..
%iztos j az autm& mert betettem egy msik akkumultort #s azzal semmi robl#mm nin's...
1em 'gy van, .. 4okszor el-ordul, hogy az autban nincs elegend t,lt-esz+ltsg , amiatt az akku
rendszeresen alult,ltdik s vesz't a kapacitsbl. A vgn mr pl. csak (% Ah*s.. 1em csoda ht,
hogy mr nem kpes beind'tani a motort. Ia ilyenkor kicserlj+k egy 3jra, akkor egy darabig valban
problmamentes lesz az ind'ts, de az 3j akku is hamarosan az eldje sorsra jut.
%iztos j a tlt#s az autmban& mert a tlt#sjelz( lma sose vilg)t..
A t,ltsjelz lmpa csak a genertor gerjesztst mutatja, aminek alig van valami k,ze az
akkumultoron lev t,ltshez. Attl, hogy a t,ltsellenrz lmpa nem vilg't, mg k,nnyen lehet akr
alul * akr t3lt,lts...
Mi az a zsel#s akkumultor ?
.alban lteznek zsels #gl t,lts2 & akkumultorok, de ezeket autban ind'tsra mg senki se
hasznlta. A zsels akkumultorok elssorban ciklikus -elhasznlsra #kimer'tem * -elt,lt,m & valk.
Cotorok ind'tsra csak t,bb * kevsb alkalmasak..
Cs krds, hogy a k,znyelvben #meg a hozz nem rt kereskedknl is & zselsnek neveznek
minden olyan akkut, ami t,bb kevsb zrt, s nem kell be -olyadkot t,lt,getni, holott ha megrzzuk
akkor halljuk, hogy l,ty,g benne a sav.
Mi az a szraz akku?
;lyan akkumultor, ahol a lemezeket elvlaszt +vegsz,vetben van -elitatva az elektrolit. Az ilyen
akku teljesen zrtak, azokbl -olyadk mg akkor se -olyik ki, ha megreped a doboz. @lyen
akkumultorok pl. az EJide 4=G, EK@AE CAKK@CA, ;ptima...
Mi az a varzsszem & illetve varzsszemes akkumultor ?
A varzsszem nem ms, mint egy egyszer2 s2r2sgmr eszk,z. C2k,dse azon alapul, hogy a
-elt,lt,tt akku savs2r2sge magasabb, ezrt a varzsszemben lv z,ld goly -elj,n a sav tetejre,
amiatt z,ld a varzsszem.
Ia az akku lemer+l, azaz a savs2r2sge cs,kken, akkor z,ld goly les+llyed , s mr nem ltszik,
ekkor -ekete a varzsszem.
Ia t3lt,lts k,vetkeztben elektrolit tvozik az akkubl, akkor a varzsszem az aljrl visszaverd
-ny miatt -ehr sz'n2.
G,videnE A varzsszem az egyik cella savs2r2sgt mutatja..
Az hogy a varzsszem z,ld, az semmit nem jelent az akku egszre vonatkozan, mivel attl mg a
t,bbi cella akr zrlatos is lehet...
*lyan akkut keresek& aminek nagy a kaa'itsa& de ki'si a m#rete..
@lyet nem -og tallni. Az akku kapacitsa ugyanis a benne lv anyagmennyisgtl -+gg, ami viszont
arnyos az akkumultor t,megvel s mreteivel. <iztos lehet benne, hogy egyik ""Ah*s
akkumultor sem lesz sokkal kisebb a msik ""Ah*s akkumultornl...
*lyan akkut keresek& aminek nagy az ind)trama & de ki'si a m#rete..
@lyen mr ltezik... Az ind'tram ugyanis a lemezek -el+letvel -+gg ,ssze. Ez pedig a bels kial'tstl
-+gg. EJtrm plda az ilyen esetre a spirlcells akkumultor #pl. EK@AE CAKK@CA&. Ennek az
akkumultornak a mrete megegyezik brmelyik ""Ah*s akkuval, de ind'tram sokszorosa annak.
A$$3439@ALM V76SG@9AA 4NOS6IMI7 PS IS6$Q6I7
A tli &ideg bekszntekor gyakran el,fordul) &ogy ind.t(zs kzben az ind.t(motor lassan forgat'a meg a
motort) .gy az nem agy $sak nagyon ne&ezen indul be
A 'elensget nem $sak az akkumultor &ib'a okoz&at'a) &anem az nind.t() a ezetkrendszer) de akr genertor
&iba is. +lszer- kider.teni) &ogy melyik f,darab a &iba okoz('a.
/olyadkos nyitott akkuknl rdemes a folyadkszintet els,knt ellen,rizni s bell.tani.
A tobbi &iba kider.ts&ez ind.t(zs kzben mr'k meg egy multimterrel) &ogy az akku #ozit. $s2$sa s az
nind.t( #ozit. $saar'a kztt) illete az akku negat. k2#'a s az ind.t( fm&za kztt mekkora
feszltsgess l# fel. >a brmelyik oldalon ")5?6nl nagyobb a feszltsgess) tiszt.tsuk meg) szksg esetn
'a.tsuk meg a $satlakozsokat.
<egfelel, ezetkrendszer esetn mr'k meg az nind.t( ramfeltelt. >a ez a 'rm-re 'ellemz, rtknl 7#l.
szemlyaut( benzines motor'nl *""6*@"A) dieselnl !4"63@"A9) lnyegesen nagyobb) akkor al(sz.n-leg az
nind.t( &ibs.
Az ind.tsk#telen akkumultort izsgl'uk meg kzelebbr,l0 ;zemretelezssel kizr&at'uk az esetleges kls,
srlst.
<inden tobbi izsglat el,tt az akkumultort tel'esen fel kell tlteni. +lszer- feszltsgkorltozott automata
tlt,t &asznlni) amellyel felgyelet nlkl is elkerl&et'k az akkut kros.t( t2ltltst. A *4)4?6ban
feszltsgkorltozott tlt,el addig tltsk az akkut) am.g a tlt,ram kb. ")86*A al esik
Az akkumultor #re$.z izsglatt $sak erre alkalmas) s#e$ilis mr,m-szerekkel le&et elgezni.
A multimteres ka#o$sfeszltsg mrs $sak dura &iba kimutatsra alkalmas. Az akkumultor energia trol(
k#essgnek mrsre ka#a$itsmr, m-szer szolgl. 5z egy olyan lland( ram2 ter&el, eszkz) amely a
bell.tott konstans rammal kisti az akkumultort *")5?6ig s kzben mri az eltelt id,t.
A tnyleges ka#a$itst 7A&9 ind.t( akkumultoroknl !" (rs kistssel kell mrni. 5z azt 'elenti) &ogy az
akkumultor nleges 7feliratozott9 ka#a$itsnak &uszadrszel) A6ban kife'eze) ter&elik az akkumultort
*")5?6ig. Azben a m-szer mri az eltelt id,t #er$ben. A tnyleges ka#a$its A&B7Aist,6ram : id,9C@"
sszefggssel szm.t&at(.
5z a mrsi m(dszer iszonylag lass2) a na#i gyakorlatban ne&ezen alkalmaz&at(. >elyette az un. tartalk
trl(k#essget rdemes mrni. A ka#a$itsmr, m-szer erre is alkalmas. A mrs lnyege) &ogy brmilyen
mret- is legyen az akkumultor) minden esetben lland( !5A6al kell a kistst elgezni) s szintn #er$ben
mrni az id,t *")5?6ig.
Az .gy ka#ott #er$ rtk 'ellemzi az akkumultort. Dl. egy &agyomnyos) s.klemezes) folyadkos) 55A&6s
akkunl ez az rtk kb. 85 #er$. 5gy ugyanolyan mret-) s#irl$ells) szraz 7gzrekombin$i(s9 akkunl *!"
#er$. Eyakorlati szem#ontb(l a tartalk trl(k#essg 2gy kzel.t&et, meg) &ogy egy tlagos szemlyaut(
'szaka lm#kkal) szoksos fogyaszt(kkal kzel !5A krli ramot fogyaszt&at. 5lromlott genertor esetn az
adott akkumultor a megadott #er$ig tud'a az aut(t m-kdtetni. >a ll( motornl fogyaszt(kat m-kdtetnk) az
akkumultor energia trl(k#essgt esszk ignybe.
5 mellett az akkumultornak an egy msik) taln mg fontosabb #aramtereF az ind.t(k#essge) az
ind.t(rama.
Gelenleg <agyarorszgon 4 fle szabny szerint mrt ind.t(ramokat tntet&etnek fel az egyes gyrt(k) igaz)
&ogy a kzs eur(#ai a'nls szerint az 5H szabnyt rdemes el,nyben rszes.teni.
5nnek lnyege) &ogy a feltlttt akkumultort I*8J+ Ios &-t,kamrba kell &elyezni) le&-teni) ma'd !4 (rn t
&idegen tartani. 5zutn le&et az 5H szabnyban megadott konstans &idegind.t( rammal megter&elni *"
msod#er$ig. 5kzben a tele# feszltsge nem es&et 7)5? al.
A gyakorlatban ezt a mrst is ne&z elgezni) &iszen komoly &-tsi feladat s &ossz2 id, is kell &ozz. A na#i
&asznlatra alkalmas el'rs&oz konstans ram2 akkumultor teszter ka#&at() amely ind.t(k#essget s tartalk
trl(k#essget is #re$.zen tud mrni. 5z a mikro#ro$esszor ezrelt) digitlis mr,eszkz tel'es k#et tud
alkotni az akkumultor lla#otr(l. ;zemben a $sak dura akku &ibk kimutatsra 7$ellazrlat) szakads)
lemerltsg9 alkalmas) * ellenllssal m-kd, ter&el,illal) ez a m-szer !K #ontossggal megmri az akku
szksges #aramtereit.
Eombnyomsra bell.t&at( ter&el,rama 5 s 4!"A kztt tetsz,legesen ltoztat&at(. 7/orgalomban an mr a
85"A ram2 kszlk is09
A berendezs bels, &,delemmel s nellen,rz, ramkrkkel an ellta. ;eg.tsgel az aut(ba #.tett
genertor tesztelse is elgez&et,) a ezetkrendszer megbontsa nlkl.
5gy ebdid,nyi id, alatt tel'es biztonsggal min,s.t&et,k akkumultorok) ki$sik s nagyok egyarnt.
5zeket a mr,eszkzket megfelel, interfsz seg.tsgel szm.t(g#re le&et ktni s akr grafikusan
rtelmez&et, kirtkels&ez 'ut&atunk.
Akkumultorokrl t'pus szerint
Gendszeresen ellenrizzD> * t'pus
Erre a hagyomnyos savas*lomakkumultorra nem lehet alkalmazni a >Iagyomny s minsg>
reklmszlogent, mert k,zel ll az akkumultor elvi -elp'tst szemlltet maketthez. C2anyag hzban
hig'tott knsavba mer+lnek az lom s lomdioJid masszt tartalmaz lemezek, melyeknek -el+lete
kis+tskor #-ogyaszt bekapcsolsakor& lomszul-tt, majd -elt,ltskor 3jra lomm s lomdioJidd alakul
vissza. K,zben ramot termel, illetve t,ltskor ramot -ogyaszt, trol. Ez a t'pus ma mr nem nevezhet
minsgi termknek, mg akkor sem, ha a lemezek k,z !.B szigetellemezeket helyeznek a lemezzrlat
elker+lsre.
Gendszeres gondozst ignyelnek, mivel m2k,ds+k k,zben, k+l,n,sen nyri melegben -olyamatosan
tvozik bell+k az elektrolitnak a desztilllt v'z rsze. Ez a -okozott gzkpzdsi hajlam s a termszetes
prolgs miatt van. Emiatt nyron legalbb $ hetente, hideg vszakban 5*6 hetente ellenrizni, sz+ksg
esetn ptolni kell a desztilllt vizet s tiszt'tgatni az akkusarukat.
>!rblj meg laz'taniD> * t'pus
Az akkumultorok e csoportjt mr egy -okkal -ejlettebb, un. gondozsszegny t'pusok alkotjk, melyek a
k,zhiedelemmel ellenttben nem teljesen gondozsmentesek.
Ezekben az elznl tisztbb anyagokbl, kisebb antimontartalommal, kalcium,tv,zssel kialak'tott
lemezszerkezet pozit'v lemezeit polietiln tasakokba helyezik, kik+sz,b,lve a k,zvetlen lemez s
iszapzrlatot. A gzkpzds is sokkal kisebb, v'zvesztesg+k tlagos +zemi viszonyok k,z,tt csak nhny
v m3lva okozhat m2k,dsi zavart.
.an gyrt, amely a bet,lt ny'lsokat el is zrja a -elhasznl szeme ell, kidobsra 'tlve akr a
termszetes melegeds okozta elektrolit vesztesget elszenved akkumultort is.
Csok >varzsszemmel> ltjk el az akkumultor ( celljt, mondvn, ezzel ellenrizni lehet az akku
m2k,dkpessgt. A csaldsok elker+lse rdekben sz+ksges megjegyezni, hogy a varzsszem csak
( cella llapott jelzi, a msik " k,z+l akr t,bb is lehet kapacitshinyos vagy zrlatos, 'gy a z,ld -ny nem
-elttlen jelenti az akku ind'tkpessgt.
4okan helytelen+l ezeket, s minden olyan akkumultort >zsels>*nek neveznek, amelybe nem lehet
-olyadkot t,lt,getni. #.aldi zsels akkut jrm2 ind'tsra nem hasznlnak.&
Civel e t'pus lemezszerkezete legt,bb esetben mg ,nt,tt rcsokbl ll, lnyegesen nem n,velhet a
hidegind't kpessg+k a t,meg+kh,z kpest.
>A hanyagols k,telezD> * t'pus
Ez a kategria legalbb kt lnyeges 3jdonsgot tartalmaz. Az egyik, hogy az akt'v masszt hordoz
lomrcs nem ,nt,tt, hanem un. eJpandlt szerkezet2. Elmaradhatnak az ,nthetsg miatt adagolt,
akkum2k,ds szempontjbl kros adalkok, 'gy a lemez anyaga rendk'v+l tiszta lom.
A msik 3jdonsg, hogy a pozit'v lemezeket +vegsz,vetbl ksz'tett >bor'tkba> zrjk, amely -izikailag
teljesen elvlasztja a lemezeket egymstl, kik+sz,b,lve akr a lemez, akr a -enkzrlatot. Ez a
szepartor itatsknt magba sz'vja, megk,ti a specilis elektrolitot. 1incs iszapkihulls, jobb a
rzkdssal szembeni ellenll kpessg. 1incs -olyadkvesztesg, hiszen a -el+leten kpzd,tt gzok az
+vegsz,vetben 3jra visszaalakulnak nedvessgg, rekombinldnak. @nnen szrmazik a gzrekombincis
elnevezs. Ezeket az akkukat nyomstart mdon le lehet zrni.
4zerkezet+knl -ogva lnyegesen nagyobb a hidegind't ramuk, ami k+l,n,sen tli hideg reggeleken
csillaggarzsban tartott diesel autknl jelent biztonsgosabb ind'tst. @lyen gzrekombincis
akkumultorokat gyrt az EK@AE s az ;!=@CA, -orgalmazza ket a L;GEK.
Az ilyen akkumultorok lettartamuk sorn semmilyen gondozst nem ignyelnek. <ep'tskor s a tl
bellta eltt leg-eljebb az aut elektromos rendszert kell ellenrizni, k+l,n,s tekintettel a t,ltrendszer s
az ind'tmotor llapotra.
.
+#hny zseb"nket #rint( j tan's
Ciutn megismerkedt+nk az ind't akkumultor -ejldse sorn ltrej,tt t'pusaival, trj+nk vissza az eredeti
problmhoz.
Ci teht a tennival, ha hideg tli reggelen nem akar a motorunk letre kelniM
Ia ind'tzs k,zben a motor a szoksos sebessggel p,r,g, akkor a gy3jts vagy az +zemanyag ellt
rendszer vizsglatval kezdj+k.
Ia hallhatan lassabban -orog az ,nind't s a motor is, akkor az akku, a vezetkrendszer s az ,nind't
vizsglata vezethet el a hiba okhoz.
Elsz,r is szerelj+k le, majd tiszt'tsuk meg az akku k3pjait s a vezetkek csatlakozit. Ia az els kt
kategriba tartoz akkumultorunk van, ellenrizz+k az elektrolit szintjt, sz+ksg esetn ptoljuk a
hinyz desztilllt vizet. 4zerelj+k vissza a csatlakzsokat s ind'tzzunk. Ia a lass3 -orgs tovbbra is
-ennll, annak eld,ntse sz+ksges, hogy az akku lemer+lt*e, esetleg hasznlhatatlan, vagy az ,nind't
hibsM
@smers+nk j llapot3, legalbb a minknek meg-elel ind'tram3 akkumultorrl megprblhatjuk a
motorunkat beind'tani. Ia siker+lt, akkor a t,ltrendszer+nk vizsglata k,vetkezhet.
Ia nem siker+lt >bebikzni> a motort, akkor persze nem lett+nk okosabbak, ugyanis tovbbi kt
hibalehetsggel kell szmolnunkE ismers+nk akkuja meg-elel*e a motorunk ind'tshoz, ill. az ind'tkbel
csatlakozsai prec'zek*e. Az is el-ordulhat, hogy a sajt lemer+lt akkunk >sz'vja> le az ismers+nk akkujt.
Ezeket a ktelyeket egy -esz+ltsgmr m2szerrel zrhatjuk ki. Ia ind'tzs k,zben az akkunk
kapocs-esz+ltsge nem esik (% . al, akkor nem az akku ind'tkpessgn m3lik a siker. Ia ilyen esetben
az ,nind'tn N,"*O .*nl kisebb rtket mr+nk, az akku s az ind't k,zti vezetkek s csatlakozsaik a
vtkesek.
Ia az akku -esz+ltsge (% . al esik ind'tzs k,zben, tovbbi k'srletezs eltt rdemes az er-orrst
-elt,lteni.
Bsak abban az esetben cserlj+nk akkumultort, ha az autnk elektromos rendszere m2szeres mrssel is
ki-ogstalannak bizonyultD
1e -eledje, hogy az akkumultor olyan, mint az Pn pnztrcjaE brmilyen nagy is #a kapacitsa&, ha t,bbet
vesz ki belle #-ogyasztk& mint amit beletesz #genertor&, elbb*utbb ki+r+lD
A nyri meleg bossz$ja& mely a hideg reggeleken jelentkezik
Kevesen tudjk, hogy nem a hideg az akkumultor els szm3 ellensge, hanem a meleg.
Els pillanatra taln hihetetlen+l hangzik ez az ll'ts, hiszen az ind'tsi problmk ltalban a hideg
tli napokon jelentkeznek. A magyarzat nagyon egyszer2.
A melegben -elgyorsulnak a kmiai reakcik, 'gy a korrzis -olyamatok is, melyek megtmadjk az
akkumultor rcsszerkezett. Lokozdik a v'zbonts, n,vekszik az ,nkis+ls s a t3lt,ltsre val
hajlam. Ennek k,vetkezmnye az iszaposods, cellazrlat. Iidegben aztn, amikor a motorolaj
s2r2bb, az illesztsek szorosabbak, az ,nind't ram-elvtele ind'tzs k,zben megn,vekszik,
ugyanakkor az akkumultor ramlead kpessge cs,kken. Ia ez a knyes egyens3ly -elborul, a
motor lesz az QersebbR, az akkumultor a gyengbb, ind'tani nehezen vagy egyltaln nem siker+l.
Mit tehet"nk?
4emmi egyebet, csak azt, hogy legk,zelebb, amikor cserlni kell az akkumultort, olyat vsrolunk,
amely a lehet legjobban t2ri a modern autk meg n,vekedett motortr hmrsklettE n*kalcium
,tv,zs2, eJpandlt lemezes akkumultort.
Ezekben az akkumultorokban magasabb hmrskleteken sem kpzdik rcskorrzi,
rzketlenebbek az elmaradt nyri karbantartsi problmkkal szemben.
Ennek az az oka, hogy az n*kalcium ,tv,zs2 lemezek ram-elvtele -elt,ltdskor mg n,vekv
hmrsklet esetn is cs,kken, szemben a hagyomnyos akkumultorokkal, melyeknl n,vekedhet.
A -esz+ltsgszablyoz ma mr az autk t,bbsgben hmrsklet -+gg szablyozst vals't meg.
Celegben a t,lt-esz+ltsg kisebb, hidegben magasabb lehet. !l. a (5,0. nyri melegben j rtk,
tlen S("TB esetn alult,ltst okoz. A hmrsklettl -+ggetlen szablyzknak csak abban az esetben
van komoly jelentsg+k, amikor az akkumultor k,zel lland hmrskleten +zemel vagy nincs a
motorral k,z,s htrben #pl. @LA teheraut&. @nd'tsi biztonsga rdekben ellenriztesse autja t,lt
s ind'trendszert tl s nyr eltt is.
A kalcium ,tv,zs2 rcslemezek ezzel ,ssze-+gg tovbbi elnye, hogy a -elt,ltdsi -olyamat vgn
a t,ltrama gyakorlatilag nullhoz k,zel't. A hibrid, ,nt,tt lemezes akkumultorok a nagyobb bels
,nkis+ls s helyi mikroelemek kpzdse miatt t,lt,tt llapotban is -elvesznek t,bb szz mA*t,
idsebb llapotukban akr nhny A*t is. Ez szintn a bels hmrsklet+k n,velsre -ord'tdik.
A korszer2 akkumultorok msik -ontos jellemzje az ,nkis+ls alacsony mrtke. Azon auts
trsainknak, akik pl. tlen nem, vagy csak ritkn hasznljk jrm2v+ket, rdemes alacsony ,nkis+ls2
akkumultort vsrolniuk. A hagyomnyosnak tekinthet hibrid akkumultorok ,nkis+lse t'pustl
-+ggen 5*N hnap k,z,tt van, m'g a kalcium ,tv,zs2ek (H*(N hnap "%U*ig.
Lontos ellenrizni az aut statikus -ogyasztst, amely akkor mrhet, amikor azt gondoljuk, hogy
minden ki van kapcsolva. Iosszabb lls utn komoly meglepetst tud okozni a lassan ki+r'tett,
ind'tskptelenn vlt akkumultor. Ia "%mA -ogyasztst mr+nk, akkor szm'tanunk kell arra, hogy
egy ""Ah*s teljesen -elt,lt,tt akkumultor kb. $% nap alatt ind'tskptelensg hatrra rkezik. Ennl
nagyobb ram-ogyasztst mr szinte k,telez megkeresni s megsz+ntetni. Abban az esetben, ha
nem sz+ntethet meg a kritikus rtk -eletti -ogyaszts, hrom dolgot tehet+nkE
* levessz+k az akkusarut,
* ketts -esz+ltsgkorlttal m2k,d automata t,ltre kapcsoljuk az akkut -olyamatosan,
* kb. kthetente az akkut -elt,ltj+k.
Az EJide akkumultorok ,nkis+lsi ideje (H*(N hnap.
1em lehet mellkes az EK@AE akkumultorok azon paramtere sem, hogy kivlan ellenllnak a
rezonancinak.
A rezonancia miatt az akkumultor akt'v rszei lehullanak a lemezek -el+letrl cs,kkentve a
kapacitst, s az akkumultor aljn az iszaptr megt,ltsvel cellazrlatot okoznak. 9yakran
tapasztalhatjuk, hogy annak ellenre, hogy akkumultorunk rendelkezik tasakszepartorokkal, a
kapacitsa mgis cs,kken. Ez azzal magyarzhat, hogy a tasakszepartor megakadlyozza ugyan
az un. iszaposodst, amely a cellazrlatot eredmnyezn, azt azonban nem tudja meggtolni, hogy a
lemezrl az akt'v rszecskk a tasak aljra hulljanak, cs,kkentve ezzel a kapacitst.
Az EK@AE erre a problmra is tallt megoldst. Cinden rcsot egy k+l,nleges vdhrtyval vont be,
amely meggtolja a rcsba hengerelt lom* ill. lomdioJid eltvozst. Az ilyen vdhrtyval bevont
lemezeket helyezi a tasakszepartorokba. Ezltal az akkumultor nemcsak a -esz+ltsgt rzi meg
hosszabb ideig, hanem a kapacitst is.
Ezen rendk'v+li elnye mellett szmos ms elnye is ltezik, melyek mind*mind hozzjrulnak a
hossz3 lettartamhoz, s ahhoz, hogy akkumultorunk t,kletesen karbantartsmentes legyen.
1apjainkban elvileg minden akkumultor karbantartsmentes. Ez mr nem is szm'tana
k+l,nlegessgnek. .ajon a hagyomnyos akkumultorok tnylegesen karbantarts*mentesekM A
VkarbantartsmentesV ki-ejezs az akkumultorokra vonatkozan mindennaposs vlt. =nyleg errl
van szM .alban minden akkumultor karbantartsmentesM 9ondoljunk csak beleD
Cegvsrolunk egy karbantartsmentes akkumultort, amelyen van lehetsg az utnt,ltsre, s
tallhat rajta egy szellztet szelep, amely azt a clt hivatott szolglni, hogy ha az akkumultor
valamilyen oknl -ogva t3lt,ltdik, akkor a v'zbonts miatt keletkez hidrogn s oJign gzok nmi
savgz k'sretben savgz tvozni tudjanak. Ia t3l sok v'z tvozik ily mdon, akkor ezt ptolnunk
kell. @lyenkor kell utnt,lteni az akkumultort, igaz, hogy csak vente (*$*szer, s ez is nagy
k,nnyebbsg a korszer2tlen akkumultorokhoz kpest. Azt azonban nem mondhatjuk, hogy az
akkumultorunk teljesen karbantartsmentes.
Az EK@AE ezen a ter+leten is nagy 3j'tst vezetett be. A vilgon az elsk k,z,tt megalkotta azt az
akkumultort, amelynek sajt v'z-ogyasztsa rendk'v+l alacsony s 'gy utnt,lteni egyltaln nem kell.
.an egy specilis membrnnal kombinlt labirintt,m'ts2 zrdug, amin csak a 5 mikronnl kisebb
elemek tudnak tvozni, de a savgz s a prolgs miatt keletkezett v'zgz nem.
Az n*lom*kalcium ,tv,zetnek gyakorlatilag nincsen sajt v'z-ogyasztsa, ezrt, ha meg-elel az
autnk t,ltsi rendszere, akkor a -olyadk utnt,ltsre semmi sz+ksg nincs.
Ci a helyzet, ha nem j a t,ltrendszer s t3lt,ltj+k az akkumultortM
Ebben az esetben termszetesen keletkezik savgz. A t3lnyomst azonban a hidrognmolekulk
okozzk, ezek viszont annyira aprk, hogy a labirintt,m'ts2 5 mikron rsmret2 membrnon el
tudnak tvozni.
1em szabad meg-eledkezn+nk az EK@AE szraz akkumultorairl sem, melyek nem azrt nevez+nk
szraznak, mert nem -olyik ki bell+k semmi, hanem azrt mert egyltaln nem tartalmaznak
-olykony elektrolitot. Az ilyen szraz akkumultorok egy k+l,nleges gyrtsi -olyamattal ksz+lnek. A
tasakszepartorok +vegsz,vetbl ksz+lnek
Ca mr nyugodtan ll'thatjuk, hogy az EK@AE Eurpa legnagyobb akkumultor gyrtja. Lelvsrolta
az eurpai gyrak jelents hnyadt, k,zt+k olyanokat is, mint a 4;11E14BIE@1 s a IA9E1.
=ekintve, hogy jelenleg az EK@AE uralja Eurpa akkumultorpiact risi tkvel, t,bb lehetsg+k
van -ejlesztsekre, s a k'srletekre. 1em vltetlen teht, hogy jelenleg az EK@AE hatrozza meg az
akkumultorgyrts -bb irnyvonalait. Kpes az igen nagy k,ltsgekkel jr hengerelt, eJpandlt
lemezszerkezet gyrtsra, illetve a membrnnal kombinlt labirint t,m'ts2 zrdug s a k+l,nleges
vdhrtya kivitelezsre.
Costohagyermek a genertor
Azt a tnyt mr el-ogadtk az auttulajdonosok, hogy idnknt szervizelni kell az autjukat. @lyenkor
sok mindent ellenriznek, de a genertor llapott, nem is beszlve az ,nind'trl, mg vletlen+l
sem. !edig az vek s a megtett kilomterek sorn jelentsen kopnak a sznke-k, zrlat alakulhat ki
a tekercsekben. Ebbl ki-olylag egyre kevesebb t,lts jut az akkumultorokra, amely emiatt
-olyamatosan alul van t,ltve, szul-tosodik, s nem ri el a vrhat lettartamt.
Ezrt rdemes az 3j akkumultor megvsrlsa eltt ellenriztetni a genertor m2k,dst. Cg a
legjobb s a legdrgbb akkumultor is id eltt t,nkre -og menni egy olyan autban, ahol nem
meg-elel a t,ltsi rendszer s az akkumultor -olyamatosan alul vagy t3l van t,ltve.
=vhitek
* Gossz az akkum, nehezen -orgatja a motort hidegebb reggeleken, pedig van t,lts, ezt mutatja a
m2szer-alon lv kialv lmpa, ha a motor mgis beindul.
4ajnos a bep'tett Wt,ltsjelzX csak azt mutatja, hogy a genertor -orgrszn van*e gerjeszts. Azt
azonban nem, hogy az llrszen kpzdik*e t,ltram s mekkora -esz+ltsg mellett.
Ennek pontos rzkelsre vagy digitlis multimtert vagy prec'zis akkurt alkalmazhatunk.
A multimter hasznlata menet k,zben k,r+lmnyes. Az akkur s t,ltsellenrz m2szer viszont
llandan bep'tve nem csak az akkumultor llapott, hanem a t,ltrendszer +zem k,zbeni
jellemzit is biztonsgosan mutatja *$"TB s N"TB hmrsklet tartomnyban pontosan.
* Ia az ind'tmotor csak lassan -orog, akkor hibs vagy lemer+lt az akkumultor
A nyri melegben szrevehetetlen ,nind'thiba a hideg belltakor -elers,dik, hiszen a nehezebben
meg-orgathat motor mozgatshoz lnyegesen nagyobb ind'tram sz+ksges.
Az ,nind't csapgyhibja, bronzke-e hibja illetve az akkumultort az ind'tval ,sszek,t vezetkek
korrzija legalbb olyan s2r2n -elels az ind'tsi nehzsgekrt, mint maga az akkumultor.
* Ia akkumultor csere utn az motor k,nnyen ind't, akkor az aut hibtlan
@lyen csere utn ne aludjunk addig nyugodtan, am'g nem tisztztuk, mitl vlt ind'ts*kptelenn az
elz akkumultor. 8ehetsges, hogy a meghibsodott akku csak k,vetkezmnye az aut t,ltsi vagy
ind'tsi hibjnak. 4zakszer2 mrssel, sz+ksg esetn jav'tssal, lnyegesen meghosszabb'thatjuk
3j akkumultorunk lettartamt.
LrtaCsszegy't,tteF 4lue