1 of 49

Dicionarul de orice fel - dac! este bine gândit pentru fiecare categorie a publicului - ne c!l!uze$te
înc! de la primele cuvinte $i apoi ne r!mâne tot restul vieii un prieten nedesp!rit.
Prof. Andrei Banta
La ora actual exist foarte pu#ine resurse române$ti pe Internet iar dintre cele existente, $i mai
pu#ine sunt în limba român. Este de prisos s amintim c material informativ strict $tiin#ific nu
exist... Într-un astfel de moment este important ca fiecare s-$i aduc propriul su aport în
domeniul în care consider de cuviin# s o fac.
CAVE LION - Dic#ionar de Medicin$ este primul dic#ionar de medicin în limba român din
Internet. El este pus la dispozi#ia celor care studiaz medicina $i au nevoie de astfel de informa#ii
sau oricrei persoane interesate în parcurgerea unui material informativ din domeniul medicinei.
Inten#ia este de a realiza o enciclopedie în domeniu, cu informa#ii suplimentare $i imagini, acolo
unde este cazul. Dic#ionarul de fa# este „un cal de curs lung“, el se va dezvolta în timp, odat cu
autorul su.
Dup un studiu al dic#ionarelor prezente pe Internet s-a ajuns la concluzia c exist tendin#a de a
acorda mai mult importan# func#ionalit#ii decât aspectului sau utilit#ii dic#ionarului respectiv.
Multe dic#ionare sunt baze de date cu func#ii de cutare complexe îns pu#ine furnizeaz informa#ii
bogate în con#inut iar cele mai multe dintre ele sunt construite primitiv. Sperm ca prin prezenta
lucrare s dep$im caren#ele predecesorilor no$tri.
Pentru a respecta tradi#ia din lexicografia na#ional, Dic#ionarul de Medicin$ indic $i originea
cuvintelor înregistrate, de$i nu este un dic#ionar etimologic propriu-zis.
Se recomand evitarea browserelor cu setri care nu suport caracterele „$“ $i „#“, întrucât înlocuirea
lor cu „s“ $i „t“ poate denatura sensul unui cuvânt.
Orice sugestie este binevenit la adresa cavelion@writeme.com
www.trafic.ro
-
Page 1 of 1 Prefata la CAVE LION - Dictionar de Medicina
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/prefata.htm
2 of 49
A
abces s.n. - acumulare de puroi într-un #esut sau organ (<fr. abces)
acromegalie s.f. - dezvoltare exagerat a extremit#ilor corpului (<fr. acromégalie)
acupunctur$ s.f. - tratament medical prin în#epturi în diferite puncte ale corpului. (<fr. acupuncture)
adenoid, -$ adj. - cu aspect glandular (<fr. adénoide)
adenom s.n. - tumoare benign a unei glande (<fr. adénome)
adenopatie s.f. - boal a ganglionilor limfatici (<fr. adénopathie)
adipsie s.f. - lips de sete (<fr. adipsie)
adrenalin$ s.f. - hormon al glandelor suprarenale. (<fr. adrénaline)
aerofagie s.f. - înghi#irea unei mari cantit#i de aer (<fr. aérophagie)
aerofobie s.f. - team patologic de aer (<fr. aérophobie)
aeroterapie s.f. - tratament al unor boli prin cur de aer (<fr. aérothérapie)
afazie s.f. - tulburare de limbaj (<fr. aphasie)
afonie s.f. - pierdere patologic a glasului (<fr. aphonie)
agorafobie s.f. - team patologic de a traversa spa#ii largi (<fr. agoraphobie)
albumin$ s.f. - subsatn# proteic complex din materia vie (<fr. albumine)
alcoolemie s.f. - prezen#a alcoolului în sânge (<fr. alcoolémie)
alel$ s.f. - gen care prezint mai multe forme (<fr. allele)
alergie s.f. - reac#ie modificat a unui organism fa# de un agent microbian, chimic etc. (<fr. allergie)
alopatie s.f. - tratament medical bazat pe mijloace contrare naturii bolii (<fr. allopathie)
amigdalit$ s.f. - inflama#ie acut a amigdalelor
anemie s.f. - stare de slbiciune cauzat de scderea numrului de globule ro$ii din sânge (<fr. anémie)
anevrism s.n. - dilatare a peretelui unui vas sangvin (<fr. anévrisme)
anexit$ s.f. - inflama#ie a anexelor uterului (ovare, trompe). (<fr. annexite)
anghin$/angin$ s.f. - 1 inflama#ie a faringelui $i a amigdalelor. 2 ~ pectoral! . = boal care se manifest prin
accese de sufocare $i dureri în regiunea inimii. (<fr. angine, germ. Angine)
Page 1 of 3 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "A"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/a/index2.htm
3 of 49
angiografie s.f. - radiografie a vaselor sangvine (<fr. angiographie)
antibiogram$ s.f. - metod de laborator prin care se determin antibioticul cel mai indicat contra unei infec#ii
microbiene. (<fr. antibiogramme)
antibiotic, -$ adj., s.n. - (substan# organic) cu efect bacteriostatic. (<fr. antibiotique)
antigen s.m. - substan# care determin formarea de anticorpi. (<fr. antigéne)
antiseptic, -$ adj., s.n. - (medicament) care combate infec#iile microbiene (<fr. antiseptique)
apendice s.n. - mic prelungire a cecului (<fr. appendice)
apendicit$ s.f. - inflama#ie a apendicelui (<fr. appendicite)
apiterapie s.f. - tratament cu produse agricole (<fr. apithérapie)
apofiz$ s.f. - proeminen# pe suprafa#a unui os (<fr. apophyse)
apoplexie s.f. - pierdere brusc a cuno$tin#ei, cauzat de o hemoragie cerebral (<fr. apoplexie)
arahnoid$ s.f. - meninge mijlociu (<fr. arachnoide)
aritmie s.f. - tulburare a ritmului normal al inimii. (<fr. arythmie)
arter$ s.f. - vas sangvin care duce sângele de la inim la organe $i #esuturi (<fr. artere)
arteriografie s.f. - radiografie a arterelor (<fr. artériographie)
arterioscleroz$ s.f. - îngro$are $i sclerozare a pere#ilor arterelor (<fr. artériosclérose)
arterit$ s.f. - inflama#ie a unei artere (<fr. artérite)
artrit$ s.f. - inflama#ie a unei articula#ii (<fr. arthrite)
artritism s.n. - stare de boal cauzat de o încetinire a proceselor de nutri#ie. (<fr. arthritisme)
artrografie s.f. - radiografie a unei articula#ii (<fr. arthrographie)
artrologie s.f. - studiul articula#iilor (<fr. arthrologie)
artroz$ s.f. - afec#iune cronic degenerativ a articula#iilor (<fr. arthrose)
astenie s.f. - stare de slbiciune $i oboseal (<fr. asthénie)
astigmatism s.n. - defect al vederii cauzat de inegalitatea curburii corneei sau cristalinului. (<fr. astigmatisme)
astm$ s.f. - boal cauzat de greutatea în respira#ie (<fr. asthme)
ateroscleroz$ s.f. - depunere de grsimi pe peretele intern al arterelor (<fr. athérosclérose)
atonie s.f. - diminuare a elasticit#ii #esuturilor (<fr. atonie)
atrium s.n. - compartiment superior al inimii (<lat. atrium)
Page 2 of 3 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "A"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/a/index2.htm
4 of 49
atrofie s.f. - regresiune morfoligic ori func#ional a unui #esut sau organ. (<fr. atrophie)
auricul s.n. - atrium (<fr. auricule)
avitaminoz$ s.f. - boal provocat de lipsa vitaminelor din alimenta#ie. (<fr. avitaminose)
axon s.m. - prelungire a celulei nervoase (<fr. axone)

www.trafic.ro
-
Page 3 of 3 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "A"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/a/index2.htm
5 of 49
B
bacteriologie s.f. - studiul bacteriilor (<fr. bactériologie)
bacteriostatic, -$ adj., s.n. - (antibiotic) care împiedic dezvoltarea bacteriilor. (<fr. bactériostatique)
balneologie s.f. - studiul ac#iunii curative a apelor minerale sau termale $i a nmolurilor (<fr. balnéologie)
balneoterapie s.f. - tratament cu ape minerale sau termale $i nmoluri (<fr. balnéothérapie)
benign, -$ adj. - (despre boli) u$or vindecabil (<lat. benignus)
biceps s.m. - mu$chi între umr $i cot (<fr. biceps)
biopsie s.f. - examen histologic al unei por#iuni dintr-un #esut viu (<fr. biopsie)
bioritm s.n. - desf$urarea ritmic a activit#ilor vitale (<engl. biorythm)
biotic, -$ adj. - referitor la activitatea vital (<fr. biotique)
blastoderm s.n. - membran care d na$tere corpului embrionului. (<fr. blastoderme)
blastul$ s.f. - a doua faz în dezvoltarea unui embrion (<fr. blastule)
blefarit$ s.f. - inflama#ie a pleoapelor (<fr. blépharite)
brahicefal, -$ adj. - cu craniul aproape rotund (<fr. brachycéphale)
bronhie s.f. - ramifica#ie a traheii (lat. bronchia)
bronhografie s.f. - radiografie a bronhiilor (<fr. bronchographie)
bronhopatie s.f. - afec#iune a bronhiilor (<fr. bronchopathie)
bronhoscopie s.f. - examinare vitual a bronhiilor (<fr. bronchoscopie)
bronit$ s.f. - inflama#ie a bronhiilor (<fr. bronchite)
burs$ s.f. - mic sac în piele cu lichid vâscos (<fr. bourse)

www.trafic.ro
-
Page 1 of 1 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "B"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/b/index2.htm
6 of 49
C
calcifia vr. - (despre #esuturi) a se întri prin depunere de sruri de calciu (dup fr. calcification)
calcul s.m. - piatr la rinichi (<fr. calcul)
cancer s.n. - tumoare malign, format prin înmul#irea dezordonat a unui #esut organic (<fr. cancer)
cancerigen, -$ adj. - care produce cancer; oncogen (<fr. cancérigene)
canceriologie s.f. - oncologie (<fr. cancérologie)
cangren$ s.f. - putrezire a #esuturilor (<it. cangrena)
carcinom s.n. - tumoare malign a #esutului epitelial (<fr. carcinome)
cardie s.f. - orificiu al stomacului care comunic cu esofagul (<fr. cardia)
cardiografie s.f. - înregistrare a btilor inimii (<fr. cardiographie)
cardiologie s.f. - studiul inimii $i al afec#iunilor ei (<fr. cardiologie)
cardiopatie s.f. - boal de inim (<fr. cardiopathie)
catalepsie s.f. - în#epenire brusc a mu$chilor $i încetarea unor func#ii cerebrale (<fr. catalepsie)
cataract$ s.f. - opacifiere a cristalinului (<fr. cataracte)
catgut s.n. - fir pentru suturi chirurgicale (<fr. catgut)
centrozom s.m. - corpuscul din centrul celulei, care intervine în mitoz (<fr. centrosome)
cerebel s.m. - creierul mic (<lat. cerebellum)
cerumen s.n. - materie ceroas din urechi (<fr. cérumen)
chemoterapie/chimioterapie s.f. - terapie prin substan#e chimice (<engl. Chemotherapie, fr. chimiothérapie)
chil s.n. - lichid din intestinul sub#ire, rezultat al digestiei (<fr. chyle)
chim s.n. - amestec rezultat din digerarea par#ial a alimentelor din stomac (<fr. chyme)
chirurgie s.f. - tratare a bolilor prin opera#ii (<fr. chirurgie)
chist s.n. - tumoare benign (<fr. kyste)
chiuretaj s.n. - cur#ire a suprafe#ei unei mucoase (<fr. curetage)
cifoz$ s.f. - încovoiere înapoi a coloanei vertebrale (<fr. cyphose)
cistit$ s.f. - inflama#ie a vezicii urinare (<fr. cystite)
Page 1 of 3 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "C"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/c/index2.htm
7 of 49
cistografie s.f. - radiografie a vezicii urinare (<fr. cystographie)
cistoscopie s.f. - examen endoscopic al vezicii urinare (<fr. cystoscopie)
citobiologie s.f. - biologie celular (<fr. cytobiologie)
citodiagnostic s.n. - diagnostic bazat pe studiul microscopic al celulelor (<fr. cytodiagnostic)
citogenetic$ s.f. - studiul cromozomilor (<fr. cytogénétique)
citoliz$ s.f. - distrugere a elementelor celulare (<fr. cytolyse)
citologie s.f. - studiul celulei (<fr. cytologie)
citoplasm$ s.f. - substan# fundamental vie a celulei (<fr. cytoplasme)
citopoiez$ s.f. - formare a celulelor (<fr. cytopoiese)
citostatic, -$ adj., s.n. - (substan#) care împiedic înmul#irea celulelor (<fr. cytostatique)
clavicul$ s.f. - os care leag omopla#ii de stern (<fr. clavicule)
coccis s.n. - os triunghiular la extremitatea de jos a coloanei vertebrale (<fr. coccyx)
colagen s.n. - protein complex din piele, cartilaje etc. (<fr. collagene)
colecistit$ s.f. - inflama#ie a veziculei biliare (<fr. cholécystite)
coledoc s.n. - canal prin care se vars fierea în duoden (<fr. cholédoque)
colic$ s.f. - durere abdominal puternic (<fr. colique)
colit$ s.f. - inflama#ie a colonului (<fr. colite)
colon s.n. - por#iune final a intestinului gros (<côlon)
com$ s.f. - pierdere a cuno$tin#ei, cauzat de o hemoragie cerebral, diabet etc. (<fr. coma)
comisur$ s.f. - fascicul de fibre nervoase care une$te dou regiuni simetrice ale emisferelor cerebrale (<fr.
commissure)
congestie s.f. - aflux anormal de sânge; inflama#ie; hiperemie (<fr. congestion)
conglutina vt. - a coagula (<fr. conglutiner)
conioz$ s.f. - boal produs de inhalarea de praf (<fr. coniose)
conjunctivit$ s.f. - inflama#ie a conjunctivei (dup fr. conjunctivite)
coprologie s.f. - studiul biologic al fecalelor (<fr. coprologie)
coprostaz$ s.f. - acumulare de fecale în organism (<fr. coprostase)
cord s.n. - inim (<lat. cor)
Page 2 of 3 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "C"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/c/index2.htm
8 of 49
cornee s.f. - membran anterioar, transparent, a ochiului (<fr. cornée)
cortex s.n. - scoar# (cerebral) (<lat. cortex)
corticosteron s.m. - hormon din cortexul suprarenal (<fr. corticostérone)
corticosuprarenal$ s.f. - regiune cortical a glandei suprarenale (dup fr. cortico-surrénale)
cortizon s.n. - hormon al corticosuprarenalei (<engl. cortisone)
coxalgie s.f. - osteoartrit a $oldului (<fr. coxalgie)
coxartroz$ s.f. - reumatism cronic la $oldului (<fr. coxarthrose)
cox$ s.f. - prima articula#ie de la picioarele insectelor (<lat. coxa)
craniologie s.f. - studiul craniului (<fr. crâniologie)
cranioscopie s.f. - determinare a calit#ilor intelectuale $i morale dup forma craniului (<fr. crânioscopie)
craniu s.n. - scheletul osos al craniului (<lat. cranium)
crioanestezie s.f. - anestezie prin frig. (<fr. cryanesthésie)
criobiologie s.f. - studiul fenomenelor biologice care se produc sub efectul frigului (<fr. cryobiologie)
crioterapie s.f. - tratament cu ajutorul temperaturilor foarte joase (<fr. cryothérapie)
cubitus s.n. - osul principal al antebra#ului (<lat. cubitus)

www.trafic.ro
-
Page 3 of 3 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "C"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/c/index2.htm
9 of 49
D
defectologie s.f. - studiu al celor cu deficien#e senzoriale $i intelectuale (<rus. defektologiia)
degluti#ie s.f. - înghi#ire (<fr. déglutition)
dendrit$ s.f. - prelungire protoplasmatic a neuronului (<fr. dendride)
dentin$ s.f. - #esut osos care formeaz pulpa dintelui (<fr. dentine)
denti#ie s.f. - 1 apari#ia din#ilor la copii. 2 totalitatea din#ilor $i a$ezarea lor (<fr. dentition)
denutri#ie s.f. - stare a unui #esut sau organism în care predomin dezasimila#ia (<fr. dénutrition)
deontologie s.f. - totalitatea normelor care reglementeaz rela#iile dintre medici $i dintre ace$tia $i pacien#ii lor
(<fr. déontologie)
depigmenta#ie s.f. - decolorare a pielii (<fr. dépigmentation)
dermatit$ s.f. - inflama#ie a pielii (<dermatite)
dermatologie s.f. - ramur a medicinei care se ocup cu bolile pielii (<fr. dermatologie)
dermatomicoz$ s.f. - afec#iune a pielii, provocat de ciuperci parazite (<fr. dérmatomycose)
dermatoz$ s.f. - boal de piele (<fr. dermatose)
derm$ s.f. - #esut fibros conjunctiv, strat mijlociu al pielii (<fr. derme)
dextrocardie s.f. - situare a inimii în partea dreapt (<fr. dextrocardie)
diabet s.n. - boal caracterizat prin mrirea cantit#ii de zahr în sânge $i în urin (<fr. diabete)
diafiz$ s.f. - parte median a unui os lung (<fr. diaphyse)
diaforez$ s.f. - transpira#ie abundent (<fr. diaphorese)
diafragm$ s.f. - mu$chi între torace $i abdomen (<fr. diaphragme)
diagnostic s.n. - identificarea unei boli dup simptome (<fr. diagnostic)
dializ$ s.f. - metod terapeutic de cur#ire a sângelui în cursul insuficien#elor renale (<fr. dialyse)
diencefal s.n. - parte a creierului situat între emisfere $i trunchiul cerebral (<fr. diencéphale)
digestie s.f. - proces fiziologic de transformare a alimentelor în produ$i asimilabili (<fr. digestion)
diplegie s.f. - paralizie bilateral (<fr. diplégie)
dischilie s.f. - tulburare a etapelor secre#iei salivare
Page 1 of 2 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "D"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/d/index2.htm
10 of 49
discopatie s.f. - boal a discurilor intervertebrale (<fr. discopathie)
disfagie s.f. - dificultate la înghi#it (<fr. dysphagie)
dispnee s.f. - respira#ie grea (<fr. dyspnée)
distrofie s.f. - leziune organic datorat unei tulburri de nutri#ie (<fr. dystrophie)
dizenterie s.f. - boal infec#ioas manifestat prin diaree dureroas, cu sânge. (<fr. dysentérie)

Page 2 of 2 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "D"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/d/index2.htm
11 of 49
E
ectoderm s.n. - înveli$ extern al embrionului (<fr. ectoderme)
ectopie s.f. - pozi#ie anormal a unui organ (<fr. ectopie)
eczem$ s.f. - boal de piele care provoac erup#ii $i mâncrime (<fr. eczéma)
edem s.n. - acumulare de lichid în #esuturi (<fr. oedeme)
electrocardiogram$ s.f. - grafic reprezentând curen#ii produ$i de contrac#iile inimii (<fr. électrocardiogramme)
electroencefalogram$ s.f. - reprezentarea grafic a activit#ii electrice a creierului (<fr.
électroencéphalogramme)
electroterapie s.f. - tratament medical cu ajutorul curen#ilor electrici (<fr. électrothérapie)
elonga#ie s.f. - întinderea terapeutic a unui ligament sau nerv (<fr. élongation)
embolie s.f. - astuparea unui vas sangvin cu un cheag de sânge (<fr. embolie)
embriogenez$ s.f. - dezvoltare embrionar (<fr. embryogenese)
embriologie s.f. - studiu al stadiilor de dezvoltare a embrionului (<fr. embryologie)
embrion s.m. - primul stadiu din via#a unui organism, începând de la fecundarea oului (<fr. embryon)
emfizem s.n. - umfltur produs prin infiltrarea aerului în #esuturi (<fr. emphyseme)
enartroz$ s.f. - articula#ie mobil (<fr. énarthrose)
encefal s.n. - creier (<fr. encéphale)
encefalit$ s.f. - inflama#ie a encefalului (<fr. encéphalite)
encefalografie s.f. - radiografie a encefalului (<fr. encéphalographie)
encefalopatie s.f. - boal a encefalului (<fr. encéphalopathie)
endocard s.n. - membran care cptu$e$te cavit#ile inimii (<fr. endocarde)
endocardit$ s.f. - inflama#ie a endocardului (<fr. emdocardite)
endocrinologie s.f. - studiul glandelor endocrine (<fr. endocrinologie)
endoderm s.n. - foaie interioar a endodermului (<fr. endoderme)
enterit$ s.f. - inflama#ie a intestinului sub#ire (<fr. entérite)
enterocolit$ s.f. - inflama#ie a intestinului sub#ire $i a colonului (<fr. entérocolite)
Page 1 of 2 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "E"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/e/index2.htm
12 of 49
entors$ s.f. - leziune a unei articula#ii cauzat de întinderea sau ruperea brusc a ligamentelor (<fr. entorse)
enzim$ s.f. - compus organic de natur proteic, solubil, care provoac sau accelereaz o reac#ie; ferment (<fr.
enzyme)
epidemie s.f. - boal infec#ioas care se extinde rapid (<fr. épidémie)
epiderm$ s.f. - strat superficial al pielii (<fr. épiderme)
epifiz$ s.f. - 1 gland endocrin care influen#eaz dezvoltarea glandelor sexuale $i procesele metabolice. 2
extremitate a unui os lung (<fr. épiphyse)
epigastru s.n. - partea superioar a abdomenului (<fr. épigastre)
epiglot$ s.f. - membran care acoper glota (<fr. épiglotte)
epilepsie s.f. - boal nervoas manifestat prin accese de convulsii $i pierderea cuno$tin#ei (<fr. épilepsie)
epistaxis s.n. - hemoragie nazal (<fr. épistaxis)
epiteliu s.n. - înveli$ al pielii, al mucoaselor etc. (<fr. épithélium)
ergograf s.n. - aparat pentru înregistrarea for#ei musculare (<fr. ergographe)
ergoterapie s.f. - tratament al unor boli prin munc (<fr. ergothérapie)
eritem s.n. - ro$ea# a pielii, în unele boli (<fr. éritheme)
eritrocit s.n. - hematie (<fr. érithrocyte)
erizipel s.n. - boal infec#ioas manifestat prin erup#ie cutanat ro$ie (<fr. érysipele)
esofag s.n. - parte a tubului digestiv între faringe $i stomac (<fr. oesophage)
excrescen#$ s.f. - umfltur, tumoare pe un organ (<lat. excrescentia)
exoftalmie s.f. - ie$ire în afar a globilor oculari (<fr. exophtalmie)

Page 2 of 2 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "E"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/e/index2.htm
13 of 49
F
facial, -$ adj. - al fe#ei (<fr. facial)
fagocit s.n. - celul care diger bacterii $i alte corpuri strine ptrunse în organism. (<fr. phagocyte)
fagocitoz$ s.f. - func#ia fagocitelor (<fr. phagocytose)
falang$ s.f. - fiecare dintre oasele care formeaz scheletul degetelor (<fr. phalange)
febr$ s.f. - temperatur ridicat a corpului (<lat. febris)
febrifug, -$ adj., s.n. - (medicament) care reduce febra (<fr. fébrifuge)
fecunda#ie s.f. - fuziune a game#ilor, din care ia na$tere zigotul. (<fr. fécundation)
femur s.n. - osul coapsei (<fr. fémur)
fenotip s.n. - manifestare vizibil a caracterelor ereditare în anumite condi#ii de mediu (<fr. phénotype)
ferment s.m. - enzim (<fr. ferment)
fetus s.m. - ft (<lat. fetus)
fibrila#ie s.f. - contrac#ii fine $i rapide ale unui grup de fibre musculare (<fr. fibrillation)
fibrin$ s.f. - protein filamentoas din sânge care intervine în procesul de coagulare (<fr. fibrine)
fibrinogen s.n. - protein din plasma sângelui; care se transform în fibrin (<fr. fibrinogene)
fibroblast s.n. - celul a #esutului conjunctiv nediferen#iat (<fr. fibroblaste)
fibrom s.m. - tumoare benign din #esut fibros (<fr. fibrome)
filogenie s.f. - originea $i evolu#ia organismelor vii (<fr. phylogénie)
fistul$ s.f. - canal prin care se scurge o secre#ie (<fr. fistule)
fiziologie s.f. - studiul func#iilor organismelor vii (<fr. physiologie)
fiziopatologie s.f. - studiul fiziologiei organismului în timpul bolii (<fr. physiopathologie)
fizioterapie s.f. - tratament medical cu ajutorul agen#ilor fizici naturali (<fr. physiothérapie)
flebit$ s.f. - inflama#ie a venelor (<fr. phlébite)
flebotomie s.f. - incizie a unei vene (<fr. phlebotomie)
flegmon s.n. - inflama#ie a #esutului subcutanat (<fr. phlegmon)
fobie s.f. - team patologic (<fr. phobie)
Page 1 of 2 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "F"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/f/index2.htm
14 of 49
frenic, -$ adj. - al diafragmei (<fr. phrénique)
frenologie s.f. - pseudo$tiin# potrivit creia caracterul $i func#iile intelectuale depind de conforma#ia craniului (<fr.
phrénologie)
ftiriaz$ s.f. - boal de piele produs de pduchi; pediculoz (<fr. phtiriase)
ftizie s.f. - tuberculoz pulmonar (<fr. phtisie)
ftiziologie s.f. - studiul tuberculozei pulmonare (<fr. phtisiologie)
furuncul s.n. - inflama#ie subcutanat purulent. (<fr. foroncle)

www.trafic.ro
-
Page 2 of 2 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "F"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/f/index2.htm
15 of 49
G
gamaglobulin$ s.f. - substan# proteic cu ac#iune antimicrobian specific, în sângele celor imuni (<fr.
gammaglobuline)
gamb$ s.f. - parte a piciorului de la genunchi pân la glezn (<it. gamba)
gamet s.m. - celul reproductoare (<fr. gamete)
ganglion s.m. - umfltur pe traiectul unui vas limfatic sau al unui nerv (<fr. ganglion)
gastrit$ s.f. - inflama#ie a mucoasei stomacului (<fr. gastrite)
gastroenterit$ s.f. - inflama#ie a mucoasei stomacului $i a celei intestinale (<fr. gastro-entérite)
gastrologie s.f. - studiul stomacului (<fr. gastrologie)
gastrul$ s.f. - stadiu în dezvoltarea embrionului (<fr. gastrula)
gen$ s.f. - unitate func#ional a unui cromozom care poart caracterele eredit#ii (<fr. gene)
genetic$ s.f. - studiul eredit#ii (<fr. génétique)
genitor s.m. - organism din care ia na$tere un hibrid (<fr. géniteur)
genotip s.n. - totalitatea genelor unui organism (<fr. génotype)
geriatrie s.f. - studiul aspectelor medicale ale îmbtrânirii (fr. gériatrie)
gerontologie s.f. - studiul aspectelor sociale, biologice $i medicale ale îmbtrânirii (<fr. gérontologie)
gigantism s.n. - cre$tere exagerat a corpului (<fr. gigantisme)
ginandrie s.f. - prezen#a la femei a caracterelor sexuale secundare brbte$ti (<fr. gyandrie)
ginecologie s.f. - studiul aparatului genital feminin (<fr. gynécologie)
gingivit$ s.f. - inflama#ie a gingiilor (<fr. gingivite)
gland$ s.f. - organ care produce o anumit secre#ie (<fr. glande)
glaucom s.n. - cre$tere a tensiunii intraoculare $i scderea acuit#ii vizuale (<fr. glaucome)
glicemie s.f. - prezen#a glucozei în sânge (<fr. glycémie)
glicogen s.m. - substan# zaharoas din mu$chi $i ficat, rezerva de glucoz a organismului (<fr. glycogene)
glicozurie s.f. - prezen#a glucozei în urin (<fr. glycosurie)
gliom s.n. - tumoare malign a unui #esut nervos (<fr. gliome)
Page 1 of 2 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "G"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/g/index2.htm
16 of 49
globul$ s.f. - celul care intr în compozi#ia sângelui (<fr. globule)
globulin$ s.f. - protein din plasma sangvin (<fr. globuline)
glomerul$ s.f. - organ format dintr-un vas de sânge sau #esut limfatic cu aspect de ghem (<fr. glomérule)
glosit$ s.f. - inflama#ie a limbii (<fr. glossite)
glosologie s.f. - studiu medical al limbii $i afec#iunilor ei (<fr. glossologie)
glot$ s.f. - orificiu al laringelui între coardele vocale (<fr. glotte)
granulom s.n. - mic nodul cauzat de o inflama#ie cronic specific (<fr. granulome)
grip$ s.f. - boal infectocontagioas provocat de virusuri care afecteaz cile respiratorii (<fr. grippe)

www.trafic.ro
-
Page 2 of 2 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "G"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/g/index2.htm
17 of 49
H
halucina#ie s.f. - tulburare psihic constând în perceperea unor lucruri sau fenomene care nu exist în realitate
(<fr. hallucination)
halucinogen, -$ adj., s.n. - (substan#) care produce halucina#ii. (<fr. hallucinogene)
haploid, -$ adj. - (despre nucleul celular) care posed numai jumtate din numrul de cromozomi (<fr. haploide)
helioterapie s.f. - tratament prin expunere la soare (<fr. héliothérapie)
hemangiom s.n. - tumoare benign a vaselor sangvine (<fr. hémangiome)
hematie s.f. - globul ro$ie (<fr. hématie)
hematologie s.f. - studiul sângelui (<fr. hématologie)
hematom s.n. - acumulare de sânge într-un #esut (<fr. hématome)
hematopoiez$ s.f. - formare a celulelor sangvine (<fr. hématopoiese)
hematurie s.f. - prezen#a sângelui în urin (<fr. hématurie)
hemeralopie s.f. - slbire a vederii spre sear (<fr. héméralopie)
hemianestezie s.f. - pierdere a sensibilit#ii pe jumtatea lateral a corpului (<fr. hémianesthésie)
hemiparez$ s.f. - parez a unei jumt#i a corpului (<fr. hémiparese)
hemiplegie s.f. - paralizie a unei jumt#i laterale a corpului (<fr. hémiplégie)
hemofilie s.f. - predispozi#ie ereditar la hemoragii (<fr. hémphilie)
hemoglobin$ s.f. - pigment al globulelor ro$ii din sânge (<fr. hémoglobine)
hemogram$ s.f. - analiz pentru stabilirea compozi#iei sângelui (<fr. hémogramme)
hemoliz$ s.f. - distrugere a globulelor ro$ii din sânge (fr. hémolyse)
hemoptizie s.f. - eliminare de sânge prin tuse (<fr. hémoptysie)
hemoragie s.f. - scurgerea de sânge dintr-un vas sangvin (<fr. hémorragie)
hemostatic, -$ adj., s.n.- (medicament) care produce hemostaz (<fr. hémostatique)
hemostaz$ s.f. - oprire a unei hemoragii (<fr. hémostase)
hemoterapie s.f. - tratament prin transfuzii de sânge (<fr. hémothérapie)
hemotorax s.n. - acumulare de sânge în cavitatea pleural (<fr. hémotorax)
Page 1 of 3 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "H"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/h/index2.htm
18 of 49
hepatit$ s.f. - inflama#ie a ficatului (<fr. hépatite)
hidatic adj. chist ~ = pung de lichid format parazitar pe unele organe (ficat, plmâni, etc). (<fr. hydatique)
hidrocortizon s.n. - hormon al corticosuprarenalei (<fr. hydrocortisonne)
hidropizie s.f. - acumulare de lichid într-o cavitate a corpului, într-un #esut (<fr. hydropisie)
hidroterapie s.f. - utilizarea terapeutic a apei (<fr. hydrothérapie)
hiperacuzie s.f. - hiperestezia auzului (<fr. hyperacousie)
hiperemie s.f. - congestie (<fr. hyperémie)
hiperestezie s.f. - sensibilitate exagerat (<fr. hyperesthésie)
hiperglicemie s.f. - cre$tere a cantit#ii de glucoz în sânge (<fr. hyperglycémie)
hipersecre#ie s.f. - secre#ie excesiv a unei glande. (<fr. hypersécrétion)
hipertensiune s.f. - cre$tere a tensiunii arteriale (<fr. hypertension)
hipertiroidie s.f. - hipersecre#ie a tiroidei (<fr. hyperthyroidie)
hipertrofie s.f. - dezvoltare exagerat (a unui organ). (<fr. hypertrophie)
hipnoz$ s.f. - stare de somn provocat artificial prin sugestie (<fr. hypnose)
hipoacuzie s.f. - hipoestezia auzului (<fr. hypoacousie)
hipocondru s.n. - parte lateral a abdomenului (<fr. hypocondre)
hipoestezie s.f. - sensibilitate sczut (<fr. hypoesthésie)
hipofiz$ s.f. - gland endocrin la baza creierului (<fr. hypophyse)
hipogastru s.n. - parte inferioar a abdomenului (<fr. hypogastre)
hipoglicemie s.f. - scdere a concentra#iei glucozei în sânge (<fr. hypoglicémie)
hiposecre#ie s.f. - diminuare a secre#iei unei glande (<fr. hyposécrétion)
hipotalamus s.n. - regiune a encefalului la baza creierului (<fr. hypothalamus)
hipotensiune s.f. - mic$orare a tensiunii arteriale (<fr. hypotension)
hipotiroidie s.f. - hiposecre#ie a tiroidei (<fr. hypothyroidie)
histerografie s.f. - radiografie a uterului (<fr. hystérographie)
histochimie s.f. - studiul compozi#iei chimice $i al metabolismului celulelor $i #esuturilor (<fr. histochimie)
histofiziologie s.f. - studiul func#iilor celulei $i ale #esuturilor (<fr. histophysiologie)
Page 2 of 3 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "H"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/h/index2.htm
19 of 49
histologie s.f. - studiul #esuturilor (<fr. histologie)
homeopatie s.f. - terapeutic bazat pe administrarea de substan#e chimice în doze foarte mici, ob#inute prin
dilu#ii succesive, ce produc afec#iuni analoge bolii care se combate (<fr. homéopathie)
homeostazie s.f. - proprietate a organismelor vii de a-$i men#ine diversele constante fiziologice (<fr.
homéostazie)
hormon s.m. - secre#ie a glandelor care contribuie la dezvoltarea $i func#ionarea normal a organismului (<fr.
hormone)
humerus s.n. - osul bra#ului de la umr la cot (<lat. humerus)

Page 3 of 3 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "H"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/h/index2.htm
20 of 49
I
iatrichimie s.f. - parte a alchimiei care se ocup cu aplicarea chimiei în medicin (<fr. iatrochimie)
idiosincrasie s.f. - sensibilitate particular fa# de unele alimente, medicamente (<fr. idiosyncrasie)
idio#ie s.f. - deficien# total a dezvoltrii mintale (<fr. idiotie)
igienist, -$ s.m.f. - medic specialist în igien (<fr. hygieniste)
iliac, -$ adj. - din regiunea $oldurilor (<fr. iliaque)
implant s.n. - organ, #esut, aparat implantat (<fr. implant)
implanta vt. - a introduce pe cale chirurgical un organ, #esut, aparat etc. (<fr. implanter)
imunologie s.f. - studiul fenomenelor imunit#ii (<fr. imunologie)
imunopatie s.f. - boli rezultate prin alterarea mecanismelor imune (<fr. imunopathie)
imunoterapie s.f. - tratament prin administrarea de seruri $i vaccinuri specifice bolii respective (<fr.
immunothérapie)
inani#ie s.f. - epuizare fizic prin lips de nutri#ie (<fr. inanition)
incontient, -$ adj. - totalitatea fenomenelor psihice nesupuse controlului con$tiin#ei (<fr. inconscient)
incuba#ie s.f. - perioada dintre contaminarea unui organism $i apari#ia primelor simptome ale unei boli (<fr.
incubation)
indigestie s.f. - tulburare a func#iilor digestive (<fr. indigestion)
induc#ie s.f. - mecanism nervos prin care starea de excita#ie sau de inhibi#ie dintr-un centru nervos determin
apari#ia strii opuse într-un alt centru nervos (<fr. induction)
infantilism s.n. - rmânere în urm în dezvoltare (<fr. infantilisme)
infirmerie s.f. - încpere într-o cazarm, într-un internat pentru îngrijirea bolnavilor (<fr. infirmerie)
inframicrob s.m. - microorganism extrem de mic (<fr. inframicrobe)
inframicrobiologie s.f. - studiul inframicrobilor (<fr. inframicrobiologie)
ingestie s.f. - ingerare (<fr. ingestion)
internist, -$ s.m. - medic specialist în boli interne (<germ. Internist)
ipohondrie s.f. - team exagerat $i obsesiv de boli (<fr. hypocondrie)
iris s.n. - membran colorat a ochiului, între cornee $i cristalin, strbtut de pupil (<fr. iris)
ischemie s.f. - diminuare a circula#iei sângelui într-o anumit regiune a corpului (<fr. ischémie)
Page 1 of 2 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "I"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/i/index2.htm
21 of 49
isterie s.f. - boal nervoas manifestat prin tulburri ale sensibilit#ii, convulsii etc. (<fr. hystérie)

www.trafic.ro
-
Page 2 of 2 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "I"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/i/index2.htm
22 of 49
J
jejun s.n. - parte a intestinului sub#ire între duoden $i intestinul gros (<fr. jéjunum)

Page 1 of 1 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "J"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/j/index2.htm
23 of 49
L
lactaz$ s.f. - enzim care transform lactoza în glucoz $i galactoz (<fr. lactase)
laparoscopie s.f. - examinare a cavit#ii abdominale (<fr. laparoscopie)
laparotomie s.f. - deschidere operatorie a abdomenului (<fr. laparotomie)
laringe s.n. - partea superioar a traheii (<fr. laringe)
laringit$ s.f. - inflama#ie a laringelui (<fr. laryngite)
laringologie s.f. - studiul laringelui $i afec#iunilor lui (<fr. laryngologie)
laringoscopie s.f. - examinare a laringelui (<fr. laryngoscopie)
laringotomie s.f. - deschidere operatorie a laringelui (<fr. laryngotomie)
leucemie s.f. - boal grav cauzat de înmul#irea anormal a leucocitelor (<fr. leucémie)
leucocit$ s.f. - globul alb (<fr. leucocyte)
leucom s.n. - formare a unor pete albe pe cornee (<fr. leucome)
limfadenom s.n. - tumoare a ganglionilor limfatici (<fr. limphadenome)
limfangit$ s.f. - inflama#ie a vaselor limfatice (<fr. lymphangite)
limfatic, -$ adj. - referitor la limf (<fr. lymphatique)
limf$ s.f. - lichid incolor, con#inând plasm $i leucocite (<fr. lymphe)
limfocit s.n. - leucocit din limf (<fr. lymphocite)
lipaz$ s.f. - enzim care descompune lipidele (<fr. lipase)
lipom s.m. - tumoare benign de #esut adipos (<fr. lipome)
liposarcom s.n. - tumoare malign a #esutului gras (<fr. liposarcome)
lipotimie s.f. - le$in (<fr. lypothimie)
litiaz$ s.f. - formarea de calculi în anumite organe (<fr. lithiase)
logopedie s.f. - studiu pedagogic al posibilit#ilor de înlturare a tulburrilor în dezvoltarea vorbirii (<fr. logopédie)
lumen s.n. - spa#iu în interiorul unui organ cavitar (lat. lumen)

www.trafic.ro
-
Page 1 of 1 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "L"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/l/index2.htm
24 of 49
M
macrocefal, -$ adj. - cu capul mare (<fr. macrocéphale)
maladie s.f. - boal. (<fr. maladie)
maladiv, -$ adj. - bolnvicios (<fr. maladif)
malforma#ie s.f. - viciu de conforma#ie congenital (<fr. malformation)
malign, -$ adj. (despre boli, tumori) grav, periculos (<lat. malignus)
maltaz$ s.f. - enzim care transform maltoza în glucoz (<fr. maltase)
mastit$ s.f. - inflama#ie a mamelei (<fr. mastite)
mastoid$ s.f. - proeminen# a osului temporal, dup ureche (<fr. mastoide)
mastoidit$ s.f. - inflama#ie a mastoidiei (<fr. mastoidite)
mecanoterapie s.f. - tratament cu ajutorul unor mijloace mecanice (<fr. mécanothérapie)
medic s.m. - persoan care profeseaz medicina; doctor (<lat. medicus)
medicament s.n. - substan# pentru prevenirea sau vindecarea bolilor (<fr. médicament)
medica#ie s.f. - tratament (<fr. médication)
medicin$ s.f. - studiul prevenirii $i vindecrii bolilor (<lat. medicina)
melanin$ s.f. - pigment brun-închis din piele, pr etc. (<fr. mélanine)
melanom s.n. - tumoare neagr malign, a pielii (<fr. mélanome)
meloterapie s.f. - tratament medical prin muzic (<fr. mélothérapie)
meninge s.n. - fiecare dintre cele trei membrane care învelesc creierul #i mduva spinrii (<fr. méninge)
meningit$ s.f. - inflama#ie a meningelor (<fr. méningite)
metabolism s.n. - totalitatea proceselor nutritive de asimila#ie $i dezasimila#ie care se produc în organismele vii
(<fr. métabolisme)
metapsihic$ s.f. - parapsihologie (<fr. métapsihique)
metastaz$ s.f. - localizare secundar, departe de focarul primitiv, a unei boli; rspândire la distan# a unei tumori
maligne (<fr. métastaze)
metatars s.n. - schelet al pr#ii de mijloc a labei piciorului (<fr. tatarse)
meteorism s.n. - balonare a abdomenului (<fr. météorisme)
Page 1 of 3 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "M"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/m/index2.htm
25 of 49
mezencefal s.n. - creierul mijlociu (<fr. mésencéphale)
mezenter s.n. - îndoitur a peritoneului care fixeaz organele digestive de peretele posterior al abdomenului (<fr.
mésentere)
mezoderm s.n. - foi# a embrionului între ectoderm $i endoderm (<fr. mésoderme)
mialgie s.f. - durere muscular (<fr. myalgie)
miatrofie s.f. - atrofie muscular (<fr. myatrophie)
micoz$ s.f. - boal provocat de ciuperci (<fr. mycose)
microb s.m. - microorganism unicelular (<fr. microbe)
microbiologie s.f. - studiul microorganismelor (<fr. microbiologie)
microcefal, -$ adj. - cu capul mic (<fr. microcéphale)
microradiografie s.f. - radiografie pe un microfilm (<fr. microradiographie)
mic#iune s.f. - urinare (<fr. miction)
midriaz$ s.f. - dilata#ie a pupilelor (<fr. mydriase)
mielin$ s.f. - substan# moale care formeaz teaca nervilor (<fr. myéline)
mielom s.n. - tumoare a mduvei osoase (<fr. myélome)
miocard s.n. - mu$chiul inimii (<fr. myocarde)
miocardit$ s.f. - inflama#ie a miocardului (<fr. myocardite)
miogen s.n. - protein din #esutul muscular (<fr. myogene)
miograf s.n. - aparat care înregistreaz contrac#iile musculare (<fr. myographe)
miologie s.f. - studiul mu$chilor (<fr. myologie)
miopie s.f. - imposibilitatea de a distinge clar obiectele deprtate (<fr. myopie)
miotomie s.f. - incizie în mu$chi (<fr. myotomie)
miozit$ s.f. - inflama#ie a #esutului muscular (<fr. myosite)
mitocondrie s.f. - organit prezent în mare numr în citoplasm (<fr. mithocondrie)
mitoz$ s.f. - diviziune celular în care se men#ine acela$i numr de cromozomi; cariochinez (<fr. mitose)
monoplegie s.f. - paralizie a unui singur membru (<fr. monoplégie)
monoploid, -$ adj. - (despre celule) cu un singur set de cromozomi (<fr. monoploide)
morbiditate s.f. - (stare de) boal (<fr. morbidité)
Page 2 of 3 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "M"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/m/index2.htm
26 of 49
motilitate s.f. - proprietate a anumitor organe de a efectua mi$cri (<fr. motilité)
musculatur$ s.f. - totalitatea mu$chilor corpului (<fr. musculature)
muzicoterapie s.f. - tratament medical prin audi#ii muzicale (<fr. musicothérapie)

www.trafic.ro
-
Page 3 of 3 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "M"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/m/index2.htm
27 of 49
N
nanism s.n. - cre$tere insuficient în înl#ime (<fr. nanisme)
nanomelie s.f. - scurtare a unuia sau mai multor membre (<fr. nanomélie)
natalitate s.f. - frecven#a na$terilor în cadrul unei popula#ii, într-o perioad dat (<fr. natalité)
necroz$ s.f. - mortificare a celulelor $i #esuturilor (<fr. nécrose)
nefrit$ s.f. - inflama#ie a rinichilor (<fr. néfrite)
nefropatie s.f. - boal de rinichi (<fr. néphropathie)
nefrotomie s.f. - incizie a rinichiului (<fr. néphrotomie)
nefroz$ s.f. - leziune degenerativ a rinichiului (<fr. néphrose)
neoforma#ie s.f. - 1. formare de #esut nou. 2. tumoare (<fr. néoformation)
neolamarksism s.m. - orientare în biologie care explic evolu#ia ca rezultat al activit#ii fiziologice a organismului
(<fr. néo-lamarksisme)
neoplasm s.n. - tumoare malign, caracterizat prin invazia #esuturilor învecinate (<fr. néoplasme)
neoplazie s.f. - formare a unui #esut nou, a unei tumori (<fr. néoplasie)
nerv s.m. - forma#ie anatomic cu aspect fibros, care leag sistemul nervos central cu restul organismului
nerva#ie s.f. - dispunere a nervilor (<fr. nervation)
neurastenie s.f. - nevroz astenic (<fr. neurasthénie)
neurochirurgie s.f. - chirurgie a sistemului nervos (<fr. neurochirurgie)
neurofiziologie s.f. - fiziologie a sistemului nervos (<fr. neurophysiologie)
neurologie s.f. - studiul sistemului nervos (<neurologie)
neuron s.m. - celul nervoas (<fr. neurone)
neuropatologie s.f. - studiul bolilor sistemului nervos (<fr. neuropathologie)
neuroplegie s.f. - scdere a tonusului sistemului nervos (<fr. neuropathologie)
nevralgie s.f. - durere pe traiectul unui nerv (<fr. névralgie)
nevrectomie s.f. - rezec#ie a unui nerv (<fr. névrectomie)
nevrit$ s.f. - infla#ie a unui nerv (<fr. névrite)
Page 1 of 2 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "N"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/n/index2.htm
28 of 49
nevroglie s.f. - #esut conjunctiv între neuroni (<fr. névroglie)
nevroz$ s.f. - boal manifestat prin tulburri psihice (<fr. névrose)
nictofobie s.f. - team patologic de întuneric (<fr. nyctophobie)
nida#ie s.f. - fixare a oului fecundat în mucoasa uterin (<fr. nidation)
nodozitate s.f. - forma#ie accidental sau patologic pe un organism (<fr. nodosité)
normoblast s.n. - globul ro$ie nucleat (<fr. normoblaste)
normocit s.n. - globul ro$ie adult (<fr. normocyte)
nosologie s.f. - studiul bolilor (<fr. nosologie)

www.trafic.ro
-
Page 2 of 2 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "N"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/n/index2.htm
29 of 49
O
obstetric$ s.f. - practica medical a na$terilor (<fr. obstétrique)
odontalgie s.f. - durere de din#i (<fr. odontalgie)
odontologie s.f. - studiul bolilor din#ilor (<fr. odontologie)
oftalmie s.f. - afec#iune inflamatorie a ochiului (<fr. ophtalmie)
oftalmologie s.f. - studiul fiziologiei #i patologiei ochiului (<fr. ophtalmologie)
oftalmetru s.n. - instrument pentru msurarea razelor de curbur a corneei (<fr. ophtalmétre)
oligofrenie s.f. - dezvoltare insuficient a facult#ilor psihice (<fr. oligophrénie)
ombilic s.n. - organ abdominal prin care ftul este legat de corpul mamei (<fr. ombilic)
omfalectomie s.f. - abla#iune a ombilicului (<fr. omphalectomie)
omoplat s.m. - osul umrului; scapul (<fr. omoplate)
oncogen, -$ adj. - cangerigen (<fr. oncogene)
oncologie s.f. - studiul $i tratamentul cancerului; cancerologie (it. oncologia)
ontogenez$ s.f. - dezvoltare a individului, de la oul fecundat pân la stadiul de adult; ontogenie (<fr. ontogénese)
ontogenie s.f. - ontogenez (<fr. ontogénie)
ontologie s.f. - teoria existen#ei (<fr. ontologie)
oogamie s.f. - fuziune a unui gamet femel cu unul mascul (<fr. oogamie)
oogenez$ s.f. - formare a oocitului în ovar; ovogenez (<fr. oogénese)
operatoriu adj. - chirurgical (<fr. opératoire)
opoterapie s.f. - tratament cu extracte de organe sau de glande endocrine; organoterapie (<fr. opothérapie)
orbicular adj. - circular; mu$chi ~ = mu$chi circular plasat în jurul pleoapelor $i buzelor (<fr. orbiculaire)
oreion s.n. - parotidit (<fr. oreillon)
organiogenez$ s.f. - formare a organelor în timpul dezvoltrii individuale a organismelor (<fr. organogenese)
organolepatic, -$ adj. - bazat pe sim#uri (<fr. organolépatique)
organoterapie s.f. - opoterapie (<fr. organothérapie)
ortopedie s.f. - chirurgie a deforma#iilor osoase (<fr. orthopédie)
Page 1 of 3 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "O"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/o/index2.htm
30 of 49
osein$ s.f. - protein din oase (<fr. osséine)
osteit$ s.f. - inflama#ie a #esutului osos (<fr. ostéite)
osteoartrit$ s.f. - inflama#ie a unui os $i a articula#ieie sale (<fr. ostéeo-arthrite)
osteoblast s.n. - celul osoas tânr (<fr. ostéoblaste)
osteocit s.n. - celul osoas matur (<fr. ostéocyte)
osteofit s.n. - proliferare anormal a #esutului osos (<fr. ostéophyte)
osteologie s.f. - studiul oaselor (<fr. ostéologie)
osteom s.m. - tumoare a #esutului osos (<fr. ostéome)
osteomielit$ s.f. - inflama#ie a mduvei oaselor (<fr. ostéomyélite)
osteopatie s.f. - boal a oaselor (<fr. ostéopathie)
osteoplastie s.f. - restaurare operatorie a unui os (<fr. ostéoplastie)
osteosarcom s.n. - tumoare malign a oaselor (<fr. ostéosarcome)
osteotomie s.f. - rezec#ie a unui os bolnav (<fr. ostéotomie)
osteoz$ s.f. - boal a oaselor de natur distrofic (<fr. ostéose)
otalgie s.f. - durere a urechii (<fr. otalgie)
otit$ s.f. - inflama#ie a urechii (<fr. otite)
otolit s.n. - corpuscul calcaros din labirintul urechii (<fr. otolithe)
otoree s.f. - scurgere de puroi din ureche (<fr. otorrhée)
otorinolaringologie s.f. - studiul afec#iunilor urechii, nasului $i laringelui (<fr. oto-rhino-laryngologie)
otoscleroz$ s.f. - scleroz a timpanului (<fr. otosclérose)
otoscop s.n. - instrument pentru examinarea canalului auditiv $i a timpanului (<fr. otoscope)
ovariectomie s.f. - abla#iune a ovarului (<fr. ovariectomie)
ovarit$ s.f. - inflama#ie a ovarelor (<fr. ovarite)
ovogenez$ s.f. - oogenez (<fr. ovogenese)
ovul s.n. - gamet femel produs de ovar (<fr. ovule)
ovula#ie s.f. - eliminare periodic a ovulului matur (<fr. ovulation)
oxigenoterapie s.f. - tratament prin inhala#ii de oxigen (<fr. oxygénothérapie)
Page 2 of 3 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "O"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/o/index2.htm
31 of 49
ozonoterapie s.f. - tratament medical cu un amestec de oxigen $i ozon (<fr. ozonothérapie)

Page 3 of 3 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "O"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/o/index2.htm
32 of 49
P
pacient, -$ s.m.f. - bolnav în tratamentul unui medic (<lat. paciens)
pahipleurit$ s.f. - îngro$are inflamatorie a pleurei (<fr. pachypleurite)
paliativ s.n. - medicament cu eficacitate de moment (<fr. palliatif)
palpita#ie s.f. - btaie înte#it, mai rapid a inimii (<fr. palpitation)
panaceu s.n. - medicament considerat remediu universal (<fr. panacée)
panari#iu s.n. - infec#ie în jurul unghiilor (<lat. panaricium)
pancreas s.n. - gland, între ficat $i splin, cu secre#ie extern $i hormonal (<fr. pancréas)
pancreatit$ s.f. - inflama#ie a pancreasului (<fr. pancréatite)
papil$ s.f. - mic proeminen# a pielii, a unor mucoase (<fr. papille)
papilom s.m. - tumoare benign pe piele $i pe mucoase (<fr. papillome)
papul$ s.f. - b$icu# ro$ie pe piele (<fr. papule)
paracuzie s.f. - hipersensibilitate auditiv (<fr. paracousie)
paralizie s.f. - pierdere, total sau par#ial, a mobilit#ii $i sensibilit#ii corpului (<fr. paralysie)
paranoia s.f. - boal psihic manifestat prin idei delirante fixe, prin mania persecu#iei, a grandorii, prin
neîncredere etc. (<fr. paranoia)
paraplegie s.f. - paralizie a ambelor picioare (<fr. paraplégie)
parapsihologie s.f. - studiul fenomenelor psihice ce par a nu avea o explica#ie $tiin#ific; metapsihic (<fr.
parapsychologie)
paratiroid$ s.f. - gland endocrin situat înapoia tiroidei (<fr. parathyroide)
parazitoz$ s.f. - boal provocat de parazi#i (<fr. parasitose)
parenchin s.n. - #esut spongios, bogat în vase sangvine (<fr. parenchyme)
parez$ s.f. - paralizie u$oar (germ. Parese)
parietal, -$ adj. - referitor la peretele unui os; os ~ ($i s.n.) os pereche care formeaz partea de mijloc a cutiei
craniene (<fr. pariétal)
paradontit$ s.f. - inflama#ie a paradon#iului (<fr. paradontite)
paradontoz$ s.f. - proces patologic al paradon#iului, constând în retragerea gingiilor (<fr. pradontose)
paradon#iu s.n. - #esuturile în care sunt fixa#i din#ii (<germ. Paradontium)
Page 1 of 5 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "P"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/p/index2.htm
33 of 49
parotid$ s.f. - gland salivar situat sub ureche (<fr. parotide)
parotidit$ s.f. - inflama#ie a parotidelor; oreion (<fr. parotidite)
patoden, -$ adj. - care cauzeaz boli (<fr. pathogene)
patogenie s.f. - studiu al mecanismului apari#iei bolilor (<fr. pathogenie)
patologic, -$ adj. - morbid, anormal (<fr. pathologique)
patologie s.f. - studiu al simptomelor bolilor (<fr. pathologie)
pelagr$ s.f. - boal datorat lipsei de vitamine, care se manifest prin plgi pe corp, tulburri gastrice $i psihice
(<fr. pellagre)
pepsin$ s.f. - enzim a sucului gastric, cu rol important în digestie (<fr. pepsine)
periartrit$ s.f. - inflama#ie a #esuturilor din jurul unei articula#ii (<fr. périarthrite)
pericard s.n. - înveli$ extern al inimii (<fr. péricarde)
pericardit$ s.f. - inflama#ie a pericardului (<fr. péricardite)
perineu s.n. - por#iune dintre anus $i organele genitale (<fr. périnée)
periost s.n. - #esut fibros care acoper oasele (<fr. périoste)
periostit$ s.f. - inflama#ie a periostului (<fr. périostite)
peritoneu s.n. - membran seroas care cptu$e$te cavitatea abdominal (<lat. peritonaeum)
peritonit$ s.f. - inflama#ie a peritoneului (<fr. péritonite)
pielit$ s.f. - inflama#ie a mucoasei bazinetului $i a rinichilor (<fr. pyélite)
pielonefrit$ s.f. - infec#ie a rinichiului $i a bazinetului (<fr. pyélonéphrite)
piemie s.f. - infec#ie general a organismului (<fr. pyhemie)
pigment s.m. - substan# organic colorat (<fr. pigment)
pigmenta#ie s.f. - pigmentare (<fr. pigmentation)
pilor s.m. - orificiu între stomac $i duoden (<fr. pylore)
piodermit$ s.f. - afec#iune purulent a pielii (<fr. pyodermite)
piogen adj. - care produce puroi (<fr. pyogene)
pionefrit$ s.f. - nefrit purulent (<fr. pyonéphrite)
pioree s.f. - scurgere de puroi (<fr. pyorrhée)
pirofobie s.f. - team patologic de foc (fr. pyrophobie)
Page 2 of 5 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "P"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/p/index2.htm
34 of 49
piromanie s.f. - tendin#a patologic de a da foc (<fr. pyromanie)
plant$ s.f. - talp (<lat. planta)
plasma s.f. - lichid intercelular în sânge $i limf (<fr. plasma)
plastid$ s.f. - organit din citoplasm (<germ. Plastide)
pleur$ s.f. - membran seroas a plmânului (<it. pleura)
pleurectomie s.f. - rezec#ie par#ial a pleurei (<fr. pleurectomie)
pleurezie s.f. - inflama#ie a pleurei (cu lichid) (<fr. pleurésie)
pleurit$ s.f. - pleurezie (seac) (<fr. pleurite)
plex s.n. - re#ea din fibre nervoase sau vase de sânge (<lat. plexus)
plomba v.t. - a astupa cu o plomb o carie dentar (<fr. plomber)
plomba s.f. - astupare a unei carii dentare; materialul folosit (<germ. Plombe)
pneumatoz$ s.f. - acumulare de gaze]în cavit#ile organismului (<fr. pneumatose)
pneumococ s.m. - bacilul pneumoniei (<fr. pneumocoque)
pneumoconioz$ s.f. - afec#iune pulmonar provocat de inhalarea prafului de crbune (<fr. pneumoconiese)
pneumograf s.n. - aparat care înregistreaz mi$crile respiratorii (<fr. pneumographe)
pneumonie s.f. - inflama#ie a plmânului, cauzat de pneumococ (<fr. pneumonie)
poliartrit$ s.f. - inflama#ie a mai multor articula#ii (<fr. polyarthrite)
policlinic$ s.f. - unitate medical de consulta#ii $i tratament ambulatoriu (<fr. policlinique)
polidipsie s.f. - sete excesiv (<fr. polydipsie)
polinevrit$ s.f. - inflama#ie a mai multor nervi (<fr. polynévrite)
polinoz$ s.f. - criz alergic datorat polenului (<fr. pollinose)
poliomielit$ s.f. - inflama#ie a substan#ei cenu$ii a mduvei spinrii; paralizie infantil (<fr. poliomyélite)
polip s.m. - excrescen# crnoas pe o mucoas (<fr. polype)
poliploid, -$ adj. - cu un numr de cromozomi de peste dou ori mai mare decât în faza haploid (<fr. polyploide)
poliurie s.f. - secre#ie excesiv de urin (<fr. polyurie)
posologie s.f. - studiu al dozrii medicamentelor (<fr. posologie)
po#iune s.f. - medicament lichid (<fr. potion)
Page 3 of 5 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "P"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/p/index2.htm
35 of 49
premolar s.m. - dinte între canini $i molari (<fr. prémolaire)
prenatal, -$ adj. - anterior na$terii (<fr. prénatal)
preoperatoriu, -le adj. - care precede o opera#ie (<fr. préopératoire)
profilactic, -$ adj. - preventiv (<fr. prophylactique)
profilaxie s.f. - ansamblu de msuri medico-sanitare pentru prevenirea bolilor contagioase (<fr. prophylaxie)
prognat, -$ adj. - cu maxilarele proeminente (<fr. prognathe)
prolaps s.n. - cdere sau ie$ire anormal a unui organ din cavitatea în care se gse$te (<fr. prolapsus)
prostat$ s.f. - gland endocrin la baza uretrei (<fr. prostate)
prostatit$ s.f. - inflama#ie a prostatei (<fr. prostatite)
proteic, -$ adj. - referitor la proteine (<fr. protéique)
protein$ s.f. - substan# organic, cu rol important în celula vie, rezultând prin polimerizarea unui mare numr de
aminoacizi (<fr. protéine)
protez$ s.f. - aparat, pies care înlocuie$te un membru sau organ al corpului (<fr. prothese)
protoplasm$ s.f. - substan# albuminoid, baza oricrei celule vii (<fr. protoplasme)
prurigo s.n. - dermatoz alergic, caracterizat prin erup#ii înso#ite de prurit (<fr. prurigo)
prurit s.n. - mâncrime intens a pielii (<fr.prurit)
pseudoartroz$ s.f. - articula#ie anormal, la nivelul unei fracturi neconsolidate (<fr. pseudoarthrose)
psihanaliz$ s.f. - 1. investiga#ie psihologic având drept scop a aduce în con$tiin# sentimente obscure sau
refulate 2. metod psihoterapic bazat pe aceast investiga#ie (<fr. psychanalyse)
psihastenie s.f. - nevroz manifestat prin nehotrâre, obsesii $i fobii (<fr. psychasthénie)
psihiatrie s.f. - studiul $i tratamentul bolilor psihice (<fr. psychiatrie)
psihic, -$ s.n. - totalitatea fenomenelor $i proceselor cognitive, afective $i voli#ionale; suflet (<fr. psichyque)
psihofizic$ s.f. - studiul raporturilor dintre fenomenele psihice $i fizice (<fr. psychophysique)
psihofiziologie s.f. - studiul proceselor psihologice în raport cu cele fiziologice (<fr. psychophysiologie)
psihologie s.f. - 1. studiul $tiin#ific al psihicului 2. structura psihic a unui individ, a unei colectivit#i (<fr.
psychologie)
psihomotor, -oare adj. - referitor la mi$cri care implic activitatea nervoas superioar (<fr. psychomoteur)
psihopatie s.f. - boal mintal (<fr. psychopathie)
psihopatologie s.f. - studiul aspectelor patologice ale activit#ii psihice (<fr. psychopathologie)
Page 4 of 5 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "P"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/p/index2.htm
36 of 49
psihoterapie s.f. - tratament bazat pe influen#area psihicului (prin hipnoz, sugestie etc.) (<fr. psychothérapie)
psihotrop, -$ adj., s.n. - (medicament) care ac#ioneaz asupra psihicului (<fr. psychotrope)
psihoz$ s.f. - 1. stare de spirit bolnvicioas caracterizat printr-o surescitare nervoas provocat de cauze de
origine social 2. obsesie (<fr. psychose)
psoriazis s.n. - boal de piele caracterizat prin pete ro$ii acoperite de mici coji uscate (înso#ite de prurit) (<fr.
psoriasis)
ptialin$ s.f. - enzim din saliv (<fr. ptyaline)
ptoz$ s.f. - deplasare în jos a unui organ, datorit slbirii mu$chilor sau ligamentelor (<fr. ptôse)
puerperal$ adj. - febr! ~ = boal infec#ioas a luzelor (<fr. puerpéral)
pulmonar, -$ adj. - al plmânilor (<fr. pulmonaire)
pulpit$ s.f. - inflama#ie a pulpei dentare (<fr. pulpite)
pupil$ s.f. - orificiu central al irisului ocular (<fr. pupille)
purulent, -$ adj. - (despre rni) care puroiaz (<fr. purulent)
puseu s.n. - acces al unei boli (<fr. poussée)
pustul$ s.f. - vezicul purulent pe piele (<fr. pustule)

www.trafic.ro
-
Page 5 of 5 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "P"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/p/index2.htm
37 of 49
R
rabie s.f. - turbare (<lat. rabies)
radiografie s.f. - fotografiere pe film fotografic, cu ajutorul razelor “X”, a imaginii unui corp opac; imaginea îns$i
(<fr. radiographie)
radioscopie s.f. - examinare pe un ecran fluorescent a unui organ cu ajutorul radia#iilor “X” (<fr. radioscopie)
radioterapie s.f. - tratament cu radia#ii “X” (<fr. radiothérapie)
radiumterapie s.f. - tratament cu radia#ii de radiu (<fr. radiumthérapie)
rahianestezie s.f. - anestezie par#ial prin injec#ie în canalul rahidian (<fr. rachianesthésie)
rahidian, -$ adj. - al coloanei vertebrale (<fr. rachidien)
rahitism s.n. - boal (la copii) caracterizat prin deforma#ii ale oaselor, datorit calcifierii insuficiente (<fr.
rachitisme)
ramolisment s.n. - ramolire; decrepitudine; senilitate (<fr. ramolissment)
recidiv$ s.f. - reapari#ie a unei boli (<fr. recidive)
rect s.n. - partea ultim a intestinului gros (<lat. rectum)
reflex, -$ adj. - reac#ie adecvat a organismului fa# de un excitant, fr interven#ia voin#ei (<fr. réflexe)
regurgita vi. - a-i reveni cuiva în gur alimentele din stomac $i esofag (<fr. régurgiter)
renal, -$ adj. - al rinichilor (<fr. rénal)
resorb#ie s.f. - dispari#ie lent a unui lichid, #esut sau organ prin absorb#ia lui treptat în #esuturile vecine (<fr.
résorption)
retin$ s.f. - membran inferioar a ochiului, pe care se formeaz imaginea (<fr. rétine)
reumatism s.n. - boal caracterizat prin dureri în mu$chi sau în articula#ii (<germ. Rheumatismus)
reumatologie s.f. - studiul afec#iunilor reumatice (<germ. Rheumatologie)
revulsiv, -$ adj., s.n. - (medicament) care provoac revulsie (<fr. révulsif)
rezec#ie s.f. - înlturare total sau par#ial a unui organ sau #esut (<fr. résection)
rinalgie s.f. - durere de nas (<fr. rhinalgie)
rinologie s.f. - studiul bolilor nasului (<fr. rhinologie)
rinoplastie s.f. - refacere operatorie a unui nas mutilat (<fr. rhinoplastie)
rinoscopie s.f. - examinare a foselor nazale (<fr. rhinoscopie)
Page 1 of 2 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "R"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/r/index2.htm
38 of 49
roentgen (röntgen) s.m. - unitate de msur a dozelor de radia#ie "X" (<fr. röntgen)

www.trafic.ro
-
Page 2 of 2 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "R"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/r/index2.htm
39 of 49
S
sacrum s.n. - os triunghiular la partea inferioar a coloanei vertebrale (<lat. sacrum)
sadism s.n. - plcere patologic de a chinui; cruzime (<fr. sadisme)
salivar, -$ adj. - referitor la saliv; glande ~ = glande, sub limb, care secret saliv (<fr. salivaire)
saliva#ie s.f. - secre#ie abundent de saliv (<fr. salivation)
saliv$ s.f. - lichid secretat de glandele salivare (<fr. salive)
sangvin, -$ adj. - referitor la sânge: prin care circul sângele (<fr. sanguin)
sanitar, -$ adj. - refritor la sntate (<fr. sanitaire)
sarcom s.n. - tumoare malign, conjunctiv (<fr. sarcome)
saturnism s.n. - intoxica#ie cronic cu plumb (<fr. saturnisme)
sa#ietate s.f. - satura#ie (<fr. satiété)
schizofrenie s.f. - boal psihic grav caracterizat prin alterarea spiritului, idei delirante $i halucina#ii (<fr.
schizophrénie)
sciatic, -$ - 1. adj. - nerv ~ = nerv rahidian care inerveaz partea de jos a corpului 2. s.f. - nevralgie pe traiectul
nervului sciatic (<fr. sciatique)
scizur$ s.f. - fisur pe suprafa#a unor organe (<fr. scisure)
scler$ s.f. - tunic solid a globului ocular (<germ. Sklera)
sclerenchim s.n. - #esut vegetal de sus#inere (<fr. sclérenchyme)
sclerodermie s.f. - întrire $i îngro$are a pielii (<fr. sclérodermie)
sceros, -oas$ adj. - (despre #esuturi) îngro$at; fibros (<fr. scléreaux)
sclerotic$ s.f. - membran alb, opac a ochiului (<fr. sclérotique)
scleroz$ s.f. - întrire a unui #esut organic (<fr. sclérose)
scolioz$ s.f. - devia#ie lateral a coloanei vertebrale (<fr. scoliose)
scorbut s.n. - boal datorat lipsei de vitamin C, caracterizat prin anemie, cderea din#ilor etc. (<fr. scorbut)
scrofuloz$ s.f. - tuberculoz a ganglionilor limfatici de la gât (<germ. Skrofulose)
sebum s.n. - secre#ie gras a glandelor sebacee (<lat. sebum)
semiologie s.f. - studiul simptomelor bolilor (<fr. sémilogie)
Page 1 of 3 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "S"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/s/index2.htm
40 of 49
septicemie s.f. - infec#ie generalizat a sângelui (<fr. sépticémie)
serologie s.f. - studiul serurilor (<fr. sérologie)
seroterapie s.f. - tratament prin seruri (<fr. sérothérapie)
sexologie s.f. - studiu $tiin#ific al sexualit#ii (<fr. sexologie)
sfincter s.n. - mu$chi inelar care închide un orificiu (<fr. sphincter)
sialagog, -$ adj., s.n. (substan#) care provoac saliva#ie (<fr. sialagogue)
sialoree s.f. - saliva#ie abundent (<fr. sialorhée)
sideroz$ s.f. - pneumoconioz cauzat de pulberi de fier (<fr. sidérose)
simfiz$ s.f. - articula#ie pu#in mobil (<fr. symphyse)
simptom s.n. - manifestare a unei boli; indiciu (<fr. symptome)
simptomatologie s.f. - totalitatea simptomelor unei boli (<fr. symptomatologie)
sinartroz$ s.f. - articula#ie fix între dou oase (<fr. synarthrose)
sinistrocardie s.f. - deplasare a inimii spre stânga (<fr. sinistrocardie)
sinus s.n. - cavitate a unui os cranian (<lat. sinus)
sinuzit$ s.f. - inflama#ie a unui sinus (<fr. sinusite)
sistol$ s.f. - contrac#ie ritmic a inimii (fr. systole)
somatologie s.f. - studiul anatomic $i fiziologic al corpului vie#uitoarelor (<fr. somatologie)
somnifer, -$ adj., s.n. - (medicament) care provoac somn; narcotic, soporific (<fr. somnifere)
spasm s.n. - contrac#ie brusc, involuntar, a unui mu$chi (<fr. spasme)
spasmotic, -$ adj., s.n. - (medicament) care combate spasmele (<fr. spasmolithique)
spermatogenez$ s.f. - formare a spermatozoizilor (<fr. spermatogénese)
spermatozoid s.m. - gamet mascul (<fr. spermatozoide)
splenit$ s.f. - inflama#ie a splinei (<fr. splénite)
spondilit$ s.f. - inflama#ie a vertebrelor (<fr. spondylite)
spondiloz$ s.f. - afec#iunea reumatic a vertebrelor (<fr. spondylose)
steatoz$ s.f. - degenerescen# a unui #esut, cauzat de un exces de grsime (<fr. stéatose)
stenoz$ s.f. - îngustare a unui canal sau orificiu (<fr. sténose)
Page 2 of 3 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "S"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/s/index2.htm
41 of 49
stern s.n. - os al pieptului (<lat. sternum)
stetoscop s.n. - instrument pentru a asculta unele organe interne (inima, plmânii) (<fr. stéthoscope)
stomatit$ s.f. - inflama#ie a mucoasei bucale (<fr. stomatite)
stomatologie s.f. - studiul bolilor cavit#ii bucale $i ale din#ilor (<fr. stomatologie)
strabism s.n. - devia#ie a axei vizuale a unui ochi, care provoac privirea încruci$at (<fr. strabisme)
subcontient s.n. - totalitatea fenomenelor psihice care se desf$oar în afara con$tiin#ei (<fr. subconscient)
subcortical, -$ adj. - sub scoar#a cerebral (<fr. sous-cortical)
subcutanat, -$ adj. - sub piele (<fr. sous-cutané)
sublingual, -$ adj. - sub limb (<fr. sublingual)
suda#ie s.f. - transpira#ie abundent, în scop curativ (<fr. sudation)
sudoripar, -$ adj. - care secret transpira#ia (<fr. sudoripare)
sutur$ s.f. - 1. custur a bazelor unei rni. 2. articula#ie fix a oaselor craniului (<fr. suture)

www.trafic.ro
-
Page 3 of 3 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "S"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/s/index2.htm
42 of 49
T
tablet$ s.n. - preparat farmaceutic în form de disc mic; comprimat, pastil, pilul (<fr. tablette)
tahicardie s.f. - accelerare a ritmului cardiac (<fr. tachycardie)
talamus s.n. - parte a encefalului, la baza creierului (<fr. thalamus)
talasofobie s.f. - team patologic de mare (<fr. thalassophobie)
talasoterapie s.f. - tratament prin bi $i aer de mare (<fr. thalassothérapie)
tanatofobie s.f. - team patologic de moarte (<fr. thanatophobie)
tars s.n. - 1. partea posterioar a labei piciorului. 2. schelet cartilaginos al pleoapelor (<fr. tarse)
telepatie s.f. - transmitere a gândurilor la distan# (<fr. télépathie)
tenosinovit$ s.f. - inflama#ie a tecilor conjunctive care învelesc un tendon (<fr. ténosynovite)
tenotomie s.f. - sec#ionare a unui tendon (<fr. ténotomie)
terapeutic$ s.f. - studiul tratamentului bolilor; terapie (<fr. thérapeutique)
terapie s.f. - terapeutic. (<fr. thérapie)
teratogen, -$ s.n. - care produce malforma#ii (<fr. tératogene)
teratologie s.f. - $tiin# despre malforma#ii la plante $i animale (<fr. tératologie)
tibia s.f. - os lung $i gros din scheletul gambei (<lat. tibia)
tiflit$ s.f. - inflama#ie a cecului (<fr. typhlite)
tiflologie s.f. - studiul deficien#elor senzoriale vizuale (<fr. typhlologie)
tiroid, -$ adj. - 1. al tiroidei 2. gland! ~! = ($i s.f.) gland endocrin, din partea anterioar a laringelui (<fr.
thyroide)
tiroidit$ s.f. - inflama#ie a tiroidei (<fr. thyroidite)
tisular, $ adj. - al #esuturilor (<fr. tissulaire)
tomografie s.f. - radiografie ce permite ob#inerea de imagini dintr-un singur plan de profunzime (< fr.
tomographie)
tonus s.n. - 1. contrac#ie u$oar $i permanent a mu$chilor 2. fig. energie, vigoare (<lat.tonus)
tranchilizant, -$ adj., s.n. - (medicament) care lini$te$te (<fr. tranquillisant)
trans$ s.f. - stare în care se afl cel supus hipnozei (<fr. transe)
Page 1 of 3 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "T"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/t/index2.htm
43 of 49
transfuzie s.f. - introducere în venele unui bolnav a unei cantit#i de sânge sau de plasm sangvin (<fr.
transfusion)
transplant s.n. - #esut, organ transplantat (<engl., fr. transplant)
transplanta vt. - a frega un organ, un #esut (<fr. transplanter)
transsudat s.f. - lichid eliminat prin transpira#ie (<fr. transsudat)
transsuda#ie s.f. - trecere a plasmei din sânge în #esuturi, prin pere#ii vaselor mici (<fr. transsudation)
tratament s.n. - 1. atitudine, comportare fa# de cineva 2. îngrijire medical (<it. trattamento)
traumatism s.n. - ansamblu de tulburri fizice sau psihice provocate de o violen# exterioar; traum (<fr.
traumatisme)
traum$ s.f. - traumatism (<it. trauma)
trepan s.n. - instrument chirurgical, ca un sfredel, pentru trepanatii (<fr. trépan)
trepana#ie s.f. - deschidere a cutiei craniene (<fr. trépanation)
triceps s.m. - mu$chi cu trei ligamente la un capt (<fr. triceps)
tricofi#ie s.f. - boal de piele contagioas, provocat de o ciuperc parazit $i caracterizat prin cderea prului
(<fr. tricophytie)
trigemen adj. - nerv ~ = pereche de nervi cranieni care inerveaz o parte a pielii $i a mu$chilor fe#ei (lat.
trigeminus)
tripsin$ s.f. - enzim secretat de pancreas, care descompune proteinele în aminoacizi (<fr. trypsine)
tripsinogen s.n. - form inactiv a tripsinei (<fr. tripsinogene)
trombocit s.n. - celul sangvin cu rol important în coagularea sângelui (<fr. thrombicyte)
tromboflebit$ s.f. - inflama#ie a peretelui unei vene cu formare de cheaguri de sânge (<fr. trombophlébite)
trombopoiez$ s.f. - proces de formare a trombocitelor (<fr. trombopoiese)
tromboz$ s.f. - obtura#ie a unei artere ori vene printr-un cheag de sânge (<fr. thrombose)
tromp$ s.f. - canal prin care se elimin celulele sexuale formate de ovar (<fr. trompe)
tubaj s.n. - introducere în stomac sau alt organ cavitar, pe cale bucal, a unui tub de cauciuc în scop explorator
ori terapeutic (<fr. tubage)
tuberculostatic, -$ adj., s.n. (medicament) care împiedic înmul#irea bacilului tuberculozei (<fr. tuberculostatique)
tuberculoz$ s.f. - boal infec#ioas, cauzat de bacilul Koch, care afecteaz diverse organe (<fr. tuberculose)
tumefac#ie s.n. - umfltur provocat de tulburri ale circula#iei sângelui (<fr. tuméfaction)
tumefia vr. - a prezenta o tumefac#ie (<fr. tuméfier)
Page 2 of 3 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "T"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/t/index2.htm
44 of 49
tumoare s.f. - excrescen# patologic dintr-un #esut de forma#ie nou, rezultat printr-o înmul#ire anormal a
celulelor (<fr. tumeur)
tunic$ s.f. - membran fibroas care învele$te unele organe (<fr. tunique)
tueu s.n. - palpare a unui organ (<fr. touché)

www.trafic.ro
-
Page 3 of 3 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "T"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/t/index2.htm
45 of 49
U
ulcer s.n. - leziune a pielii sau a mucoasei gastrice, care are tendin#a s se întind $i s supureze (<fr. ulcere)
ulcera#ie s.f. - formare a unui ulcer; ulcerul însu$i (<fr. ulcération)
uree s.f. - compus organic, produs de degradare a proteinelor din organism (<fr. urée)
uremie s.f. - prezen#a ureei în sânge (<fr. urémie)
ureter s.n. - canal pereche ce leag rinichii de vezica urinar (<fr. uretere)
uretr$ s.f. - canal prin care se scurge urina din vezic (<fr. uretre)
uretrit$ s.f. - inflama#ie a ureterei (<fr. urétrite)

www.trafic.ro
-
Page 1 of 1 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "U"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/u/index2.htm
46 of 49
V
vaccin s.n. - preparat biologic din viru$i atenua#i, inoculat în organism în scop preventiv, împotriva bolilor
infec#ioase (<fr. vaccin)
vacuol$ s.f. - cavitate din citoplasm, cu o solu#ie apoas (<fr. vacuole)
vag s.m. - nerv cranian cu rol important în func#ionarea aparatului respirator, circulator $i digestiv (<fr. vague)
vagotomie s.f. - sec#ionare chirurgical a nervului vag (<fr. vagotomie)
varicel$ s.f. - boal infectocontagioas cu erup#ie sub form de b$icu#e (<fr. varicelle)
vasculariza#ie s.f. - totalitatea vaselor sangvine sau limfatice ale unui organ, unei structuri biologice (<fr.
vascularisation)
vasoconstric#ie s.f. - strâmtare a vaselor sangvine (<fr. vaso-contriction)
vasodilata#ie s.f. - dilatare a vaselor sangvine (<fr. vaso-dilatation)
veneric, -$ adj. - (despre boli) care afecteaz organele sexuale, transmi#ându-se prin contact sexual (<germ.
venerisch)
venerologie s.f. - studiul bolilor venerice (<fr. vénérologie)
ventral, -$ adj. - din regiunea pântecelui (<fr. ventral)
ventricul s.n. - cavitate intern a unui organ (inim, creier etc.). (<fr. ventricule)
vermifug, -$ adj., s.n. - (medicament) care distruge viermii intestinali (<fr. vermifuge)
vertebr$ s.f. - fiecare dintre oasele în form de inel care constituie coloana vertebral (<fr. vertebre)
vertex s.n. - cre$tetul capului (<fr. vertex)
vestibul s.n. - prima cavitate a urechii interne (<fr. vestibule)
vezicant, -$ adj., s.n. - (substan#) care b$ic pielea (<fr. vesicant)
vezic$ s.f. - organ cavitar în care se acumuleaz (temporar) un lichid de excre#ie (<lat. vesica)
vezicul$ s.f. - 1. vezic mic 2. b$icu# plin de lichid care apare pe piele $i mucoase în diferite boli (<fr.
vésicule)
virologie s.f. - parte a microbiologiei care studiaz virusurile (<fr. virologie)
viroz$ s.f. - boal infec#ioas provocat de un virus (<fr. virose)
viscere s.n. pl. - organele din cavit#ile mari ale corpului (<fr. visceres)
visceral, -$ adj. - al viscerelor (<fr. visceral)
Page 1 of 2 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "V"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/v/index2.htm
47 of 49
vitamin$ s.f. - compus organic complex, indispensabil organismului (<fr. vitamine)
vomitiv, -$ adj., s.n. (medicament) care provoac vomitare (<fr. vomitif)

Page 2 of 2 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "V"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/v/index2.htm
48 of 49
X
xantocromie s.f. - colora#ie în galben - verzui a pielii (<fr. xanthochromie)
xantom s.n. - tumoare benign galben, con#inând colesterol (<xanthome)
xantopsie s.n. - tulburare a vederii, care face ca totul s par galben (<fr. xanthopsie)
xerodermie s.f. - boal congenital caracterizat prin uscarea $i descuamarea pielii (<fr. xérodermie)
xeroftalmie s.f. - opacifiere a corneei, provocat de lipsa vitamieni A (<fr. xérophtalmie)

Page 1 of 1 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "X"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/x/index2.htm
49 of 49
Z
zaharin$ s.f. - compus organic solid, cristalizat, cu mare putere de îndulcire (<fr. saccharine)
zigom$ s.f. - prelungirea osului temporal (<fr. zygoma)
zigot s.m. - celul rezultat din unirea a doi game#i (<fr. zygote)

Page 1 of 1 CAVE LION Dictionar de Medicina: Litera "Z"
12/30/04 http://www.rotravel.com/medicine/dictionar/z/index2.htm

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful